Anda di halaman 1dari 21

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660

HBQE3103

1.0 PENGENALAN
Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 2:21:

Maksudnya : “Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang


mereka membacanya dengan sebenar-sebenar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman
kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang – orang yang rugi.’

Ayat diatas menerangkan bahawa Allah s.w.t memuji hambanya yang membaca Al-
Quran dengan kesungguhan dalam menyempurnakan hak setiap sifat huruf dan menepati qiraat
sepertimana yang diturunkan. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan
ianya akan menjadi lebih sempurna dan dekat dihati pembaca terutamanya jika dibaca dengan
kelunakan suara dan lagu yang dikenali sebagai tarannum.

2.0 PENGERTIAN TARANNUM


Tarannum adalah suatu ilmu atau kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada,
rentak dan irama tertentu.
Nada : tingkatan atau tekanan bunyi suara.
Rentak : pergerakan yang menghidupkan bunyi suara.
Irama : alunan atau bentuk bunyi

3.0 SEJARAH TARANNUM


Sebagaimana yang diketahui, Tarannum Al-Quran merupakan satu kaedah yang
menggunakan kelunakan suara dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran al-karim. Suara
adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara
kerongga-romgga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang
lain mengikut kehendak yang tertentu.

1
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

Mengikut sejarahnya , Tarannum atau muzik adalah merupakan sebahagian daripada


budaya sesebuah masyarakat setempat . Ia juga diilhamkan melalui beberapa unsur seperti
rajah di bawah.

BUNYIAN DARIPADA TIUPAN ANGIN.

BUNYIAN DARIPADA GESERAN KAYU


ASAL USUL
TARANNUM
BUNYIAN AIR YANG MENGALIR

BUNYIAN KICAUAN BURUNG

Rajah : Asal usul tarannum

Rasulullah s.a.w menerima Al-Quran pada tahun 610 Masihi. Baginda memerintahkan
umatnya membaca Al-Quran dengan suara elok serta diperindahkan lagi ( tazyin / tarannum ).
Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang mashur sebagai qari – qari yang baik
antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA dan ramai lagi. Kemudian pada
zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah bin Qis di Kufah ( 62 Hijrah ). Abdullah
bin Saib di Mekah ( 70 Hijrah ) dan lain – lain.

2
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

Oleh kerana tarannum adalah sesuatu yang bersifat seni pendengaran, maka Jumhur qurra
bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu Rasulullah
s.a.w itu.

Ketika zaman keagungan Islam dahulu, cabang-cabang ilmu Islam begitu pesat
berkembang serta mempunyai berbagai aliran . Seiring dengan itu, ilmu tarannum juga
membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya :
1. Misri ( Mesir )
2. Hijazi ( Mekah dan Madinah )
3. Iraqi
4. Kurdi ( sempadan Iraq dan Turki )
5. ‘Ajami ( Iran ) dan lain-lain.

Kini aliran yang paling popular dan diterima diseluruh dunia ialah aliran Misri. Qari-qari
Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum atau lebih mereka
sebutkan sebagai ilmu maqamal itu dari aliran-aliran di atas mengikut budaya mereka serta
mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran.

4.0 PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN HIJAZI DAN ALIRAN MISRI

ALIRAN HIJAZI ALIRAN MISRI

 Padang pasir  Lembah Nil


 Bukit bukau  Subur menghijau
 Suhu tinggi  Suhu sederhana
Lalu : irama dan rentaknya lincah dan nada Lalu : irama dan rentaknya lembut dan
suaranya tinggi kehangatan. suaranya sederhana kemanisan

Jadual : Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri

3
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

5.0 HUKUM UMUM BERTARANNUM


Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim – ulama , dapat kita fahami bahawa
hukum bertarannum adalah seperti berikut :

1. Fardhu ( kifayah ) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin


mendekati Al-Quran.
2. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati.
3. Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan Al Quran yang indah.
4. Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi.
5. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid, meniru lagu-lagu keagamaan lain,
meniru-niru penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain.

