Anda di halaman 1dari 53

BAB 1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika) 1.

1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika)

Permasalahan mengikut etika di dalam pengurusan adalah suatu yang rumit kerana akibat yang mungkin berlanjutan, terdapat banyak pilihan lain, kesudahan yang banyak dan bercampur, kejadian tidak tertentu dan pembabitan peribadi. 1.1.1 The Meaning of Ethics (Makna Etika) Etika biasanya telah didefinasikan sebagai prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Mendefinasikan etika individu sama ada perbuatan tersebut betul atau salah dan ianya tidak serupa untuk setiap individu. 1.1.2 The Meaning of Professional Ethics (Makna Etika Profesional)

Etika profesional digunakan untuk menilai prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direka/dibuat untuk mengawal prestasi mereka di dalam menjalankan sesuatu tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada dan berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa dlm membuat keputusan yg bertindak mengikut etika yang ditentukan. 1.1.3 The Formation of Individuals Ethics (Pembentukan Etika Individu)

Pengaruh keluarga (Family Influence) Kanak-kanak seringkali mencontohi atau mengikut etika dari kelakuan ibu bapa mereka. Pengaruh rakan (Peer Influence) Pengaruh rakan merupakan faktor yang kuat mempengaruhi etika seseorang. Ada orang berkata; untuk melihat perwatakkan dan peribadi seseorang, kita hanya perlu melihat perwatakkan rakan mereka. Pengalaman hidup (Life Experience) Banyak peristiwa penting, sama ada positif atau negatif, bergantung kepada pengalaman hidup seseorang. Sekiranya perbuatan mencuri yang dilakukan tidak mendapat tentangan atau hukuman, maka seseorang akan beranggapan kegiatan mencuri tidak menjadi satu kesalahan dan sebaliknya. Nilai peribadi dan prinsip moral (Personal Values and Morals) Seseorang yang terlalu mementingkan kejayaan pangkat dan kewangan sering kali bertindak berdasarkan keuntungan tanpa mengira kesannya terhadap orang lain. Faktor keadaan (Situational factors) Faktor keadaan juga boleh mempengaruhi tindakan seseorang yg keadaan boleh menyebabkan seseorang melanggar etika tersebut. Contohnya seorang ahli perniagaan boleh bertindak mengubah keuntungan perniagaan untuk mengurangkan cukai yang akan dikenakan.

1.1.4 Pandangan Tentang Etika (The Views Of Ethics) 1. Utilitarian (Kemudahan) Keadaan kemudahan (Utilitarianism) adalah suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti di mana masyarakat majoriti mendapat manfaatnya dengan hanya segelintir masyarakat sahaja mendapat kesan buruknya. Untuk melaksanakan pandangan ini kita perlu mengenal pasti perkara dibawah: Siapa secara langsung dan tidak secara langsung terjejas Apa yang menguntungkan dan keburukan mereka akan Berapa lama kesan tersebut akan berlanjutan

2. Golden Rule (Aturan Emas) Berdasarkan acara agama kristian yang mengatakan do to others as you would have them do to you 3. Kantian/Rights (Kantian/Hak) Menurut pandangan ahli falsafah Immanuel Kant, Kantian/hak pemandangan mengandaikan bahawa di dalam suatu prinsip moral yang universal, setiap orang mempunyai hak asas yang tertentu. Rights/Hak Explanation/Penerangan

The right of free consent(Hak Setiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka bersetuju penyetujuan bebas) dan bersedia untuk dilayan Setiap orang mempunyai hak untuk membuat seperti apa The right of privacy(Hak mereka mahu di dalam kehidupan peribadi mereka, dan mereka ada hak untuk mengawal atau mendedahkan tentang aktiviti kebersendirian) peribadi mereka The right of freedom of Setiap orang mempunyai hak untuk tidak melakukan sesuatu conscience (Hak kebebasan sekiranya ianya melanggar prinsip moral yang mereka pegang hati nurani /suara hati) Setiap orang mempunyai hak untuk secara berhemat The right of freedom mengkritiksuatu etika organisasi, selagi kritik-kritik mereka tidak (Hak untuk kebebasan) mencabuli hak individu-individu di dalam organisasi. Jika seseorang percaya hak mereka dicabuli, mereka The right of due process(Hak mempunyai hak kepada suatu perbicaraan yang adil dan proses berpatutan) saksama

4.

Enlightened Self-Interest (Menyedarkan Kepentingan Diri)

Satu lagi pandangan tentang etika bahawa kepentingan diri dapat menjadi suatu kuasa positif. Ketika individu-individu memburu kepentingan diri mereka, mereka secara muktamad memperbaiki kesejahteraan semua anggota masyarakat spt jurutera yang memajukan sebuah proses paten itu, atau pemegang saham memaksimum keuntungan tanpa yang lain mengalami sebarang keburukan. 1.1.5 Falsafah normatif dan Relativisme Mengikut Etika i) Taakulan (Intuition) berprinsip moral memerlukan suatu kefahaman terhadap falsafah. Falsafah adalah kajian tentang pemikiran dan kelakuan. Oleh kerana itu, falsafah normatif adalah kajian tentang pemikiran betul dan kelakuan; Iaitu, bagaimana kita harus berkelakuan normatif. Falsafah zaman Plato yang cuba memikirkan secara logik untuk menentukan sesuatu tindakan sama ada betul atau salah, baik atau jahat, adil atau tidak adil. ii) Ethical Theory (Teori mengikut etika) Pengiktirafan sejagat bahawa kita berhutang sesuatu kepada orang lain di dalam masyarakat kita, dan kita disempani dengan konsep betul dan salah di dalam perlakuan kita terhadap masyarakat tersebut dan ini harus beroperasi. Iaitu, kita harus mengadakan sedikit kaedah analisis yang selaras klasifikasi tindakan kita sebagai betul atau salah. Tiada satu pun sistem etika yang sempurna, tetapi terdapat 5 sistem yang sering digunakan. Eternal Law (Thomistic Natural Law) Classical Teleological Ethical Theory: Utilitarianism (Teleological yang klasik Teori Mengikut Etika: Kemudahan) Classical Deontological Ethical Theory: Universalism (Deontological yang klasik Teori Mengikut Etika: Universalisme) Distributive Justice Theory (Teori Adil Pembahagi) Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Peribadi) 1.1.6 Eternal Law (Undang-undang Abadi/Kekal)

Jika seseorang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagian, kemudian mereka juga ada kewajipan untuk menjamin hak yang sama untuk orang lain. Ketua agama cenderung menegaskan tentang sumber yang memperlihatkan kebenaran lebih daripada sifat semula jadi yang berdasarkan logik, tetapi mereka juga percaya bahawa undangundang tidak berubah, dan yang hak dan kewajipan itu jelas: Jika kita dicintai, kemudian kita mesti mencintai yang lain. Penukaran balas ini diringkaskan oleh Aturan Emas (Golden Rule) di dalam teologi Kristian: Membuat kepada yang lain ketika anda ingin orang lain melakukannya kepada anda (Do unto others as you would have others do unto you). Eternal Law atau Natural Law mempunyai masalah kerana hukum ini mempunyai tafsiran berbeza berbeza untuk setiap pegangan (agama). Malah di dalam agama yang sama juga berlaku penafsiran yang berbeza.

1.1.7 Classical Teleological Ethical Theory: Utilitarianism (Teleological yang klasik Teori Mengikut Etika: Kemudahan) Pendekatan teleological terhadap etika berbentuk pengurusan memberi penekanan kepada kesudahan, bukan niat tindakan individu dengan lengkap. Teleology diterbitkan daripada istilah Greece yang mana bermakna kesudahan atau keputusan Menurut pandangan Jeremy Bentham dan J. S. Mill nilai moral kelakuan peribadi dapat ditentukan dari kelakuannya. Sekiranya kelakuan atau tindakan memberikan manfaat kepada orang lain maka ia dianggap baik/betul. Tindakan tersebut dikira salah sekiranya ia menyebabkan berlakunya kerosakkan pada orang lain. Objektifnya memberikan banyak kebaikkan kepada masyarakat majority dan mendatangkan kerosakkan atau kecederaan yang kurang pada yang lain. Sesuatu tindakan boleh dinilaikan secara positif dan negatif. Sebarang kebaikkan dan keburukkan perlu dinilai secara seimbang untuk mendapatkan kesan-kesan dari tindakan yang akan dilakukan. Dalam sistem teleological ini, nilai etika di fokuskan kepada akibat atau perhasilan yang baik yang dapat dihasilkan dari tindakan atau perlakuan bukan dari niat seseorang individu. Ia digelar Utilitarianism. Sistem ini mempunyai kelemahan kerana berkemungkinan ianya boleh dieksploitasikan. Antara sebab kenapa Utilitarianism gagal adalah: Pada hakikatnya ia mempunyai dua prinsip: terbesar baik dan nombor yang terbesar (In reality it is two principle: the greatest good and the greatest number). Pada saat tertentu di dalam proses membuat keputusan di atas perkara yang penting, wujud konflik untuk dua prinsip ini, dan kemudian kita tidak mempunyai cara tunggal untuk menentukan tindakan mana yang betul Atau terbaik atau sesuai. Konsep Utilitarianism ini juga gagal kerana ada tindakan tersebut adalah salah walaupun menghasilkan keuntungan/manfaat yang besar. Contohnya membunuh seorang budak kecil yang tidak berdosa demi untuk mengembirakan majoriti masyarakat. Teori ini juga mengalami kegagalan untuk menentukan moral sesuatu tindakan kerana tidak mungkin kita boleh mengimbangi manfaat terhadap golongan majoriti dan golongan minority menjadi korban.

1.1.8 Classical Deontological Ethical Theory: Universalism (Deontological yang klasik Teori Mengikut Etika: Universalisme) Pendekatan deontological terhadap etika berbentuk pengurusan adalah pada dasarnya terbalik dari teori teleological. (rujuk 1.3.2) Deontology adalah dari istilah bahasa Greece yang merujuk kepada tanggungjawap atau kewajipan seorang individu. Mengikut Teori etika ini, ia menyatakan nilai moral suatu tindakan tidak boleh dinilai ke atas kesudahan (hasil/kebaikan yang akan didapati) ini kerana kesudahannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan hasilnya semasa tindakan/keputusan tersebut dibuat. Nilai prinsip bermoral sesuatu tindakan sebaliknya harus bergantung pada niat seseorang itu yang membuat keputusan atau melakukan tindakan. Sekiranya anda mempunyai niat yang baik terhadap orang lain, ini menunjukkan anda mempunyai moral yang patut dipuji walaupun secara tidak sengaja anda sering kali menyakiti orang lain dengan sikap anda cuai. Kelemahan universalisme: Adalah suatu kaedah prinsip moral yang berguna tetapi tidak mempunyai keutamaan dan tingkat kepentingan. Adalah sukar untuk melayan kehendak orang lain iaitu tidak semudah memenuhi kehendak peribadi kita. Penyelenggara stor adalah cara untuk mendapatkan barangan runcit kita Pelanggan adalah cara kita untuk mendapatkan mata pencarian kita; pekerja adalah cara untuk melengkapi kilang-kilang kita dengan kakitangan. 1.1.9 Distributive Justice Theory (Teori Adil Pembahagi)

Dua klasik teori yang disebut tadi, utilitarianism atau universalism, tidak dapat mengadili sesuatu tindakan adalah berprinsip moral di dalam semua keadaan. Akibatnya, dua sistem etika yang moden telah dibangunkan yang berdasarkan konsep nilai tambah berbanding daripada konsep berprinsip (based upon values rather than principles) John Rawls: Secara eksplisit mendasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal: iaitu JUSTICE (Keadilan). Keadilan (Justice) satu sifat yang baik pertama di dalam pembentukan sosial, sama seperti kebenaran adalah sifat yang baik pertama di dalam sistem pemikiran. Kelemahan? Sebarang cadangan amat bergantung kepada kerjasama sosial keseluruhannya untuk membekalkan faedah/keuntungan ekonomi dan sosial. Usaha individu diperkecilkan atau tidak merupakan hal yang penting walaupun usaha itu tidak ditolak/ diendah. 1.1.10 Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Peribadi)

Dicadangkan oleh Robert Nozick

Sistem ini berdasar keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal; Kebebasan (liberty). Kebebasan merupakan pertama perlu difikirkan untuk keperluan masyarakat. Pendirian/adat yang mencabuli kebebasan individu atau undang-undang harus ditolak walaupun ia boleh memberikan kebahagian dan manfaat kepada yang lain. Kebebasan peribadi dapat diperluaskan kepada suatu sistem etika untuk membuat penilaian terhadap kelakuan. Individu-individu mestilah dibenarkan membuat pilihan sepenuhnya untuk memandu ke arah kebajikan mereka sendiri. Pilihan ini akan diambil kira adil(just), betul(right) atau wajar(proper) selagi peluang membuat pilihan yang sama diberi kepada orang lain. Keadilan bergantung pada peluang yang sama untuk memilih dan penukaran, bukan di atas peruntukkan yang sama untuk kekayaan dan pendapatan. Kelemahan konsep kebebasan (liberty) Ia berdasarkan satu definasi kebebasan yang sempit yang menghadkan hak negatif untuk tidak mengalami gangguan daripada orang lain. Misalnya hak untuk hidup, maka sudah tentu kita mempunyai hak untuk tidak dibunuh oleh jiran kita. Tetapi ia juga boleh termasuk hak untuk meneruskan memperolehi sedikit peringkat makanan yang minimum, tempat perlindungan, pakaian dan bantuan perubatan yang mana wujud daripada daya usaha peribadi/sendiri berbanding daripada kerjasama sosial. Kelemahan lain perokok merokok disuatu kawasan yg dibenarkan merokok (ini hak individu), tetapi ia memberi kesan kepada orang lain yang lalu lalang. 1.2 Conclusion on Normative Philosophy As the Basic for Moral Choice (Kesimpulan di atas Falsafah Normatif Sebagai Asas untuk Moral Pilihan) Terdapat 5 sistem etika. Setiap sistem hanya merangkumi sebahagian kebenaran dan ada diantara sistem tersebut bertentangan pendapat mengenai moral sesuatu tindakan atau keputusan yang dibuat. Oleh itu, kita perlu menggunakan kesemua sistem tadi dan memikirkan akan akibat dari tindakan atau keputusan yang akan dibuat. Ringkasan: Etika merujuk kepada suatu kepercayaan peribadi individu tentang hak dan kelakuan salah. Suatu etika individu dibentuk oleh gabungan beberapa faktor: Keluarga dan rakan sebaya, pengalaman hidup, nilai peribadi dan prinsip moral dan faktor keadaan. Suatu teori berprinsip moral membekalkan sebab dan dasar-dasar tentu samada suatu tindakan betul atau salah (RIGHT OR WRONG) dari segi akhlak (moral). Beberapa orang peneori berpendapat yang mengatakankan terdapat satu piawai berprinsip moral sejagat untuk setiap orang (lebih banyak mutlak), manakala ada peneori berpendapat piawai seperti ini tidak wujud (relativisme berprinsip moral).

