Anda di halaman 1dari 24

TAMADUN

ISLAM

Disediakan oleh
Fahrul Irfan Ishak
Pensyarah,
UNIKL-MITEC
al_hakeems@yahoo.com

1
Pengertian Tamadun

Bahasa • Civilization / civitas – bandar / kota


• Juga bermaksud ketinggian
Inggeris budaya dan kemajuan kebendaan

• Kebudayaan, kemajuan dan


peradaban
Kamus • Kemajuan yang dicapai oleh
manusia dalam kehidupan yang
Dewan meliputi kebudayaan dan
peradaban

• Din – Madani / Madana


bermaksud pembangunan,
bandar dan kehalusan budi
pekerti.
Islam • Ibnu Khaldun – istilah lain iaitu
„Umran – perkembangan
masyarakat. Madani –
pembangunan pembandaran

2
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

Penempatan Kualiti
masyarakat kehidupan

Sistem
Bahasa
organisasi dan
serumpun
institusi sosial

Sistem undang-
undang dan
moral
3
PERBEZAAN ANTARA TAMADUN ISLAM
DENGAN TAMADUN BARAT.

Tamadun Tamadun
Islam Barat

Pengalaman manusia
Q&S

Mementingkan dunia semata-


mata / mengasingkan dunia
dan akhirat
Mementingkan dunia dan akhirat

Asas moral dan etika –


kehendak dan nafsu

Asas moral dan etika daripada Q&S

4
Konsep Asas Tamadun Islam

Konsep Konsep Konsep


Manusia Masyarakat Sejarah

5
Penciptaan
Manusia Roh

Konsep
Manusia

Akal Fitrah

Tujuan penciptaan manusia

6
Proses Kejadian Manusia
Surah Al-Mukminun ayat 12-14

Sulalatin Min
Nutfah „Alaqah
Tin (pati
(zigot) (embrio)
tanah)

„Izom (tulang Mudghah


Makhluk lain yang disaluti (segumpal
daging) daging)

Surah lain
- Al-Qiyamah ayat 37-39
- As-Sajadah ayat 7-9
- Al-Hajj ayat 5
7
• Roh ditiupkan oleh Allah
setelah jasad manusia
dijadikan
• Bagaimana dan kenapa
proses ini berlaku

ROH menjadi rahsia Allah


• Tindakan jasad adalah
hasil daripada tindakan
roh dari diri manusia
sendiri

8
• Memahami dan merasakan kebenaran yang bersifat
mutlak (kebenaran Allah) dan kebenaran relatif
(kebenaran realiti manusia dan sekitarnya)
• Akal digunakan untuk memahami kehidupan (Al-
Haj:46), meyakini kitab suci (Yusuf:2) akhlak dan ibadah
(Al-An‟am:151, Al-Maidah:58), meyakini hari Akhirat (Al-
Mulk:10), menguatkan keimanan (Al-Baqarah:76, Al-
AKAL Anbiya‟:67).
• Melalui akal, manusia menyusun dan membentuk
kehidupan, kebudayaan dan peradabannya.
• Dengan akal, manusia melaksanakan amanah
menunaikan tugasan khalifah mentadbir alam ini (At-
Tur:56, Al-Bayyinah:5)

9
• Fitrah manusia ialah tunduk dan patuh pada
Allah. (Ar-Rum:30) sebagaimana diikrarkan
ketika masih di rahim ibu (Al-‟Araf:172)
• Fitrah manusia juga cenderung melakukan
perkara baik dan buruk (Ash-Shams:8)
• Manusia boleh berada ditempat yang paling
FITRAH mulia di sisi Allah dengan apabila
melaksanakan tugas sebagai khalifah dan
hamba di atas muka bumi.(Al-Ahzab:173)
• Namun, manusia boleh menjadi lebih hina
daripada haiwan dan syaitan sekiranya
melanggar segala larangan dan ketetapan
Allah.

