Anda di halaman 1dari 44

DEFINISI

(Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005)


PEMBENTUKAN: proses atau usaha
membentuk dan membangun sesuatu
INSAN: manusia, makhluk yang dicipta
oleh Allah SWT yang tidak terlepas
daripada kealpaan

DEFINISI
BERMORAL: berakhlak, mempunyai
ajaran tentang baik buruk sesuatu
perbuatan atau kelakuan
TERPIMPIN: dibimbing, dipandu,
dituntun, ditunjuk

Kesabar
an
Menghormat
i Hak Orang
Lain

Ciri-ciri
Insan
Bermora
l

Meritokra
si

Penerimaa
n

Integriti

DEFINISI

Kesabar
an

Istilah bahasa Arab: "Shobaro.


Dari segi bahasa: menahan dan
mencegah.
Dalam konteks Islam: kesabaran
mesti wujud kerana sabar adalah
perkara asas dalam akhlak.
Makna hakikat: kurikulum yang
amali dari sudut menyelesaikan
masalah dan matlamat sebenar.

CIRI-CIRI
KESABARAN

1. Sabar dalam ketaatan kepada


Allah
2. Sabar dalam meninggalkan
kemaksiatan
3. Sabar dalam menghadapi
ujian daripada Allah

1. Sabar dalam ketaatan kepada


Allah
Jiwa manusia enggan untuk beribadah
dan berbuat ketaatan.
Sebab

insan sukar untuk sabar:

Malas:
kikir

melakukan ibadah solat.

/ kedekut / lokek: menunaikan

zakat dan infak (pemberian sumbangan


wang untuk kebajikan).
Malas

dan kikir: menunaikan haji dan

jihad (penentangan terhadap anasir

2. Sabar dalam meninggalkan


kemaksiatan
Meninggalkan
kemaksiatan juga
memerlukan kesabaran yang besar.
Maksiat

seperti ghibah (mengumpat) dan

dusta (bohong).
Hal

ini dikatakan demikian kerana

kecendrungan jiwa insan yang suka pada


hal-hal yang buruk dan "menyenangkan".

3. Sabar dalam menghadapi ujian


daripada Allah

Seperti mendapatkan musibah (bencana,


malapetaka) baik yang bersifat fizikal
ataupun yang mental.

Misalnya kehilangan harta atau kehilangan


orang yang dicintai.
Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=W29-6FQSMmE

CONTOH CERITA

Seorang

ayah bersama anaknya yang baru

menamatkan pendidikan tinggi duduk


berbincang-bincang di halaman.
Tiba-tiba,

seekor burung gagak hinggap di

ranting pohon. Si ayah menunjuk ke arah


gagak sambil bertanya, Nak, apakah
benda tersebut?
Untuk

menguji kesabaran anaknya, ayah

bertanya dia dan mengulangi soalan ini

Setiap

kali, anaknya menjawab semakin

keras dan nadanya yang tinggi akhirnya


hilang kesabaran dan berasa marah.
Si

ayah bangkit menuju ke dalam rumah

dan membawa sebuah diari lama dan


suruhnya membaca.
Isi

diari ialah anaknya yang berumur 5

tahun pernah bertanya soalan yang sama


terhadap bapanya: Apakah benda itu?
selama 25 kali.

Tetapi,

si bapa dapat menjawab dengan

penuh kesabaran pada setiap kali.


Akhirnya,

si anak mengangkat muka

memandang wajah si ayah yang kelihatan


sayu.
Cerita

ini menggambarkan betapa seorang

ayah ternyata memiliki kesabaran yang


besar dalam mendidik dan membesarkan
anak-anaknya.

CONTOH BERITA
1 Januari 2015, di Shanghai, China.
Seorang rakyat Malaysia terbunuh, seorang lagi
cedera dalam sambutan tahun baru di Shanghai.
Seorang rakyat Malaysia yang menuntut di sebuah
universiti terbunuh dan seorang rakyat negara ini
cedera dalam tragedi.
Kesesakan yang teruk sewaktu sambutan tahunan
itu turut menyebabkan 35 orang maut.
Daripada pengajaran ini, setiap insan perlu
mempunyai kesabaran yang tinggi dengan
mengutamakan keselamatan diri dan orang
sekeliling.
(Diakses daripada http://www.astroawani.com/beritadunia/seorang-rakyat-malaysia-terbunuh-seoranglagi-cedera-dalam-sambutan-tahun-baru-di

DEFINISI
Bersedia

Penerimaa
n

untuk menerima pengetahuan

atau informasi
Terbuka

menerima kritik, saranan dan

pendapat orang lain dalam pergaulan.


Memberi

peluang luar untuk masuk dalam

bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan


kebudayaan, ideologi dan ekonomi.

