Anda di halaman 1dari 16

MENGUKUR KEMAHIRAN BOLA SEPAK Keupayaan untuk melaksanakan corak pergerakan yang mahir, cekap dan berkesan adalah

aspek yang paling penting dalam bola sepak. Para pemain mesti mengaplikasikan kemahiran kognitif, persepsi dan motor kepada situasi yang cepat berubah. Terdapat percubaan untuk mengukur parameter ini untuk pengenalan bakat, pemerolehan kemahiran dan penyelidikan intervensi. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai kekuatan dan batasan ujian ini. Tahap kemahiran persepsi dan kognitif adalah ciri-ciri pemain yang dapat mencari maklumat di tempat yang betul dan proses maklumat ini dengan efektif sebelum membuat keputusan mengenai tindakan yang sesuai dilakukan. Kemahiran motor yang diperlukan untuk mengawal, menghantar, menggelecek dan menjaring bola di gol adalah kemahiran asas pemain bola sepak dan pelbagai kaedah telah digunakan untuk mengukur aspek-aspek ini. Ujian yang disebut dalam ulasan ini berbeza dalam kerumitan masing-masing dan jenis kemahiran yang bertujuan untuk diukur. Pilihan taksiran mesti mengambil kira beberapa faktor seperti kos, masa dan ruang yang disediakan, bilangan atlet dalam kohort dan pengalaman penyelidik. Tambahan pula, pertimbangan mesti diberikan kepada matlamat penyelidikan/penilaian dan isu-isu yang berkaitan kesahihan dan kebolehpercayaan. Bola sepak merupakan sukan penyertaan perdana dan mempunyai penonton terbanyak di dunia. FIFA (Badan Bola Sepak Dunia) menganggarkan bahawa terdapat 265 juta pemain aktif di dunia (FIFA 2006a) manakala penonton TV terbanyak adalah 32 billion semasa kejohanan pusingan akhir Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman. Oleh kerana bola sepak semakin popular dan mempunyai kepentingan kewangan, ia adalah permainan yang paling luas dikaji. Malah terdapat banyak bidang subjek yang mendapat manfaat daripada pengetahuan saintifik yang diperoleh daripada bola sepak termasuk sains fizikal dan semulajadi, sains perubatan dan sosial (Reilly,1996a). Dalam domain sains senaman, kebanyakkan penyelidikan bola sepak adalah berdasarkan pengumpulan data analisis perlawanan (Reilly & Thomas 1976) atau menilai permintaan fisiologi pada pemain semasa latihan dan perlawanan (Bangsloo 1994). Bola sepak adalah sukan yang kompleks yang memerlukan pengulangan tindakan dan beberapa jenis ujian digunakan untuk menilai kehebatan fizikal pemain (Rampinini et al.,2007). Sebagai contoh, kapasiti aerobik boleh dinilai
1

menggunakan ujian yo-yo (Krustrup et al.,2003), ujian larian yang mudah boleh digunakan untuk menguji kelajuan, ketangkasan, prestasi pecut dan lompatan untuk menguji kuasa kaki. Ulasan menyeluruh tajuk ini boleh durujuk pada Reilly & Doran (2003), Chamari et al,(2004), Sto len et al (2005), Svensson & Drust (2005) dan Bangsloo et al, (2008). Penilaian kemahiran jarang disertakan apabila kecergasan pemain dipantau. Terdapat kekurangan kajian pada prestasi kemahiran dalam kesusasteraan

penyelidikan, yang kelihatan luar biasa apabila ia mudah diakui bahawa kejayaan pelaksanaan kemahiran adalah aspek yang paling penting dalam permainan bola sepak.

Definisi Kemahiran Bate (1996) mencadangkan bahawa semua sukan melibatkan aplikasi kognitif, persepsi atau kemahiran motor. Oleh kerana ia dilakukan di bawah perubahan persekitaran yang pesat, Bate (1996) mendakwa bahawa bola sepak melibatkan ketigatiga jenis kemahiran itu. Definisi kemahiran klasik ialah keupayaan belajar untuk membawa keputusan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan kepastian maksimum dengan perbelanjaan masa yang minimum atau tenaga atau kedua-dua Knapp (1977). Bola sepak dikategorikan sebagai permainan yang mengalir dengan bebas yang memerlukan perlaksanaan banyak aspek kemahiran dalam konteks yang dinamik. Oleh itu, walaupun terdapat closed skill seperti mengambil sepakan percuma, bola sepak sebenarnya adalah permainan open skill Knapp (1977). Dalam erti kata lain, seorang pemain mungkin ada corak pergerakan yang baik, tetapi jika dia tidak melakukan tindakan yang betul pada masa yang tepat, dia menjadi pemain yang tidak berguna Knapp (1977). Satu lagi impak kemahiran ialah kemampuan pemain untuk mengekalkan teknik mereka setelah keletihan mula kelihatan pada pelbagai fasa permainan. (Mohr et al.,2003). Oleh itu, mengasingkan satu aspek permainan, dari keadaan statik menjadikannya pelaksanaan teknik bukannya kemahiran. Aspek kemahiran adalah di mana pemain mempunyai keupayaan dipelajari untuk memilih dan melaksanakan teknik yang betul sebagaimana yang ditentukan oleh tuntutan keadaan. Intipati pandangan ini adalah bahawa komponen kognitif dalam bentuk membuat
2

keputusan adalah elemen asas kemahiran. Di samping itu, urutan pergerakan yang dilakukan pemain lebih menyerupai situasi permainan dan itu meningkatkan kesahihan ekologi ujian. Tambahan pula, ia adalah penting bahawa ujian kemahiran membolehkan penyelidikan untuk mendapatkan ukuran yang konsisten atau boleh dipercayai dari ujian itu.

