Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (BERMASALAH PEMBELAJARAN)

Nama : Sarkawi bin Sayuti Tarikh Lahir : Tarikh Mula : 2 Ogos


21/10/2001 2010

Komponen : Bahasa Melayu Umur : 9 tahun Tempoh Semakan : 27


Oktober 2010

Telah mengenali suku kata KVKV.


Tahap / Pengetahuan Sedia Ada

Matlamat Jangka Panjang Dapat menulis karangan pendek dalam lingkungan 30 patah perkataan.

Kekuatan / Minat Suka bercakap, bertanya dan tidak cepat jemu.

Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Lambat menyiapkan kerja yang diberi.

Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

 Boleh membaca perkataan  Latih tubi


KVKV dengan gambar.  Kumpulan 2 Ogos – 30 Ogos
 Boleh menulis ayat KVKV  Permainan
dengan gambar.
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

 Dapat menguasai kemahiran  Latih tubi 31 Ogos - 28 September


KVK + KV.  Permainan bahasa
 Dapat menghasilkan karangan
mudah berdasarkan gambar.
 Boleh menghasilkan karangan
berdasarkan gambar bersiri.

 Boleh menghasilkan karangan  Latih tubi 29 September – 27 Oktober


pendek dalam lingkungan 30  Permainan
patah perkataan.
Tarikh Awal Bersidang :
………………………

Tandatangan Guru Mata Pelajaran


Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan Penyelaras Tandatangan AJK RPI


(GPK 1)

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: Jahari bin Ahmad) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


(Penyelia Petang) (Kaunselor)

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama:………………………………..) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


( ) ( )

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama: ) (Nama: )
Tarikh Akhir Bersidang :
………………………

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Tandatangan Guru Mata Pelajaran

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan Penyelaras Tandatangan AJK RPI


(GPK 1)

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


(Penyelia Petang) (Kaunselor)

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama:………………………………..) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


( ) ( )

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama: ) (Nama: )

Anda mungkin juga menyukai