Anda di halaman 1dari 16

JABATAN PELAJARAN MELAKA

FOLIO
PERTANDINGAN ANUGERAH
TANDAS BERSIH SEKOLAHSEKOLAH NEGERI MELAKA 2013

DISEDIAKAN OLEH,
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN
(TAMIL) ALOR GAJAH, MELAKA.

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur kepada tuhan kerana dengan limpah kurnia


dan izinnya dapat kita menjayakan Program Tandas
Bersih sekolah dengan jayanya. Terima kasih saya
ucapkan kepada barisan ahli jawatankuasa, kepada
semua guru dan kakitangan sekolah yang telah
memberi kerjasama dalam merancang untuk
menjayakan Program Tandas Bersih bagi meningkatkan
kecemerlangan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Alor
Gajah, Melaka.

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana


dapat menyiapkan folio Program Tandas Bersih tepat
pada masanya. Dalam menyiapkan folio ini saya
mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai
pihak. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Pn.Pushparani, Guru Besar
SJKT Alor Gajah, kerana bimbingan dan teguran yang
sangat berharga semasa melaksanakan program ini.
Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan
guru yang turut sama membantu dari segi tenaga dan
waktu dalam usaha untuk membersih dan menceriakan
tandas sekolah. Saya juga terhutang budi kepada
kakitangan sokongan yang banyak terlibat dalam kerja
pembersihan dan menceriakan tandas tanpa mengira
masa dan waktu.
Sekian, terima kasih.

PENGENALAN

Program Tandas Bersih adalah bertujuan untuk


memberi satu imej yang baru kepada tandas-tandas
sekolah terutamanya tentang kebersihan dan keceriaan
tandas. Ini kerana apabila kita menyebut tentang isu
tandas, ramai yang mengambil mudah dengan
menganggapnya sesuatu perkara yang kecil dan
remeh. Ada pula yang berpendapat tandas memang
adalah tempat yang kotor oleh itu patutlah ianya
berada dalam keadaanyang kotor. Jika sekalipun tandas
itu berada dalam keadaan yang bersih, golongan ini
tidak berfikir dua kali untuk mengotorkannya atau
menggunakannya dengan cara yang salah sehingga
merosakkannya. Demikianlah kita sering dapat lihat
tandas yang tersumbat, pamnya rosak atau paip air
dibiarkan tidak ditutup dan sebagainya. Program
Tandas Bersih ini diharapkan agar dapat mengubah
semua persepsi warga SJKT Alor Gajah terhadap
kepentingan
tandas
dan
kepentingan
menjaga
kebersihan tandas supaya sentiasa selesa, selamat dan
ceria.

Isi kandungan

Sejarah Sekolah
Pengenalan
Pendahuluan
Tema / Moto / Konsep Tandas Sekolah
Rasional / matlamat / Objektif
Ahli Jawatankuasa Tandas Bersih
Pelan Sekolah dan Kedudukan Tandas Bersih
Jumlah Tandas Bersih
Jadual Pembersihan

Usaha mengujudkan Tandas bersih

Program Kebersihan Tandas Bersih


Cadangan Penambahbaikan
Gambar-gambar berkaitan
Kesimpulan
Bibliografi

Sejarah Sekolah

Tema
Tandas Bersih Kami Selesa

Moto
Tandas bersih sepanjang masa.

Konsep Tandas Sekolah


Bersih, Ceria Dan Selesa

RASIONAL, MATLAMAT DAN OBJEKTIF


RASIONAL
Program Tandas Bersih ini untuk keselesaan dan
kesihatan semua warga SJK T Alor Gajah. Selain itu,

program ini dijalankan bagi mewujudkan sekolah yang


sihat, bersih dan indah. Diharapkan program ini dapat
menjalinkan hubungan kerjasama antara semua warga
SJK T Alor Gajah.
MATLAMAT
Membentuk budaya tandas bersih dalam kalangan
masyarakat Malaysia amnya dan warga SJK T Alor
Gajah khasnya serta membanteras punca/gejala
penyakit di sekolah.
OBJEKTIF
i. Menerapkan kesedaran dalam kalangan murid SJK T
Alor Gajah tentang pentingnya menjaga kebersihan
tandas.
ii. Warga sekolah dapat mengamalkan budaya menjaga
kebersihan di dalam tandas bersih dengan memastikan
tandas sentiasa dalam keadaan sempurna, ceria dan
selesa setiap masa.
iii. Menukar persepsi murid dan warga sekolah terhadap
kebersihan tandas sekolah.