Kesahihan, Kebolehpercayaan dan Sensiviti Untuk menentukan kesahan ujian, penyelidik perlu menjawab soalan adakah ujian itu memberitahu kebenaran dan adakah ia mengukur apa yang ditetapkan untuk diukur? Malahan, Baumgarter dan Jackson (1987) mencadangkan bahawa melainkan jika ujian adalah sah, ia tidak berfungsi. Dalam kajian ini, kesahihan biasanya melaporkan jika skor ujian itu mempunyai makna sebenar, maka orang yang sedang diuji secara logik harus menerima skor yang lebih tinggi. Oleh itu, ujian kemahiran dengan kesahihan yang baik akan dapat membezakan tahap pemain. Sebaliknya, ekologi atau kesahan luaran berkaitan dengan sama ada selok-belok ujian mencerminkan apa yang berlaku di dunia atau situasi sebenar. Oleh itu, ujian kemahiran dengan kesahihan ekologi yang tinggi akan mengukur aspek kemahiran bola sepak yang akan biasanya ditemui semasa perlawanan sebenar. Kebolehpercayaan atau ujian retest kebolehulangan ialah darjah dimana instrument pengukuran secara konsisten mengukur apa ia mengukur (Barrow et al.,1989).

Ujian kemahiran yang mempunyai kesahihan akan menunjukkan keputusan yang boleh dibanding bagi seorang pemain dalam ujian ulangan (hari yang sama) ataupun lebih banyak sesi ujian (hari berlainan) dengan syarat keadaan persekitaran dan fizikal yang sama dipenuhi. Akhirnya ujian sensitif adalah sesuatu yang boleh mengesan perubahan prestasi yang kecil tetapi penting. (Currell & Jeukendrup, 2008) Oleh itu, ujian kemahiran variasi rendah akan dapat mengesan perubahan kecil dalam kemahiran bola sepak antara kumpulan atau dari masa ke semasa.

Pengukuran Kemahiran Bola Sepak Mengapa kemahiran bola sepak perlu diukur ? jawapan kepada soalan ini terletak dalam beberapa bidang : pengenalpastian bakat, strategi bagi perolehan kemahiran dan intervensi untuk mengekalkan prestasi kemahiran semasa atau selepas perlawanan. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kesukaran dalam mereplikasi sifat kompleks kemahiran bola sepak dalam cara yang boleh dikawal dalam konteks makmal, terdapat eksperimen penyelidikan yang dijalankan di bidang ini. Terdapat beberapa percubaan baru-baru ini untuk menguji aspek-aspek tertentu prestasi, bola sepak termasuk kemahiran yang berkaitan kepada prestasi kognisi, persepsi dan motor. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk menyediakan satu gambaran dan untuk membincangkan kekuatan dan batasan ujian ini dengan lebih terperinci. Pada mulanya, kognitif dan ujian persepsi yang digunakan terutamanya dalam pemerolehan kemahiran / pergerakan domain sains akan diuji. Kedua, tugas kemahiran motor yang digunakan untuk mengenalpasti bakat serta kajian intervensi, seperti pengaruh latihan atau diet pada prestasi kemahiran, akan dibincangkan. Akhirnya, kesesuaian ujian ini dalam pelbagai konteks dan hala tuju masa depan untuk penyelidikan dalam kemahiran bola sepak akan dibincangkan.

Ujian Kognitif Dalam bola sepak, pemain berhadapan dengan persekitaran yang kompleks dan pesat berubah, kemahiran kognitif dan persepsi adalah penentu penting keupayaan bermain (Williams,2000). Sebagai contoh, pemain mesti cepat menilai maklumat mengenai bola, berhubung dengan rakan sepasukan dan pihak lawan mereka dan lokasi di atas padang, sebelum menimbangkan sesuatu tindakan yang sewajarnya berdasarkan kebolehan mereka, arahan daripada jurulatih dan situasi perlawanan semasa (Williams, 2000). Oleh itu, ia adalah penting bagi pemain mempunyai tahap kemahiran kognitif yang sesuai, supaya dapat membaca permainan. Terdapat beberapa cara, dari muda hingga ujian yang sangat kompleks, di mana ahli psikologi dan senaman telah cuba untuk memantau aspek kemahiran bola sepak.

