Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN & KONTRAK LATIHAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

MG U 1 TARIK H
3 JAN 5 JAN

BIDANG
Khatam Al Quran Akidah Jawi Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran Ibadah Jawi

TAJUK - Membaca Surah Ad Thur Ayat 1-40 - Allah Bersifat Sama -Mengenal dan Menulis huruf Khat- Membaca Surah An Najm ayat 1-40 Membaca Surah An Najm ayat 41-62 -Membaca Surah Al Qamar ayat 1-55 - Membaca Surah Ar Rahman ayat 240 -Konsep Puasa -Khat Nasakh CUTI SEMPENA KEPUTERAAN SULTAN KEDAH - Membaca Surah Ar Rahman ayat 41-78 - Membaca Surah Al Waqiah ayat 196 - Membaca Surah surah Al Hadid ayat 1-3 Piagam Madinah Khat Nasakh CUTI PERISTIWA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI GANTI CUTI GANTI -Membaca Surah Surah Al Hadid ayat 4-18 Membaca Surah Surah Al Hadid ayat 19-29 - Membaca Surah Al Mujadalah ayat 1-6 Adab Terhadap tempat & harta benda awam Khat Nasakh CUTI MAULIDUR RASUL Membaca Surah Al Mujadalah ayat 727 -Membaca Surah Al Hasyar ayat 1-24 Konsep Puasa- dalil/Tahun/ Hikmah Puasa Menulis Khat Nasakh- huruf Vokal MERENTAS DESA -Membaca Surah Al Mumtahanah ayat1-13 Membaca Surah As Saf ayat 1-14 Membaca Surah Al Jumuah ayat 1-8

P&P 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KONTRAK LATIHAN Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan

8 JAN 12 JAN

15 JAN 19 JAN

Khatam Al Quran

Tasmik 5 soalan

Khatam Al Quran Sirah Jawi 22 JAN 26 JAN Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran Adab Jawi 5 FEB 11 FEB Khatam Al Quran Khatam Al Quran Ibadah Jawi Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran Akidah Jawi

10 11 12

Tasmik 5 soalan 5 soalan Menulis huruf 10 X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan

29 JAN 2 FEB

12FEB 16 FEB

Allah Bersifat As Sama 25 Menulis Khat Nasakh ( alif,kaf,ga, lam 26

19 FEB 21 FEB

Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran

& lam alif) Membaca Surah Al Jumuah ayat 9-11 Membaca Surah Al Munafiqun 1-11 Membaca Surah Al Thagabun 1-18 Membaca Surah Al Tolaq 1-5 TAJUK Piagam Madinah-Isi perjanjian Madinah Menulis Khat Nasakh-ba/ta/tsa/fa/pa MESYUARAT AGONG PIBG/SEBAMROBIK CUTI PERISTIWA Membaca Surah Al Tolaq ayat 6-12 Membaca Surah Al Tahrim ayat 1-12 Adab Terhadap tempat & harta benda awam Menulis Khat Nasakh- ba/ta/tsa/fa/pa GOTONG ROYONG PERDANA Membuat ulangkaji pelajaran UJIAN 1 UJIAN 1 UJIAN 1 Membuat semakan & pembetulan bersama murid CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Membaca surah Al Mulk 1-26 Membaca Surah Al Mulk ayat 27-30 Membaca Surah Al Qalam ayat 1-52 Membaca Surah Al Haqqah ayat 1-52 Membaca Surah Al Ma`arij ayat 1-10 Syarat wajib & Rukun Puasa Menulis Khat Nasakh-Nya/tsa/Qaf/ ya Membaca Surah Al Ma`arij ayat 11-44 Membaca Surah Nuh ayat 1-28 Membaca Surah Al Jin ayat 1-28 Nama Allah- al Hasib/pengertian/tanda2/Ciri2 Menulis Perkataan khat nasakhnun/tsa/qaf/ya -Membaca Surah Al Muzammil ayat 120 - Membaca Surah Al Mudatsir ayat 156 -Membaca Surah Al Qiyamah ayat 140 - Membaca Surah Al Insaan ayat 1-5 Adab Terhadap Tempat dan Harta Benda awam Khat Nasakh- huruf separa bulatan ( Jim/Kha/Kho/Ca/`ain/ghain dan nga )

