Anda di halaman 1dari 3

ETIKA ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI

1-Definisi Etika

Perkataan etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos, yang


bermaksud watak atau adat.

Etika adalah suatu cabang falsafah tentang pandangan dan persoalan


dalam bidang moral; ia diungkap dalam bentuk moral seperti baik,
buruk, jahat, suci, memalukan, bertanggungjawab dan sebagainya.

Ia juga merupakan suatu penyelidikan falsafah tentang kewajipan


manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Ringkasnya, etika
adalah falsafah tentang amalan dan norma-norma hidup manusia [Abd
Latif, 157]

2-Asas Etika Dalam Islam

Aqidah : kepercayaan, keimanan kepada rukun iman yang enam.

Syariah : peraturan, ketetapan hukum, berdasarkan kepada Al Quran


dan As Sunnah

Akhlak : panduan tingkahlaku yang mulia melibatkan manusia dengan


Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya

3-Kepentingan Etika Dalam Sains dan Teknologi

Sebagai panduan kepada saintis dan teknokrat dalam melakukan kerja


mereka.
Membataskan perkara-perkara yang boleh dilakukan

Sains juga tidak terlepas dari syariat

Menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains yang mengancam


keselamatan manusia

Untuk melahirkan saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi

Untuk menentukan dasar dalam aktiviti sains

Untuk mempastikan penggunaan teknologi secara berhemah

4-Amalan Etika Islam Dalam sains dan teknologi

Yakin bahawa rezeki datangnya daripada Allah S.W. T.

Ikhlas Dan Niat Yang Baik

Bersifat Ihsan (kecekapan dan kecemerlangan)

Itqan (ketekunan dan kemahiran) dalam melakukan sesuatu

Bermusyawarah dan bermuafakat (perundingan dan bekerja secara


berpasukan)

Mengekalkan keseimbangan, bersederhana dan konsistensi

Membangunkan teknologi yang memberi manfaat kepada alam dan


manusia

Menjauhi mafsadah kerosakan ke atas manusia dan alam sekitar

5-Kesan Pengabaian Etika

Lahirnya teknologi mengikut kehendak komersil

Berlaku kerosakan kepada alam sekitar kerana kerakusan sains

Lahirnya saintis dan teknokrat yang tidak bermoral mementingkan


wang, kuasa dan nama

Sikap mementingkan diri sendiri

6-Isu-isu Etika Sains Moden


Pengklonan manusia
o

Kebaikan
Mengatasi kekurangan tisu dan sel
Mengatasi kekurangan organ

Keburukan
Merosakkan sistem kekeluargaan
Menjejaskan aqidah
Bertentangan dengan aqidah

Nuklear
o Kebaikan

Meningkatkan kualiti produk


Mengesan penyakit lebih awal
Menyimpan dan mengawet makanan
Alternatif kepada sumber tenaga

o Keburukan
Kemusnahan ekosistem
Kebocoran radio aktif
Kemalangan nuklear
Pembedahan Plastik
o Kebaikan

Memberi kesempurnaan
Menghilangkan keaiban
Membina semula
Mengembalikan fungsi

o Keburukan
Merubah ciptaan Allah swt
Menipu rupa
Mendatangkan kemudaratan