Beberapa orang pemprinsip moral berpendapat bahawa tindakan betul atau salah ditentukan oleh diri mereka sendiri. Yang lain percaya penentuan mengenai betul dan salah tidak dapat ditentukan diri sendiri disebabkan keadaan sosial yang sering berubah di dalam menentukan sesuatu tindakan tersebut betul atau salah. Keadaan kemudahan (Utilitarianism) adalah suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti. Dalam konsep ini, keputusan atau tindakan tersebut samada betul, patut atau baik apabila masyarakat majoriti mendapat manfaatnya dengan hanya segelintir masyarakat sahaja mendapat kesan buruknya. Keadaan universalisme (Universalism) menyatakan niat/maksud yang tersirat di dalam membuat sebarang keputusan/tindakan adalah penting. Ini kerana kita tidak mungkin dapat meramalkan apa yang akan terjadi dengan tindakan atau keputusan dibuat. Prinsip universalisme menyatakan keputusan/tindakan tersebut dikira betul, tepat dan baik sekiranya kita yakin semua orang yang mengalami masalah serupa akan melakukan tindakan yang serupa seperti yang kita lakukan. Pembahagian keadilan(Distributive Justice) berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal. Kepercayaan di dalam keutamaan keadilan akan menjadi petunjuk/panduan untuk kita membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dijangka memberikan faedah kepada semua anggota masyarakat terutama sekumpulan kecil yang tidak mempunyai kepentingan di dalam keputusan yang dibuat. Kebebasan peribadi (Personal Liberty) juga berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal. Kepercayaan di dalam keutamaan kebebasan akan memjadi petunjuk/panduan untuk kita membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan menyebabkan semua orang akan mendapat manfaat dan kebaikannya. Undang-undang Abadi (Eternal Law) merujuk kepada piawai berprinsip moral yang didedahkan di dalam Kitab atau alam semulajadi kepada ketua agama atau ahli falsafah manusia. Kepercayaan ini menyatakan bahawa Undang-undang tidak berubah dan sah selama-lamanya.

BAB 2 Moral And Social Responsibility (Moral dan Tanggungjawab Sosial) 2.1 Conditions for Moral Accountability and Liability (Keadaan untuk Tanggungjawab Berprinsip Moral dan Tanggungan) Setelah kita mempunyai asas untuk menentukan sesuatu tindakan/perlakuan yang dilakukan adalah salah atau betul dari segi moral, maka kita perlu menahan orang tersebut di atas perlakuan /tindakan mereka. Tanggungjawab undang-undang bukan merupakan isu disini. Seorang eksekutif atau pengurus yang melakukan kesalahan dari segi etika mungkin tidak akan di dakwa oleh mahkamah. Tetapi dari segi moral ia masih lagi dipertanggungjawab keatas tindakan tidak beretika yang telah dilakukan. Ganti rugi terhadap kerosakkan mungkin perlu dilakukan. 2.1.1 Knowledge and Freedom (Pengetahuan dan Kebebasan)

Seseorang secara moral boleh dipertanggungjawabkan terhadap tindak tanduk mereka.sekiranya mereka mengetahui tindakan yang dibuat adalah dengan kerelaan hati dan tanpa sebarang paksaan secara fizikal mahupun psikologi. 2.1.2 Ignorance (Kedunguan/kebodohan/ketidaktahuan)

Alasan ketidaktahuan hanya boleh digunakan apabila ianya tidak bersalah. Ini berlaku apabila seseorang tidak memahami hukum alam yang terjadi atau tidak dapat menerima semua yang munasabah yang dapat dijangka akibat daripada perbuatannya. Persoalan mengenai kedunguan ini kadangkala tidak ketara di dalam situasi perniagaan. Kes: Diandaikan seorang pengurus di dalam jabatan khas di Sebuah syarikat menyerahkan selonggok baucer untuk mendapatkan semula sumbangan persendirian kepada ahli politik sumbangan itu sepatutunya tidak sah jika dibuat melalui syarikat tersebut. Kini ketua eksekutif di dalam jabatan tersebut seperti kebiasaannya terpaksa menanggung tindakan bodohnya itu. Di dalam hal ini, bagaimanapun, terdapat beberapa peringkat supervision yang perlu dilalui di antara mereka dan ketua mereka. Mereka tidak akan menjangka untuk mengetahui perbelanjaan akaun yang dinaikkan kecuali dan jika tidak dilindungi untuk di audit dan laporan untuk masa yang lain. Tetapi jika eksekutif tersebut mendapat petunjuk di sesuatu tempat sepanjang perjalanan yang mereka tidak menjangkakan orang ramai membuat sumbangan yang keluar dari poket sendiri dan tidak mahu mengambil tahu bagaimana mereka hendak mendapatkan kembali duit mereka, Mereka sepatutnya mengambil tahu tindakan mereka sebagai akibat perkongsian di dalam moral (jika tidak sah) bertanggungjawab untuk apa yang mereka lakukan.

2.1.3 Coercion (penggunaan kekerasan / paksaan) Ianya mungkin boleh menjadi mudah untuk tekun sama ada kedunguan menjadi alasan kepada seseorang di dalam situasi yang khas/khusus dari untuk menghakimi kepada apa darjah penggunaan kekerasan/paksaan menyusutkan/ mengurangkan tanggungjawab yang bermoral. Pegawai bank yang menjaga kaunter yang mana menyerahkan sejumlah wang tunai yang ada di dalam laci kepada perompak bersenjata adalah jelas tidak bersalah dari segi moral di dalam menggelapkan/melesapkan harta bank. Apa pula situasi dimana ahli perniagaan perlu bekerjasama di dalam beberapa kegiatan yang jelas kelihatan tidak bermoral diterima sebagai ahli oleh semua? Andaikata pengurusan tertinggi di sesebuah syarikat bertanya atau mengarahkan orang bawahan ataupun kontraktor untuk membawa keluar tindakan yang mungkin membawa bencana kepada orang ramai ataupun hartabenda ataupun Secara mudah dikatakan yang tidak jujur. Seperti contoh: Membuang sisa toksik dimana ianya akan mengakibatkan pencemaran bekalan air kepada masyarakat. Membentuk jalan keluar untuk memecat atau menjatuhkan/ menurunkan pangkat pegawai yang mana telah menyebabkan kejengkelan/kemarahan kepada pengurusan. Mengabaikan keselamatan dari bahaya yang mana terlalu mahal untuk dibaiki. Mengubahsuai penyata kewangan untuk menyembunyikan bukti kesalahan pengurusan ataupun penipuan. Menyembunyikan peribadi atau sikap boros/suka membazir ketua dalam mengisi baucar pengeluaran. Menyembunyikan sumbangan politik dalam akaun pengeluaran palsu. Persetujuan kepada pelanggan morally diragukan mendesak kepada menghindar kehilangan pelanggan yang bernilai. Soalan: Berapa banyak penggunaan kekerasan/paksaan yang termasuk di dalam contoh? Adakah pekerja yang bertanggungjawab sanggup memperkecilkan moral mereka disebabkan oleh ketua, pengurusan tertinggi ataupun pelanggan memberitahu mereka untuk melakukan apa-apa perkara? Bolehkan pekerja mendakwa ketua, syarikat ataupun pelanggan yang mana benar-benar melakukandan mereka hanya menurut arahan? Kaji tiga kes hipotesis yang berikut untuk pertimbangan yang lanjut: Kes Diskriminikasi Andaikan sebuah syarikat multinasional Malaysia yang besar hendak mengukuhkan kedudukannya untuk mengaut keuntungan yang besar dengan syarikat luar negara yang mana secara rasmi berprasangka terhadap eksekutif jualan perempuan dan telah menjelaskan mereka tidak mahu berbincang dengan eksekutif perempuan tersebut. Pengurusan tertinggi syarikat Malaysia itu dengan sengaja mengecualikan eksekutif perempuan mereka dari menyertai perbincangan perniagaan ataupun mesyuarat sosial dengan pegawai tersebut.dengan itu bersekongkol terhadap kelakuan diskriminikasi.

Soalan: Bolehkah pengurusan syarikat multinasional Malaysia mendakwa penggunaan kekerasan/paksaan Secara sah dan ia seperti kehilangan akaun jika mengabaikan sensitiviti kebudayaan pelanggan. Kes Kawasan Nuklear Andaikan seorang pekerja di Sebuah syarikat yang membuat senjata nuclear menjelaskan bahawa apa yang dilakukan oleh syarikat tersebut morally salah. Soalan: a) Orang tadi berhenti dari memberi kerjasama dan dia menganggap kerjanya merupakan suatu prinsip moral yang jahat dan seterusnya beliau meletak jawatan? b) Apakan jadi apabila dia tidak berupaya mencari pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi?

c) Sekiranya kesan dari segi kewangan amat teruk sekali adakah wajar untuk beliau bekerja di situ untuk beberapa tahun lagi? Kes Insuran Seorang adjuster insuran diupah oleh beberapa syarikat auto untuk memeriksa laporan kehilangan peralatan elektronik, beliau gelisah apabila diarahkan untuk meluluskan permohonan insuran tadi tanpa melakukan sebarang pemeriksaan terhadap kenderaan yang kehilangan peralatan elektronik tadi. Selepas melakukan pemeriksaan, beliau dapati laporan yang dibuat adalah palsu, tiada kehilangan peralatan elektronik. Apabila beliau menghalang kelulusan pampasan insuran tersebut, ia mungkin akan kehilangan business (pelanggan) dan apabila sikap beliau bertindak sebagai whistle blowing diketahui umum, beliau mungkin akan disingkirkan. Soalan: Bolehkah adjuster tadi mengatakan beliau dipaksa (coercion) untuk meluluskan pampasan tersebut dan menganggap tindakan beliau bukannya suatu tindakan tidak bermoral kerana tindakan tersebut adalah atas desakan insurers (pelanggan).

2.2 The Natural Law Solution to the Cases Pihak natural law moralist berpendapat sesuatu tindakan tanpa kerelaan merupakan satu tindakan yang kurang dipertanggungjawabkan. Kekerasan aniaya dan ketakutan mungkin menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan tanpa kerelaan mereka, walau bagaimanapun di dalam ketiga-tiga kes tadi, kekerasan aniaya terhadap fizikal bukan menjadi satu isu; tetapi ketakutan kehilangan mata pencarian atau keuntungan akan diambil kira. Adakah ketakutan/kebimbangan ini mencukupi untuk membolehkan seseorang terlibat di dalam melakukan kes tersebut secara kepaksaan (tanpa kerelaan)? Jawapannya bergantung kepada sama ada kerjasama tersebut berunsur FORMAL atau MATERIAL.

Kerjasama FORMAL bermaksud Seseorang menjadi rakan sekerja yang secara sukarela untuk melakukan perbuatan yang salah, dengan mengizinkan dan membenarkan kejahatan dilakukan. Formal cooperation tidak pernah dapat ditentukan walaupun dengan ketakutan yang amat sangat Kerjasama MATERIAL membawa maksud yang bertentangan, Ia bermaksud seseorang diminta untuk melakukan suatu tindakan yang masuk akal (logik), tidak jahat pada amnya, tetapi pada akhirnya ia secara tidak langsung telah membantu orang tersebut untuk melakukan sesuatu tindakan yang pada hakikatnya adalah salah. The Discrimination Case (Kes Diskriminasi) Pegawai yang berkuasa di dalam syarikat tersebut telah diarah untuk mengecualikan wanita dari mengikut serta di dalam aktiviti perniagaan yang merupakan urusan mendapatkan projek/tender. Tindakan ini dikira tidak bermoral kerana telah diskriminasi seseorang berdasarkan jantina bukannya berdasarkan keupayaannya. Pada pandangan Natural Law, perbuatan pihak atasan tadi dikira sesuatu tindakan yang salah kerana menyingkirkan pekerja wanita tersebut dari urusan perniagaan. Ketakutan mengenai kehilangan pelanggan/projek bukan merupakan suatu alasan yang dibolehkan The Nuclear Plant Case (Kes Kilang Nuklear) Pekerja mengangap pengeluaran barangan nuklear atau senjata kimia itu sendiri adalah suatu tindakan tidak bermoral. Bagaimana kita menilai tindakan tersebut merupakan kerjasama FORMAL atau MATERIAL? Andaikan pengeluaran senjata ini secara faktanya adalah tidak bermoral kerana ia mengancam berjuta nyawa manusia sekiranya ia digunakan di dalam peperangan. Kita harus bertanya pada diri sendiri. Adakah ia merupakan seorang ahli sainstis yang membuat senjata tersebut atau sekadar seorang yang tidak penting dalam proses pembikinan senjata tersebut? Sekiranya beliau merupakan seorang yang penting dalam usaha membuat senjata tersebut, beliau dianggap sebagai kerjasama FORMAL. Perbuatan ini dikira kejahatan moral (tidak bermoral) walau pun beliau takut akan kehilangan wang saraan hidup dan menggunakan alasan (kehilangan sumber pendapatan) sebagai alasan untuk terus kekal di dalam syarikat tersebut. Tetapi sekiranya tugas beliau adalah tidak kena mengena dengan perbuatan senjata secara langsung seperti jawatan kerani, seterusnya beliau kuatir akan kehilangan mata pencarian atau wang pencen maka beliau bolehlah terus kekal bekerja disitu sehingga pencen atau sehingga berjaya mendapatkan pekerjaan lain yang sama gajinya.

The Insurance Case (Kes Insuran) Seorang adjuster insuran beliau dipaksa untuk berbohong dan melakukan penipuan tersebut, adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Sekiranya ia mengubah tafsiran, maka beliau secara formal telah melakukan kejahatan terhadap syarikat insuran. Ketakutan atas sebab kehilangan pelanggan tidak membolehkan digunakan sebagai alasan. Ia dianggap kerjasama FORMAL. 2.3 The Utilitarian Solution to the Cases i. The Discrimination Case (Kes Diskriminasi) Pada pandangan pihak Utilitarian, keputusan pihak atasan untuk menyebelahi/menitik beratkan keuntungan mungkin dikritik teruk kerana tidak mengkaji kesan dari perbuatan tersebut. Untuk mengira kesan negatif akibat tidak memasukkan wanita di dalam perbincangan perniagaan, kita perlu bertanya beberapa soalan. Adakah penghinaan terhadap wanita ini akan menyebabkan kerosakkan psikologi yang teruk? Apa kos yang terpaksa ditanggung untuk melatih semula penganti wanita tersebut sekiranya beliau bertindak berhenti kerja hasil dari diskriminasi jantina? Apa akan terjadi sekiran pihak awam mengetahuinya? Adakah reputasi syarikat akan terjejas dan mengakibatkan kehilangan pelanggan sedia ada dan pelanggan masa depan dan seterusnya kehilangan para pelabur? Adalah syarikat tersebut mampu memikat hati pekerja yang berkualiti? Apakah kos saman yang harus dibayar untuk saman ke atas diskriminasi? Apakah kesannya terhadap keadilan sosial, di atas usaha kenaikan pangkat? Walaupun tindakan tersebut kelihatan seperti keputusan perniagaan. Tetapi perlu diingat, moral adalah menjadi isu disini. Pada pandangan pihak utilitarian, keputusan tersebut adalah tindakkan moral semata-mata kerana perniagaan. Tetapi ia mungkin merupakan tindakan perniagaan yang baik/wajar tetapi secara moral ia tidak semestinya bermoral walaupun pada keseluruhannya membawa banyak manfaat kepada ramai orang. The Nuclear Plant Case Dilema pekerja sama ada ingin terus bekerja atau berhenti bekerja di kilang nuklear tersebut dan seterusnya akan kehilangan gaji yang tinggi serta manfaat yang lain, yang mungkin tidak dapat diperolehi di tempat lain. Adalah menjadi satu kemestian untuk pekerja tersebut mengkaji kesan dari tindakan beliau kekal bekerja di situ. Adalah beliau terlibat sama membina senjata tersebut atau sekadar kakitangan yang tidak terlibat secara langsung membuat senjata tersebut. Pada pandangan utilitarian, tindakkan

mengeluarkan senjata itu sendiri adalah tidak bermoral kerana tersebut berpotensi untuk membunuh berjuta penduduk. The Insurance Case Keputusan adjuster insuran untuk membuat tuntutan palsu:

senjata

Apa akan berlaku sekiranya beliau tidak mahu Apa akan berlaku sekiranya beliau bersetuju utk menipu dab membuat laporan kepada agensi menipu kerajaan Ini akan menyumbang kepada kenaikan pembayaran premiums untuk mengimbangi jumlah wang yang terpaksa dibayar akibat dari tuntutan palsu Sekiranya diketahui ramai, adjuster dan pegawai yang terlibat mungkin akan dikenakan ditindakan disiplin, denda atau penjara Reputasi adjuster akan terjejas Tuntutan palsu kemungkinan boleh menyelamatkan beliau dari masalah ekonomi dan kemungkinan juga boleh menaikkan keuntungan syarikat dan pemegang saham Sekiranya syarikat insuran menolak beliau sebagai ahli (blackball), beliau tidak boleh lagi mencari makan di syarikat insuran. Orang awam mungkin menyanjung di atas sikapnya yang jujur, tetapi reputasi sebagai whistle blower akan bertentangan dengan syarikat insuran Beliau juga harus menilai kesan psikologi dan kerosakkan emosi yang akan beliau hadapi. Kesan yang positif terhadap penolakkan dari melakukan kerja penipuan ini akan dirasai oleh pelanggan kerana tidak perlu membayar premium tambahan untuk menutup tuntutan yang salah tadi. Bahagian yang sukar di dalam membuat pertimbangan Utilitarian itu dalam hal ini jadi adalah bagaimana dengan tepat mengimbangi kehilangan ke semua pelanggan menjamin oleh dana khas jika dia enggan memfailkan tuntutan palsu tersebut jika Adjuster itu membuat keputusan untuk memfailkan tuntutan tipu bertentangan dengan kehilangannya sendiri. Sekali lagi, paksaan (coercion) dengan sendirinya tidak membawa sebarang kesan pun di dalam kiraan utilitarian.

