Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN KHAS Tarikh Hari Masa Tahun/ Kelas Jumlah Murid Matapelajaran Kemahiran Bahasa

Nilai Murni Kemahiran Bernilai Tambah : : : : : : : : : 6 April 2012 Jumaat 60 minit (10.10 pagi 11.10 pagi) Tahun 2 Dahlia 4 orang Bahasa Melayu Kemahiran lisan, membaca, dan menulis. bersungguh-sungguh, kerjasama, kejujuran, kesabaran, berkeyakinan. 1. Kecerdasan Pelbagai (verbal-linguistik, muzik, kinestetik) 2. Kemahiran Belajar (mendengar dengan aktif, membaca mekanis) 3. KBKK (menghubungkait, mmbeza dan mengecam bunyi suku kata dan perkataan, dan mengingat semula)

Kategori Nama Murid

Tahap Akademik : Sederhana 1. Mohd. Firdaus bin Dollah 2. Muhd. Azim Fairuz bin M. Firdaus 3. Muhd. Hafizul Akimi bin Zuhairi 1.0 Membaca dan memahami perkataan 1.1 membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka kv+kv Diri Saya Anggota Badan Saya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat

Kemahiran

Tema Tajuk Hasil Pembelajaran

1. mengenal perkataan (kvkv) dengan cara mengeja dan menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 5 perkataan (kvkv) dengan betul berdasarkan Kad Gantung Perkataan Bergambar. 2. mengenal perkataan (kvkv) dengan cara membaca sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat mudah yang mengandungi perkataan (kvkv) berdasarkan Kad Ayat Mudah. 3. Mengenal perkataan (kvkv) dengan cara menulis dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 perkataan (kvkv) berdasarkan lembaran kerja Namakan Saya yang diberi. Pengetahuan Sedia Murid sudah boleh menyebut,membaca, dan menulis suku kata (kv) dengan batul. Ada Bahan Bantu Mengajar Langkah P&P Bahan Bantu Mengajar 1. Set Induksi 2. Langkah 1 3. Langkah 2 4. Langkah 3 5. Penutup Carta lirik lagu Badan Saya Kad Gantung (suku kata, perkataan,gambar) Kad Ayat Mudah Lembaran kerja : Namakan Saya Carta lirik lagu Badan Saya

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi ( 5 minit )

Nyanyian lagu Badan Saya :

Badan Saya Gigi, dagu, dan bahu, dan bahu, dan bahu, Gigi, bahu, dan bahu, siku, dan jari !
1. 2. 3. 4. Guru memaparkan Carta lirik lagu Badan Saya. Guru membuat demonstrasi nyanyian dan gaya. Murid mengikut nyanyian guru bersama gaya. Nyanyian diulang sehingga murid mendapat rentak muzik dan lirik dengan lancar. 5. Guru mengaitkan nyanyian dengan isi pelajaran iaitu belajar menyebut beberapa nama anggota badan kita,

BBM : Carta lirik lagu Badan Saya. KBKK : Mengingat lirik dan ritma lagu. KBT : -Kecerdasan Pelbagai (KP) : Muzik, kinestetik, verbal-linguistik Nilai : Berkeyakinan

Langkah 1 ( 20 minit )

Ejaan dan Sebutan Perkataan Bergambar :

1. Guru memaparkan Kad Gantung yang tertera


perkataan(suku kata) dan gambar anggota badan. 2. Guru mengeja dan menyebut perkataan. Murid mengikut dengan kuat secara kelas dan individu. 3. Latih tubi dan ulangan ejaan dan sebutan sehingga semua murid menguasai kemahiran ini.

BBM : Kad Gantung (Suku kata, Perkataan, gambar) KBKK :

menghubungkait, membeza dan mengecam bunyi perkataan. KBT : -Kemahiran Belajar (KB) : Mendengar dengan aktif. Membaca secara mekanis. -Kecerdasan Pelbagai (KP) : Verbal-Linguistik.

Nilai : Sabar Berusaha Itu Bacaan Kad Ayat Mudah :dagu bapa. Nani ada gigi. Bahu Raju dua. Siku Siti luka. Jari Jali lima.

Langkah 2 ( 15 minit )

BBM : Kad Ayat Mudah KBKK :

menghubungkait, membeza dan mengecam bunyi perkataan dan ayat. KBT : -Kemahiran Belajar (KB) : Mendengar dengan aktif. Membaca secara mekanis. -Kecerdasan Pelbagai (KP) : Verbal-Linguistik.
Nilai : Ketekunan Bersungguh-sungguh BBM : Lembaran Kerja Namakan Saya. KBKK : Mengingat semula Nilai : Kejujuran BBM : Carta Lirik Lagu Badan Saya

1. Guru memaparkan kad ayat mudah yang mengandungi perkataan (kvkv) yang telah dipelajari. 2. Secara kelas, murid diminta membaca ayat mudah tersebut dengan bimbingan guru (jika perlu). 3. Ulangan bacaan secara individu.

Langkah 3 ( 15 minit )

Lembaran Kerja :

1. Murid diberi helaian lembaran kerja Namakan Saya.


2. Murid menjawab latihan tersebut dengan bimbingan guru (jika perlu). 3. Guru menyemak jawapan bersama murid.

Penutup

Nyanyian Lagu Badan Saya

( 5 minit )

1. Murid diminta menyanyikan sekali lagi lagu Badan Saya dengan penuh bersemangat dengan gaya menarik.

Nilai : Kerjasama.