Ujian Konsentrasi Mental Ujian konsentrasi biasanya adalah penilaian pen dan kertas yang mudah. Ia dicipta oleh ahli psikologi untuk memeriksa aspaek-aspek tertentu fungsi kognitif dan digunakan oleh penyelidik lain untuk meneroka kognitif pemain bola sepak. Sebagai contoh, ujian tumpuan mental yang dibangunkan oleh Herdy dan Fazey (1990) telah dibangunkan untuk mengkaji kemahiran kognitif dalam pemain bola sepak yang dehidrasi (McGregor et al.,1996b ; Edwards et al., 2007). Ujian ini memerlukan subjek untuk mengenalpasti nombor yang menarik dari 1-100 dalam grid rawak; peserta perlu mengenalpasti seberapa banyak nombor dalam 1 minit sebagai langkah fungsi kognitif. Dalam kedua-dua kajian, tidak ada perbezaan dalam prestasi dari senaman pra ke pos atau antara keadaan ada air atau tiada air dalam badan. Walau bagaimanapun, ujian ini tidak mempunyai kesahan ekologi dan mungkin tidak cukup sensitif untuk melibatkan aspek kognisi, khusus untuk bola sepak. Warna Stroop dan Ujian Perkataan (Golden,1978) juga telah digunakan sebagai langkah fungsi kognitif pemain dalam permainan (Winnick et al, 2005). Ujian ini memerlukan peserta untuk membaca secepat mungkin secara rawak perkataan yang menandakan warna (contoh, merah, biru atau hijau) namakan secepat mungkin warna yang disusun secara rawak (merah,biru atau hijau) dan mengenal pasti dan namakan tiga warna yang sama dicetak sebagai perkataan warna bercanggah. Tambahan pula, kajian peranan dehidrasi ke atas prestasi mental juga menggunakan beberapa ujian(pergerakan perkataan, tambahan bersiri dan membuat jejak) untuk menguji fungsi kognitif (Gopinathan et al., 1988). Walau bagaimanapun, tidak ada pengesahan bagi ujian ini yang menggunakan pemain bola sepak yang mempunyai tahap yang berbeza, maka mereka mempunyai penggunaan terhad untuk menguji kemahiran kognitif pemain bola sepak. Walaupun ujian ini adalah agak mudah dan murah untuk mentadbir, aplikasi bagi bola sepak boleh dipersoalkan. Ia mugkin mempunyai tahap kesahan dalaman yang tinggi tetapi kesahihan ekologi yang lemah menjadikan penggunaan terhad apabila cuba untuk mengukur proses kognitif yang kompleks semasa bola sepak. Dengan kemajuan teknologi, penyelidik mungkin dapat merangka ujian kognitif bola sepak yang lebih khusus tetapi sama ada mereka boleh mengukur kemahiran kognitif pemain berbakat menjadi satu persoalan.

Ujian Persepsi Dan Jangkaan Kemahiran persepsi adalah satu aspek yang sangat penting dalam kemahiran prestasi bola sepak dan telah dapat mendiskriminasi antara pemain elit dan sub elit (Williams, 2000). Ujian ini adalah bagi peserta untuk melihat tindakan tertentu atau pergerakan mereka dan kemudian bertindak balas terhadap rangsangan menggunakan ingatan atau pergerakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Chmura & Jusiak (1994) menyiasat prestasi asidosis metabolik dan psikomotor (PMP) dikalangan pemain bola sepak elit. Peserta terpaksa bertindak balas atau tidak bertindak balas terhadap warna yang berbeza yang dipersembahkan pada komputer. PMP diukur daripada beberapa keputusan yang betul, kepantasan membuat keputusan dan masa reaksi. Menurut laporan, PMP terbaik direkod sebelum senaman dan prestasi terendah berlaku 1-2 minit selepas senaman anaerobik. Dalam siri eksperimen McMorris dan rakan-rakan model pemain bola sepak digunakan (6,4 cm tinggi) mewujudkan permainan menyerang bola sepak dengan subjek perlu membuat keputusan yang sesuai berdasarkan kepada situasi (McMorris & Graydon,1996,1997 ; Mcmorris & Beazeley,1997: McMorris et al,1999). Simulasi bola sepak telah diwujudkan bersama-sama berikutan kajian sastera kejurulatihan dan perundangan dengan jurulatih berpengalaman persatuan bola sepak (lihat McMorris & Graydon,1997b untuk ulasan mengenai membuat keputusan ujian kemahiran dalam permainan pasukan) walau bagaimanapun, ini adalah paparan statik dan berdasarkan pendapat subjektif adalah keputusan yang sesuai. Dalam satu uji kaji yang berbeza, peserta melihat skrin dari perspektif pemain yang memiliki bola dan membuat keputusan terbaik pilihan menyerang (iaitu sama ada untuk menghantar, menjaring, berlari atau menggelecek bola ; McMorris & Graydon,1996,1997a ; Mcmorris et al, 1999). McMorris & Graydon (1996) menguji kebolehpercayaan tiga versi ujian melalui analisis kebolehpercayaan intra-kelas dan (Atkinson & Nevill, 1998). McMorris dan Beazeley (1997) juga mengkaji peserta mengenai keupayaan mereka untuk mengingati kedudukan pemain pada grid dalam situasi tempoh berstruktur dan tidak berstruktur. Para penyelidik melaporkan bahawa pemain yang berpengalaman adalah lebih baik daripada orang baru dalam simulasi berstruktur sahaja, mungkin kerana ia adalah mudah bagi mereka untuk ingat situasi permainan benar. Walau bagaimanapun, kesahihan menggunakan model ekologi boleh

dipersoalkan, iaitu pemain akan memberikan jawapan yang sama jika mereka berada
6