Kata Ibnu Kathir :” Bahawasanya berlagu yang dikehendaki mengikut hukum syarak
hanyalah mengelokkan suara yang menimbulkan rasa penghayatan ( tadabbur ), kefahaman,
kekhusyukan, kerendahan hati serta membawa kearah ketaatan kepada Allah s.w.t.

6.0 FALSAFAH TARANNUM


Definisi falsafah menurut Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah
adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek, iaitu philein dan sophos yang bermaksud
“menyintai dan hikmah”. Menurut Plato, falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar,
baik dan cantik. Manakala Al-Kindi, seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah
sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu ( Tuhan ) yang berada dalam kemampuan
manusia untuk mencapainya.

Jelasnya, falsafah merupakan batu asas dalam mengerakkan hala tuju sesuatu bidang.
Dalam bidang tarannum Al-Quran, falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan
bacaan Al-Quran iaitu satu usaha kea rah memperkasakan amalan membaca Al-quran dengan
menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara’bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan
pendengar kepada keagungan Allah Tuhan Pencipta. Oleh itu, bertarannum tanpa memahami
falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu
sendiri.

4
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat
dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Suara yang
sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum.
Bertitik tolak dari kefahaman hadis inilah, Kerajaan Malaysia melalui agensinya Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Kursus-Kursus Tahsin Al-Quran.
Seorang pakar Tarannum tanah air, Al-Fadhil Tuan Haji Nik Jaafar Nik Ismail
menjelaskan: untuk menguasai ilmu tarannum, menguasi ilmu-ilmu berikut secara bersepadu;
a). Ilmu al-aswat – sebagai induk.
b). Ilmu tajwid.
c). Ilmu tarannum.
d). Ilmu tartil (lahjah arabiah) – kurikulum bersepadu.

6.1 Ilmu Al-Aswat – ٍSebagai Induk


Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan
kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Suara yang sebaliknya pula
bakal mencacatkan tarannum. (vokal) sebegini menyebabkan suara mereka kedengaran lebih
manis dan merdu.
Seorang pakar tarannum Mesir, Syeikh Fatihi Hassan Maliji menjelaskan para Qari
hendaklah “menjauhi daripada menggetarkan suara atau menggerakkan suara dan
mengombakkan suara dengan kuat (berlebihan sehingga boleh menjejaskan kualiti suara dan
menyebabkan lari dari kaedah maqam asal)”.
Johan Qari Peringkat Antabangsa 1999, Hj Che Yahya Daud mendedahkan rahsia
tambahan kearaban suara di dalam Tarannum seperti yang diamalkan oleh Qari-qari mesir yang
muktabar seperti berikut;
1. Suara turun menjunam.
2. Suara naik mencanak.
3. Suara turun dan buka.
4. Suara goncang.
5. Suara goyang.
6. Suara semacam seruling (flute).

5
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

7. Suara gantung (separuh ihtilal al-lahn).


8. Suara meletup-letup.

Sungguhpun dilarang meniru penyanyi untuk melagukan Al-Quran, tetapi terdapat satu
hadis RasuluLlah memuji seorang sahabat Baginda, Abu Musa Al-Asy’ari RA, yang membaca
Al-Quran dengan suara semacam seruling. sabda RasuluLlah SAW:

)‫( رواه البخارى ومسلم‬ ‫لقد اعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬.


Sesungguhnya bertuah engkau dianugerahkan Allah dengan (suara semacam) seruling
dari jenis seruling keluarga Nabi Daud AS.

6.2 Ilmu Tajwid


Tajwid adalah suatu kewajiban kerana tajwid boleh menyebabkan sah-batal solat dan
tajwid jugalah yang jelas membezakan seseorang qari itu kearaban atau tidak. Justeru, setiap
Qari hendaklah sentiasa mengambil berat perkara-perkara yang berikut;
6.2.1 Ketepatan cara menyebut huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran; sifatnya
dan makhrajnya (tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf tersebut).
6.2.2. Ketepatan cara membunyikan bacaan Al-Quran semasa pertemuan huruf- huruf.
6.2.3. Ketepatan cara mensaktah, berqalqalah, bermad dan lain-lain.