10
• sekumpulan manusia yang hidup bersama
Masyarakat • dengan mengamalkan peraturan tertentu

Hak untuk hidup

Hak untuk Konsep Hak untuk


mendapatkan
persamaan Masyarakat bebas

Hak untuk
mendapatkan
keadilan
11
•Setiap individu tidak boleh dicederakan dan dibunuh kecuali ada asas undang-undang.

Hak untuk Hidup

•Bebas menjalani kehidupan sebagai manusia yang merdeka


•Kebebasan tidak bersifat mutlak. Masih terikat dengan peraturan syariat.
Hak untuk bebas

•Wajib membela mereka yang teraniaya.


•Tiada konsep pilih kasih
•Salah dan benar adalah berdasarkan syariat
Hak •Setiap manusia tidak boleh dihukum bersalah kecuali ada bukti @ keterangan yang sabit
mendapatkan •Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh mellebihi ketetapan syariat
keadilan

•Tiada kedudukan istimewa pada mana-mana individu di dalam masyarakat.


•Perbezaan yang diiktiraf ialah seperti keilmuan, usia dan kemahiran.
Hak •Ukuran di sisi Allah ialah ketaatan dan kepatuhan.
mendapatkan
persamaan

12
Konsep Sejarah

 Sejarah dapat dijadikan mekanisme untuk mendapatkan


panduan, teladan dan sempadan dalam tamadun
kehidupan manusia.
 Manusia dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam
KONSEP
SEJARAH
sesuatu perkara.

13
1. KESEJAGATAN
 Tamadun Islam dapat dilihat dan dikesan di mana saja di saja
di muka bumi ini tanpa sempadan geografi, asalkan Islam
dijadikan sebagai Ad-Din.

2. KETERBUKAAN
 Tamadun Islam yang wujud tidak terbatas dengan sempadan
tertentu. Atas dasar keterbukaan dapat dilihat betapa
berwarna -warninya tamadun Islam,sesuai dengan keadaan
serta situasi setempat.

3. SEPANJANG ZAMAN
 Bermula dengan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad
SAW di Gua Hira‟.
 Satu-satunya tamadun yang dapat ditentukan dengan tepat.
 Tarikh kelahiran tamadun Islam mula dan terus wujud tanpa
sempadan masa.

14
4. TOLERANSI TERHADAP AGAMA DAN BUDAYA LAIN
 Islam menjamin hak-hak asasi manusia sama ada Islam
atau bukan Islam.
 Masyarakat bukan Islam boleh terus mengamalkan budaya
serta adat resam masing-masing selagi tidak bertentangan
dengan nilai kemanusiaan & batasan syarak.

5. KESATUAN DALAM KEPELBAGAIAN


 Akidah merupakan asas serta titik tolak yang menjadi dasar
Tamadun Islam.
 Ianya berperanan menyatukan segala bentuk kemajuan
yang dicapai oleh Tamadun Islam.
 Keimanan kepada Allah mewujudkan satu tamadun yang
mempunyai nilai setara dalam semua sudut iaitu segalanya
berpunca daripada Allah dan akan kembali kepadaNya.
 Kepelbagaian merupakan sebahagian daripada manifestasi
keimanan umat Islam kepada Allah SWT.

15
6. KESEIMBANGAN ANTARA ROHANI DENGAN JASMANI

 Islam tidak melihat kejayaan serta keutuhan tamadun


manusia dari sudut jasmani atau fizikal semata-mata.
 Islam turut mengiktiraf kewujudan manusia dalam dua unsur
utama iaitu unsur rohani dan jasmani.
 Kedua unsur ini sentiasa bersepadu, seiringan dan tidak
boleh terpisah sama sekali.

16
1. RABBANI
 Sumber, matlamat, cara dan tujuan kehidupan manusia dalam
Islam telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.
 Islam membenarkan perjalanan kehidupan manusia yang
mempunyai pelbagai tujuan duniawi,di samping melaksanakan
satu-satunya matlamat kehidupan, iaitu pengabdian diri kepada
Allah S.W.T.