27 28 29 P&P 30 31

Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan KONTRAK LATIHAN 5 soalan 5 soalan

MG U 9

TARIK H
22 FEB 27 FEB

BIDANG
Sirah Jawi

28 FEB 29 FEB 1 MAC 3 MAC 8 MAC

Khatam Al Quran Adab Jawi

32 33 34 35

Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan

10

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan

9 MAC 18 MAC Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran

11

22 MAC

Ibadah
Jawi Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran

12

25 MAC 29 MAC

Akidah
Jawi Khatam Al Quran

1 APR

13

5 APR

Khatam Al Quran Khatam Al Quran

48 49 50 51

Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan

Adab
Jawi

Khatam Al Quran

14

8 APR 12 APR

Khatam Al Quran Khatam Al Quran

-Membaca Surah Al Insaan ayat 6-31 52 - Membaca Surah Al Mursalat ayat 150 - Membaca Surah Al An Naba` ayat 1- 53 30 Membaca Surah An Nazia`at ayat 1-15 54 Perjanjian Hudaibiah/Isi Perjanjian Khat Nasakh- perkataan separa bulatan ( Jim/Kha/Kho/Ca/`ain/ghain dan nga ) SEKOLAH GANTI : JADUAL HARI RABU Membaca Surah An Nazi`at ayat 1646 Membaca Surah `Abasa 1-42 - Membaca Surah At Takasur ayat 129 -Membaca Surah Al Muthaffifin ayat 136 Syarat wajib dan Rukun Puasa-Rukun puasa Khat Nasakh-Ra/Zai/ wau/ Nun Membaca Surah Al Insyiqaq 1-25 Membaca Surah Al Buruj ayat 1-22 Membaca Surah Al Thariq ayat 1-17 - Membaca Surah Al Ghasyiah ayat 126 - Membaca Surah Al Al Fajr ayat 1-30 -Membaca Surah Al Balad ayat 1-20 - Membaca Surah Al syams ayat 1-15 - Membaca Surah Al Lail ayat 1-14 -Allah Al Hasib- maksud/dalil/tanda2 Khat Nasakh-Ra/Zai/ wau/ Nun ( perkataan ) - Membaca Surah ad Dhuha ayat 1-11 - Membaca Surah As Sharh ayat 1-8 - Membaca Surah At Tin ayat 1-8 - Membaca Surah Al Alaq ayat 1-19 - Membaca Surah Al Qadr ayat 1-5 - Membaca Surah Al Bayinnah ayat 18 CUTI HARI PEKERJA Perjanjian Hudaibiah Isi Perjanjian Khat Nasakh Huruf bersegi Dal.zal,mim,sod,dhod,tho,dza - Membaca Surah Al Zalzalah ayat 1-8 - Membaca Surah Al `Adiyat ayat 1-11 - Membaca Surah Al Qariah ayat 1-11 - Membaca Surah At Takathur ayat 18 - Membaca Surah Al Asr ayat 1-3 - Membaca Surah Al Humazah ayat 19 - Membaca Surah Al Fil ayat 1-5 - Membaca Surah Quraisy ayat 1-4 - Membaca Surah Al Maun ayat 1-7 - Membaca Surah Al Kauthar ayat 155 56

Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan

Sirah
Jawi

14 APR Khatam Al Quran

57 58 59 60 61 62

Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan

15

15 APR 19 APR

Khatam Al Quran Khatam Al Quran

Ibadah
Jawi Khatam Al Quran 22 APR 26 APR Khatam Al Quran

16

63 Tasmik 5 soalan 64 65 66 67 Tasmik 5 soalan 68 Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan 5 soalan 5 soalan