dalam kedudukan yang sama semasa bermain perlawanan sebenar. Williams & Davids (1998) peserta diperlukan untuk membayangkan diri mereka sebagai pemain pertahanan sambil menonton simulasi hidup 3 vs 3 video pemain penyerang. Video urutan telah dihentikan pada masa yang ditetapkan dan peserta terpaksa membuat keputusan mengenai gerakan defensif yang paling sesuai. Manakala, methodologi digunakan oleh McMorris & Graydon (1996,1997a) & McMorris et al, (1999) menganggap pilihan menyerang untuk menewaskan pertahanan, fokus kajian ini kepada keupayaan pertahanan membaca permainan. Mereka menyimpulkan bahawa pemain bola sepak yang berpengalaman dapat menjangkakan arah hantaran dalam simulasi dan mempunyai masa respons lebih cepat ; pemain berpengalaman masih mampu membuat keputusan yang betul tetapi berbuat demikian pada kadar yang lebih perlahan (iaitu kelajuan peserta yang ditukarkan untuk ketepatan ; Fitts & Posner,1967) Tambahan pula, Williams & Davids (1998) mengkaji teknik yang digunakan untuk melihat bahagian paparan peserta yang digunakan untuk mendapat maklumat untuk membuat keputusan mereka. Ini menunjukkan bahawa pemain berpengalaman lebih mampu untuk mengekstrak maklumat di bawah kedua-dua keadaan penglihatan dan mereka memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan lain daripada pemain bola untuk membuat keputusan mereka. Williams & Davids (1998) & Helsen & Starkes (1999) memeriksa carian data visual lihat pada paparan, berapa ramai mempunyai & foveal vs persisian penglihatan. Ujian persepsi membolehkan penyelidik untuk mengkaji pelbagai proses membuat keputusan bagi kedua-dua permainan menyerang dan pertahanan. Beberapa ujian yang boleh dikritik sebagai terlalu statik daripada permainan bola sepak sebenar atau mengasingkan hanya satu aspek kemahiran. Walau bagaimanapun, beberapa masalah-masalah ini boleh dikurangkan dengan menggunakan paparan dinamik (video). Tambahan pula, lebih rumit ujian, lagi mahal metodologinya menjadi dan ia boleh mangambil masa yang lama untuk menubuhkan ujian (contohnya, menangkap gambar, adegan penggambaran, membuat keputusan yang betul dan menilai kebolehpercayaan). Disebabkan masa dan kekangan fiskal, hanya bilangan senario yang terhad dipasang. Oleh itu, untuk ujian ulangan, pemain boleh menjadi terbiasa dengan ujian ini. Walau bagaimanapun, ini boleh diatasi dengan menghasilkan versi ujian yang berbeza. (McMorris & Greydon, 1997b). Ujian juga boleh bergantung kepada subjektiviti pendapat jurulatih. Iaitu walaupun pendapat sepakat digunakan sebagai
7

keputusan yang betul, pemain elit boleh sebenarnya memilih untuk melakukan pergerakan unik (dan tidak betul menurut ujian). Walau bagaimanapun, dengan menggunakan ujian itu, membolehkan saintis untuk menilai dengan berhati-hati aspek teras prestasi kemahiran persepsi dikalangan pemain bola sepak, sebagai contoh,

membantu penjaga gol meningkatkan keupayaan mereka untuk menyelamatkan tendangan penalti dengan melihat di tempat yang paling sesuai (pada badan

pengambil penalti) dan untuk jangka masa yang mencukupi.

Ujian Psikomotor Prestasi kemahiran memerlukan persepsi,kognisi dan tidak balas motor. Ujian psikomotor menggabungkan aspek persepsi, kognisi dan diikuti oleh tindak balas motor bola sepak yang khusus. Oleh itu, ujian ini adalah bersifat holistik dan lebih sah dari segi ekologi daripada penilaian persepsi atau kognitif. Selain itu, mereka lebih cenderung untuk menggabungkan paparan dinamik (video) bukannya statik. Helen & Pauwels (1992,1993) memerlukan peserta melihat klip video saiz sebenar (besar) cara pemain penyerang bermain, dan apabila kedudukan bola ada padanya (pemain) dia perlu melakukan salah satu daripada 3 tindakan iaitu (menjaring, menghantar atau menggelecek). Dengan ujian lain, keputusan yang betul adalah berdasarkan pendapat jurulatih, dan tidak sesuai bagi pergerakan yang unik. Walau bagaimanapun, penggunaan methodologi pergerakan mata juga mungkin untuk menguji kedudukan mata dan penglihatan foveal dan peripheral pemain elit vs bukan elit (Helsen & Starks, 1999). Berikutan dari penggunaan paparan statik McMorris et al. (2000) telah mencipta metodologi untuk menggabungkan ujian persepsi paparan dinamik dengan ujian kawalan motor. Pemain yang ada berada di dalam kedudukan memiliki bola, telah dipaparkan dengan pelbagai simulasi saiz sebenar penyerang yang dapat melepaskan diri daripada pihak lawan dengan bola. Dari aspek psikologi, peserta ujian perlu menyatakan pemain mana yang telah melepaskan diri daripada pemain pertahanan, manakala fasa ujian motor memerlukan mereka menghantar bola pada sasaran yang sesuai. Seperti ujian persepsi/kognitif yang disebutkan, ujian psikomotor adalah mahal untuk dikendalikan, ia memerlukan peralatan yang mahal dan masa untuk menghasilkan simulasi bola sepak, dan
8

bergantung

kepada

pendapat

subjektif

dan

keputusan

yang

betul.