2. SEMPURNA DAN MENYELURUH (SYUMUL)


 Islam memberikan pedoman serta panduan yang sempurna
untuk kehidupan manusia secara menyeluruh.
 Aspek akidah dan kepercayaan, peraturan dan kehakiman,
akhlak dan hubungan antara sesama manusia atau dengan
alam sekeliling.

17
3. UMUM
 Islam bersifat umum untuk setiap individu tanpa mengira
sempadan bangsa ,masa atau geografi.
 Sifat ini mengizinkan sesiapa sahaja menerima ajarannya.

4. IDEALISTIK DAN REALISTIK


 Islam meletakkan kesempurnaan sebagai tahap tertinggi yang
ingin dicapai oleh setiap individu.
 Ia diusahakan melalui pengawasan berterusan oleh undang-
undang serta peraturan Allah SWT.
 Teras usaha mencapai kesempurnaan tersebut adalah
kesederhanaan dan kesempurnaan dalam setiap aktiviti
kehidupan manusia.
 realistik apabila kita melihat bahawa kehidupan manusia
berlangsung di dunia yang nyata.
 Ia merupakan simbolik tentang hakikat kewujudan dan
kebenaran Allah S.W.T.

18
TAUHID
Istilah : Berasal daripada bahasa Arab ~ Wahhada yuwahhidu
tawhidan yang bererti “mengEsakan”.
MengEsakan Allah SWT dalam semua aspek kehidupan
manusia sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.

MANIFESTASI TAUHID
Antara implikasi natijah daripada konsep tauhid adalah:
Tauhid dalam ibadah dan doa.
Ekonomi dan pencarian nafkah.
Pendidikan dan dakwah.
Berpolitik.
Perundangan.
Hidup secara keseluruhan.

19
 Merupakan satu sifat istimewa bagi tamadun
Islam.
 Keseimbangan dalam konteks ini bermaksud
keseimbangan antara dua perkara yang
bertentangan.
 Konsep keseimbangan ini menunjukan
bagaimana dua perkara yang bertentangan dapat
disatukan.
 Konsep keseimbangan ini memperlihatkan prinsip
“dualiti” yang berbeza dengan prinsip “dualisme”
dalam epistemologi barat.
 Islam menggalakkan keseimbangan dalam
banyak aspek antaranya dari sudut kepercayaan,
ibadat dan syiar, kerohanian dan kebendaan,
individu dan masyarakat. 20
DARI SUDUT
DARI SUDUT IBADAT
KEPERCAYAAN
DAN SUDUT SYIAR

DARI SUDUT DARI SUDUT


KEROHANIAN DAN INDIVIDU DAN
KEBENDAAN MASYARAKAT

21
KEUNIKAN TAMADUN ISLAM

1. Tamadun agama ; agama melahirkan tamadun.


2. Akhlak ; budi dan akhlak sebagai agen penting. Cth:
Akhlak Nabi Muhammad SAW.
3. Perkembangan ; Bermula di Makkah (padang pasir).
4. Konsep ummah ; bukan berdasarkan kepada bangsa.
5. Tamadun dunia (world class).
6. Tamadun manusia.
7. Tamadun ilmu dan pengetahuan.
8. Tamadun sepanjang zaman.
9. Adunan pelbagai unsur budaya dan warisan tamadun.
10. DLL.

22
Faktor Kejayaan Tamadun
Islam

Kegiatan penterjemahan.
Penubuhan Institusi Akademi.
Perdagangan.
Bahasa Arab.

23
SOALAN LATIHAN 6
1. Jelaskan pengertian tamadun dengan lengkap.
2. Nyatakan EMPAT ciri asas sesebuah tamadun.
3. Jelaskan TIGA perbezaan antara tamadun Islam
dengan tamadun Barat.
4. Jelaskan dengan contoh EMPAT keunikan tamadun
Islam.
5. Kenapakah tamadun Islam dianggap sebagai tamadun
Dunia (world Civilization).
6. Jelaskan TIGA fakta yang membawa kepada
kegemilangan tamadun Islam.

24

Anda mungkin juga menyukai