MENURUT DR. JOHN A. JHONSON, CIRI-CIRI


PERSONALITI SESEORANG INDIVIDU
DIBAHAGIKAN KEPADA 5 SIFAT: OCEAN

OCEAN

(O) OPENESS TO EXPERIENCE -

Mempunyai sikap terbuka

(Penerimaan)

(C)

CONSCIENTIOUSNESS - Mempunyai
kesedaran
(E) EXTROVENT - Bersifat sosial
(A) AGREEABLE - Berpendapat sama
(N) NEUROTICISM - Bersifat neurotik

O KETERBUKAAN
(PENERIMAAN)
Keterbukaan Kepada Pengalaman
Baharu
Golongan

yang berada dalam kumpulan

ini mempunyai sikap atau minda yang


terbuka terhadap sesuatu idea.
Dunia

ini merupakan Tempat

Pembelajaran.
Setiap

pengalaman yang diterima

digunakan dengan sepenuhnya.

Mereka

mempunyai sifat ingin tahu yang

mendalam.
Sikap

terbuka (penerimaan) ini pada

pandangan ramai ahli sosiologi adalah


sihat dan lebih matang dari aspek
pemikiran.

Pemikiran terbuka dan tertutup ini berguna


pada situasi atau persekitaran yang
berbeza.

Contoh

sikap penerimaan dalam

sekolah dan masyarakat:


a. Bebas berpendapat.
b. Kesediaan menghargai dan menerima
pendapat orang lain.
c. Tidak merendahkan budaya orang lain.
d. Bergaul dengan tetangga.
e. Tidak mendiskriminasi kaum lain.
f. Berprasangka baik terhadap orang lain.

Contoh

sikap penerimaan dalam

kehidupan bangsa dan negara:


a. Membantu dalam pembangunan negara,
misalnya membayar cukai.
b. Kebebasan mendapat maklumat terkini
dari media massa.
c. Mematuhi peraturan dan undang-undang
negara.
d. Bebas menerima anasir luar dan budaya
luaran yang baik dan mengekang yang

Integriti

DEFINISI
Istilahbahasa

Inggeris: integrityyang

berertikeutuhandari semua segi yang


baik.
Menurut

Kamus DwibahasaDBP (1985):

kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan


serta keutuhan.
Sifatjati

diriyang merangkumi

keikhlasan, amanah, jujur, keterbukaan,

Integriti
mengandungi:
ikhlas
jujur
amanah

SIFAT DIRI DALAM INTEGRITI


IKHLAS
Beberapa pengertian keikhlasan:
Semata-mata
Ialah

bertujuan untuk Allah.

menghapuskan amalan ini, iaitu ingin

mencari kelemahan dan kelebihan manusia.


Orang

yang ikhlas ialah orang yang lebih

mementingkan penghargaan orang lain


berbandingkan dengan diri kerana hanya
untuk Allah.

SIFAT DIRI DALAM INTEGRITI


KEJUJURAN
Bersikap

jujur bererti tidak berbohong,

mencuri, berbuat curang, atau menipu


dengan cara apa pun.
Sewaktu

kita jujur, kita akan membangun

kekuatan perwatakan yang mendorongkan


kita untuk melakukan pelayanan yang besar
kepada Allah dan sesama.
Kita

diberkati dengan kedamaian hati dan

SIFAT DIRI DALAM INTEGRITI

AMANAH

Sikap

bertanggungjawab yang boleh


menimbulkan kepercayaan dan keyakinan
orang lain.
CIRI-CIRI
Mempunyai sikap bertanggungjawab ketika
menjalankan tugas.
Menunaikan janji dengan positif dan tegas.
Menyimpan rahsia yang diamanahkan.
Menjaga harta benda yang diamanahkan
dengan baik.
Menyampaikan berita yang diamanah

Integriti

di peringkat
individu

di peringkat
organisasi

Di

peringkat individu

keselarasan

di antara tindakan

dengan prinsip moral, etika dan


undang-undang.
keselarasan

di antara kepentingan

diri dengan kepentingan umum.


Di

peringkat organisasi

Perumusan,

pematuhan Ditegaskan
dan
sehingga menjadi
perlaksanaan
kebiasaan dan
kod etika
budaya organisasi.

Contoh (melanggari prinsip


integriti)

Penjawat

awam mahupun swasta

menerima atau memberi


rasuah

untuk memudahkan sesuatu

proses yang melibatkan kepentingan


umum
rasuah

untuk mendapatkan tender

rasuah

untuk memotong barisan

rasuah

untuk mengelak dari dikenakan

Meritokra
si

DEFINISI
Dalam

konteks ideologi: suatu sistem

kerajaanyang perlantikan berdasarkan


kebolehan kecerdasan, bakat dan merit
yang ditunjukkan menerusi peperiksaan
keinstitusian.
Michael

Young(1958):status seseorang

di masyarakat ditentukan oleh

Amir Hasan Dawi (2002): satu


pandangan terhadap orang untuk maju
berdasarkan meritnya, yakni
berdasarkan kelayakkan dan
kecekapannya atau kecemerlangannya.
Kamus Dewan (Edisi ketiga): satu sistem
sosial yang menyanjung tinggi
kedudukan seseorang kerana
kebolehannya dan bukan kerana
keturunan atau kekayaan.