Walau

bagaimanapun, ia menawarkan saintis keupayaan untuk memeriksa interaksi kompleks antara CNS dan kemahiran motor, yang amat penting dari aspek pergerakan mahir dalam kemahiran terbuka permainan seperti bola sepak.

Ujian Kemahiran Motor Kemahiran motor sebenar seperti menghantar, mengawal, menggelecek dan menjaring adalah aspek asas permainan bola sepak. Sudah ada beberapa cara yang berbeza yang para penyelidik dan pengawal telah cuba untuk mengukur kemahiran motor dalam bola sepak. Zeederberg et al. (1996) telah mengkaji penguasaan kemahiran dalam menangani pihak lawan, mengawal, menghantar, menggelecek, menanduk dan menjaring bola semasa perlawanan sebenar. Perlawanan itu direkodkan melalui dua video perakam dan pegawai penyiasat permainan yang merekodkan prestasi pemain sebagai berjaya atau tidak. Pendekatan tidak menilai kemahiran dan tidak mempunyai kawalan eksperimen kepada situasi perlawanan sebenar serta pertimbangan subjektif dalam menentukan kejayaan dan kegagalan. Oleh itu, tugas kemahiran motor yang berbeza telah dirancang sebagai cara menilai prestasi kemahiran. Sebahagian daripada ini adalah bateri ujian yang direka untuk mengenal pasti bakat (Reilly & Holmes,1983) Hoare & Warr,2000: Reilly et al, 2000 ;Ro SCH et al, 2000 : Haland & Hoff,2003) tetapi untuk tujuan ulasan ini, ianya akan dikumpulkan bersama-sama bergantung kepada kemahiran tertentu yang diuji.

Juggling Test (ujian mentinting) Walaupun perbuatan mentinting bola jarang berlaku semasa perlawanan bola

sebenar, ujian ini telah digunakan sebagai ujian koordinasi bola sepak (Hoare & Warr, 2000; Ro SCH et al, 2000 ; Vanderford et al, 2004). Ujian ini memerlukan pemain mengetuk bola dengan pelbagai bahagian badan, sambil menggekalkan bola di udara, dalam had masa yang ditetapkan. Tanpa mengira kaedah penilaian prestasi, ujian begini kekurangan kesahihan ekologi oleh kerana pergerakan ini jarang dilakukan
9

dalam permainan sebenar. Pemain elit tidak semestinya memiliki kemahiran mentinting yang baik. Mereka juga mungkin menunjukkan kesahihan konstruk yang lemah. Heading test (Ujian menanduk bola) Perbuatan menanduk bola adalah kebolehan penting dalam bola sepak, sama ada sebagai pertahanan bola atau percubaan terus untuk menjaringkan gol. Hanya satu kajian yang telah dicuba untuk menilai kebolehan menanduk, sehingga kini (Rosch et al,2000). Kesukaran ujian ini adalah berapa konsisten pemeriksa memberi kelulusan untuk pemain. Lemparan lemah atau tidak konsisten akan pasti menambah ralat bagi ujian. Tambahan pula, ujian ini agak statik dan ia mewakili teknik bukannya kemahiran. Wall-volley test (Ujian melantun bola di dinding) Ujian ini memerlukan pemain untuk menghantar bola melalui udara ke dinding, mengawal lantunan dan membuat semula hantaran ke dinding, biasanya dengan had masa yang ditetapkan dan ke arah kawasan sasaran tertentu pada dinding (Reilly & Holmes,1983; McMorris et al, 1994; vanderford et al, 2004 ;) Walaupun beberapa atribut sedang dinilai (termasuk ketepatan hantaran dan kawalan) jenis ujian ini kekurangan kesahihan ekologi. Dribbling test (Ujian menggelecek) Keupayaan untuk menggelecek bola melepasi pemain lawan adalah lambang pemain berbakat dan oleh itu adalah elemen kemahiran bola sepak. (Reilly & Holmes, 1983 ; McGregor et al, 1999a; Ro SCH et al, 2000; Hoare & Warr, 2000 ; Haaland & Hoff 2003). Kebanyakkan ujian adalah merujuk kepada kejurulatihan tradisional dimana teknik menggelecek sekitar kon yang diletakkan antara 2-4 meter dalam bentuk angka lapan. Dengan menggunakan pemain universiti yang berbeza kebolehan, McGregor et al (1999a) melaporkan jenis ujian ini untuk menjadi petunjuk yang sah dan boleh dipercayai. Walau bagaimanapun ujian ini lebih kepada menilai teknik menggelecek, bukannya kemahiran persepsi, kognitif dan motor yang membentuk kemahiran bola sepak (Bate,1996).

10

Shooting test (Ujian menjaring) Ianya jelas bahawa tujuan utama perlawanan bola sepak adalah untuk menjaringkan lebih banyak gol. Oleh itu, salah satu elemen kemahiran yang sangat bernilai dan penting dalam permainan ini adalah keupayaan untuk menjaringkan gol (Jinshen et al, 1991). Matlamat ujian menjaring biasanya adalah sebahagian daripada bateri ujian kemahiran yang direka untuk menilai keseluruhan prestasi bermain bola sepak. (Reilly & Holmes, 1983; Ro SCH et al, 2000; Haaland & Hoff, 2003). Semua ujian ini memerlukan pelbagai percubaan (menggunakan kedua-dua kaki) dan mata agregat menjaringkan menentukan prestasi keseluruhan. Tambahan pula, mata diberi untuk menjaring pelbagai kawasan sasaran, lebih mata diberi bagi jaringan sudut dan kurang bagi kawasan tengah gol. Walau bagaimanapun, oleh kerana jaringan diambil dari posisi statik, ianya boleh dipertikaikan bahawa apa yang dinilai adalah teknik, bukannya kemahiran. Sebagai tambahan, tiada maklumat mengenai kelajuan jaringan, sekali gus pemain boleh menjaring gol pada kelajuan lebih perlahan berbanding kelajuan semasa perlawanan. Tambahan pula, beberapa ujian memerlukan peserta menjaring dari jarak yang agak pendek (< 10m) dari gol. Pemain mungkin telah melakukan hantaran daripada jaringan. Passing test (Ujian hantaran) Hantaran bola yang tepat kepada rakan sepasukan adalah keupayaan penting yang diperlukan oleh pemain bola sepak dan ramai penyelidik telah mencipta ujian untuk mengkaji aspek ini (Ro SCH, et al, 2000, Haaland & Hoff, 2003, Rostgaard et al, 2008) Hoare & Warr (2000) mengarahkan pemain untuk menghantar bola pada jarak 5 meter selama 15 minit, maka jurulatih yang berpengalaman akan membuat keputusan mengenai keupayaan prestasi pemain. Pendekatan ini mempunyai banyak kesilapan termasuk pendapat subjektif jurulatih dan kesediaan jurulatih yang sama pada tarikh dan masa ujian yang berulang. Frank et al, (1986) berkata bahawa kaedah taksiran ini oleh pakar adalah tidak boleh dipercayai. Perlu diberi perhatian bahawa bagi hantaran bola jarak dekat atau jauh, ujian jenis ini mungkin terlalu mudah bagi menilai kemahiran bola sepak. Ia lebih kepada menilai teknik hantaran daripada aspek dinamik kemahiran. Elemen kemahiran memerlukan pemain untuk menunjukkan keupayaan hantaran di bawah kekangan masa dan menentang pihak lawan dan juga mengetahui kepada siapa hantaran itu perlu dibuat. Penghargaan bukan sahaja diberikan kepada
11

ketepatan hantaran tetapi juga berat

hantaran. Tambahan pula, banyak ujian

dilakukan ke atas permukaan rata dalam dewan sukan, bagaimanapun sepadan dengan analisis data mencadangkan pemain melaksanakan hantaran lebih dekat pada permukaan tiruan sepadan dengan bermain di atas rumput (Andersson et al,2008). Sama ada kemahiran hantaran pemain berubah akibat keadaan permukaan tempat mainan atau tidak, memerlukan siasatan lanjutan.

Ujian Multi- Faceted Dalam permainan bola sepak biasanya pemain diperlukan untuk melaksanakan beberapa tindakan yang mahir secara urutan. Sebagai contoh, mereka boleh menerima bola, mengawal bola dengan pelbagai bahagian badan dan menggelecek melepasi pihak lawan sebelum menjaring gol. Menyedari hakikat ini, beberapa penyelidik telah menggabungkan pelbagai elemen bola sepak dalam ujian kemahiran mereka. Zelenka et al (1967) menggunakan 12 pemain berumur antara 1718 tahun untuk mengesahkan ujian holistik, sejak itu, ujian itu telah digunakan oleh orang lain (ABT et al, 1998; Vanderford et al, 2004), ujian ini terdiri daripada aktiviti memecut, perubahan arah tuju, melompat dan merangkak di bawah halangan olahraga 90 cm, menggelecek Slalom dan hantaran bola (kaki kiri atau kanan) ke kawasan sasaran. Walau bagaimanapun, penyiasatan dilakukan menunjukkan tiada analisis statistik pada data untuk menggambarkan sama ada ia adalah sah dan boleh dipercayai, dan aplikasinya untuk bola sepak boleh dipersoalkan kerana pemain perlu merangkak di bawah jaring. Baru-baru ini dua ujian baru kemahiran bola sepak telah diperkenalkan iaitu, Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) (ujian hantaran bola) dan Loughborough Soccer Shooting Test (LSST) (ujian jaringan bola) Ali et al, 2007. Kedua-dua ujian ini telah disahkan dengan menggunakan pemain universiti semiprofesional dan pemain bola sepak elit (Ali et al, 2007) dan sejak itu ujian ini telah digunakan untuk pelbagai kajian (Lyons et al, 2006; Ali et al, 2007b; Foskest et al, 2009; Batu & Oliver, 2009; Gant et al, 2010). Tambahan pula, LSPT adalah ujian kemahiran bola sepak yang pertama yang digunakan untuk pemain wanita (Ali et al, 2008) dan versi diubah suai juga telah dibangunkan untuk pemain remaja (ORegan et al,2006).