6.3 Ilmu Tarannum

.)‫(ابو داوود‬ ‫زينوا القرأن بأصواتكم‬


Hendaklah kamu menghiasi bacaan (mencantikkan) bacaan Al-Quran dengan suara-suara
.kamu (dengan mempelbagaikan suara kamu)

Tarannum adalah perhiasan kepada bacaan Al-Quran. Tarannum sangat berkait rapat
dengan suara kerana dari suara yang elok dan tersusunlah lahirnya tarannum.
Tarannum secara umumnya terbahagi kepada dua kategori:

6
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

a). Tarannum bit Tahqiq – Tarannum yang dibaca dengan kadar tahqiq menurut kaedah ilmu
tajwid. Biasanya kategori ini diamalkan oleh Qari-qari mesir muktabar seperti Syeikh Abdul
Basit Abdul Samad dan lain-lain. Kategori ini digunapakai di dalam Majlis Tilawah Al-Quran
Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.
b). Tarannum bit Tadwir – Tarannum yang dibaca dengan kadar Tadwir menurut kaedah ilmu
tajwid. Biasanya kategori ini diamalkan oleh oleh Imam-imam Makkah Al-Mukarramah dan
Madinah Al-Munawwarah seperti Fadhilatud Duktur Abdur Rahman bin Abdul Aziz Al-sudais
dan lain-lain.

6.4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) - Kurikulum Bersepadu

)4 :‫(الزمل‬ ‫ورتل القرأن* ترتيال‬


“Dan bacalah Al-Quran dengan tartil.”

Seorang sahabat RasuluLlah S.A.W yang ulung, yang juga merupakan pakar rujuk
pembacaan Al-Quran di zamannya, Abdullah Ibni Mas’ud RA telah menjelaskan tartil Al-
Quran seharusnya merangkumi dan mensepadukan bebarapa kaedah dengan katanya: “Bahawa
syarat-syarat mentartilkan Al-Quran hanya empat perkara;
1. Bertajwid (mengikut kaedah ilmu tajwid).
2. Bertazyin (kaedah bertarannum / memperlagukan)
3. Tahsin Al-Sout (pembaikan suara)
4. Lahjah Arabiah (menyebut kalimah-kalimah Al-Quran mengikut kaedah bahasa dan
budaya sebutan orang arab).

6.5 Pengenalan Suara


Suara adalah satu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari peperu menerusi alat
salur kerongga-kerongga mulut atau hidung.Kemudian akan ditentukan bunyinya oleh alat-alat
pertuturan yang lain.

7
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

6.6 Kepentingan Suara


Suara merupakan salah satu daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia.Yang
mana tidak kurang pentingnya di dalam arena hidup seseorang ianya berfungsi sebagai alat
perhubungan, penyebaran dan penyampaian rasa hati.Samada suka duka, perintah tegah kasih
benci, memohon merayu, beribadat bermunajat dan sebagainya.

6.7 Suara Boleh Di proses Dan Di pelajari


Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh di proses.Boleh di pelajari,
dilatih dan di sesuaikan mengikut kehendak yang tertentu ,seperti memberi persesuaian dengan
berbagai jenis suara haiwan.Berbagai bunyi alat muzik , gaya pertuturan (bahasa) manusia dan
sebagainya. Untuk mendapat keistimewaan tersebut perlulah di proses dan di pelajari dengan
cara yang tertentu.

6.8 Seni Suara Untuk Al-Quran


Tiap-tiap suatu ciptaan Allah memang mempunyai seninya yang semulajadi. Demikian
juga suara manusia.Setelah di kaji maka ianya adalah bagaimana berikut :-
Pertama: Seni asli
Iaitu seni ciptaan Allah yang semulajadi. Ianya tidak dapat di pertikaikan oleh sesiapapun.
Kedua: Seni sinaie
Iaitu seni kreatif manusia untuk membina seni ciptaan semulajadi tersebut. Perbuatan begini
adalah termasuk di bawah falsafah ‘Mensyukuri Nikmat Allah’.
Oleh yang demikian amat sesuai sekali jika ianya di pergunakan untuk bacaan ayat-ayat suci al-
Quran. Kerana itu adalah di galakkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis.

