Anda di halaman 1dari 27

AHLI KUMPULAN: JACQELYN ANAK MIHOI CONNIELIN ANAK GODA EASTERIANIE MAIHON

yang menjadi masalah ialah sikap seorang guru di sekolah ini yang pilih kasih terhadap pelajarnya. Saya perasan guru ini hanya akan beri tumpuan kepada pelajar yang kaya. Dengan pelajar yang bukan kaya, dia selalu mengatakan kami tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti. Kata-kata guru itu membuatkan saya kecil hati dan kurang motivasi.
(Berita Harian, 6 Jun 2010)

SIKAP PILIH KASIH GURU

LATAR BELAKANG STATUS EKONOMI SOSIAL MURID

Rothman (2005)- kelas sosial sebagai satu kumpulan individu atau keluarga yang berada pada satu kedudukan yang serupa dalam sistem ekonomi pengeluaran, penyebaran dan penggunaan bahan serta perkhidmatan dalam masyarakat.
Kelas atasan (elit) Kelas pertengahan atasan Kelas pertengahan bawahan Kelas bawahan (pekerja) Miskin
Charon, Joel (1986). Sociology: A Conceptual Approach. Boston: Allyn and Bacon.

LAYANAN GURU

NILAI YANG DITUNJUKKAN

ASPIRASI GURU TERHADAP PRESTASI MURID

PENGURUSAN HUBUNGAN

Guru bersikap double standard Charon, Joel (1986) the importance of education receives greater emphasis in upper classes, therefore. Children of the upper classes are more likely to attend college Kajian yang dijalankan oleh Prof Dr. Dr. Hardils terhadap Diskriminasi Terhadap Kanak-kanak Yang Kurang Berpelajaran Dari Keluarga Berpendapatan Rendah mendapati kanak-kanak dari kelas sosial rendah hanya mempunyai 76% peluang untuk memasuki sekolah aliran akademik sedangkan kanak-kanak dari kelas sosial tinggi mempunyai 96% peluang untuk dipilih walaupun gred yang sama yang diambil kira.

GURU DISKRIMINASI SECARA TIDAK SEDAR!

MURID KELAS ATASAN


Diberi jawatan sebagai ketua kelas, pengawas atau ketua kumpulan Sering dipilih menjadi wakil sekolah Dimasukkan dalam kelas terbaik Jarang dikenakan tindakan disiplin walaupun melakukan kesalahan Sering menjadi contoh

MURID KELAS BAWAHAN


Murid biasa sahaja Jarang dipilih menjadi wakil sekolah Dimasukkan dalam kelas yang kurang cemerlang Tindakan disiplin yang tegas dikenakan jika melakukan kesalahan Sering dijadikan contoh negatif
Suresh Kumar , Vallymalay. Sikap Pilih Kasih Beri Kesan Negatif Kepada Pelajar. Pendidik. Bil 85/Jun 2011. Selangor: Widad Publication

Espektasi guru terhadap prestasi pelajar berbeza dan kurang realistik.


Prof Dr. Stefan Hradil of the Department of Sociology at the Johannes Gutenberg University Mainz (2008) guru memilih dan menyukai murid berdasarkan kelas sosial walaupun mereka mempunyai gred yang sama.

MURID KELAS ATASAN mempunyai potensi untuk berjaya dan cemerlang


memiliki kredibiliti untuk mempunyai pekerjaan yang bagus aset untuk meningkatkan peratusan cemerlang sekolah

MURID KELAS BAWAHAN tidak akan berjaya daan lemah dalam pelajaran
tidak akan mendapat pekerjaan yang bagus. menjejaskan peratusan cemerlang sekolah

Komunikasi tidak berkesan


guru dengan murid murid dengan murid guru melabel murid Pelopor Self Fulfilling Prophecy, Robert Merton (1968) a false definition of the situation evoking a new behavior which makes the originally false conception come true

Wujud jurang sosial antara murid


Russ Long (2010)- class also shapes values and norms and these norms and values in turn determine how people act in social setting like school Murid membentuk clique berdasarkan status sosial

Guru tidak bersifat profesional: Tidak adil Tidak memberikan motivasi Membuat tanggapan negatif Kesan kepada murid: -murid hilang semangat - murid tidak menghormati guru -murid tiada keyakinan diri -tidak minat terhadap pelajaran

Merancang pembelajaran yang sesuai Layanan adil mengikut keperluan individu murid
Pencapaian hasrat diri
Penghormatan Sosial Keselamatan fisiologi Rajah: Teori Maslow tentang tahap keperluan manusia

Agen Sosialisasi
-Hubungan positif Good dan Brophy (2002) Guru yang dihormati dan mesra pelajar dapat bekerjasama dengan muridmuridnya dalam menjayakan aktiviti di dalam bilik darjah Sikap mesra, mudah didekati tetapi tegas Mengekalkan sikap tersebut tanpa diskriminasi

Merangsang pembentukan tingkah laku positif Penerapan nilai Pembelajaran kooperatif

Setiap individu berbeza dari segi lahiriah & rohaniah, kadar perkembangan, tingkah laku dan kebolehannya (Boon dan Ragbir, 1997). Guru peka dan menghormati amalan belajar dan penampilan yang berbeza hasil daripada perbezaan etnik, kepercayaan, kelas sosial dan latar belakang keluarga

Aspirasi guru terhadap murid perlu realistik Memahami pengalaman, latar belakang dan keupayaan serta budaya murid supaya dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang selaras dan sesuai dengan murid.
Pengalaman Keupayaan

Latar belakang

Budaya murid

Guru mewujudkan hubungan yang positif Suasana yang kondusif dalam kelas Sikap keterbukaan Tidak melabel ( self-fulfilling prophecy )

Bagaimana dapat membantu perkembangan profesional keguruan?