12

Bagi pemain LSPT,mereka perlu melaksanakan 16 hantaran bola ke kawasan sasaran berwarna, secepat mungkin dan masa penalti dikira bagi hantaran tidak tepat dan kawasan bola yang lemah. Penilai mengarahkan untuk hantaran dibuat sementara penyiasat lain merekod masa yang diambil dan masa penalti yang diberi dimana jumlah skornya menentukan masa prestasi keseluruhan. Apabila melaksanakan LSPT, peserta perlu memaparkan kompetensi yang tinggi dalam beberapa teknik bola sepak termasuk hantaran, menggelecek dan kawalan bola, untuk mencapai prestasi masa yang baik. Oleh kerana LSPT boleh dilakukan agak cepat, ia digunakan untuk menilai prestasi kemahiran pada jangka masa yang tetap semasa senaman (Ali & Williams, 2009, Foskeft al, 2009, Gant et al, 2010) ; ini membolehkan kesan keletihan atas prestasi kemahiran dinilai. Tambahan pula, aspek kognitif dan persepsi juga diperiksa, sebagai pemain, seseorang perlu membuat keputusan mengenai tindakan masa depan dengan menggunakan penglihatan periferal. Walau bagaimanapun, arahan untuk hantaran di tentukan semasa ujian dan pemain tidak membuat keputusan dimana untuk menghantar bola. Walaupun terdapat garis panduan yang ketat bagi penilai untuk menentukan ketepatan hantaran, penilaian yang berbeza bagi pemain yang sama mungkin berlaku kerana penilai yang berlainan. LSST memerlukan pemain menjaring pada sasaran dalam kawasan gol bagi menjadikannya ujian kemahiran, pemain perlu menggunakan aspak permainan lain (seperti hantaran, kawalan dan membuat keputusan) menjaring gol pada kelajuan realistik di dalam zon menjaring dan mengelak daripada penjaga gol. Bagi memperbaiki kesahihan ujian ekologi pemain dikenakan had masa untuk melaksanakan setiap jaringan untuk mensimulasikan tekanan situasi permainan. Melalui LSPT, penilaian membuat keputusan dimana bola itu perlu dijaring dari kawasan gol. Jika bola mendarat dipersimpangan gol, maka penilai yang berbeza memberi skor yang berbeza. Kerana sifat dinamik ujian, semasa LSPT dan LSST, pemain perlu sentiasa membuat keputusan, cara terbaik untuk mengawal bola, bagaimana untuk posisikan diri mereka untuk hantaran atau jaringan, dimana sasaran seterusnya terletak dan

sebagainya. Knapp (1977) telah mencadangkan bahawa kemahiran adalah sinonim dengan masa dan tenaga. Sehubungan dengan itu, lebih mahir pemain, lebih cepat mereka dapat melaksanakan ujian kemahiran. Data yang dikumpulkan dari pemain elit yang melakukan ujian LSPT, menggunakan masa pergerakan yang diperbaiki, masa
13

penalti daripada dikurangkan dan prestasi keseluruhan lebih baik. (Ali et al,2001, 2008). Oleh kerana itu, LSPT dapat bezakan antara kemahiran motor kasar (masa pergerakan) dan halus (penalti masa) semasa aktiviti bola sepak, tambahan pula walaupun tidak ada perbezaan dalam prestasi menjaring, pemain elit mampu untuk melaksanakan setiap urutan jaringan lebih cepat dan menyerang bola lebih cepat (Ali et al, 2007). Walau bagaimanapun, ujian ini memerlukan jangka masa yang panjang bagi pemain membiasakan diri dengannya. Selain itu, penyelidik telah disyorkan untuk menggunakan pemain berkemahiran tinggi untuk ujian ini bagi kajian intervensi (Ali et al, 2007).

Aplikasi Praktikal (Practical applications) Bola sepak adalah sukan yang kompleks dan oleh itu ia adalah sukar untuk menilai sepenuhnya pelbagai komponen. Walau bagaimanapun, terdapat ujian yang tersedia yang bertujuan untuk menilai persepsi, kognitif dan kemahiran motor serta prestasi pemain. Jenis taksiran pilihan mesti mengambil kira beberapa faktor termasuk kos, masa dan ruang, bilangan atlet dalam kohort dan pengalaman penyelidik. Tambahan pula, pertimbangan mesti diberikan kepada matlamat penyelidikan/taksiran dan isu yang berkaitan dengan kesahihan dan kebolehpercayaan.

Pengenalan Bakat (Talent identification) Kebanyakkan kajian yang menggunakan penilaian kemahiran berbuat demikian sebagai sebahagian bateri ujian yang menilai parameter lain komponen kecergasan yang penting untuk prestasi permainan bola sepak (Reilly et al, 2000; Ro SCH et al, 2000). Ini adalah ujian yang agak mudah dan bertujuan untuk menilai komponen kemahiran tertentu secara berasingan. Walau bagaimanapun, objektif utama ujian ini adalah bagi membezakan pemain lemah dengan pemain yang baik, maka terdapat keperluan untuk mempertimbangkan kesahihan, kebolehpercayaan dan sensiviti ujian. Reilly et al (2000) melaporkan bahawa ujian menggelecek adalah ujian yang dapat diskriminasikan kemahiran bola sepak daripada bateri ujian yang digunakan. Pemain juga perlu biasakan diri dengan ujian itu lebih cepat bagi mengelakkan percubaan
14