6.9 Penilaian Kesenian Sebenar


Sebenarnya kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan penuh kesenian. Hanya manusia
mempunyai penilaian dan persepsi yang berbeza mengikut pengalaman, pengajian dan
pengetahuan yang berbeza. Dari perspektif Islam kesenian yang paling agung adalah Al_quran
itu sendiri yang sudah pastinya penuh dengan pelbagai seni sesuai dengan taraf
Ianya sebagai mukjizat daripada Allah swt. Dari sudut suara pula tentunya suara yang berseni
dan berkualiti tinggi adalah selayaknya untuk membaca ayat-ayat suci AlQuran. Ini bergantung

8
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

kepada kemampuan seseorang individu itu, namun usaha yang bersungguh –sungguh amat
perlu dipertingkatkan.

6.10 Mengelokkan Suara Untuk Bacaan Al-Quran


Mengelokkan suara untuk bacaan al-quran adalah sunat kerana ianya dapat
menghasilkan bacaan yang baik dan terhormat.

6.10.1 Mengenal sifat-sifat suara


Sifat suara terbahagi kepada empat katogeri:-
Pertama: Terbaik
Ianya mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada, tinggi, rendah, garau, lembut, manis, licin,
bersih, terang, lantang dan tajam.
Kedua: Baik
Ianya mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada, sederhana, rendah, garau, lembut, manis,
licin, bersih, terang dan lantang.
Ketiga: Kurang baik
Ianya mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada, tinggi, kecil, lembut, manis, licin, bersih,
terang dan tajam
Keempat: Tidak baik
Ianya mempunyai sifat-sifat yang berikut :-
Sumbang, nipis, lembap, lemah, keras, serak, pecah, parau, terketar-ketar, tenggelam, tersepit,
terputus, tercekik dan sebagainya.
Suara dalam kategori yang pertama, kedua dan ketiga adalah istimewa dan senang di
pelajari.Manakala suara dalam kategori yang keempat adalah suara yang bermasalah yang perlu
di perbaiki dan di ubahsuai dalam jangka masa yang panjang.

6.11 Teknik Mentahsinkan Al-quran


Tahsin as-saut adalah hasilan dari prosesan bunyi oleh alat-alat pengendalian suara
dengan rapi dan cermat.

a. Teknik penekanan pernafasan, untuk lembut atau keras.

9
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

b. Teknik pengendalian pipit suara, untuk nyaring atau perlahan


c. Teknik penyaluran bunyi, untuk kemanisan dan kelicinan.
d. Teknik pengawalan nafas, untuk memanjang atau memendek nafas.

6.11.1 Mengenal Tabaqoh (tingkatan) suara


Terdapat empat tabaqoh dalam bidang taranum al-quran iaitu:-
1. Tabaqoh pertama (qoror) ianya berfungsi di dada
2. Tabaqoh kedua (nawa) ianya berfungsi pada tekak
3. Tabaqoh ketiga (jawab) ianya berfungsi pada rongga hidung
4. Tabaqoh keempat (jawab-buljawab) ianya berfungsi pada rongga otak

6.11.2 Peranan suara dalam bidang bacaan al-Quran


Di antara peranan suara dalam bidang bacaan al-quran adalah bagaimana berikut :-
a. Memberi penyesuaian dengan kehendak lughah al-quran
b. Memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam ayat-ayat al-Quran
c. Memberi penyesuaian dengan irama taranum bil quran
d. Memberi penyesuaian dengan lahjah arab

6.11.3 Mengenal Burdah (bunga-bunga) Suara


Suara yang terhias dengan burdah adalah lebih menarik. Pada umumnya burdah itu
terbahagi kepada dua :-
Pertama: Burdah asli
Iaitu suara yang hidup, mempunyai getaran dan gerenek-gerenek yang semulajadi.
Kedua: Burdah sinaie
Iaitu bunga –bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak
jenis tarannum yang dipersembahkan.

