Anda di halaman 1dari 5

INDUK

ASRAMA

PENGAWAS SEKOLAH

JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS

SENARAI PENGAWAS

STATISTIK PENGAWAS

TAKWIM PENGAWAS

VISI, MISI DAN OBJEKTIF


PENGURUSAN BILIK DARJAH

VISI, MISI DAN OBJEKTIF PENGAWAS

| Print |
MOTO
BERDISIPLIN, BERWAWASAN, BERIMAN, BERHEMAH

VISI
MENJADIKAN BADAN PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA ARAU, PERLIS SEBAGAI SEBUAH
ORGANISASI YANG MAMPU MELAHIRKAN BARISAN PENGAWAS YANG BERKESAN MENJELANG TAHUN 2013

MISI
MENDIDIK DAN MELAHIRKAN KEPIMPINAN BERKESAN DARI ASPEK SAHSIAH DAN KETRAMPILAN DIRI YANG
UNGGUL BAGI MEREALISASIKAN MATLAMAT SALAH LAKU SIFAR

OBJEKTIF BADAN PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA ARAU

Membantu melicinkan perjalanan pentadbiran sekolah terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan pelajar.

Mengurangkan kadar salah laku pelajar dengan pemantauan yang berkesan.

Menjadikan diri sebagai contoh dan ikutan (role-model) kepada pelajar lain dari segi jati diri untuk meningkatkan
sahsiah pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau.

Memimpin pelajar ke arah kebaikan dan mematuhi peraturan sekolah dari semasa ke semasa.

IKRAR PENGAWAS
Bahawasanya kami pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau berikrar, akan menjalankan tugas
berdasarkan undang-undang sekolah dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi berlandaskan prinsip-prinsip
berikut :
Patuh kepada perintah Allah dan ajaran rasul
Berbakti kepada agama, bangsa dan negara
Taat kepada ibubapa dan guru
Menjaga dan mengharumkan nama baik sekolah
Merealisasikan budaya ilmu dan Islam dalam kehidupan ke arah pembangunan khairul-ummah yang sejati.

PERATURAN PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA ARAU,PERLIS


A.KEDATANGAN KE SEKOLAH
1. Berada di sekolah sebelum jam 7.20 pagi.
2. Pulang pada jam 3.15 petang.
B.PAKAIAN
1. Memakai pakaian seragam pengawas pada setiap masa.
2. Sentiasa berpakaian kemas dan rapi
3. Memakai blazer pada hari perhimpunan pagi atau majlis-majlis tertentu
4. Memakai tanda nama dan lencana sekolah.
C.DISIPLIN
1. Pengawas mesti mematuhi peraturan pengawas dan peraturan sekolah pada setiap masa.
2. Pengawas yang melanggar peraturan sekolah atau melakukan sesuatu yang melanggar disiplin sekolah
akan dipecat daripada menjadi pengawas sekolah.
3. Pengawas perlu mematuhi arahan guru dan arahan ketua pengawas.
4. Pengawas perlu mematuhi Jadual Bertugas yang telah ditetapkan.
5. Merekod dan membuat laporan bertugas yang ditetapkan.
6. Mempunyai buku catatan masing-masing.
7. Mempunyai rekod disiplin yang bersih.
D.KECEMERLANGAN AKADEMIK

1. Pengawas hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi akademik agar boleh menjadi ikutan
yang baik.
2. Menyiapkan apa-apa sahaja tugasan yang diberikan oleh guru.
3. Keaktifan pengawas dalam bidang kurikulum dan kokurikulum amat penting.
4. Sentiasa menjadi contoh yang terbaik kepada rakan-rakan sebaya, adik adik dan pelajar yang lain dalam
segala bidang.

KRITERIA PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA ARAU


1.KEPATUHAN
1. Patuh kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada ibu bapa dan guru.
3. Patuh kepada arahan/nasihat pemimpin.
4. Patuh kepada undang-undang negeri/negara
5. Patuh kepada peraturan sekolah.
2.KETRAMPILAN
1. Menampilkan rupa diri dan imej yang kemas dan dihormati
2. Menjaga pertuturan, sikap dan personaliti.
3. Berkebolehan mengurus dan mengendalikan majlis.
4. Berkebolehan berucap di khalayak ramai.
5. Menjadi contoh teladan (role model) kepada pelajar-pelajar yang lain.
3.KEPIMPINAN
1. Berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran.
2. Amanah dan bertanggung jawab.
3. Bijaksana dan berhemah.
4. Cekap dan pro- aktif
5. Berpengaruh dan dihormati.
4.KESUNGGUHAN
1. Komited dan berdedikasi.
2. Bersemangat tinggi dan berdaya saing
3. Menerima kritikan dan teguran dan berusaha memperbaiki diri.
4. Kreatif dan inovatif.

5. Berusaha menjadi insan yang seimbang dalam semua bidang selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

BORANG PENILAIAN PRESTASI PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA ARAU


(PETUNJUK: 1. Sangat Lemah

2. Lemah

3. Sederhana

4. Baik

5. Sangat Baik)
PENILAIAN

KRITERIA
1.0

KEPATUHAN
1.1 Patuh kepada Allah dan RasulNya
1.2 Taat kepada ibu bapa dan guru
1.3 Patuh kepada arahan/nasihat pemimpin
1.4 Patuh kepada undang-undang negeri/negara
1.5 Patuh kepada peraturan sekolah

2.0 KETRAMPILAN
2.1 Menampilkan rupa diri dan imej yang kemas
dan dihormati.
2.2 Menjaga pertuturan, sikap dan personaliti
2.3 Berkebolehan mengurus dan
mengendalikan majlis.

2.4 Berkebolehan berucap di khalayak ramai


2.5 Menjadi contoh teladan (role model) kepada
pelajar-pelajar lain.
3.0

KEPIMPINAN
3.1 Berani dan tegas dalam menegakkan
kebenaran.
3.2 Amanah dan bertanggungjawab.
3.3 Bijaksana dan berhemah
3.4 Cekap dan pro-aktif
3.5 Berpengaruh dan dihormati

4.0

KESUNGGUHAN
4.1 Komited dan dedikasi
4.2 Bersemangat tinggi dan berdaya saing
4.3 Menerima kritikan dan teguran serta berusaha
memperbaiki diri.
4.4 Kreatif dan inovatif
4.5 Berusaha menjadi insan yang seimbang dalam

semua bidang selaras dengan matlamat


Falsafah Pendidikan Negara.

JUMLAH

JUMLAH KESELURUHAN: