Anda di halaman 1dari 1

Bab 12 Sektor Pertanian, Penternakan, Perikanan, Dan Perhutanan

Sektor Penternakan
Faktor- faktor Yang Mempengaruhi
Kegiatan Penternakan
Ekonomi

Fizikal

Bentuk muka bumi yang


rata

Sesuai untuk
penternakan

Iklim yang panas dan


lembap sepanjang tahun

Merendahkan
penyelenggaran

aktiviti

Khidmat
nasihat
daripada MARDI

Pinjaman kewangan oleh


Bank Pertanian Malaysia

Pelepasan cukai

ITeach Geografi Tingkatan 5

Permintaan yang tinggi

Tenaga
murah

kos

Governan

Sosial

buruh

yang

Teknologi

Kejuruteraan genetik

Penghasilan baka yang


baik

Permanian beradas

Makanan
ternakan
dalam bentuk bijirin dan
sisa hasil pertanian

Kemudahan infrastruktur
yang baik

Jalan raya

Pekerjaan
para petani

sampingan

Anda mungkin juga menyukai