6.11.4 Menjaga kualiti suara


Nikmat suara yang di kurniakan Allah wajib di jaga.Antara langkahnya ialah :-

Pertama: Menjaga kesihatan fizikal (badan)

10
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

a. Dengan memakan makanan yang seimbang.


b. Dengan bersukan atau bersenam yang ringan demi untuk menguatkan otot-otot
dan urat saraf.semoga tenaga bersuara bertambah selesa.
Kedua: Menjaga kesihatan suara.
a. Jauhilah dari makan atau minum bahan yang terlupa panas atau pedas
b. Jauhilah dari makan makanan yang kelat, yang bergetah atau yang berminyak.
c. Jauhilah dari makan makanan yang boleh membawa kesan berubahnya suhu
badan seseorang.
d. Seelok-eloknya jauhilah diri dari merokok.
Ketiga: Banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berzat.
Keempat: Banyakkanlah minum air sejuk tanpa ais sehingga melebihi lima liter sehari.

7.0 SUSUNAN TARANNUM YANG POPULAR DI MALAYSIA

Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan Al-Quran dan
mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

BIL JENIS LAGU / TARANNUM CATATAN

1 Bayyati – Soba – Hijaz – Nahawand dan Rast 50% qari dan qariah mengamalkan
kedua dua bahagian ini.

2 Bayyati – Hijaz – Nahawand – Rast dan Sikah 50% qari dan qariah mengamalkan
bahagian ini.

3 Bayyati – Nahawand – Rast – Sikah dan 15% qari dan qariah mengamalkan
Jiharkah bahagian ini.

11
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

4 Bayyati – Soba – Nahawand – Rast dan Sikah 15% qari dan qariah mengamalkan
bahagian ini.

5 Bayyati – ‘Iraqi – Hijaz – Sikah dan Rast 5% qari dan qariah mengamalkan
bahagian ini.

Jadual : Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia.

Dalam penulisan ringkas ini, penulis akan menukilkan serba sedikit pengertian, sejarah asal,

sifat-sifat dan peranan-peranan penting tarannum.

7.1 TARANNUM BAYYATI

Perkataan Bayyati adalah dari Bahasa Arab yang bererti rumah atau tempat kediaman.
Istilahnya pula bermaksud nama bagi suatu jenis alunan tarannum yan dipopularkan oleh qari –
qari Arab terutama qari Mesir.
Tarannum Bayyati mula diperkenalkan di Tanah Melayu ini kira-kira pada tahun 1940
an sehingga kini. Ianya amat terserlah sekali, jika sesuatu persembahan bacaan Al-Quran itu
tidak dimasukkan tarannum Bayyati,maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna.

7.1.1 Sifat-sifat Tarannum Bayyati


a). mempunyai kelembutan disamping ketegasan.
b.). mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.
c). mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan.
d). mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup.

Mengenal sifat – sifat tarannum adalah mustahak, jika tidak, tentunya sukar untuk
mengawal dan menyusun harakat-harakatnya dengan baik dan mungkin kehilangan punca yang
menyebabkan tersasul kearah yang tidak diingini.

12
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

7.1.2 Peranan Tarannum Bayyati


a.). memantapkan persembahan bacaan.
b). menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan sesudahnya.
c). membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran.
d). dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.
Seorang qari atau qariah yang tidak dapat menghayati peranan sesuatu tarannum itu,
mungkin mesej yang hendak disampaikan tidak kesampaian, kerana tarannum itu sendiri adalah
sebahagian daripada alat penyampaian Al-Quran kepada masyarakat.

7.2 TARANNUM SOBA


Perkataan Soba adalah dari bahasa Arab yang bermaksud rindu. Dari Sudut istilah
adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Arab
mengikut budaya mereka.
Tarannum Soba dipopularkan di Tanah Melayu selepas perang dunia yang kedua.
Tarannum Soba yang kita hayati sekarang adalah hasil ubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut
budaya mereka. Ianya begitu terserlah sekali, sehinggakan di mana suatu persembahan tilawah
Al-Quran yang tidak dimasukkan tarannum Soba maka dirasakan belum lengkap.

7.2.1 Sifat-Sifat Tarannum Soba


a) Mempunyai alunan yang embut mendayu.
b) Mempunyai kesesuaian dengan tobaqat sederhana.
c) Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon,
merayu, merintih dan sebagainya.