2.4 The Cultural Relativists Solution to the Cases (Pandangan dari pihak Cultural Relativist mengenai Kes) The Discrimination Case Terdapat 2 konflik culture (budaya). Budaya pada pegawai organisasi dan budaya pada wakil pelanggan. Budaya siapa harus mengatasi? Secara amnya pihak cultural relativist akan menilai aspek moral bergantung kepada dimana perniagaan dan sosial itu akan di adakan. The Nuclear Plant Case Pihak Cultural Relativist berpendapat sekiranya pembinaan kilang nuklear adalah di atas arahan kerajaan, maka secara tidak langsung ia menunjukkan masyarakat ditempat tersebut menyokongnya. Maka para pekerja bolehlah meneruskan pekerjaan mereka tanpa rasa kesalahan berprinsip moral. The Insurance Case Pada pihak Cultural Relativist, Adjuster insurans itu mesti menentukan situasi mana yang menguasai keadaan. Sekiranya undang-undang secara jelas telah melarang membuat laporan palsu seperti ini, maka ia harus mematuhinya. Sebaliknya, beliau mesti mengetahui apa yang budaya (culture) jangkakan pada pandangan masyarakat mengenai tindakan moral tersebut. RINGKASAN Untuk pihak Natural Law, alasan paksaan hanya boleh digunakan di dalam kes dimana ketakutan berlakunya kemusnahan kebebasan seseorang di dalam kerelaan melakukan tindakan tersebut. Kerjasama Cooperation bermaksud tindakan yang dilakukan adalah bermoral pada asasnya, tetapi orang lain telah menggunakannya untuk melakukan perbuatan tidak bermoral. Kerjasama Formal bermaksud seseorang melakukan tindakan tidak bermoral, bermaksud moral yang salah dan beliau bekerjsama melakukan perbuatan jahat secara moral. Pada pihak natural law, kerjasama material adakala boleh dijustified sebagai alasan yang baik, biasanya di dalam kepentingan diri. Tetapi kerjasama formal di dalam melakukan kejahatan tidak pernah diizinkan. 2.5 Ethics in Organization Context (Konteks Etika dalam Organisasi) Etika adalah satu prinsip bermoral yang diterima sebagai kelakuan (tingkah laku) individu yang diterima umum. Seterusnya baca sendiri. 2.6. Managing Ethical Behaviour (Mengurus Kelakuan Mengikut Etika)

Bab 3 The Nature of Ethics in Modern Business (Etika di dalam perniagaan alaf baru) Latihan 3.1 Bagaimana masalah etika di dalam pengurusan timbul? Mengunakan contoh anda sendiri, bagaimana kita boleh mengatasi masalah etika ini? Permasalahan etika juga merupakan masalah di dalam pengurusan/pengelolaan. Masalah etika wujud kerana terdapat konflik di antara keuntungan/prestasi syarikat dengan tanggungjawab/prestasi sosial. Pengurangan pekerja di dalam sesebuah syarikat boleh menjimatkan kos dan menaikkan keuntungan tetapi menyebabkan ramai akan menjadi penganggur. Pelajar digalakkan memberikan contoh mereka sendiri dan mencari jalan penyelesaian untuk konflik ini. Perincikan sebahagian dari masalah etika di dalam pengurusan? Terdapat 5 masalah etika di dalam pengurusan: a) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat berpanjangan Sebarang keputusan yang dibuat akan memberikan kesan yang berpanjangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengeluaran produk tidak selamat akan mengancam nyawa individu. b) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai berbagai pilihan altenatif Berbagai pilihan alternatif perlu dibuat/dirancang apabila membuat sebarang keputusan atau pilihan etika. c) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang banyak (bercampur aduk) Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan pilihan alternatif etika yang dipilih. d) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang tidak pasti Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan etika yang diambil tidak dapat dipastikan. e) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai impak peribadi Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan impak peribadi di dalam pilihan alternatif etika yang dipilih. LATIHAN 3.2 Apakah mekanisma untuk menganalisis permasalahan etika di dalam pengurusan? Tiga mekanisma yang kebiasaannya dianalisis di dalam permasalahan etika di dalam pengurusan: a) Analisis Ekonomi Teori Makro dan Mickro ekonomi bergantung kepada keadaan pasaran terbuka, perbekalan dan permintaan seharusnya boleh membantu di dalam sebahagian pemasalahan etika .

b) Analisis Undang-undang Sekiranya masalah etika menjadi terlalu besar, undang-undang boleh digunakan untuk menguruskan masalah ini. c) Analisis Etika Dalam suasana normative philosophy, setiap orang mempunyai dasar pemikiran di dalam masyarakat dan bertindak pada prinsip yang sama, kemudian rakan/sekumpulan di dalam masyarakat mestilah mendapat layanan yang adil. Senaraikan sebahagian masalah etika di dalam pengurusan? Dari kajian yang telah dilakukan, terdapat banyak masalah etika di dalam pengurusan, walaubagaimanapun masalah di bawah merupakan masalah etika di dalam pengurusan yang sering berlaku: a) Paras Harga (Pricing Level) Turun naik harga barangan adalah masalah asas ekonomi tetapi ia memberikan impak kepada masyarakat b) Mesej Pengiklanan (Advertising messages) Kebenaran dan penipuan terhadap mesej pengiklanan haruslah dianalisis untuk membuang keraguan di dalam minda masyarakat, akibat yang tidak pasti, uncertain c) Promosi Produk (Product promotions) Ini adalah agenda pengiklanan. Masyarakat tidak sepatutnya dipengaruhi secara negatif mesej promosi yang diiklankan. d) Persekitaran Kerja (Working Condition) Persekitaran tempat kerja mestilah conductive/sesuai e) Perkhidmatan Pelanggan (Customer Service) Pelanggan mestilah diberi keutamaan di dalam urusan perniagaan. LATIHAN 3.3 Bagaimana caranya untuk mengimbangi diantara pretasi ekonomi dan prestasi sosial apabila menghadapi dilema etika. Contoh terbaik adalah pengurangan pekerja. Ia memberikan impak yang besar terhadap ekonomi dikalangan masyarakat. Pelajar harus melihat pengurangan pekerja adalah satu tindakan yang sering dilakukan oleh syarikat di dalam usaha untuk mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan. Tetapi pengurangan pekerja mengakibatkan masalah kepada masyarakat kerana ia meningkatkan jumlah orang yang tidak bekerja. Masalah Etika di dalam pengurusan adalah suatu yang komplek/rumit kerana terdapat akibat yang panjang, berbagai pilihan alternatif, akibat yang banyak, akibat ketidak pastian dan implikasi personal. Bincangkan. Anda mestilah boleh menerangkan kompleknya permasalahan etika dengan menerangkan akibatakibat yang dinyatkan dibawah:

Terdapat 5 masalah etika di dalam pengurusan: a) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat berpanjangan Sebarang keputusan yang dibuat akan memberikan kesan yang berpanjangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengeluaran produk tidak selamat akan mengancam nyawa individu. b) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai berbagai pilihan altenatif Berbagai pilihan alternatif perlu dibuat/dirancang apabila membuat sebarang keputusan atau pilihan etika. c) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang banyak (bercampur aduk) Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan pilihan alternatif etika yang dipilih. d) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang tidak pasti Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan etika yang diambil tidak dapat dipastikan. e) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai impak peribadi Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan impak peribadi di dalam pilihan alternatif etika yang dipilih.

Unit 2 Managerial Ethics, The Rule of Law and The Organization Design. PENGENALAN Unit ke dua modul ini mengariskan isu-isu berkaitan dengan undang-undang sebagai panduan kepada keputusan dan tindakan pengurusan apabila organisasi berhadapan dengan dilemma etika. Bab pertama unit ini mengupas undang-undang sebagai satu set peraturan yang mencerminkan penilaian moral yang dipegang dalam masyarakat kita. Bab kedua akan membincangkan kod-kod etika dan punca-punca tindaklaku tidak beretika dalam Sebuah organisasi. OBJEKTIF Setelah menamatkan bab ini anda akan memperolehi: Menggunakan undang-undang sebagai kombinasi penilaian moral seperti mana yang diterbitkan dengan meluas, diterima secara umum dan telah biasa dilaksanakan. Mengenalpasti beberapa punca struktur terhadap tingkahlaku yang tidak beretika dalam organisasi dan cara-cara dalam menyelesaikannya. Merancang sistem untuk pengurusan tingkahlaku dalam organisasi. BAB 4 MANAGERIAL ETHICS AND THE RULE OF LAW 4.1 The Rule of Law Kita akan melihat undang-undang sebagai dasar kepada keputusan pengurusan apabila berhadapan dengan dilemma etika. Undang-undang adalah satu set peraturan yang dibentuk oleh masyarakt untuk mengawal tingkahlaku dalam masyarakat Kita harus merujuk krpada undang-undang apabila berhadapan dengan konflik antara prestasi ekonomi organisai dan prestasi sosial. Biarkan undang-undang yang memutuskan. Di dalam masyarakat demokrasi dimana peraturan dan undang-undang dianggap mewakili penilaian moral dari ahli masyarakat Secara keseluruhannya. Kita harus mematuhi penilaian moral ini dan tidak sepatutnya membentuk pendapat moral peribadi kita. Ada banyak contoh undang-undang yang mencerminkan penilaian moral terkumpul

4.2 Undang-undang sebagai Panduan Untuk Pilihan Moral Kita tidak boleh bergantung kepada pasaran sebagai panduan untuk membuat keputusan dan tindakan pengurusan apabila berdepan dengan dilemma etika, tetapi bagaimana pula dengan undang-undang? Hujah yang saha adalah sangat berlainan. Hujah yang sah adalah masyarakat satu set peraturan dan peraturan ini melambangkan pilihan ahlinya secara menyeluruh dalam masyarakat berkaitan dengan sebarang keputusan dan tindakan yang menjejaskan kebajikkannya Argumen ini boleh diaplikasikan. Contohnya, apabila seorang pegawai bank membuat keputusan di antara memberikan pinjaman berisiko tinggi kepada syarikat tempatan yang kecil dan akan mendapat pulangan dengan kaedah faedah yang dikawal oleh undang-undang atau memberikan pinjaman tersebut kepada syarikat besar yang berada jauh (asing), risikonya rendah dan menjanjikan pulangan yang lebih besar sekiranya kos lebih rendah dalam pengurusan pemberian pinjaman kepada syarikat besar yang kukuh di segi kewangan ini dimasukkan ke dalam pengiraan. Sekiranya anda pegawai bank tersebut, apakah langkah-langkah yang akan anda amil? Katakan dalam kes di atas masyarakat telah memutuskan bayaran faedah yang melampau adalah lebih membahayakan berbanding sokongan tempatan yang dihadkan, maknanya pinjaman tersebut harus diberikan kepada syarikat besar itu (Walaupun bukan syarikat tempatan). Patutkah kita membantahnya? Anggapkan kita percaya kita perlu membantah demi kepentingan masyarakat maka kita harus menyokong syarikat-syarikat kita. Seperti yang dikatakan bahawa: Sekiranya kita tidak mengemari tindakan sesebuah syarikat, kita harus cuba untuk meluluskan undang-undang menghalang perbuatan tersebut atau mengalakkan tindakan alternatif Sekiranya kita tidak dapat mengesahkan undang-undang melalui proses demokratik maka kita harus menerima keadaan seadanya Adaian di sini bahawa kita patut bergantung kepada undang-undang dalam membuat keputusan dan bersetuju sekiranya sesuatu tindakan itu benar. Sekiranya ia sah disisi undang-undang dan salah sekiranya ia tidak mematuhi undang dengan kefahaman bahawa keputusan ini boleh diubah bergantung kepada pandangan majority masyarakat. Dalam contoh yang diberi (pihak bank enggan memberi pinjaman modal kepada syarikat tempatan yang berisiko sebaliknya diberikan kepada syarikat luar yang kurang berisiko). Agak mudah untuk membentuk undang-undang yang memperbetulkan keadaan ini. Setiap bank dalam negeri atau negara mungkin harus disyaratkan (menggunakan undang-undang) untuk melabur sejumlah peratusan tertentu wang mereka untuk masyarakat setempat.

4.3 Satu Contoh Pilihan Moral Kira kembali kepada pegawai bank yang kita bincangkan sebelum ini. Dia perlua memutuskan sama ada patut atau tidak dia melabut dalam syarikat tempatan yang berisiko tinggi tetapi yang menyediakan peluang pekerjaan dan kebaikan lain kepada masyarakat tempatan. Anggaplah bahawa: Masyarakat setempat berada dalam kawasan yang mempunyai kadar pengganguran yang tinggi di mana peluang kerja sangat diperlukan dan syarikat tempatan terlibat dalam perusahaan yang memerlukan banyak tenaga buruh. Manakala syarikat asing itu, kompeni besar di Bandar yang jauh memerlukan modal yang besar dan mampu menjana peluang-peluang kerja baru. Syarikat tempatan itu mengeluarkan produk kesihatan yang mampu mengurangkan penyakit golongan tua diseluruh negara Manakala syarikat luar itu pula mengeluarkan produk makanan dalam pek yang tinggi kalori dan tidak berkhasiat. Bantuan modal oleh agensi-agensi kerajaan kepada peniaga atau syarikat kecil dibekukan baru-baru ini. Ini adalah contoh dilemma etika yang klasik, pilihan diantara prestasi ekonomi dan kewajipan social dirumitkan lagi oleh kesan-kesan jangka panjang, hasil yang tidak pasti dan implikasi karier. Apakah keputusan kita bila berdepan dengan pilihan sebegini? Sekiranya pegawai bank memberi jawapan kepda pemilik syarikat kecil tempatan itu bahawa dia ingin membanu tetapi: Undang-undang menghalang pulangan yang mencukupi untuk menanggung risiko itu. Tiada jaminan kerajaan atau subsidi faedah yang terdapat pada masa ini. Pengawai bank dikehendaki meminimakan risiko untuk para pendeposit mereka. Sudah tentu respon biasa dari pihak bank untuk pinjaman (yang diperlukan dari aspek sesial tetapi goyah kewangan) ialah: tidak menjelaskan alasan untuk penolakan tersebut. Biasanya mereka akan sekadar mencadangkan nama-nama peminjam lain atau mencari pinjaman dari pihak lain. Persoalan dalam keas ini, bukanlah sama ada pihak bank harus memberi pinjaman kepada perusahaan yang perlu di sudut social tetapi sukar diusahakan. Memang jelas, tiada bank yang mampun bertahan sekiranya terus memberi pinjaman sebegini. Tambahan bank tidak harus terus memberi pinjaman sebagai kemudahan masyarakat di mana mereka beroperasi. Harus ada had dan keseimbangan untuk kebaikkan kedua-dua pihak. Persoalannya, bagaimana untuk mencapai keseimbangan ini?