berulang kali jika ujian ulangan diperlukan. Kaedah membolehkan pemain melakukan kemahiran asas dan mengukur prestasi melalui penilaian subjektif oleh jurulatih berpengalaman mungkin mengurangkan beberapa isi-isu ini (Hoare & Warr, 2000). Walau bagaimanapun, kaedah ini mempunyai masalah tersendiri. Misalnya, ia memakan masa dan memerlukan kesediaan jurulatih berpengalaman yang tidak boleh hadir untuk ujian ulangan. Williams & Daud (1998) menunjukkan bahawa pemain elit memiliki kemahiran unggul berbanding pemain bukan elit. Walaupun ini adalah satu penemuan penting dan maklumat berguna bagi jurulatih, kos prosedur mungkin menjadi satu isu apabila banyak atlit perlu diuji sekali gus. Malahan FIFA, Pusat Penilaian dan Kajian Perubatan (F-MARC) telah bangunkan bateri ujian untuk kegunaan sejagat (universal) dan antarabangsa (Ro SCH et al, 2000). Mereka menggabungkan banyak aspek kemahiran bola sepak dalam konteks dinamik dan agak mudah untuk dilaksanakan. LSPT dan LSST mungkin berguna untuk tujuan mengenalpasti bakat. Walau bagaimanapun, pengamal sukan mestilah sedar bahawa atlet memerlukan pelbagai percubaan untuk membiasakan diri dengan prosedur, sebelum dapat melakukannya (Ali et al, 2007a). Tambahan pula, pengesahan kajian perlu dilakukan sebelum ujian ini boleh digunakan untuk tujuan pengenalan bakat.

Kajian Intervensi (Intervention studies) Semasa perlawanan bola sepak, kebanyakkan gol dijaringkan pada masa ke arah penghujung permainan (Jinshen et al, 1991). Ini mungkin disebabkan keletihan yang menyebabkan peningkatan kesilapan permainan dan juga kesan keletihan mental yang menyebabkan kesilapan dalam membuat keputusan (Reilly, 1996b). selain itu, keupayaan membaca permainan telah dapat membezakan pemain elit daripada bukan elit (Williams & Davids, 1998; Williams, 2000). Ujian yang dibangunkan untuk menilai persepsi dan kemahiran kognitif, menjadi metodologi yang sesuai untuk mengkaji aspek-aspek prestasi bola sepak (Williams & Davids, 1998; Helsen & Starkes, 1999; McMorris et al, 1999). Tambahan pula, menambah komponen motor pada ujian, seolah-olah melibatkan ketiga-tiga jenis kemahiran (Bate, 1996). Ini lebih menyerupai aktiviti permainan (Helsen & Pauwels, 1992, 1993; McMorris et al, 2000). Walau bagaimanapun, seseorang itu perlu sedar bahawa ujian ini memerlukan masa yang mencukupi dan komitmen kewangan untuk dibangunkan. Dengan teknologi yang lebih
15

maju dan penghasilan yang lebih murah, kaedah ini mungkin dapat digunakan oleh pengguna yang lebih banyak pada masa depan. Satu cara yang mudah untuk menilai, pemakanan, farmakologi atau lain-lain bantuan ergogenik, atau kesan latihan atas prestasi kemahiran bola sepak adalah dengan ujian yang kurang rumit. Walau bagaimanapun, penilaian ini telah dikritik kerana menjadi terlalu satu dimensi dan ianya digunakan bagi pemantauan teknik dan bukannya kemahiran. Ujian yang

menggabungkan beberapa aspek bola sepak, dalam konteks yang dinamik, akan muncul menjadi unggul dalam penentuan kemahiran bola sepak. Oleh itu, bagi kajian intervensi, dimana pengukuran holistik kemahiran bola sepak diperlukan, ujian yang menangani banyak aspek, mungkin yang paling sesuai untuk digunakan. Jika ujian yang sesuai tidak ada, maka penyelidik/pengamal perlu mengaji corak permainan dalam bola sepak, berkerjasama dengan pemain dan jurulatih dan mempertimbangkan isu-isu praktikal termasuk kos kewangan, masa dan kemudahan tempat sebelum merangka ujian kemahiran untuk meningkatkan kesahan ekologi. Di samping itu, penilai memerlukan akses kepada pemain berkebolehan berbeza, berulang kali, untuk menilai kesahihan dan kebolehpercayaan. Tanpa kesahihan dan kebolehpercayaan mencukupi. Keputusan kajian intervensi ke atas prestasi kemahiran perlu diuruskan dengan berhatihati. Persepsi (Perspectives) Bola sepak memerlukan aplikasi kognitif, persepsi dan kemahiran motor dalam persekitaran yang pesat berubah (Bate, 1996). Terdapat beberapa kaedah dimana aspek prestasi kemahiran bola sepak boleh dinilai. Ada yang khusus kepada teknik tertentu, manakala yang lain adalah lebih kepada kajian pengukuran kemahiran bola sepak dan bersifat holistik. Apabila membuat keputusan tentang pilihan ujian, sama ada untuk mengenal pasti bakat atau kajian berdasarkan makmal, pengamal perlu sedar tentang isu-isu yang berkaitan dengan kos, keberkesanan masa dan cara praktikal, serta kebolehpercayaan, kesahan dan sensiviti ujian. Tambahan pula, apabila menggunakan ujian tersebut, pengamal harus sedar tentang perbezaan di antara teknik dan kemahiran dan melaporkan penemuan mereka sewajarnya. Pada akhirnya, ia hanya boleh dirumuskan bahawa kemahiran adalah sukar untuk diukur, pada masa ini kita hanya boleh menerima pendapat daripada pakar, walaupun kaedah ini mengalami masalah kebolehpercayaan.
16