7.2.2 Peranan Tarannum Soba


a) menenangkan persembahan bacaan.
b) membawa kepada kekusyukan dan keinsafan.
c) memberi kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran.
d) melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.

13
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

7.3 TARANNUM HIJAZ


Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan semenanjung tanah Arab yang terletaknya
negara seperti Yaman dan Arab Saudi, di dalamnya termasuk kota Mekah dan kota Madinah.
Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang
dipopularkan oleh oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan
padang pasir tandus yang berbukit bukau dengan batu-batu pejalnya. Sehingga kini tarannum
Hijazi tersebut telah pun diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsanya yang
hidup dikawasan lembahan Nil yang begiti subur menghijau. Tarannum Hijaz berlembah
Masri adalah lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan
bahasa Al-Quran.

7.3.1 Sifat-Sifat Tarannum Hijaz


a. mempunyai gerak lambat tetapi perlahan.
b. mempunyai ketegasan pendorong semangat.
c. mempunyai kelincahan menghidupkan persembahan.
d. mempunyai kesesuaian dengan mana – mana tobaqat.
e. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan perintah, tegah atau marah.

7.3.2 Peranan Tarannum Hijaz


a. memberi semangat kepada persembahan bacaan.
memberi kepuasan kepada pembaca dan pendenga
b. memberi tenaga kepada tarannum yang akan dibaca.
c. membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran.
d. membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran.
e. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.

7.4 TARANNUM ‘IRAQI


Iraq adalah nama bagi sebuah negeri yang bersempadan dengan negeri-negeri Arab
Saudi, Kuwait dan Iran yang mana penduduknya terdiri dari rumpun bangsa Arab tulin.

14
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

Pada istilah ilmu tarannum, ‘Iraqi itu adalah nama bagi suatu alunan tarannum yang
dialunkan mengikut budaya qari-qari ‘Iraqi yang hampir sama dengan budaya qari-qari Hijazi.
Sehingga kini ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir mengikut budayanya, walau
bagaimana pun identiti asalnya masih dikekalkannya.

7.4.1 Sifat-Sifat Tarannum ‘Iraqi


a. mempunyai gerak lambat yang berkesan.
b. Mempunyai kelembutan yang meresap jiwa.
c. Mempunyai kesederhanaan dann ketenangan.
d. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.
e. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan memohon,mencerita,
berdialog dan sebagainya.

7.4.2 Peranan Tarannum ‘Iraqi


a. untuk menenangkan ketegangan persembahan.
b. Untuk melahirkan ketenangan jiwa.
c. Untuk melahirkan kefasihan sebutan.
d. Untuk menyempurnakan mesej ayat Al-Quran.
e. Untuk melahirkan kemukjizatan Al-Quran.

7.5 TARANNUM NAHAWAND


Perkataan Nahawand adalah nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan
Parsi.
Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang
dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut budaya tempatan, ianya berasal dari
Parsi, tetapi tarannum Nahawand yang kita hayati sekarang adalah hasil dari ubahsuaian oleh
qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. Sehingga kini kepopularnya amat terserlah sekali,
mungkin disebabkan oleh sifat kesederhanaannya yang mampu membuka jiwa.

7.5.1 Sifat-Sifat Tarannum Nahawand


a. mempunyai gerak ringan yang berkesan.

15
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

b. Mempunyai kelembutan yang sungguh berkesan.


c. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.
d. Mempunyai kehalusan seni yang mempersonakan.
e. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon, bercerita
dan sebagainya.

7.5.2 Peranan Tarannum Nahawand


a. Melembutkan bacaan.
b. Menenangkan jiwa pembaca dan pendengar.
c. Sesuai dengan ayat memohon, bercerita dan sebagainya.
d. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.
e. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

7.6 TARANNUM RAST


Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi. Tetapi kini
tarannum rast telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.

7.6.1 Sifat Tarannum Rast


a. Gerak lembut disamping ketegasan.
b. Kelembutan alunan.
c. Lincah menyemarakkan.
d. Sesuai dengan mana-mana tobaqot.
e. Sesuai dengan mana-mana bentuk ayat.