4.4 Undang-undang Kombinasi Penilaian Moral Jika kita boleh melangkaui peraturan-peraturan asas dalam undang-undang ketika membuat keputusan atau tindakan tetapi kita tidak boleh melepasi undang-undang kerana dengan berbuat demikian kita melanggar kehendak majority rakyat. Kita hidup dalam masyarakat demokrasi, sekiranya kita tidak menyetujui sesuatu yang kita terpaksa lakukan, maka kita harus mendapatkan majority para pengundi untuk meluluskan undang-undang untuk menghalang tindakan tersebut. Namun sebelum ia dicapai, kita harus mematuhi kehendak majority rakyat Bagaimana reaksi kita terhadap kenyataan di atas? Sekiranya tidak mungkin untuk kita memberi reaksi yang logic dab menyakinkan, adakah kita terpaksa menerima undang-undang sebagai pemberi kata putus bila berhadapan dengan dilemma moral? Untuk menjawap soalan ini, adalah perlu untuk: Pertama, mendefinisikan undang-undang untuk memastikan bahawa kita membincangkan set konsep yang sama Keuda, memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. 4.5 Definisi Undang-Undang Undang-undang boleh didefinisikan sebagai satu set peraturan yang konsisten dan menyeluruh diterbitkan secara meluas, diterima secara umum dan biasa di kuatkuasakan. Peraturan ini menjelaskan bagaimana kita bertingkahlaku dalam berinteraksi dengan ahli masyarakat yang lain. Ia adalah keperluan untuk bertingkahlaku yang dinyatakan, bukannya sekadar harapan atau cadangan atau permintaan. Dalam kata lain, undang-undang ialah apa yang mesti kita lakukan. Undang-undang didefinisikan sebagai set peraturan yang konsisten, menyeluruh, diterbitkan, diterima dan dikuatkuasakan. Mari kita lihat setipa cirri ini secara lebih terperinci. Konsisten tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan harus konsisten untuk membolehkan diterima sebagai sebahafian daripada undang-undang. Iaitu, sekiranya terdapat 2 tuntutan yang saling bertentangan kedua-duanta tidak boleh diterima sebagai undang-undang kerana jelas orang ramai tidak mungkin dapat mematuhi kedua-duanya serentak Menyeluruh Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan, haus menyeluruh atau boleh diterima oleh semua orang yang mempunyai cirri-ciri yang sama atau berhadapan dengan set suasana yang sama. Diterbitkan Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan, haruslah diterbit dan dicetak jadi ia boleh diterima masyarakat. Sudah pasti tidak semua orang mempunyai masa untuk membaca dan memahami semua yang diterbitkan itu. Bagaimanapun ahli-ahli professional terlatih seperti peguam, boleh menginterpretasi dan menerangkan tentang undang-undang kerana itu tidak mengendahkan undang-undang bukanlah satu alasan yang boleh diterima. Diterima Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan harus dipatuhi sekiranya kebanyakkan ahli masyarakat tidak dapat mematuhi undang-undang itu secara sukarela maka mereka harus dipaksa mematuhinya.

Dikuatkuasakan Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan harus dikuatkuasakan. Ahliahli masyarakat harus memahami dan ia akan dipaksa untuk mematuhi undang-undang sekiranya mereka tidak ingin mematuhinya secara sukarela. Mereka juga harus sedar bahawa sekiranya mereka tidak mematuhi undang-undang dan ia telah dicatat dan dibuktikan, maka mereka akan kehilangan keselesaan, masa, wang, kebebasan dan hidup mereka. Sesuatu yang wajib ada dalam undang-undang ialah ia harus menjelaskan kepada rakyay tentang apa yang akan berlaku sekiranya mereka tidak mematuhi undang-undang. Set peraturan yang konsisten, menyeluruh, diterbitkan, diterima dan dikuatkuasakan ini (apa yang kita panggil undang-undang). Disokong oleh rangka kerja yang mengandungi institusi social yang pakar seperti pada jadual di bawah: Insitusi Sosial Badan Pengubal Rakyat/Negara) Undang-undang (Dewan Tanggungjawab

Mengubal undang-undang

Peguam dan pengerusi perundangan Mahkamah dan agensinya Polis

Menerangkan tentang undang-undang Mentafsir undang-undang Menguatkuasakan undang-undang

Mahkamah keadilan seringkali kelihatan mengabaikan keperluan untuk kekal konsisten dan menyeluruh dan lebih penumpuan kepada menang kes dan bukannya untuk menegakkan keadilan. Tindakan penguatkuasaan oleh pihak polis juga sering dilihat sambil lewa dan hanya cuba menjaga keamanan dan bukannya mengekalkan keadilan. Kita harus akui bahawa: Menguatkuasakna undang-undang adalah tugas yang susah dan seringkali membahayakan. Menafsirkan undang-undang seperti kes-kes mahkamah, seringkali melibatkan jumlah wang banyak dan potensi untuk mendapatkan wang jumlah yang besar, mengakibatkan konsep undang-undang sebagai peraturan yang diterbit dan diterima seringkali menyimpang Tetapi kita melihat undang-undang sebagai satu konsep yang ideal, yang mengandungi peraturanperaturan yang konsisten dan menyeluruh, dalam menjadi panduan kepada keputusan pengurusan. Undang-undang bukanlah suatu reality yang cacat. 4.6 Perhubungan Antara Undang-Undang dan Standard Moral Undang-undang sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, mungkin dilihat sebagai satu set peraturan yang menyeluruh dan konsisten yang mengatur kelakuan menerima peraturan-peraturan ini sebagai mewakili pandangan moral ahli-ahli masyarakat secara keseluruhannya. Sekiranya kita boleh menerimanya, maka kita ada ukuran tertenut untuk dijadikan panduan dalam tindakan dan keputusan pengurusan walaupun ukuran ini mungkin berada pada tahap yang minima.

Sekiranya kita tidak dapat menerima set peraturan ini sebagai wakil penilaian moral secara keseluruhan masyarakat, maka kita perlu mencari tempat lain yang sesuai dengan ukuran kita. Dalam menimbangkan hubungkait yang mungkin wujud di antara penilaian moral dan tuntutan undang-undang bertulis dan keputusan mungkin akan dicapai dengan segera. Kesimpulan 1 Tuntutan undang-undang mungkin bertindih dengan ukuran moral masyarakat, tetapi ia tidaklah benar-benar sama. Untuk lebih jelas; seseorang yang melanggar undang-undang dengan melakukan rompakan jufa melanggar ukuran moral kerana mencuri. Begitu juga, adalah mudah untuk menyatakan bahawa undang-undang berkaitan perlakuan seksual, penyalahgunaan dadah, penipuan produk dan mematuhi kontrak adalah saam dengan kepercayaan moral yang mungkin dipegang oleh kebanyakkan orang dalam masyarakat. Kita boleh bersetuju bahawa masyarakat demokratik, tuntutan undang-undang menggambarkan banyak nilai-nilai asas yang dipegang masyarkat dan memang terdapat pertindihan yang wujud antara undang-undang dan morality, seperti yang ditunjukkan di bawah: Tetapi kawasan pertindihan ini tidak lengkap. Terdapat sesetengah undang-undang yang dari segi moralnya tidak betul, tanpa ada konteks etika sama sekali. Tuntutan untuk kita memandu di sebelah kiri jalan contohnya bukan semestinya benar atau salah; apa yang penting kita semua mencapai persetujuan tentang sebelah jalan mana ia harus kita pandu kenderaan kita. Akhir kata, apa juga ukuran moral yang tidak melibatkan undang-undang sama sekali. Kita semua menentang pembohongan tetapi menyatakan kebenaran tidak dituntut oleh undang-undang kecuali dalam mahkamah dan ketika membuat sumpah ataupun dalam keadaan yang khusus seperi dalam kontrek pekerjaan atau jualan harta. Kesimpulan 2 Tuntutan undang-undang biasanya ke arah negatif, manakala ukuran moral biasanya agak positif. Menurut undang-undang kita tidak boleh menyerang merosak atau mencemar nama baik antara satu sama lain tetapi tidak semestinya dituntut untuk menolong orang malah dalam keadaan yang ekstrim sekalipun. Tiada undang-undang contohnya yang menyatakan bahawa kita mesti menolong kanak-kanak yang lemas. Disini ukuran modal masyarakat boleh dijadikan panduan. Sudah pasti 99.9% warga dewasa dalam mana-mana negara akan pergi menyelamat seorang kanak-kanak yang lemas bergantung kepada kemampuan mereka. Kesimpulan 3 Tuntutan undang-undang seringkali ketinggalan dibelakang kehendak moral masyarakat. Perhambaan pastinya satu contoh yang paling menjijikkan tetapi diskriminasi seks dan bangsa, pencemaran alam sekitar dan rasuah semuanya boleh dinyatakan sebagai masalah moral yang lambat disembuhkan oleh perundangan. Pendokong kedaulatan undang-undang akan berkata, bagaimana kelambatan yang wujud antara muafakat moral dan persetujuan undang-undang tidak menunjukkan hubungan lemah antara tuntuan undang dan ukuran moral. Mereka akan mendakwa undang-undang berkaitan pengawalan diskriminasi, pencemaran dan rasuah lambat laun akan disahkan/diluluskan juga.

4.7 Pembentukan Undang-undang Undang-undang dibentuk melalui serangkaian proses yang digariskan di bawah. 4.7.1 Proses Individu

Undang-undang adalah sesuatu yang dinamik kerana peraturan senantiasa berubah-ubah mengikut masa. Fikirkan tentang perubahan yang telah wujud dalam undang-undang yang menguruskan pekerjaan, kita akan dapati memang wujud kelambatan masa di antara perubahan dalam ukuran moral dan tuntutan undang-undang. Contohnya perkara-perkara yang dianggap sah di sisi undangundang 20 tahun dahulu (seperti diskriminasi bangsa/sex dalam pengambilan pekerja atau pembuangan sisa kimia ke tasik dan sungai) kini dianggap melanggar undang-undang. Persoalan adakah perubahan dalam undang-undang ini dating dari perubahan-perubahan dalam standard (ukuran) moral majority rakyat melalui proses social dan poltik, dan seterusnya adalah undang-undang itu mewakili ukuran moral masyarakat kita secara keseluruhannya. Proses-proses social dan politik melalui perubah ukuran moral manusia diinstitusikan menjadi suatu rangka perundangan yang rasmi untuk masyarakat adalah proses yang panjang dan kompleks tapi boleh diringkaskan. Setiap individu mempunyai set norma, kepercayaan dan nilai-nilai yang akan membentuk ukuran moralnya yang tersendiri seperti yang ditunjukkan di bawah: Bentuk Ukuran Moral Norma adalah kriteria kelakuan Norma Kebiasaan / Ia adalah bagaimana seseorang itu mengharapkan orang lain akan bertindak / berkelakuan bila berhadapan dengan sesuatu situasi tertentu. Kepercayaan adalah criteria pemikiran Ia adalah bagaimana seseorang itu mengharapkan orang lain berfikir mengenai sesuatu konsep tertentu. Contoh: Kepercayaan Saya percaya pada demokrasi penglibatan dan saya berharap orang lain akan menghargai konsep tersebut dan menerima sebagai satu bentuk kerajaan. Kepercayaan berbeza dengan norma kerana ia tidak melibatkan tindakan. Ia adalah satu cara berfikir yang abstrak yang menyokong norma-norma seseorang.

Nilai

Nilai, bentuk ketiga dalam corak criteria peribadi, juga membentuk ukuran moral seseorang. Ia adalah peringkat-peringkat keutamaan yang diberikan oleh seseorang terhadap norma-norma dan kepercayaan-kepercayaannya.

Semua orang yang menganggap bahawa semua norma dan kepercayaan mereka mempunyai tahap kepentingan yang sama. Secara umumnya, sesetengahnya lebih berbanding yang lain. Norma dan kepercayaan yang penting adalah apa yang dihargai dan dipegang sepenuhnya oleh seseorang itu.

Nilai seringkali adalah kontroversi. Kenapa? Kerana mugkin norma dan kepercayaan yang dipegang sepenuhnya oleh seseorang akan bertentangan dengan norma dan kepercayaan yang juga dipegang kukuh oleh orang lain pula. Umumnya akan wujud sedikit tolak ansur kerana setiap orang terikat kepada kriteria-kriterianya terhadap: Kelakuan (cara mana seseorang itu patut berkelakuan) Kepercayaan (cara mana seseorang itu patut berfikir)

Kita hidup dalam masyarakat majmuk dengan pelbagai tradisi budaya dan dalam sebuah negara sekular di mana agama bebas diamalkan, maka kita harus menerima hakikat bahawa norma, kepercayaan dan nilai akan berbeza di antara individu. Perbezaan ini mungkin akan mencetuskan konflik. 4.7.2 Proses-proses Kumpulan Setiap orang membentuk set norma, kepercayaan dan nilai mereka melalui pendekatan terhadap: Konteks budaya / agama Konteks sosial / politik Konteks ekonomi / teknologi

Konteks di sini bermaksud maklumat latar belakang atau persekitaran sesuatu suasana. Setiap masyarakat mempunyai latarbelakang atau persekitaran yang tergabung jalin hasil daripada: Ajaran agama Tradisi budaya Kedudukan ekonomi Pembangunan teknologi Organisasi sosial Proses Politik

Jalinan antara konteks-konteks yang dijadikan pilihan oleh individu terhadap norma, kepercayaan dan nilai dibentuk sebegini rupa untuk memastikan yang semua faktor itu berhubung kait / berinteraksi. Perkembangan teknologi komunikasi memberi kesan kepada perubahan politik dalam pentadbiran, yang berterusan menyebabkan perubahan ekonomi dalam corak perbelanjaan dan percukaian dan akhirnya akan memberi kesan dalam perubahan budaya dalam gaya hidup. Hubungan antara faktor-faktor ekonomi, teknologi , sosial, politik, budaya dan agama tidaklah begitu jelas kesannya terhadap norma, kepercayaan dan nilai seseorang ianya tidak boleh dijangkakan dengan tepat. Tetapi hubungkait dan kesan itu memang ada. Fikirkan tentang perubahan status kaum wanita contohnya yang telah berubah dengan nyata semenjak dari era pembuatan/perkilangan berat dan perlombongan kepada era industri perkhidmatan dan berasaskan maklumat dalam perkembangan teknologi kaedah pengawalan kelahiran dan pengembangan sosial terhadap peluang Pendidikan. 4.7.3 Proses-proses Sosial Semua individu tidak terdedah kepada faktor-faktor ekonomi, teknologi, sosial, politik, budaya dan agama yang sama. Pendedahan-pendedahan ini datang dari: Kedudukan Individu Unit Keluarga Rakan sebaya dan Organisasi rasmi

Dalam masyarakat demokratik, perubahan ke atas norma, kepercayaan dan nilai individu-individu dalam masyarakat lambat laun akan memberikan kesan ke atas undang-undang. Kesan-kesan ini adalah hasil dari proses-proses sosial dan politik. Proses-proses sosial pada asalnya melibatkan pertumbuhan / perkembangan kuasa. Manusia dengan norma, kepercayaan dan nilai yang sama cenderung untuk bergabung dalam kumpulan-kumpulan kecil, adalah fitrah untuk menyertai orang-orang lain yang mempunyai pandangan yang sama. Kumpulan-kumpulan kecil ini umumnya adalah sebahagian dari organisasi yang lebih besar seperti: Firma-firma perniagaan Pertubuhan / kesatuan sekerja Parti Politik Agensi-agensi kebajikkan Pertubuhan-pertubuhan veteran

Pertubuhan-pertubuhan besar ini samada akan mencapai kesepakatan terhadap norma, kepercayaan dan nilai atau berpecah kepada organisasi-organisasi yang lebih kecil untuk mencapai kesepakatan itu. Terdapat juga teori-teori alternatif sebagai cara untuk membentuk kesepakatan ini: Keputusan ortokratik Penyelarasan birokratik Gabungan persetujuan atau kolektif pilihan.

4.7.4 Proses-proses Politik Proses-proses politik di mana norma, kepercayaan dan nilai dipegang oleh organisasi, kumpulankumpulan dan individu-individu di institusikan menjadi undang-undang pada asasnya boleh dilihat sebagai kaedah-kaedah untuk menyelesaikan konflik. Organisasi, kumpulan-kumpulan dan individuindividu sudah tentu mempunyai pandangan berbeza terhadap: Kepimpinan presiden Tolak ansur institusi Persetujuan kongres dan Tekanan dari pengundi

Dalam sistem perwakilan, wakil-wakil rakyat dipertanggungjawabkan ke atas pembentukan undangundang dalam sistem perwakilan. Bagaimanapun, perbezaan kawasan pembahagian penduduk dan sektor ekonomi menyebabkan isu-isu yang timbul tidak akan sama. Maka gabungan harus dibentuk untuk meluluskan undang-undang. Orang ramai pastinya boleh menyatakan pandangan mereka terhadap undang-undang yang berpotensi dengan mengundi pentadbir dan penggubal undangundang mereka, atau secara langsung melalui tinjauan umum, surat menyurat dan melalui media. 4.8 Kesimpulan Bagi Kedaulatan Undang-undang Sebagai Dasar Untuk Pilihan Moral Persoalan-persoalan sekarang ialah sama ada proses-proses sosial dan politik ini, yang memakan masa dan kompleks ini benar-benar selaras di antara ukuran moral rakyat kita dan tuntutan undangundang secara keseluruhannya. Pandangan bahawa undang-undang sebagai mewakili penilaian moral masyarakat adalah satu pandangan yang menarik. Bagaimanapun, kelihatan akan wujud masalah semasa pemindahan dari standard moral individu kepada tuntutan undang-undang menyeluruh pada setiap peringkat dalam proses sosial dan politik. Standard moral ahli masyarakat mungkin berpandu maklumat yang kurang berkenaan isu pelaksanaan koporat. Ramai orang tidak sedar mengenai rasuah antarabangsa sehinggalah kes Lockhead didedahkan. Kini, ramai orang masih tidak sedar betapa seriusnya masalah pembuangan sisa toksid yang dikeluarkan sebanyak 231 juta tan metrik setiap tahun.

Sukar untuk standard moral perseorangan untuk memberi kesan kepada undang-undang sekiranya maklumat-maklumat berkaitan hilang / tidak diperolehi. Standard moral mungkin dihakis akibat pembentukan kumpulan-kumpulan kecil. Manusia dengan norma, kepercayaan dan nilai yang sama cenderung bekerjasama dalam kumpulan-kumpulan kecil tetapi standard mereka tidak semestinya sama. Tolak ansur harus dibuat. Tambahan lagi, banyak kumpulan kecil bertindak daripada motif dan bukannya morality. Keuntungan ekonomi dan pristij professional sering memainkan peranan yang besar. Adalah sukar untuk standard moral perseorangan (memberi kesan) kepada undang-undang sekiranya tidak dinyatakan dengan tepat. Standard moral ahli masyarakat tidak diwakili dalam persetujuan organisasi-organisasi besar. Banyak organisasi memang berkongsi norma, kepercayaan dan nilai tetapi tiada bukti menunjukkan setiap individu dan kumpulan dalam organisasi tersebut mempunyai pengaruh yang sama dalam mencapai persetujuan tersebut. Ini dapat dilihat dalam norma, kepercayaan dan nilai dalam organisasi yang tidak berorientasikan keuntungan seperti hospital dan universiti. Standard pekerja-pekerja professional (Cth: Doktor) biasanya lebih menonjol. Standard moral ahli masyarakat tidak diwakili dalam pembentukan / penggubalan undang-undang. Masalah ini sama seperti di atas iaitu dalam membentuk persepakatan dalam organisasi tetapi dalam skala yang lebih besar. Tiada jaminan bahawa semua organisasi mempunyai pengaruh yang sama atau pengaruh yang sama diukur dari segi sains dan dalam menentukan undang-undang. Ini dapat dilihat dalam ketetapan mengenai undang-undang percukaian, di mana beberapa organisasi seringkali diberikan keistimewaan. Tuntutan undang-undang yang digubal melalui proses-proses politik seringkali tidak lengkap atau tidak tepat dan perlu disokong oleh keputusan 2 mahkamah keadilan aatau tindakan agensi-agensi pentadbiran. Ini boleh dilihat dalam kes-kes penipuan produk atau (ulasan pekerjaan yang sama rata) makna dan aplikasi undang-undang harus dijelaskan di luar proses perundangan. Sukar untuk standard moral perseorangan mempengaruhi undang-undang sekiranya mereka dipertimbangkan hanya secara tidak langsung, kalau tidakpun dalam 2 cara penggubalan undangundang tersebut. RINGKASAN Apa yang boleh kita kata dalam ringkasan?

Undang-undang ialah satu set peraturan yang menyeluruh dan konsisten yang dibentuk untuk mengawal kelakuan bermasyarakat. Peraturan-peaturan ini diterbitkan secara meluas diterima secara umum dan biasa dikuatkuasakan. Peraturan yang dibentuk oleh masyarakat mencerminkan pilihan kolektif ahli masyarakat tersebut berkaitan sebarang keputusan dan tindakan yang memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat. Terdapat pertindihan antara standard moral dan tuntutan perundangan dalam masyarakat . Contohnya: undang-undang persekutuan terhadap rompakan bank dan standard moral terhadap perbuatan mencuri. Beberapa perubahan dalam norma, kepercayaan dan nilai ahli yang masyarakat akhirnya akan digambarkan melalui perubahan pada undang-undang seperti akta amalan rasuah antarabangsa dan akta pengawalan pencemaran udara persekutuan.

UJIAN KENDIRI Apakah itu undang-undang dan bagaimana ia digubal? Undang-undang boleh didifinisikan sebagai satu set peraturan yang konsisten dan diterbitkan secara meluas, diterima secara umum dan biasa dikuatkuasakan. Bincangkan. Pembentukan / penggubalan undang-undang melibatkan proses yang panjang dan kompleks. Apakah proses-proses yang perlu dilalui dalam penggubalan undang-undang.

BAB 5: ETIKA PENGURUSAN DAN REKABENTUK ORGANISASI Pengenalan Kita boleh mengandaikan bahawa pegawai-pegawai atasan dikebanyakkan firma-firma perniagaan mahukan kakitangan mereka untuk berkelakuan apa yang mereka anggap benar baik dan adil. Mereka pastinya mahu kakitangan mereka tidak melanggar tatasusila masyarakat setempat dan mungkin akan menarik perhatian / publisiti buruk media seluruh negara. Namun pelanggaran tatasusila ini masih sering berlaku. Kenapa ia terjadi dan apa yang boleh dilakukan untuk menghalang kewujudannya. Dalam bab ini kita akan mengkaji 2 cara untuk menghalang kewujudannya iaitu cara kod etika dan jawatan ombudsman. Objektif Mengenalpasti beberapa punca kelakuan tidak beretika dalam organisasi. Memahami sistem perancangan untuk pengurusan kelakuan dalam organisasi. Mengenalpasti beberapa cara untuk menyelesaikan masalah kelakuan tidak beretika dalam organisasi dan tanggungjawab pegawai-pegawai pengurusan / atasan dalam menengani aspek ini. 5.1 Kod Etika Kod Etika ialah pernyataan-pernyataan mengenai norma (kebiasaan) dan kepercayaan yang dipegang oleh sesebuah organisasi. Norma-norma dan kepercayaan ini secara umumnya dicadang, dibincang dan ditafsirkan oleh para pegawai atasan dalam sesebuah firma dan kemudiannya akan diterbit dan diedarkan kepada semua kakitangan. Penjelasan mengenai norma dan kepercayaan. Kod-kod Etika Norma adalah standard perlakuan; ia adalah cara bagaimana para pegawai atasan sesebuah organisasi mahukan kakitangan mereka bertindak apabila berhadapan dengan situasi tertentu. Contoh norma dalam etika ialah: Norma Pekerja / kakitangan syarikat tidak dibenarkan menerima hadiah peribadi bernilai lebih RM 25 dari mana-mana rakan perniagaan, dan mereka dikehendaki berkongsi membayar harga makanan / hiburan sekiranya bayaran yang dikenakan berjumlah lebih RM 25 seorang. Norma dalam kod etika biasanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang negatif kerana adalah lebih mudah untuk menyenaraikan perkara-perkara yang seseorang itu tidak boleh lakukan berbanding perkara yang mereka

boleh lakukan.

Kepercayaan dalam kod etika adalah ukuran / standard pemikiran. Ia adalah cara berfikir yang dikehendaki digunakan oleh kakitangan syarikat sebagaimana yang dikehendaki oleh pegawai-pegawai atasan mereka. Ia bukanlah tapisan (censorship). Tujuannya ialah untuk menggalakkan cara dan corak berfikir yang akan membawa ke arah kelakuan-kelakuan yang dikehendaki. Akhirnya, kepercayaan dalam kod etika biasanya dinyatakan dalam bentuk yang positif. Kepercayaan Contohnya: Tanggungjawab utama kita ialah para pelanggan kami berharap untuk menjadi warga yang baik untuk setiap komuniti / masyarakat tempat kami beroperasi Contoh kod etika ditunjukkan pada lampiran A (pg 39) dan (pg 40)

Adakah Kod etika berkesan? Adakah ia mampu memaklumkan semua kakitangan tentang standard moral yang telah dipilih lembaga pengarah. Tidak semestinya. Masalahnya, agak mustahil untuk menetapkan norma dan kepercayaan sesebuah organisasi yang memuaskan hati semua kumpulan berkaitan pengundi (pekerja, pelanggan, pembekal, pengedar, pemegang saham dan orang ramai) tanpa menyinggung mana-mana salah satu pihak tersebut. Agak mustahil untuk sesebuah organisasi berkata: bahawa ia menganggap para pekerja berperanan dalam memastikan kejayaan syarikat berbanding pemegang-pemegang saham. Tanpa merisaukan pemegang-pemegang saham bahawa para pekerja mereka telah menganggap keuntungan dan dividen menjadi factor ke 2. Kerana itu, kod etika biasanya dalam bentuk yang umum, dengan menyatakan kewajipan kepada setiap kumpulan tanpa ada yang diberi keutamaan. Masalah asas dengan kod etika ini ialah ia tidak membentuk garis keutamaan di antara norma dan kepercayaan. Keutamaan adalah nilai sebenar sesebuah firma. Contohnya: katakan satu bahagian dalam syarikat berhadapan dengan masalah pengurangan jualan dan keuntungan. Persoalannya adakah mereka harus mengurangkan kakitangan pengurusan pertengahan dan memotong kos-kos penyelenggaraan seperti bil elektrik, air dll. Satu contoh keputusan pengurangan kakitangan yang klasik. Kod etika menyatakan bahawa kita harus menghormati para pekerja tapi pada masa yang sama ia juga menyatakan bahawa kita mengharapkan keuntungan yang memuaskan. Jadi bagaimanakah kita akan bertindak? Apakah keuntungan memusakan yang dimaksudkan dalam contoh ini? Kod etika tidak dapat menjawabnya.

Dilema etika adalah konflik antara ekonomi dan prestasi sosial. Prestasi sosial merujuk kepada kewajipan kepada pekerja, pelanggan, pembekal, pengedar dan orang awam. Kod etika bagi menyatakan bentuk kewajipan yang dikehendaki oleh para pegawai atasan terhadap kumpulankumpulan ini, tetapi mereka tidak dapat membantu pekerja pertengahan atau pekerja bawahan memilih antara kumpulan atau diantaa prestasi ekonomi dan prestasi sosial. 5.2 Jawatan Ombusman Ombusman ialah seorang di dalam organisasi, biasanya agak berumur / senior dan seorang pengurus yang dihormati, hampir bersara, telah berhenti dari tanggungjawab operasi dan ditugaskan untuk emberi kaunseling kepada pekerja-pekerja lebih muda mengenai hal-hal berkenaan masalah kerjaya, kesukaran yang dihadapi organisasi dan isu-isu etika. Ombusman adalah bahasa Sweden, ia merujuk kepada agen kerajaan di Sweden yang diberi tanggungjawab khusus untuk menyiasat aduan yang dibuat oleh individu-individu terhadap kakitangan awam yang menyalahgunakan kuasa atau bertindak tanpa pertimbangan yang wajar. Adakah jawatan Ombusman ini berkesan? Sekali lagi tidak semestinya. Maslah individu yang membuat aduan mengenai insiden itu tidak benar, bebas dari kesan aduan kemudian hari. Kita boleh andaikan bahawa Ombusman itu umumnya diasingkan dari bercakap dengan pesalah, tetapi pemberi maklumat biasanya akan diketahui. Ia haruslah seseorang dalam organisasi yang mempunyai sumber maklumat tentang amalan tersebut dan bertanggungjawab untuk amalan tersebut dalam tempoh 30 hari sebelumnya. Ombusman tidak perlu risau mengenai kesan siasatan, tetapi pemberi maklumat itu mungkin akan menerima akibat aduan. 5.3 Punca-punca Kelakuan Tidak Beretika Kita telah melihat bahawa kod etika dan Ombusman, kedua-duanya masih tidak dapat memastikan bahawa standard moral yang telah dipilih oleh presiden dan lembaga pengarah. Sesuatu standard moral akan dipatuhi oleh kakitangan firma tersebut. Contohnya: punca-punca kenapa pengurus produk di General Elektrik menipu kerajaan dan alasan-alasan kenapa pengurus kawasan di E.F. Hutton menipu bank. Dan kita akan melihat sama ada kita dapat menghapuskan punca-punca ini. Di General Elektrik, General Dynamic, E.F. Hutton dan The Thorp Division of ITT, pengurus-pengurus yang menipu kerajaan bukanlah contoh-contoh ketidakjujuran dalam pengurusan.Tiada bayaran, percutian atau pemberian hadiah. Tetapi faedah itu datang secara langsung. Adalah perlu untuk kita memahami faedah secara tidak langsung ini, kerana inilah punca kelakuan tidak beretika dalam organisasi. Sekiranya anda seorang pengurus yang perlu menyelesaikan masalah tingkahlaku tidak beretika dalam organisasi anda. Bagaimana anda menyelesaikannya? Kebanyakkan syarikat besar pada hari ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian biasanya mempunyai produk line tertentu dan proses-proses pengeluaran tertentu. Pembahagian struktur sebegini umumnya mengamalkan pembahagian kuasa; bidang kuasa untuk produk, pasaran dan perubahan dalam proses diberikan kepada pengurus-pengurus bahagian, yang secara tidak langsung dipertanggungjawabkan ke atas prestasi ekonomi.

Terdapat 2 masalah utama yang dihadapi oleh organisasi-organisasi yang dibahagi dan menggunakan pengagihan kuasa seperti di atas: Pertama: hubungan antara bahagian (dalam pengeluaran, pasaran, proses @ teknologi) tidak dapat dimanfaatkan sebagai asas kepada ekonomi skala @ ekonomi bidang kerana persekitaran berbeza antara bidang-bidang tersebut. Kedua: Pengurusan korporat dalam struktur desentralisasi (pembahagian kuasa) mempunyai sedikit kawalan ke atas strategi-strategi dalam bahagian-bahagian tersebut hinggalah sesuatu kejayaan besar @ kegagalan yang teruk dialami. Ia akan menjadi fungsi ulasan / tinjauan yang tidak berkesan. Pengurusan masalah-masalah ini membawa kepada perubahan-perubahan dalam pengurusan pembahagian syarikat bermula sekitar 1975. Cuba latihan di bawah. Latihan 2.1 Apakah yang anda faham dengan kod-kod etika berkesan? Kenapa? Apakah punca-punca strukturul yang menyebabkan tingkahlaku tidak beretika? 5.4 Pembangunan Sistem Perancangan Baru Dua sistem perancangan utama akan dibincangkan dengan terperinci dalam sub topik ini iaitu: Sistem perancangan General Elektrik Sistem perancangan Boston Consulting Group 5.4.1 Sistem Perancangan General Elektrik (GE) Syarikat GE merupakan pemimpin dalam pembangunan kaedah-kaedah baru untuk pengurusan berkelompok. GE adalah contoh ideal bagi firma-firma yang berkelompok, dengan pelbagai produk, pasaran yang banyak dan proses-proses yang berbeza. Pada awal 1970 an ia diuruskan dalam struktur desentralisasi, dengan anggaran 250 bahagian produk yang dikumpulkan mengikut jenis industri dan dinilai mengikut prestasi kewangan. Eksekutif syarikat bagaimanapun bimbang Walaupun ada peningkatan dalam jualan dan pembangunan teknikal yang berterusan, keuntungan masih berada pada tahap yang sama malah menurun, dikira dari pulangan pelaburan modal. Eksekutif peringkat koporat juga dikatakan cemas kerana mereka tidak mampu mempengaruhi atrategi dalam bahagian produk bersaing dalam pasaran komputer kerangka utama yang akibatnya memyebabkan kerugian hamper 300 juta dalam perbelanjaan pembangunan dan pelaburan kemudahan. Maka dirasakan perlu ada satu kaedah baru dalam perancangan strategic untuk menggabungkan bahagian-bahagian yang bersangkut paut dan untuk mengawal strategi-strategi bahagian. Kaedah perancangan strategi yang dibangunkan oleh GE diistilahkan sebagai portpolio model kerana ia menilai setiap unit proses pasaran dalam syarikat sebagai satu pelaburan yang boleh ditingkatkan, dikekalkan atau dikurangkan mengikut masa.

Unit-unit produk pasaran proses di GE diistilahkan Strategik Business Unit atau SBU. Ia mengandungi bahagian-bahagian produk yang berkaitan dan bersama mempunyai keupayaan untuk bersaing dalam industri melalui Strategi yang telah dijelaskan. Pengurusan korporat akan mampu mengawal persaingan dan mengarah strategi menerusi peruntukan sumber dengan cara menggunakan modal perancangan korporat dan bukannya proses belanjawan modal. 250 bahagian produk yang disentralisasikan di GE telah digabung menjadi 73 unit strategic business yang separa berpusat. Prinsip yang mendasari model perancangan korporat separa berpusat yang dibangunkan oleh GE ialah setiap SBU berbeza dari 2 dimensi: Daya terikan industri tersebut Kekuatan syarikat dalam industri tersebut.

Unit 3 Moral Aspects of Economics Systems (Kearah Ilmu Ekonomi Sistem yang berprinsip moral) Bab 6 The Moral Dimensions of an Economic System (Prinsip Dimensi suatu sistem Ekonomi) Pengenalan Sistem ekonomi adalah proses berterusan di mana manusia akan bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan untuk memenuhi segala kehendak manusia. Dimensi moral sistem ekonomi di mana sumber diperolehi dan dimanipulasi barangan dan perkhidmatan saling bertukar dan diagihkan adalah dikhususkan oleh apa kesannya terhadap manusia. Semua orang harus memperolehi sumber fizikal untuk memenuhi keperluan fisiologi, psikologi, teknologi, estetika, intelek dan keperluan rohani mereka untuk berkembang menjadi seorang manusia. Sistem ekonomilah yang menyediakan ruang untuk perolehan ini. Sumber diberikan dengan sangat banyak secara semulajadi. Tiada seorang manusia pun yang mempunyai hak yang istimewa ke atas sumber-sumber tersebut. Keperluan, kebolehan dan keinginan untuk mengusahakan sumber tersebut menjadi petunjuk bagaimana produk dan sumbersumber tersebut akan dihasil dan diedarkan. Jadi tidak semestinya semua manusia akan mempunyai syer yang sama rata ke atas sumber atau produk-produk itu. Apa yang perlu ialah. Semua manusia demi kebaikkan manusia sejagat, diberikan peluang yang sama rata untuk memperolehi dan menggunakannya dan juga setiap manusia akan sentiasa mempunyai syer yang minimum untuk itu. Sistem ekonomi yang bermoral akan memastikan keadilan yang akan memantau perolehan sumber serta pengagihan barang dan perkhidmatan. Ia akan menghalang sebarang halangan ciptaan manusia seperti diskriminasi yang tidak berasas yang mengganggu perolehan seseorang ke atas keperluan materialnya. Ia akan memastikan tiada kumpulan manusia dalam sistem akan mempunyai kelebihan yang melampau dalam pembahagian syer sumber semua manusia berhak untuk syer yang adil. Masyarakat yang beroperasi dengan sistem ekonomi mempunyai kewajipan untuk menggerakkan kerajaan dan agensi-agensi sosial mereka untuk mengatur semula agihan sumbernya setiap kali berlaku pengagihan yang tidak adil di kalangan ahli-ahli masyarakatnya.

Objektif: Selepas menyelesaikan bab ini anda seharusnya: Menjelaskan mengenai pengurusan yang baik, hak-hak pekerja, gaji yang setimpal dan faktor-faktor penentu yang berkait. Mengenalpasti hak-hak pengurus, pekerja dan pemegang-pemegang saham yang berkerja dalam sesebuah syarikat.

6.1 Employment and Wages (Pekerjaan dan Gaji) Pengurus yang baik mampu menarik individu-individu yang berkemampuan ke dalam perniagaan mereka, memastikan mereka tidak berpaling tadah (bertukar kerja) dan taat setia kepada syarikat dan matlamat syarikat, dan juga mampu mengekal dan meningkatkan produktiviti mereka sekiranya berkemampuan. Perniagaan yang mahu mengekalkan pekerja-pekerja mereka yang berkebolehan seharusnya mampu menawarkan gaji yang kompetitif (mampu bersaing) bersama dengan liputan insuran kesihatan, simpanan dan pelan pencen sebagai sebahagian dari pakej asas gaji mereka. Untuk memotivasikan dan memuaskan hati para pekerja, pengurus juga harus; Menyediakan latihan sama ada di dalam dan di luar waktu kerja kepada para pekerja mereka. Memberi maklumbalas sekiranya mutu kerja pekerja mereka didapati berkesan. Membenarkan mereka (pekerja) mengambil bahagian dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan struktur dan objektif kerja mereka dan bagaimana kualiti kerja mereka dalam kerja atau tugasan-tugasan tersebut akan dinilai. Menyediakan peluang kepada mereka untuk naik pangkat. Menyediakan suasana kerja yang selamat untuk mereka berkerja. Walaupun semua amalan ini menunjukkan konsep pengurusan yang baik, ia juga masih mempunyai dimensi moral. Pengurus sesebuah syarikat mungkin tidak mengendahkan atau malah menyalahgunakannya demi kepentingan syarikat. Tindakan-tindakan ini adalah salah di segi moral kerana ia melibatkan satu bentuk ketidakadilan dan penganiayaan kepada individu-individu lain. Jadi, apakah hak-hak yang seharusnya dituntut oleh para pekerja terhadap majikan mereka berhubung aspek pekerjaan dan gaji? Mari kita mulakan dengan hak pekerja dan gaji yang setimpal dalam penjelasan berikutnya.

6.1.1 Adakah terdapat hak moral untuk pekerjaan? Sejak 10 tahun atau lebih kebelakangan ini, banyak terdapat ladang dan industri di Amerika yang dipilih dan diarah supaya memberhentikan ataupun memindahkan operasi atau mengurangkan tenaga kerja mereka menyebabkan ribuan orang menganggur. Kebanyakkan pekerja yang diberhentikan ini terpaksa berkerja dengan majikan baru dalam bidang yang berlainan. Satu kesan kejatuhan ekonomi, sebahagian daripada mereka juga menerima tamparan hebat dalam aspek psikologi dan jiwa mereka. Lihat carta di bawah. Sesetengah orang mungkin mendakwa bahawa pekerja yang terlibat di dalam penutupan ini, penempatan semula dan pengurangan pekerja juga mengalami suatu pencabulan hak sah mereka untuk bekerja, tetapi dakwaan ini harus menjawap soalan ini. Adakah hak moral ini wujud? dan kepada siapakah sebenarnya dakwaan ini boleh dituntut/diutarakan.

Sesetengah daripada kita mungkin dapat meneruskan/menjalani kehidupan dengan bertani dan memburu tetapi kebanyakkan daripada kita yang hidup di negara maju dan moden, memperolehi keperluan hidup dengan berkerja. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, bahawa semua manusia mempunyai hak moral untuk mendapatkan dan menggunakan sumber material untuk memastikan kehidupan mereka berada pada tahap keperluan fizikal dan psikologikal yang mencukupi. Nampaknya, sekiranya kebanyakkan orang terlibat dalam sistem ekonomi yang melihat bekerja sebagai cara untuk mereka memperolehi sumber-sumber tersebut, maknanya mereka mempunyai hak moral untuk pekerjaan, sistem ekonomi harus menyediakan mereka pekerjaan Dalam sistem ekonomi kapitalis, seperti Amerika, sektor swasta menawarkan paling banyak peluang pekerjaan. Ini bermakna tanggungjawab memenuhi hak moral pekerjaan ini dibebankan kepada majikan swasta. Persoalannya; adakah semua perindustrian dan perniagaan berkewajipan untuk memberikan pekerjaan kepada sejumlah minimum orang untuk mencapai tahap pekerjaan yang dipersetujui dalam masyarakat di mana operasi mereka dijalankan. Jawapannya TIDAK kerana masyarakat telah mengadaptasikan satu sistem ekonomi yang secara semulajadi memerlukan kebebasan yang meluas dalam pengurusan komersilnya, bertujuan untuk memperolehi keuntungan yang maksimum untuk ahli-ahlinya. Dalam sistem kapitalis, kebebasan ini termasuklah; Hak untuk mengupah/mengaji tetap, hanya pekerja yang diperlukan iaitu mereka yang dapat memenuhi tuntutan perniagaan dan dapat beroperasi secara berkesan pada keuntungan yang memuaskan Ia juga termasuk hanya mengambil pekerja yang mempunyai pendidikan, kemahiran dan kewibawaan yang layak untuk melaksanakan sesuatu operasi perniagaan tersebut. Antara andaian yang dibuat disini ialah: Pilihan untuk hidup dalam sistem kapitalis boleh dipilih sebebasnya oleh anggota-anggota masyarakat sama ada melalui satu proses demokrasi atau melalui kontrak sosial yang tersembunyi. Dalam erti kata lain, masyarakat yang terus hidup dalam sistem ini tanpa protes (bantahan) secara politik, secara tidak langsung menunjukkan bahawa mereka memilih sistem ekonomi tersebut (yang berbentuk kapitalis). Berdasarkan andaian ini, kebebasan pada majikan untuk mengupah dan mendapatkan pekerja yang layak sahaja bermaksud tiada seorang pun ahli masyarakat yang boleh menuntut secara moral ke atas sebarang pekerjaan tertentu yang ditawarkan di dalam sektor swasta.

6.1.2 Fair Hiring Practices (Amalan mengambil/melantik pekerja yang adil) Ahli-ahli moral Undang-undang semula jadi (natural-law moralist) atau sesiapa jua yang menyakini mengenai Teori moral yang berasaskan hak manusia akan mengatakan: Walaupun majikan tidak bertanggungjawab untuk mengaji individu tertentu untuk sesuatu pekerjaan tertentu, tetapi amalan menyaring pekerja berdasarkan bangsa, jantina umur atau agama dianggap tidak bermoral dan melanggar hak semua manusia yang seharusnya dilayan secara sama rata sebagai individu. Oleh itu para majikan seharusnya tidak mendekriminasikan ciri-ciri yang telah disebutkan sekiranya ia tidak berkait secara langsung dengan apa prestasi pekerja berkenaan. Pihak Utilitirian akan (the Utilitirian would): Akan mempunyai kesimpulan yang sama, walaupun pendapat mereka akan berasaskan kepada keseluruhan kesan amalan tersebut. Pihak Cultural relativist akan: Akan mendakwa bahawa sekiranya tiada undang-undang untuk menentang diskriminasi, maka pengambilan pekerja dan polisi kenaikan pangkat mestilah mengikut adat yang boleh diterima oleh masyarakat tersebut. Adakah agensi pekerjaan dianggap salah disegi moral sekiranya mereka menuruti amalan anti diskriminasi tetapi enggan menghantar kaum minoriti atau pemohon lain untuk temuduga bagi jawatan-jawatan yang mereka layak? Adakah kerjasama mereka dalam hal ini akan dilihat sebagai bersifat rasmi atau sekadar demi keuntungan semata-mata? Pihak Natural law moralist akan: Menganggap ia sebagai suatu amalan yang rasmi kerana agensi-agensi terbabit telah bersetuju bertindak ejen mencari pekerjaan kepada pelanggannya. Dari itu tindakan di atas dianggap tidak bermoral Pihak Utilitirian pula beranggapan sebaliknya: Menilai akibat yang mungkin berlaku ke atas agensi-agensi pekerjaan terbabit seperti mungkin akan kehilangan pelanggan sekiranya mereka enggan bekerjasama dalam amalan anti diskriminasi. Mereka juga akan cuba menilai sama ada kerjasama itu akan membantu mereka mendapatkan perjanjian kerja yang lebih menguntungkan kelak. Pihak Cultural relativist pula akan: Akan menyetujui amalan diskriminasi tersebut hanya sekiranya ia (amalan diskriminasi) itu adalah satu amalan yang diterima sah dalam masyarakat dan ia tidak bertentangan dengan undang-undang.