JAWATANKUASA TANDAS BERSIH


PENGERUSI
PN.R.PUSHPARANI
(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI
PN.R.SHANTI
(GPK HEM)

SETIAUSAHA
CIK.TANUJA GANASEN
(SETIAUSAHA PROGRAM
KECERIAAN SEKOLAH)

AJK:
PN.PERIYANAYAGE PN.L.PREMA
PN.V.MACHAP PN.RATHNAKUMARI

PN.J.JAYANTHI

Pelan Sekolah dan Kedudukan Tandas Bersih

BLOK A
TAHUN 5M

B.KOMPUTE
R

PERPUSTAKA
AN

TAHUN 4M

TAHUN 4K

B. MUZIK

TAHUN 6K

TAHUN 1M

B.SAINS

TAHUN 6M

BILIK KH

TAHUN 3K

TAHUN 2M

TAHUN 1M

TAHUN 2K

TP
TL

BLO
K
A
BILIK GURU

PEJABAT B. GURU.

TAHUN 5K

TAHUN 3M

TP
TL

BESAR

B.
RAWATAN

TP
TL

TANDAS MURID
DATARAN

TANDAS GURU

PERHIMPUN
AN
POND
OK
JAGA

BILIK
KAUNSELIN
G

BILIK
PEMULIHAN

BILIK
GERAKAN

PUSAT
SUMBER

TN
B

TL

STOR
SUKAN

TP

KANTIN

BOSS

BLOK B

PRASEKOLAH

BLOK C

TEMPAT LETAK KERETA GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

Jumlah Tandas Bersih

BIL

TANDAS

JUMLAH

TANDAS GURU PEREMPUAN

TANDAS GURU LELAKI

TANDAS MURID PEREMPUAN

TANDAS MURID LELAKI

Jadual Pembersihan

SESI
PAGI (7am)

HARI
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

NAMA PEKERJA
PN.RONICCAMMA
PN.SAROJA
EN.SUBRAMANIAM
PN.SARASWATY
PN.RONICCAMMA

SELEPAS REHAT

ISNIN

PN.SAROJA

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

EN.SUBRAMANIAM
PN.SARASWATY
PN.RONICCAMMA
PN.SAROJA

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

PN.SARASWATY
PN.RONICCAMMA
PN.SAROJA
EN.SUBRAMANIAM
PN.SARASWATY

(10.35am)

PETANG (3pm)

Usaha meWujudkan Tandas bersih

Membentuk jawatankuasa kerja dalam mesyuarat


AJK.
Memeriksa dan menganalisa segala kerosakan
yang perlu dibaikpulih dan tandas yang perlu
diselenggara.

Merangka pelan penyelenggaraan dan anggaran


kos yang diperlukan.
Menyediakan sebutharga untuk kos pekerja bagi
tujuan penyelenggaraan.
Memantau kerja-kerja penyelenggaraan.
Menyediakan sistem pemarkahan bagi penilaian
setiap minggu oleh guru bertugas mingguan.
Menghargai pelajar dan guru kelas dalam setiap
perhimpunan mingguan bagi Kelas Terbersih
Mingguan.

PROGRAM KEBERSIHAN TANDAS BERSIH

Meningkatkan kesedaran warga sekolah


bersama-sama bertanggungjawab menjaga
dan menjadikan Tandas Bersih sentiasa
dalam keadaan ceria secara berterusan.

Gotong royong bersama murid-murid sekolah


dan warga sekolah membersih dan mencerian
tandas sekolah.

Meningkatkan gaya hidup sihat dan selesa


dalam kalangan murid dan warga sekolah.

Gambar-gambar tandas bersih


(DILAMPIRKAN DALAM FOLDER)

Kesimpulan
Syukur kepada tuhan akhirnya folio Program Tandas
Bersih dapat juga disiapkan dengan kerjasama dan
gandingan bahu guru-guru yang terlibat. Melalui
program tandas ini secara tidak langsung dapat
memberi kesedaran dan memupuk budaya menjaga
kebersihan sejak di peringkat usia muda lagi. Di
samping itu juga melalui pertandingan ini pihak sekolah
dapat mengenalpasti masalah-masalah berkaitan
tandas dan berusaha untuk menaik taraf kemudahan
tandas di sekolah. Selain itu pihak sekolah dapat
membuat perancangan dan mencari pendekatan
terbaik bagi menjaga kebersihan dan penyenggaraan
tandas dengan lebih baik dan sistematik.

Semua pihak seharusnya ditanamkan rasa


tanggungjawab terhadap setiap kemudahan yang
disediakan. Kesimpulannya Program Tandas Bersih ini
adalah
pendekatan
yang
paling
sesuai
bagi
memperbaiki keadaan berkaitan isu-isu tandas.
Diharapkan pendekatan ini dapat diteruskan bagi
melahirkan generasi yang mementingkan kebersihan di
samping menaikkan imej sekolah. Seluruh warga SJKT
Alor Gajah diharap dapat mempertingkatkan lagi
kebersihan dalam penggunaan tandas serta dapat
menggunakan tandas dengan penuh keselesaan.
Terima kasih juga kepada semua warga SJKT Alor Gajah
yang sama-sama menjaga kebersihan tandas.