Anda di halaman 1dari 21

‫مقاصد الشريعة‬

MAQASID AL-SHARIAH
Tujuan-tujuan Pensyariatan

Disediakan oleh:

Fahrul Irfan Ishak


UNIKL-MITEC
al_hakeems@yahoo.com
SEJARAH MAQASID AL-SHARIAH

 Seiring dengan kewujudan fiqh


 Imam al-Haramayn menyebut berulang kali di dalam
kitabnya al-Burhan – diikuti oleh al-Ghazali
 Ketika itu dibincangkan dalam bab sampingan spt bab
al-munasabah, al-maslahah & al-‘Illah
 al-Shatibi (dikenali sbg imam al-maqasid) akhirnya
mewujudkan bab khusus ttg maqasid &
membincangkannya secara terperinci
 Ketika itu, ilmu maqasid masih dianggap sbhgn drpd
ilmu usul fiqh
 Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur – membincangkan ilmu
maqasid secara terasing
PENGERTIAN MAQASID AL-SHARIAH

 Al-maqasid
 Bererti tujuan. Maqasid al-shariah ertinya tujuan-tujuan
shariah.

• Ulama’ usul al-fiqh


 Makna dan tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam
mensyariatkan sesuatu hukum bagi kemaslahatan umat
manusia.

 Asrar al-shariah iaitu rahsia-rahsia yang terdapat


disebalik hukum yg ditetapkan syarak berupa kemaslahatan
kepada manusia sama ada di dunia dan akhirat.
TUJUAN UNDANG-UNDANG SYARIAT

1. Membawa sebuah kehidupan yang baik dan


sejahtera untuk semua.
2. Membentuk individu dan masyarakat
berdisiplin dan bertanggungjawab.
3. Membina watak dan personaliti rajul dini.
4. Memupuk nilai kehidupan murni dan norma
budaya luhur.
5. Menjamin keadilan & kebaikan sejagat (al-a’dl
wa al-ikhsan)
6. Menyelamat manusia dari kesesatan dan
melampaui batas.
7. Melahirkan masyarakat cintakan kebaikan
bencikan kemungkaran.
8. Membawa rahmat seluruh alam.
MAQASID AL-SHARIAH

MAQASID AL-SHARIAH
IALAH MATLAMAT ATAU TUJUAN
SYARAK YANG BERUPA RAHSIA ALLAH
BAGI SETIAP HUKUM-HAKAMNYA.

APA UNTUK MEMAHAMI NAS-NAS SYARAK


PENTINGNYA DAN DIAPLIKASIKAN KEATAS
TAHU MASALAH-MASALAH YANG BARU TIMBUL
MAQASID AL- Terutamanya oleh mujtahid
SHARIAH
1. HIFZUD DIN = MEMELIHARA AGAMA

2.HIFZUN NAFS = MEMELIHARA JIWA /


MAQASID AL- NYAWA
SHARIAH YANG
BERHUBUNG
DENGAN MANUSIA 3.HIFZUL `AQL = MEMELIHARA AKAL
ADA 5 PERKARA
(Dhururiyat al-
khamsah) 4.HIFZUN NASAB = MEMELIHARA
KETURUNAN

5.HIFZUL MAL = MEMELIHARA HARTA


1. HIFZUD DIN (MEMELIHARA AGAMA)

• Mewajibkan lima rukun Islam


• Hukuman hudud (bunuh) kepada yang
Memelihara
murtad daripada agama Islam
Agama
• Melarang keras perkara-perkara
khurafat, tahyul dan sihir.
• Berkaitan dengan perkara tauhid dan
syahadah
2. HIFZUN NAFS (MEMELIHARA JIWA)

- Hukuman Qisas iaitu balas bunuh dan balas


cedera.
- Ibadah berbentuk pergerakan fizikal yang
berkaitan dengan kesihatan mental dan fizikal Memelihara Nyawa
contohnya solat dan haji.
- Memelihara kepentingan perasaan dan jiwa
manusia.
- Solat 5 waktu
3. HIFZUL `AQL (MEMELIHARA AKAL)

Membangunkan akal
Memelihara Akal - Mewajibkan umat Islam menuntut ilmu dari buaian
hingga mati.
- Menggalakkan umat Islam berfikir dalam apa jua
keadaan

Menjaga dan memelihara akal


- Hukuman Hudud 40 – 80 kali sebatan kepada peminum
arak
- Mengharamkan melihat perkara-perkara lucah.
- Berfikiran positif
- Puasa bulan Ramadhan
4. HIFZUN NASAB (MEMELIHARA KETURUNAN)

- Hukuman hudud ke atas penzina dan


orang yang tuduh zina (qazaf)
Memelihara - Hukum Iddah
Keturunan
- Wanita-wanita yang haram dikahwini
- Pengklonan manusia
- Menasabkan anak luar nikah
5. HIFZUL MAL ( MEMELIHARA HARTA)