6.1.3 Affirmative Action and Preferential Treatment (Tindakan Pengesahan dan Layanan Istimewa) Ada banyak interpretasi bagi maksud affirmative action ini. Ia boleh wujud dalam banyak cara seperti menentukan berapa jumlah pekerja dari kaum minoriti yang boleh dinaikkan pangkat dalam suatu jangkamasa yang ditentukan, jumlah mereka akhirnya akan sebanding dengan jumlah pekerja dari kaum lain yang terdapat di dalam masyarakat. Ini adalah untuk memenuhi prinsip bahawa pekerjaan dan peluang kenaikan pangkat terbuka kepada semua tanpa mengira jantina, bangsa, agama, umur atau kecacatan. Besar kemungkinan kedua-dua pihak Natural Law dan Utilitirian akan bersetuju bahawa: Semua orang harus mempunyai peluang yang sama rata untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang mereka layak dan seterusnya mengunakan konsep tindakan pengesan affirmative action ini. Pihak Cultural relativist akan: Sebaliknya menggunakan amalan kebiasan masyarakat dan sama sekali tidak akan bersetuju dengan idea peluang sama rata. Tetapi bagaimana pula dengan layanan istimewa (juga dikenali sebagai setting quotas menetapkan kuota) iaitu amalan memberi keutamaan dalam mengupah atau menaikkan pangkat kaum minority berbanding pekerja pekerja dari kumpulan bukan minority? Amalan layanan istimewa dan kenaikan pangkat sebenarnya telah melanggar perkara yang mereka perjuangkan iaitu pemilihan individu-individu semata-mata berasaskan ciri yang sama sekali tidak berkaitan dengan prestasi atau fungsi sesuatu pekerjaan. Menetapkan suatu angka jumlah tertentu (kuota) untuk kaum minoriti adalah melanggar prinsip ini. Apa yang perlu dilaksanakan ialah polisi yang memberikan peluang sama rata serta memilih pekerja semata-mata kelayakkannya untuk jawatan tersebut. Kecuali sebuah kes pra-suasion/tertentu dapat dibuat untuk permulaan dan mengikut layanan istimewa hanya dalam satu tempoh yang ditetapkan. Jadual 6.1 Perbandingan antara Affirmative Action dan Preferential Treatment Affirmative Action Preferential Treatment

Juga dikenali sebagai Setting Quotas menetapkan Pekerjaan dan peluang kenaikan pangat terbuka kuota, amalan mengutamakan menggaji atau kepada semua tanpa mengira jantina, bangsa, menaikkan pangat individu dari kelompok kaum agana, umur dan sebagainya minoriti berbanding individu dari kaum bukan minoriti.

6.1.4 Wages (Upah) Upah/gaji pekerja biasanya ditentukan oleh pasaran dan ia bertujuan untuk menarik minat orang untuk menjadi pekerja ataupun untuk mengekalkan pekerja yang berkebolehan. Dalam industri yang besar, boleh diandaikan bahawa gaji kompetatif ialah gaji yang merangkumi gaji pokok dan juga bonus, serta faedah-faedah lain seperti cuti bergaji, melancong, cuti sakit, insuran perubatan dan pergigian dan juga pelan simpanan dan persaraan. Dalam industri kecil, upah hanyalah apa jua yang mampu diberikan oleh syarikat, faedah-faedah lain mungkin termasuk ke dalam pakej upah ataupun tidak ianya terpulang kepada majikan. Bagaimanakah upah yang dikatakan layak dan setimpal untuk para pekerja? Adakah mereka berhak untuk mendapatkan faedah sampingan selain daripada gaji asas yang diberikan? Pekerjaan adalah satu-satunya cara untuk individu-individu pekerja memenuhi keperluan hidup mereka. Ini bermakna pekerjaan itu sekurang-kurangnya dapat menyediakan upah dan faedah yang mampu memberikan satu kehidupan yang selesa kepada para pekerja. Sememangnya semua jenis pekerjaan hanya akan membayar upah yang setimpal dengan kerja yang dilakukan oleh seseorang individu, manakala kadar upah pula akan distandardkan oleh pihak kerajaan yang bertanggungjawab memastikan pekerja mendapat upah yang adil. Kadar atau standard upah ini akan ditentukan berdasarkan statistik-statistik ekonomi seperti hasil kajian, berapakan jumlah pendapatan minima untuk menyara keluarga yang mengandungi 4 orang ahli? 6.15 Equal Pay for Equal Work (Upah yang sama untuk kerja yang sama) Konsep upah yang sama untuk kerja yang sama telah diterima pakai sebahagian dari undangundang buruh Amerika Syarikat. Pekerja yang melaksanakan satu jenis pekerjaan yang sama mestilah mendapat gaji yang sama kecuali didapati sesetengah daripada mereka dapat melaksanakan kerja mereka dengan lebih pantas atau lebih cekap kerana mereka lebih berpengalaman. Ini memberikan mereka hak untuk mendapatkan upah yang lebih berbanding pekerja baru walaupun mereka membuat kerja yang sama. Bangsa, jantina, umur, kecacatan bukanlah suatu yang boleh dijadikan halangan untuk para pekerja mendapat upah/gaji yang sama rata dan adil. Adakah keadilan sosial menetapkan bahawa pekerja mempunyai tanggungan (anak/isteri) yang lebih ramai harus dibayar lebih tinggi berbanding pekerja yang tidak mempunyai tanggungan walaupun mereka membuat kerja yang sama? Amalan ini kelihatannya mustahil dilakukan/diterima di Amerika. (NOTA: Konsep ini pernah digunakan oleh Pertubuhan Al-Aqram dahulu) Pekerja tanpa tanggungan pastinya akan memastikan majikan mereka membayar upah berdasarkan kerja yang dilakukan tanpa mengambil kira/dipengaruhi oleh faktor-faktor keadilan sosial.

Sekiranya hal ini menjadi isu, pihak yang dipertanggungjawabkan ialah masyarakat itu sendiri. Jabatan Kebajikan Masyarakat atau program-program subsidi keluarga mungkin perlu diwujudkan dan tanggungjawab itu seharusnya dipikul bersama oleh semua anggota masyarakat secara adil. 6.1.6 Equal Pay for Comparable Work (Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang Setanding) Beberapa tahun kebelakangan ini, konsep Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang Setanding semakin diterima di beberapa negeri di Amerika dimana kakitangan kerajaan akan diberikan upah yang sama sekiranya didapati kerja-kerja mereka walaupun berbeza pelaksanaannya, memerlukan tahap pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang sama. Contohnya upah di antara pekerja am Majlis Perbandaran dan jurutaip. Bidang berbeza tetapi kelayakan sama. Pendekatan ini semakin diterima memandangkan ketidakadilan yang berlaku ke atas pekerja wanita. Mereka melakukan banyak jenis pekerjaan yang memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum lelaki, tetapi mereka (wanita) di bayar upah yang kurang berbanding kaum lelaki. Adakah upah sama rata untuk kerja setanding ini dituntut oleh keadilan? Seorang pengamal etika perniagaan akan mengatakan TIDAK. Ini kerana walaupun kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan nampak sama untuk pelbagai jenis pekerjaan, faktor-faktor lain juga harus diambil kira seperti; masa kerja yang lebih panjang, risiko yang lebih dan persekitaran kerja. Apa yanf penting ialah tiada sekumpulan manusia diasingkan/dihalang dari mendapatkan sesuatu jenis pekerjaan semata-mata kerana mereka wanita. Diskriminasi sebegini harus diperbetulkan. 6.1.7 Who Get What Share of the Return on Resources (Siapa yang memperolehi keuntungan dari sumber yang ada) Terdapat hubungkait antara jumlah sumber bahan yang digunakan oleh syarikat dan kewajiban mereka untuk mengagihkan keuntungan yang diperolehi kepada ahli masyarakat. Keuntungan ini bukan hanya bergantung kepada jumlah sumber bahan yang telah digunakan tetapi juga: Bagaimana syarikat mengurus sumber bahan tersebut; dan Tahap produktiviti para pekerja mereka Pengurus dan pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan pulangan yang adil berdasarkan sumbangan mereka dalam memastikan kejayaan syarikat mereka. Pengurus tertinggi biasanya merasakan bahawa merekalah yang paling banyak menyumbang untuk syarikat dan dengan ini merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan gaji dan bonus yang paling tinggi dalam syarikat. Pemegang saham juga sudah tentu mempunyai hak yang setimpal untuk mendapatkan habuan mereka. Keuntungan yang diperolehi oleh syarikat haruslah diagihkan terlebih dahulu/mengutamakan para pemegang saham syarikat kerana melalui pelaburan merekalah syarikat dapat berjalan sehingga memperolehi keuntungan.

6.2 Rangking and Rating (Kedudukan dan Penilaian) Berapa baik/banyak pekerja dibayar gaji/upah biasanya bergantung kepada penilaian pegawai penyelia yang melihat bagaimana pekerja tersebut melakukan tugas mereka dari kaca mata penyelia tersebut. Prestasi kerja dan potensi untuk naik pangkat adalah dua benda yang berbeza. Seseorang yang dilihat mampu memegang tanggungjawab yang lebih besar tidak akan dinaikkan pangkat sekiranya prestasi kerja dalam jawatan yang sedang dipegangnya tidak memuaskan. Semua pekerja harus menjalani penilaian pretasi kerja sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Dalam perniagaan kecil-kecilan, biasanya majikan dapat menilai prestasi pekerja mereka secara terus. Oleh itu, proses penilaian prestasi kerja mereka tidaklah terlalu kompleks. Syarikat-syarikat besar yang mempunyai pekerja yang ramai biasanya memiliki cara yang lebih sistematik untuk menyusun unit dalam pengurusan syarikat mereka. Pekerja yang didapati mempunyai prestasi kerja yang lebih memuaskan berbanding rakan sekerja mereka diperingkat yang sama, akan menerima bayaran gaji yang lebih baik/tinggi. 6.3 Ethical Implications for Performance Appraisal (Implikasi Etika Hasil Penilaian Prestasi) Manusia menunjukkan dan menonjolkan nilai sebenar mereka sebagai seorang individu melalui pekerjaan mereka. Ia merupakan cara untuk mereka mencapai matlamat peribadi dan seterusnya menyumbang kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat secara amnya. Pengiktirafan terhadap kerja seseorang, sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi akan memberikan gambaran/imej kendiri terhadap seseorang pekerja tersebut. Ia akan sedikit sebanyak menjawab persoalan siapakah mereka sebenarnya who they are?. Penilaian/pendapat majikan mengenai prestasi kerja adalah sangat penting bagi seseorang pekerja. Pengurus-pengurus mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan penilaian prestasi. Ini kerana pekerja-pekerja yang merasakan bayaran/upah mereka tidak berpatutan biasanya akan memberi kesan buruk ke atas semangat dan prestasi kerja mereka. Bagaimanapun , terdapat dimensi moral dalam tanggungjawab ini. Pertama kesan penilaian tersebut ke atas pekerja yang dinilai, keatas persepsi mereka, nilai dan harga diri mereka sebagaimana yang dinilai oleh pandangan penyelia ke atas hasil prestasi kerja mereka. Kedua perlu ada pelan penilaian syarikat yang menggariskan peraturan-peraturan untuk menyediakan penilaian prestasi. Ini penting kerana biasanya pelan itu akan menetapkan tahap pencapaian prestasi pekerja yang seterusnya menentukan jumlah gaji atau upah yang akan mereka perolehi. Pelan ini boleh dianggap sebagai satu bentuk kontrak sosial antara syarikat dan pekerja.

Penyelia yang gagal mematuhi pelan penilaian ini dianggap telah bertindak tidak adil terhadap pekerja seliaan mereka yang mempunyai hak untuk dinilai mengikut ketetapan dan standard /piawai yang telah diterima oleh syarikat. 6.3.1 A Few Key Ethical Dos and Donts for Performance Appraisal (Beberapa kod etika apa yang harus dan tidak harus dilakukan untuk Penilaian Prestasi) Untuk memastikan layanan beretika untuk semua pekerja semasa proses penilaian prestasi, beberapa perkara perlu diambil kira. Walaupun garis panduan ini mungkin kelihatan seperti asas kemahiran pengurusan yang berkesan, tetapi ia juga penting kerana kesannya kelak berhubung kait dengan maruah dan harga diri/jati diri seorang manusia. Pekerja haruslah jelas dengan objektif yang ditetapkan sepanjang tempoh penilaian dan mereka harus berperanan aktif dalam mencapai okbjektif ini. Maklum balas daripada majikan haruslah disampaikan secara berterusan. Adalah tidak adil bagi seseorang pekerja sekiranya diberitahu mengenai prestasi kerjanya yang teruk hanya pada akhir tempoh penilaian tersebut. Prestasi harus dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang sahih (valid). Tidak adil untuk menilai prestasi pekerja menggunakan pelan yang tidak disahkan oleh syarikat. Penyelia perlu mencatatkan maklumat secukupnya berkaitan dengan kecekapan atau ketidak kecekapan pekerja yang dinilai sepanjang tempoh penilaian prestasi tersebut. Majikan yang bergantung kepada penilaian yang tidak dicatatkan sebaiknya semasa proses penilaian mungkin mengakibatkan ada pekerja yang cemerlang tetapi tidak mendapat ganjaran/penilaian sewajarnya kerana majikan yang menilai tidak mencatit data secara sistematik. Pekerja yang tidak cekap/tidak memuaskan harus dimaklumkan mengenainya. Ini adalah tanggungjawab seorang majikan. Adalah tidak wajar untuk membiarkan seseorang pekerja menyangka bahawa dia seorang pekerja yang cekap sedangkan prestasi kerja sebenarnya teruk. Pekerja berhak untuk mendapatkan khidmat nasihat, latihan, tunjuk ajar untuk memperbaiki prestasi kerja mereka. Hanya orang yang berkelayakan sahaja yang seharusnya menilai pekerja-pekerja. Ringkasan Seorang pengurus yang baik yang ingin mengupah dan mengekalkan produktivi dan kesetiaan pekerjanya, perlulah menawarkan gaji/upah dan manfaat yang kompetatif, menyediakan latihan dan maklum balas dari segi prestasi, peluang kenaikkan pangkat, cara untuk menyatakan ketidak adilan tanpa dibayangi kebimbangan tindak balas dan persekitaran kerja yang selamat. Latihan ini adalah sebahagian pengurusan baik, tetapi ianya mempunyai sebuah dimensi berprinsip moral. Oleh kerana kegagalan melaksanakannya boleh menyebabkan ketidakadilan atau kecederaan kepada seorang atau mengurangkan martabatnya. Kerana manusia bergantung kepada sistem ekonomi untuk memenuhi keperluan hidup mereka, maka sistem ekonomi jualah harus menyediakan mereka pekerjaan. Dalam sistem kapitalis hal ini telah diterima umum. Bagaimanapun sesuatu perniagaan berhak mengambil sejumlah tertentu

sahaja pekerja untuk membolehkan mereka dapat menguntungkan.

beroperasi

dengan

berkesan

dan

Natural Law Moralist akan melihat diskriminasi sebegini sebagai salah di segi moral kerana ia melanggar hak sebagai manusia dan hak mereka untuk mendapatkan kerja. Utilarian akan menilai amalan diskriminasi berdasarkan kesannya secara menyeluruh. Pihak cultural relativist akan hanya mematuhi amalan mengaji/mengubah pekerja, yang dipersetujui oleh masyarakat. Pengurus, pekerja dan pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan pulangan yang setimpal dengan sumbangan mereka dalam mendapatkan keuntungan syarikat.

