Anda di halaman 1dari 9

http://syazalina83.blogspot.

com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

tem

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA Makanan Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

1.5

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan 1.5.1 tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. bercerita tentang gambar menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. ii. membina ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Ilmu : Dunia Muzik, cara membuat kuih ii. Nilai : Kebersihan iii. EMK: Keusahawanan EK5 Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata umum

PENGISIAN KURIKULUM / EMK SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU Tayangan slaid BELAJAR

40

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Menyebut nama-nama kuih tradisional di Malaysia 1. Murid diperdengarkan lagu Aneka Kuih. (Melodi Bapaku Pulang dari Kota) 2. Murid dan guru menyanyikan lagu Aneka Kuih. 3. Murid menyebut nama-nama kuih yang terdapat dalam lagu.

CATATAN

Ilmu : Dunia Muzik Cara membuat kuih Sistem bahasa: Kosa kata umum

Lampiran 1 Seni kata lagu Aneka Kuih Tayangan slaid

Belajar Cara Belajar kole kacang mendengar tepung talam secara seri muka pulut panggang berkesan

Bercerita tentang gambar 1. Guru menayangkan slaid aktiviti menjual kuih. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang aktiviti yang dilihat.
3. Murid bercerita berdasarkan

Ilmu: Cara menjual kuih Nilai: Kebersihan EMK: Keusahawanan EK5: Nilai moral dan etika keusahawanan

Lampiran 2 Kemahiran Berfikirmengecam, menjana idea

gambar dalam slaid menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.


4. Murid bercerita berdasarkan

gambar dalam slaid tentang bentuk, rasa, cara kuih dibuat, warna dan di mana boleh didapati.
41

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI Menyanyi lagu Aneka Kuih 1. Guru dan murid-murid menyanyikan lagu Aneka Kuih bersama-sama sekali lagi. 2. Murid dibimbing menyatakan mesej yang terdapat dalam seni kata lagu. Penilaian 1. Murid menerima lembaran kerja 1. 2. Murid bercerita berdasarkan gambar yang terdapat dalam lembaran kerja secara berpasangan, meggunakan ayat ttunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pemulihan 1. Murid diberikan lembaran kerja 2. 2. Murid bercerita tentang gambar dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam lembaran kerja secara berpasangan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
42

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Dunia Muzik

Lampiran 1 Seni kata lagu Aneka Kuih

Lembaran kerja 1 Kemahiran Berfikirmenjana idea

Sistem bahasa: Kosa kata umum Pisang nangka

Lembaran kerja 2 Kemahiran Berfikirmengesan

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid bercerita tentang kuih yang terdapat dalam gambar menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa: ayat tunggal dan ayat majmuk

Lembaran kerja 3 Kemahiran Berfikir menjana idea

43

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 1 Seni kata lagu

ANEKA KUIH

Ibuku rajin buat kuih, Bermacam-macam jenis kuih, Muruku, karipap, kuih koci, Bolehku makan hari-hari,

Kuih bakul dan kuih lapis, Sedap dimakan ramai-ramai, Marilah kawan mari dekat, Marilah rasa kuih enak, La....la....la...la...la...la La....la....la...la...la...la (Melodi: Bapaku Pulang Dari Kota)

44

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 2

Berdasarkan gambar dan rangkai kata, ceritakan tentang aktiviti jualan kuih dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

membantu

menyusun kuih-muih

menjaga kebersihan

bangun awal

menjual

45

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 T

Lembaran kerja 1

Penilaian Bercerita tentang gambar.

46

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 T

Lembaran kerja 2

Pemulihan Lihat gambar. Kemudian ceritakan apa yang dilihat berdasarkan gambar yang diberi.

menebar

roti canai

hidangan

47

http://syazalina83.blogspot.com

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 Ta

Lembaran kerja 3

Pengayaan Ceritakan tentang suasana di gerai menjual kuih-muih yang kamu lihat dalam gambar.

48