7.6.2 Peranan Tarannum Rast


a. Memberi semangat kepada persembahan.
b. Memberi tenaga kepada tarannum berikutnya.
c. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar.
d. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.
e. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

16
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

7.7 TARANNUM SIKAH


Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7
masihi hingga 19 masihi). Tetapi kini tarannum Sikah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir
mengikut zouq budaya mereka.

7.7.1 Sifat Tarannum Sikah


a. Gerak lambat meyakinkan.
b. Kelembutan menusuk kalbu.
c. Berciri kesedihan dan kerintihan.
d. Sesuai dengan ayat-ayat merayu, memohon, merintih dan sebagainya.
e. Sesuai dengan mana-mana tobaqot.

7.7.2 Peranan Tarannum Sikah


a. Melembutkan persembahan.
b. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar.
c. Membawa kekhusukan dan keinsafan.
d. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.
e. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

7.8 TARANNUM JIHARKAH

Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7
masihi hingga 19 masihi). Tetapi kini tarannum Jiharkah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir
mengikut zouq budaya mereka.

7.8.1 Sifat Tarannum Jiharkah


a. Gerak ringan yang berkesan.
b. Kelembutan menusuk kalbu.

17
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

c. Harmoni.
d. Sesuai dengan ayat-ayat merayu, memohon, merintih dan sebagainya.
e. Sesuai dengan tobaqot sederhana.

7.8.2 Peranan Tarannum Jiharkah


a. Menenangkan ketegangan persembahan.
 Melembutkan persembahan.
 Membawa kekhusukan dan keinsafan.
 Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.
 Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

8.0 PENUTUP

Rasulullah s.a.w bersabda ;

‫ما أذن هللا لشئ ما أذن لنبى حسن الترنم با لقرءان‬


(‫)رواه البخارى‬

Ertinya : apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya
yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan Al-Quran.

Hadith ini menunjukkan bahawa tindakan kita terhadap sesuatu itu pastinya mendapat keizinan
Allah, dan untuk itu contohilah tindakan nabinya yang selalu mengelokkan bacaan. Oleh itu
bacalah Al-Quran dengan bertarannum.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka bolehlah dirumuskan bahawa para qari


yang ingin tarannum dan suara mereka untuk bacaan Al-Quran sewajarnya menitik beratkan
beberapa perkara seperti berikut;

18
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

1. Berusaha sedaya upaya untuk menguasai kaedah sebutan kalimah-kalimah Al-


Quran dengan tepat (tajwid dan kefasihan) serta mengikut budaya sebutan orang
Arab.
2. Mempelajari ilmu tatabahasa arab (nahu) supaya tepat ibtida’ (memulai) dan waqaf
(berhenti).
3. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran, berusahalah untuk memahami
maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan
tarannum yang sesuai.
4. Sila pastikan susunan harkat dan susunan tobaqot suara rapi dan bersesuaian demi
untuk mencapai ke tahap persembahan yang baik.
5. Mendengar dan memperaktikkan kaedah mengeluarkan suara (vokal) qari-qari arab
yang muktabar.
6. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran, berusahalah untuk memahami
maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan
tarannum yang sesuai.
7. Para qari sewajarnya memastikan susunan tarannumnya rapi dan bersesuaian
dengan kemampuan suara..
8. Akhirnya, sentiasalah menjaga sifat ikhlas di hati semasa membaca Al-Quran.

9. RUJUKAN

19
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

Al-Quran Al-Karim \

Al-Hadith As-Syarif

Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998), Buku Qawaid At-Tarannum. Kuala Lumpur : Darul
Fikir Sdn. Bhd.

Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007), Tarannum Arabiah Misriah Muktabar. Kertas Kerja:
Seminar Tarannum Peringkat Antarabangsa, Kota Bharu.

Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995), Panduan Tartil Al-Quran.Kuala Lumpur : Darul Fikir
Sdn. Bhd.

Hj. Norak yairee Mohd Raus. ( 2009 ),Pengajaran Ilmu Tarannum Al-Quran. Selangor :
Universiti Terbuka Malaysia.

Mohd Ali Abu Bakar ( 1997 ), Seni lagu Al-Quran di Malaysia. Kuala Lumpur: Darul Fikr

20
Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660
HBQE3103

21