Khatam Al Quran

Akidah
Jawi Khatam Al Quran 29 APR 3 MEI Khatam Al Quran

17

Sirah
Jawi 6 MEI Khatam Al Quran Khatam Al Quran

69 70 71

5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan

7 MEI

18

72 Tasmik 5 soalan

8 MEI

Khatam Al Quran

73 Tasmik 5 soalan

9 MEI 10 MEI 13 MEI 14 MEI

Adab Ibadah
Khatam Al Quran Khatam Al Quran Khatam Al Quran Jawi

19
15 MEI 16 MEI 17 MEI 20 MEI 21 MEI 22 MEI 23 MEI 24 MEI 25 MEI 10 JUN 11 JUN

20

Adab Kecintaan Kepada Negara Syarat Wajib & Rukun Puasa/ lafaz niat puasa - Membaca Surah An Nasr ayat 1-3 - - Membaca Surah Al Masad ayat 1-5 - Membaca Surah Al Ikhlas ayat 1-4 - Membaca Surah Al `falaq ayat 1-5 - Membaca Surah An Nas ayat 1-6 * ulangkaji ayat khatam al Quran HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH Membuat ulangkaji pelajaran Membuat ulangkaji pelajaran PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Membuat semakan soalan & membuat pembetulan Membuat semakan soalan & membuat pembetulan Tanda Bacaan Mad Allah Bersifat Basar/Pengertian/Hukum/dalil Membina, membaca da menulis pelbagai jenis teks & ayat. CUTI ISRAK DAN MIKRAJ SAMBUTAN ISRAK DAN MIKRAJ PERSIAPAN SUKAN PERSIAPAN SUKAN PERSIAPAN SUKAN PERSIAPAN SUKAN PERSIAPAN SUKAN PERSIAPAN SUKAN RAPTAI RAPTAI SUKAN TAHUNAN SEKOLAH CUTI PERISTIWA Bacaan Mad/ Tanda bacaan/ Cara Bacaan Mad Syarat Sah puasa Menjaga Kebersihan Sungai dan Alam Sekitar Bacaan Mad & tanda Waqaf Jenisjenis waqaf Bacaan Mad & tanda Waqaf Cara Bacaan waqaf Pembukaan Kota Mekah Menjaga Kebersihan Sungai dan Alam Sekitar Membina, membaca da menulis pelbagai jenis teks & ayat. Menghafaz Surah At Tin ayat 1-2 Menghafaz Surah At Tin ayat 2-4

74 75 76 77 78 79 80

5 soalan 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan Tasmik 5 soalan

81 82 83 84 85 10 Soalan 5 soalan 5 soalan

21

12 JUN 13 JUN 14 JUN

Al Quran

Akidah Jawi

22

23

24

17 JUN 18 JUN 19 JUN 20 JUN 21 JUN 24 JUN 25 JUN 26 JUN 27 JUN 28 JUN 1 JULAI 2 JULAI 3 JULAI 4JULAI 5 JULAI

Al Quran Ibadah Adab Al Quran Al Quran Sirah Adab Jawi Al Quran Al Quran

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

10 Soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 Soalan 5 Soalan

25

8 JULAI 9 JULAI 10 JULAI 11 JULAI 12 JULAI 15 JULAI 16 JULAI

26

17 JULAI 18 JULAI 19 JULAI 22 JULAI 23 JULAI 24 JULAI 25 JULAI 26 JULAI 29 JULAI 30 JULAI 31 JULAI 1 OGOS 2 OGOS 5 OGOS 6 OGOS 7 OGOS 8 OGOS 9 OGOS 12 OGOS 13 OGOS 14 OGOS 15 OGOS 16 OGOS 17 OGOS 26 OGOS 27 OGOS 28 OGOS 29 OGOS 30 OGOS 2 SEPT 3 SEPT

Aqidah Adab Jawi Al Quran Al Quran Ibadah Adab Jawi Al Quran Al Quran

Allah Bersifat Kalam Menjaga Kebersihan Sungai dan Alam Sekitar -Kegunaan sungai & alam sekitar Membaca teks laporan Banjir di Kampung Jaya Menghafaz Surah At Tin ayat 5-6 Menghafaz Surah At Tin ayat 7-8 Perkara-perkara membatalkan puasa Adab Rehlah Mengenal & menulis Khat Riq`ah Nun sakinah & Tanwin Izhar Halqi Nun sakinah & Tanwin Izhar Halqi PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR/UJIAN 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR/UJIAN 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR/UJIAN 2 Membuat semakan & pembetulan soalan Membuat semakan & pembetulan soalan Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah SAW Adab Rehlah Khat Riq`ah huruf menegak- alif, Qaf, kaf, lam dan lam alif ) Nun sakinah & Tanwin- idgham maal ghunnah Nun sakinah & Tanwin idgham maal guhunnah Allah Zuljala lil walikram Adab Rehlah Khat Riq`ah-perkataan CUTI PERTENGAHAN TAHUN