- Hukuman hudud ke atas pesalah Sariqah


(mencuri) dan Hirabah (merompak)
- Ancaman ke atas mereka yang
menggunakan harta bukan dari haknya
Memelihara
Harta - Penjagaan harta anak yatim
- Pewarisan harta (faraidh) dan wasiat
- Mendapatkan rezeki yang halal
- Menggunakan sistem kewangan Islam,
takaful dan pelaburan Islam
- Zakat dan Haji
Kuiz 2a

Anda diminta menutup nota dan


menulis di kertas kosong kelima-lima
Maqasid Syariah.
SIFAT-SIFAT ISLAM

TUJUAN
 Memberi kefahaman kepada pelajar mengenai
perkara-perkara asas dan fundamental dan
memperjelaskan tasawwur Islam sebagai al-din dan
asas pembentukan tamadun dan peradaban.
1. RABBANI

- Islam berasaskan daripada apa yang ditetapkan


Allah
- Bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah
- Agama Islam nama yang diberikan oleh Allah tidak
seperti agama lain seperti Kristian, Buddha dan
Tao.
- َ‫بِ الْعَالَمِيه‬
ّ َ‫قُلْ إِنَّ صَالتِي وَوُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِللَّهِ ر‬
Maksudnya - katakanlah : Sesungguhnya
solatku,ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk
Allah ,Tuhan semesta alam
(Surah Al-An am, ayat 162)
2. SYUMUL (MENYELURUH)

-Merangkumi dan sempurna dalam segala aspek


kehidupan.
- Kesempurnaan Islam ada yang bersifat Qat’ie
(muktamad) seperti solat 5 waktu dan pecahan dalam
faraidh dan ada yang bersifat Furu’ie (cabang) seperti
nasab dan bayaran zakat.
- Contoh kesyumulan Islam ialah Islam merangkumi aspek
politik seperti pilihanraya demokrasi, sosial seperti
sistem pendidikan dan jenayah, sistem ekonomi seperti
zakat dan perbankan Islam.
3. ALAMIYYAH (UNIVERSAL)

 Islam bersifat universal – sejagat.


 Tidak terbatas kepada kaum, tempat, masa, sempadan
geografi, warna kulit, dan pangkat.
 Tidak mengiktiraf konsep assobiyah ‫(العصابية‬perkauman)
dan tiada sistem kasta yang mengkelaskan manusia
mengikut darjat-darjat tertentu.
 Dan tiadalah kami mengutuskan engkau (wahai
Muhammmad) melainkan menjadi rahmat bagi sekelian
alam. Al-Anbia’:107
 Contoh Islam bersifat sejagat ialah – Islam boleh dianuti
oleh apa-apa bangsa di atas muka bumi ini. Hukum
hakam Islam juga terpakai di semua tempat contohnya
makanan halal.
4. WAQI’EYYAH (REALISTIK)

 Waqie’ : setempat, realistik.


 Sesuai mengikut keadaan setempat dan masa
tertentu.
 Islam bersifat sejagat, tetapi ia tetap meraikan
perkara-perkara yang bersifat setempat.
 Seimbang di antara tuntutan teori dan praktikal.
 Islam mengharuskan rukhsah dalam perkara-
perkara tertentu seperti solat jamak dan qasar
bagi musafir dan mereka yang dalam keadaan
uzur syari’e
 Contohnya ialah Islam meraikan golongan yang
sakit dikecualikan daripada mengerjakan haji.
5. AL-THABAT WAL-MURUNAH
(TETAP DAN ANJAL)

 Thabat : Keaslian dan


keabadian/tetap/mantap. Sumbernya asli
dan tetap, tanpa perubahan dan
penyelewengan (al-Quran)
 Contohnya : kewajipan solat merupakan
ketetapan Allah pada waktu tertentu
 Murunah : Mudah, fleksibal, anjal dalam
perlaksanaan. Tidak menyukarkan
manusia.
 Contohnya : cara perlaksanaan solat, tidak
boleh berdiri duduk, baring, mata, hati.
6. TAWAZUN (KESEIMBANGAN
KEBENDAAN DAN KEROHANIAN)

 Perimbangan antara rohani dan jasmani.


 Perimbangan antara dunia dan akhirat.
 Perimbangan antara individu dan
kelompok.
 Keseimbangan dan dinamika Islam dalam
pembinaan kekuatan umat.
 Islam tidak menerima ekstremisme.
7. WASATIYYAH (KESEDERHANAAN)

 Kesederhanaan dan umat pertengahan


(ummatan wasatan)
 Kesederhanaan dalam Islam membina
kekuatan.
 Jangan salah faham terhadap
kesederhanaan.
KUIZ 2b
1. Jelaskan takrif maqasid al-shariah.
2. Apakah maksud asrar as-syariah,
terangkan dengan contoh.
3. Senaraikan dhururiat al-khamsah.
4. Huraikan dhururiat al-khamsah yang
kedua.
5. Apakah yang dimaksudkan dengan
tasawwur Islam.
6. Jelaskan dengan contoh istilah berikut:-
i. Thabat wal Murunah.
ii. Waqi’eyyah.
iii. Rabbaniyyah.