Contoh

Sebagai

seorang guru yang bermoral

haruslah bersifat meritokrasi dengan


menilai setiap pelajar mengikut
kebolehan dan keupayaan mereka tanpa
mengira kaum, agama, pangkat dan
keturunan.

Contoh

2 (melanggari prinsip

meritokrasi)
X Seorang

guru berbangsa Cina yang

mengajar di Sekolah Jenis Kebangsaan


Jit Hua tidak ingin mengajar seorang
pelajar yang berbangsa Melayu mata
pelajaran Bahasa Cina.

Contoh

3 (melanggari prinsip

meritokrasi)
X Seorang

guru memberikan layanan

istimewa dengan memberi markah


tambahan kepada murid tersebut kerana
murid tersebut berasal daripada sebuah
keluarga yang kaya.

Contoh

Kementerian

Pendidikan Malaysia

memberi peluang yang sama kepada


semua murid untuk mendapat
pendidikan yang percuma tanpa mengira
kaum.
Dengan

itu, murid dapat bersaing antara

satu sama lain dengan adil dengan


menggunakan satu sistem peperiksaan
yang sama dalam negara.

Menghormat
i Hak Orang
Lain

DEFINISI
ditakrifkan

sebagai memberi

penghargaan yang baik kepada


seseorang dengan penuh kesopanan.
Dua

perkara utama

menghormati

perbezaan individu

menghormati

kebolehan dan bakat orang

lain

Menghormati Perbezaan Individu

Berbeza

dari segi

pemikiran

agama

Yang

berpunca daripada

faktor

latar

dan kepercayaan

keturunan

belakang ekonomi keluarga

persekitaran

didikan

tempat tinggal

yang diperoleh

Oleh itu,
insan
bermoral
patut
menghorma
ti hak
kebebasan
kepercayaa
n yang
termaktub
dalam hak
asasi
manusia

Contoh Berita Tentang


Menghormati Hak Kebebasan
Kepercayaan
KHAMIS, 25 DISEMBER 2014 @ 5:50 PM
PERKASA buat laporan polis dakwaan
bakar gereja
KUALA LUMPUR: Pertubuhan Pribumi Perkasa
Malaysia (PERKASA) hari ini membuat laporan
polis berhubung dakwaan membakar sebuah
gereja di Jalan Raja Laut yang disebarkan

menggunakan akaun atas nama Ayahanda


Raja Provokasi kerana didakwa sengaja mahu
memburukkan nama PERKASA, selain
mencetuskan kemarahan penganut Kristian
yang menyambut Hari Natal pada hari ini.
"Kita hanya menyedari perkara ini pagi tadi.
Perkasa merasa amat kecewa dan marah
dengan fitnah ini yang dilihat melampau
kerana membangkitkan isu perkauman.
"Di sini, saya mewakili ahli-ahli Perkasa
menafikan sekeras-kerasnya fitnah ini. Gambar

"Justeru, saya mahu polis mengambil


tindakan segera mengikut Akta Hasutan
1948 terhadap individu biadap ini,"
katanya.
Beliau berkata demikian pada sidang
media selepas membuat laporan polis di
Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, di
sini, sebentar tadi.
(Diakses daripada
http://www.bharian.com.my/node/25263
pada 31 Januari 2015)

Menghormati Kebolehan dan Bakat


Orang Lain
Individu

dilahir dengan
potensi yang berbeza dan
memberi sumbangan
dengan cara tersendiri.
Justeru, seseorang tidak
boleh menganggap hanya
diri yang mampu memberi
sumbangan.
Seseorang harus memberi
peluang kepada orang lain
untuk menonjolkan bakat
mereka.

Oleh itu,
insan
bermoral
patut
menghorma
ti hak
kebebasan
bersuara
yang
termaktub
dalam hak
asasi
manusia

Contoh
Semua

ahli dalam satu kelab berhak

menyuarakan pendapat mereka dengan


memenuhi hak kebebasan bersuara
tanpa disekat oleh larangan daripada
mana-mana pihak.

Hak-hak Lain

Melindungi Hak kanak-kanak


Membela, memberi naungan dan memelihara hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan meraka
yang sempurna.

Menghormati Hak Wanita


Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai
individu yang boleh memberi sumbangan dalam
pembangunan keluarga,masyarakat dan negara.

Melindungi hak pekerja


Menghormati, menghargai dan
mengiktirafperkhidmatan jasa dan sumbangan
golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Menghormati hak golongan kurang


berupaya
Memberi layanan yang sopan kepada golongan
kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan.

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=faMntbWwRt8

Sekian,
terima
kasih!