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan

27

28

29

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan

Sirah Adab Jawi Al Quran Al Quran Aqidah Adab Jawi

30

31

Al Quran Al Quran Ibadah Adab Jawi

Nun sakinah & Tanwin - Iqlab SAMBUTAN HARI RAYA Solat Hari Raya AilFitri & Aidil Adha Adab dengan manusia & Makhluk lain Menulis khat Riq`ah- ra` & zai CUTI
SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN DAN HARI

116

5 soalan

117 118 119

5 soalan 5 soalan 5 soalan

32

KANTIN 4 SEPT 5 SEPT 6 SEPT 9 SEPT 10 SEPT 11 SEPT 12 SEPT 13 SEPT 16 SEPT 17 SEPT 18 SEPT 19 SEPT 20 SEPT 23 SEPT 24 SEPT 25 SEPT 26 SEPT 27 SEPT 30 SEPT 1 OKT 2 OKT 3 OKT 4 OKT 7 OKT 8 OKT 9 OKT 10 OKT 11 OKT 14 OKT 15 OKT 16 OKT 17 OKT 18 OKT 21 OKT 22 OKT 23 OKT 24 OKT 25 OKT

Sirah Adab Jawi Al Quran Al Quran

33

Perang Hunain &Tabuk Adab dengan manusia & Makhluk lain Menulis khat Riq`ah- wau & va Menghafaz ayat Al Sharh ayat 1-2 Menghafaz ayat Al Sharh ayat ayat 34 UPSR DAN CUTI TAHAP 1 UPSR DAN CUTI TAHAP 1 UPSR DAN CUTI TAHAP 1

120 121 122 123 124

5 soalan 5 soalan 5 soalan Hafaz : 5 soalan Hafaz : 5 Soalan

34

Al Quran Al Quran Akidah Adab Jawi Al Quran Al Quran Ibadah Adab Jawi

CUTI SEMPENA HARI MALAYSIA Surah As Sharh ayat 5-8 Allah Zuljala lil walikram Adab dengan manusia & Makhluk lain Khat Riq`ah-entuk huruf bersegi ( ms 82) Nun sakinah & Tanwin Ikhfa` haqiqi Nun sakinah & Tanwin - Ikhfa` haqiqi Solat Hari Raya AilFitri & Aidil Adha Adab dengan manusia & Makhluk lain Khat Riq`ah-bentuk huruf bersegi ( ms 85) Membuat ulangkaji pelajaran PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Membuat semakan & pembetulan soalan Membuat semakan & pembetulan soalan PAFA Penilaian Asas Fardu Ain PAFA Penilaian Asas Fardu Ain PAFA Penilaian Asas Fardu Ain PAFA Penilaian Asas Fardu Ain PROGRAM JAWI PROGRAM JAWI PROGRAM JAWI DOA-DOA AMALAN HARIAN FOLIO- TOKOH-TOKOH ISLAM FOLIO- TOKOH-TOKOH ISLAM -AD DIN -AD DIN CUTI BERGANTI CUTI PERISTIWA PERSIAPAN HARI ANUGERAH 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Hafaz : 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan 5 soalan

35

36

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

37

38

39

*PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6 *PRG T6

40

28 OKT

41

29 OKT 30 OKT 31 OKT 1 NOV 4 NOV 5 NOV 6 NOV 7 NOV 8 NOV 9 NOV

PERSIAPAN HARI ANUGERAH PERSIAPAN HARI ANUGERAH RAPTAI HARI ANUGERAH RAPTAI HARI ANUGERAH HARI ANUGERAH CEMERLANG CUTI PERISTIWA BUKU TEKS PEMULANGAN BUKU TEKS PEMBERIAN BUKU NAIK TAHUN NAIK KELAS DAN BUDAYA TUTUP SEKOLAH CUTI AKHIR TAHUN