Implikasi daripada isu kepelbagaian sosio-budaya telah mewujudkan pelbagai strategi pelaksanaan di sekolah bagi mengekalkan kesepaduan di antara kepelbagaian sosiobudaya di sekolah sama ada oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mahupun pihak sekolah.

Bagaimana dapat membantu perkembangan profesional keguruan?

Mewujudkan dasar serta program-program berasaskan perpaduan

Falsafah Pendidikan

Anugerah Kecemerlangan Guru

Sambutan Hari Guru

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah

Falsafah Pendidikan Guru


Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu patu, demokratik, progresif dan berdisiplin. (http://www.ipislam.edu.my)

Falsafah pendidikan guru telah dirangka sebagai garis panduan serta dijadikan pegangan seorang guru. Apabila guru menjadikan falsafah pendidikan guru sebagai pegangan, yakni pemikiran seseorang guru tidak akan mampu digugat oleh unsur-unsur negatif dari luar termasuklah sikap pilih kasih.

memberi peluang kepada guru-guru membuat refleksi kendiri berkenaan pencapaian mereka sepanjang perkhidmatan. murid-murid akan memberikan kad ucapan atau hadiah kepada guru yang mereka sanjungi. Dari sini, guru-guru sendiri dapat menilai diri mereka berdasarkan jumlah kad ucapan dan hadiah yang mereka terima. Perkara tersebut mampu menimbulkan persoalan seperti:
Adakah saya layak menerima ucapan terima kasih daripada murid saya? Adakah saya seorang guru yang baik ataupun tidak? Adakah saya telah menjalankan tanggungjawab saya dengan baik?

Sambutan Hari Guru

Anugerah Kecemerlangan Guru


Anugerah Guru cemerlang Anugerah Guru Kebangsaan

guru cemerlang akan menjadi role model, sumber inspirasi dan memberi motivasi kepada guru lain untuk sama-sama bersaing meningkatkan lagi tahap pencapaian kualiti P&P di sekolah masing-masing. Guru akan memberi persembahan yang baik semasa mengajar dan seterusnya tidak berlaku isu guru pilih kasih.

Dasar Pendidikan Kebangsaan Dan Perpaduan Negara


Dasar pendidikan ini dilaksanakan oleh guru-guru, maka guru sendiri perlu menunjukkan contoh yang betul selari dengan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perpaduan Negara iaitu perpaduan.
Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja, bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah, keperibadian danperwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. (http://pmr.penerangan.go v.my)

Penubuhan Kelab Rukun Negara di Sekolah

Rukun negara menekankan dan mengingatkan kita terhadap nilai-nilai murni yang harus diamalkan Penghayatan nilai-nilai murni yang baik akan ditunjukkan melalui sikap serta tingkah laku baik seseorang

Kesimpulan
Bagi menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin, seseorang guru tidak sepatutnya memiliki sikap pilih kasih terhadap murid-murid.

Walau bagaimanapun keberkesanan usaha-usaha tersebut bergantung kepada kesedaran guru sendiri.

RUJUKAN
SUMBER BUKU: Noriati A. Rashid, et.al (2009). Budaya Dan Pembelajaran. Selangor: Oxford Fajar. Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon (2011). Budaya Dan Pembelajaran (Edisi ke-3). Selangor: Penerbit Multimedia. Christine I. Bennett (1990). Comprehensive Multicultural Education. United States of America: Allyn and Bacon. Abdul Halim Ramli (2009). Hubungan Kaum Di Malaysia: Sejarah Dan Jenis. Shah Alam, Selangor: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Pamela L. Tiedt & Iris M. Tied (1995). Multicultural Teaching (4th Ed.). US: Allyn and Bacon.

SUMBER MAJALAH: Suresh Kumar N Vellymalay (2011, Jun). Sikap Pilih kasih guru beri kesan negatif kepada pelajar. Pendidik, 40-42.

RUJUKAN
SUMBER JOURNAL: Peter S. Hlebowitsh & Kip Tellez (1993). Pre-service Teachers and Their Students: Early Views of Race, Gender and Class. Journal of Education for Teaching, 19, 41-51. SUMBER LAMAN WEB: Barbara Gross David (1999). Diversity and Complexity in Classroom: Considerations Of Race, Ethnicity, And Gender. Diambil dari: http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/guidebk/teachtip/diverse.ht m Peter Giegerich (2008). School Transition: Discrimination against children of less educated, lower income family. Diambil dari: http://www.uni-mainz.de/eng/12759.php Michael Biggs (2009). Self-fulfilling Prophecies. Diambil dari: http://users.ox.ac.uk/~sfos0060/prophecies.pdf Portal Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia. http://www.moe.gov.my

SEKIAN TERIMA KASIH =)