Bab 7 Employees Privacy (Privasi Pekerja) Pengenalan Syarikat pastinya ingin melindungi kepentingannya, pekerja mereka dan pelanggan mereka dari sabarang musibah yang boleh dielakkan. Kerana itu, mereka percaya perlu mengetahui sejarah dan tabiat para pekerja mereka untuk mengelakkan penipuan, pembocoran maklumat sulit syarikat atau tindakan merbahaya pekerja mereka yang mungkin dilakukan akibat pengaruh alkohol dan dadah. Adakah syarikat mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat-maklumat sebegini atau adalah ia akan dianggap pencerobohan privasi pekerja meraka? Inilah isu yang akan dibincangkan dalam bab ini. Objektif Pada akhir bab ini, anda akan mampu: Mengenal pasti hak-hak pekerja untuk privasi Mengenal pasti dasar moral yang digunakan oleh syarikat dalam mengupah pekerja Mengenal pasti contoh-contoh yang memungkinkan pencabulan privasi dibuat 7.1 Respecting Empolyees Rights to Privacy (Menghormati hak Pekerja untuk Privasi) Semua syarikat mempunyai hak untuk melindungi kepentingan syarikat dari penipuan, kebocoranmaklumat sehinggalah kerosakkan ke atas kemudahan syarikat, pekerja, pelanggan atau pengguna awam yang menggunakan perkhidmatan mereka. Menyedari pekerja mungkin menjadi punca kerosakkan ini, pengurus sentiasa perlu mengetahui sejarah peribadi pemohon-pemohon pekerja ke syarikat mereka. Sesetengah syarikat melaksanakan ujian pra-pekerjaan untuk melihat sejauhmana kejujuran pekerja mereka. Ujian polygraph (ujian mengesan pembohongan) contohnya, pernah digunakan oleh sesetengah syarikat untuk memantau calon pekerja mereka tetapi amalan itu kini dianggap menyalahi undang-undang. Setakat mana majikan boleh menguji mereka? Pengurus juga mungkin mahu memantau atau menghadkan aktiviti harian pekerja mereka untuk memastikan mereka tidak mengancam syarikat. Persoalannya, sejauh mana pengurus boleh menceroboh privasi pekerja atau calon pekerja mereka atas nama menjaga kepentingan syarikat? Adakah hak syarikat untuk melindungi kepentingan mereka akan sentiasa lebih diutamakan berbanding hak pekerja untuk mendapatkan privasi? 7.2 Substance Abuse (Pengkhianatan yang paling asas)

Tiada syarikat yang mahu diletakkan dalam kedudukan yang terancam akibat pekerja mereka yang tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka keran pengaruh dadah dan arak. Akibat penyalahgunaan dadah dan arak yang semaikn teruk sekarang ini, ramai majikan takut mereka terambil pekerja yang ketagih arak atau dadah. Kerana itu, ujian penggunaan dadah menjadi sebahagian dari keperluan dalam pengambilan pekerja baru dalam kebanyakkan perniagaan. Persoalannya, adakah syarikat mempunyai hak untuk melaksanakan ujian sebegitu? Privasi bukanlah sesuatu yang langsung tidak boleh dicerobohi. Seseorang pemohon kerja akan sanggup menjalani ujian pengesanan penyalahgunaan dadah untuk membuktikan bahawa dia seorang pekerja yang berpotensi dan bukannya ancaman ke atas syarikat. Demikian juga, jelas bahawa tindakan menjalankan ujian sebegini dibolehkan dari sudut moral memandangkan ia boleh dianggap satu langkah keselamatan apatah lagi bila ia melibatkan keselamatan pelanggan dan para pekerja lain. Bagaimanapun majikan yang ingin melaksanakan ujian sebegini harus memastikan bahawa: Ujian itu tepat. Pekerja juga boleh mengemukakan bukti (dalam kes tertentu) bahawa dia mengambil sejumlah ubat/dadah yang tidak dilarang atas nasihat doktor. Hasil ujian tersebut adalah sulit dan hanya boleh diketahui oleh orang-orang dalam syarikat yang berhak untuk tahu sahaja. Sekiranya aspek-aspek tadi tidak diambil berat oleh majikan, maka meraka juga tidak berhak untuk menjalankan ujian tersebut. Bagaimana dengan menjalankan ujian ke atas pekerja sedia ada? Prinsip Probqble cause berkemungkinan boleh dipakai. Prinsip ini membawa maksud ujian penyalahgunaan dadah sah dilaksanakan hanya sekiranya pihak majikan benar-benar pasti bahawa mutu kerja seseorang pekerjanya itu telah merosot akibat pengaruh dadah. Penyelia-penyelia pekerja telah dilatih dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengenal pasti tanda-tanda penyalahgunaan. Ia juga bermaksud ujian after the fact iaitu ujian dilaksanakan selepas pekerja itu terlibat dengan kemalangan yang mencederakan orang lain atau kerosakkan harta benda yang agak besar. Ia mungkin memberikan sedikit kelegaan sekiranya dapat mengenal pasti pekerja yang telah mengakibatkan kemalangan maut di udara, keretap atau bas adalah diakibatkan mereka di bawah pengaruh dadah atau arak. Kesimpulan ini menjelaskan mengapa majikan kadang-kadang terpaksa menjalankan ujian segegini secara rawak ke atas para pekerja mereka. Apatah lagi bidang kerja yang melibatkan kehilangan nyawa atau kemusnahan harta benda yang tinggi sekiranya pekerja mereka melakukan kesilapan. Adakah ujian rambang begini dibolehkan? Ada uda keadaan dimana ia boleh dilaksanakan. Prasangka yang berasas bahawa seseorang pekerja itu ketagih dadah.

Bukti sahih secara statistik yang menunjukkan kejadian penyalahgunaan dadah oleh pekerja tersebut. Ujian sebegini harus dijalankan terutama dalam pekerjaan yang melibatkan keselamatan pekerja lain, pelanggan atau orang ramai secara umumnya mungkin terancam akibat kesilapan pekerja tersebut. Sekiranya ujian rambang sebegini memastikan ujian yang memuaskan hati semua pihak, ia dibilehkan secara moral selagi semua pekerja secara adil, berpeluang menjalani ujian tersebut. 7.3 Abusing Employees (Penderaan Pekerja) Mungkin agak jarang berlaku seorang boss mengamuk dan mencaci maki pekerja bawahan mereka di hadapan pekerja-pekerja lain dalam satu mesyaurat/perjumpaan syarikat. Pekerja juga mungkin diancam akan kehilangan pekerjaan sekiranya tidak bersetuju mengenai: Memalsukan penyata kewangan Melayan permintaan hubungan seks dengan boss Lari dari tugas juri awam di mahkamh (di US sahaja) Membuat sumpah palsu bagi pihak syarikat Contoh-contoh di atas adalah pelanggaran privasi yang sangat jelas. Memang perlu untuk memaklumkan kepada para pekerja sekiranya prestasi kerja mereka tidak memuaskan. Tetapu, ia bukanlah sesuatu yang harus diketahui oleh pekerja lain atau pegawai atasan yang tidak berkaitan secara terus dalam proses menyelia pekerja tersebut. Ia tidak harus dihebahkan. Semua orang berhak untuk mempunyai reputasi yang baik. Mengancam pekerja supaya melanggar undang-undang adalah satu bentuk pencerobohan privasi pekerja, malah ia boleh menyebabkan mereka serba salah dan berada dalam keadaan yang merbahaya dari segi undang-undang. Pihak Natural Law atau sesiapa juga yang mengutamakan hak manusia, contoh-contoh yang diberikan di atas adalah contoh penderan pekerja, pelanggaran hak asasi manusia, respek ke atas manusia dan kerana itu dianggap tidak bermoral. Besar kemungkinan. Pihak Utilarian Moralist juga tidak akan bersetuju dengan penderaan sebegini ataupun mendakwa ia akan memberikan hasil yang memberikan hasil yang memuaskan akhirnya. Bagi pihak cultural relativism pula, pastinya tiada satupun adat atau kebiasaan masyarakat yang membenarkan perlakuan sebegini di tempat kerja.

Kesimpulan Isi-isi penting yang berkaitan dengan privasi pekerja boleh diringkaskan seperti dibawah: Syarikat ingin melindungi kepentingan mereka, pekerja dan pelanggan mereka dari musibah yang boleh dielakkan. Kerana itu, mereka perlu mengetahui maklumat terperinci mengenai sejarah silam dan tabiat/perangai pekerja mereka untuk mengelakkan penipuan, pencurian atau tindakan merbahaya yang mungkin dilakukan oleh pekerja mereka. Ujian rambang boleh dilaksanakan hanya sekiranya ada bukti kukuh menunjukkan sejumlah pekerja menyalahgunakan arak atau dadah terlarang. Mencacimaki pekerja dikhalayak ramai kerana prestasi kerja yang tidak memuaskan adalah satu bentuk pencabulan privasi mereka. Semua orang berhak menjaga reputasi mereka dan hanya orang yang tertentu sahaja yang seharusnya dimaklumkan mengenai prestasi yang kurang memuaskan seseorang pekerja. Mengancam seseorang pekerja kerana enggan melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau salah di segi undang-undang akan mengakibatkan mereka berada dalam keadaan merbahaya di sisi undangundang dan ia juga satu bentuk pelanggaran privasi pekerja. Pihak natural law moralist akan menganggap semua jenis penderaan pekerja sebagai tidak bermoral sementara pihak utilarian moralist akan membenarkannya HANYA sekiranya terbukti hasil akhirnya membawa kebaikkan. Manakala pihak cultural relativist pula menilainya sekiranya komuniti dimana penderaan pekerja ini berlaku dapat bertolak ansur dengan perbuatan penderaan.

Bab 8 Loyalty To A Company (Kesetiaan Kepada Syarikat) Pengenalan Majikan menghargai dan mengharapkan kesetiaan daripada para pekerja mereka. Kesetiaan di sini bermaksud suatu kewajipan moral para pekerja untuk melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin, mematuhi arahan-arahan dari pegawai atasan, memelihara kerahsiaan maklumat syarikat dan mengelakkan sebarang perlakuan yang mungkin menjejaskan kepentingan syarikat. 8.1 What Layalty Means (Apakah Makna Kesetiaan) Loyalty is prized virtue, at least as far as employee are concerned Apabila seorang menerima suatu pekerjaan dengan satu syarikat, dia perlu setia kepada syarikat tersebut, sama ada semasa berkerja disitu dan kadang-kala selepas meninggalkan syarikat tersebut. 8.2 Whistle Blowing (Whistle blowing) Whistle blowing di dunia perniagaan adalah seseorang yang menuduh rakan sekerjanya, penyeliaan atau pegawai syarikat tindakan tidak sah atau tidak moral Terdapat 2 jenis whistle blowing: Dalaman Jika tuduhan dibuat melalui talian penyeliaan atau saluran yang tertentu di dalam syarikat tersebut. Luaran Sekiranya tuduhan tersebut dilaporkan kepada orang luar atau agensi-agensi diluar syarikat, seperti pihak berkuasa atau kepada media. Whistle blowing kelihatannya dibolehkan dalam keadaan dimana seseorang dalam syarikat membuat/membiarkan aktiviti-aktiviti yang mungkin membahayakan para pekerja, pemegang saham ataupun orang ramai. Satu-satunya cara untuk menghentikan perbuatan tersebut ialah dengan memaklumkan kepada penyelia yang bertanggungjawab dalam syarikat tersebut atau sekiranya saluran tersebut dihalang, aduan boleh dibuat terus kepada pihak berkuasa atau pihak media. Bilakah whistle blowing dibolehkan secara moral? Adakah ia satu tanggungjawab moral? Memandangkan jawapan kepada persoalan-persoalan ini bergantung sama ada whistle blowing dalaman atau luaran, kita akan membincangkan jawapannya secara berasingan.

8.2.1 Internal Whistel Blowing (Kaki adu dalaman) Mungkin berlaku apabila seseorang pengurus mengesyaki pengurus lain, Memalsukan akaun perbelanjaan Mengambil bayaran balik yang diberikan oleh pembekal Menggunakan bahan atau kemudahan syarikat untuk tujuan peribadi Mencuri bekalan atau peralatan syarikat Bekerja sambilan dengan syarikat pesaing Seseorang pekerja boleh menganggap dengan menyebarkan whistle blowing, ia menunjukkan kesetiaanya kepada syarikat. Adakah menyebarkan whistle blowing untuk individu-individu yang melakukan aktiviti salah laku di atas dibolehkan? Jawapannya sudah tentu, namun beberapa aspek perlu diambil kira: Kesan/akibat dari salah laku tersebut ke atas syarikat adalah besar/signifikan. Kaki adu itu jelas dan yakin dengan fakta-faktanya. Tuduhan tidak berasas mungkin akan menjatuhkan reputasi tertuduh, walaupun akhirnya tuduhan itu terbukti tidak benar. Kaki adu juga harus memastikan sama ada salah laku tertuduh sudah diketahui oleh pihak atasan, mungkin melalui audit luaran atau siasatan dari pihak sekuriti syarikat Kaki adu mungkin berkesan sekiranya menyelia cuba sedaya upaya menghentikan salah laku tersebut kerana percaya salah laku itu serius sebagaimana yang dianggap oleh penyebar whistle blowing tersebut. Kaki adu juga harus sedar akibat dan tindakkanya/kesannya ke atas reputasi dan prospeknya dalam syarikat tersebut atau dalam bidang perniagaan secara umumnya. Adakah tindakannya akan dilihat sebagai lambang kesetiaan? Perkara remeh yang diperbesarkan? Akibat dendam? Ataupun peluang untuk menfitnah rakan sekerja demi meningkatkan peluang sendiri dalam kenaikan pangkat? Adakah penyebar whistle blowing akan dianggap sebagai pencetus masalah walaupun mereka baik? Akhir sekali, pengurus mungkin akan menyedari bahawa dalam beberapa keadaan (seperti menggunakan bahan/peralatan syarikat untuk kegunaan peribadi) mereka cuma perlu berhadapan dengan pesalah/tertuduh tersebut untuk menghentikan kegiataannya. Adakah ia suatu kewajiban moral untuk menyebarkan whistle blowing terhadap rakan sepengurus yang lain? Jawapan untuk persoalan ini bermula dengan mengatakan siapakah yang paling berkewajiban untuk mengawasi dan menyiasat sebarang tindakan meragukan yang dilakukan oleh para pekerja?

Sekiranya seorang pengurus menandatangani persetujuan dengan syarikat menyatakan kewajiban mereka untuk melaporkan melalui saluran-saluran sewajarnya, sebarang salah laku yang dikesan, maka ia menjadi satu kewajiban moral untuk menyebarkan whistle blowing tersebut mengikut keperluan. Tetapi perjanjian seperti ini adalah suatu yang sangat jarang didapati. 8.2.2 External Whistle Blowing (Whistle blowing Luaran) Berlaku apabila pengurus/pekerja membuat laporan mengenai salahlaku syarikat kepada pihak berkuasa atau pihak media Bilakah tindakan ini diizinkan? Adakah ia suatu kewajiban? Sebagai tambahan kepada aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam whistle blowing dalaman sebelum ini, berapa aspek ini perlu diperhatikan sebelum whistle blowing luaran dibolehkan. Harus dipastikan bahawa usaha telah dijalankan untuk memaklumkan salah laku tersebut kepada saluran dalaman syarikat terlebih dahulu. Pihak berkenaan harus diberikan peluang untuk menjelaskan tindakan mereka sebelum ia dimaklumkan kepada orang luar/orang ramai. Juga harus dipastikan bahawa pihak luaran seperti audit luar atau badan penguatkuasa lain gagal atau enggan melaporkan salah laku yang berlaku, Kes-kes besar seperti penipuan, penggelapan wang, keadaan kerja yang tidak selamat atau pembuangan bahan merbahaya yang membahayakan pemegang saham, pekerja ataupun orang ramai secara umumnya, harus diketengahkan. Tahap kerosakan yang mungkin diakibatkan oleh penyebaran whistle blowing luaran tersebut adalah sebanding dengan kesan yang mungkin diakibatkan oleh salahlaku tersebut terhadap syarikat. Hanya setelah perkara-perkara ini diambil kira, barulah whistle blowing luaran diizinkan. Adakah whistle blowing luaran menjadi suatu kewajiban moral? Kewajipan utama untuk pencegahan dan kesalahan menipu menjadi tangunggjawab penyelia. Seorang pengurus dalam operasi syarikat, semakin besar kewajiban yang dipikulnya. Seorang pengurus akan berkewajiban unyuk melaporkan salah laku kepada pihak luar sekiranya ia melibatkan sesuatu yang serius dan telah terbukti bahawa pengawasan yang sepatutnya masih gagal menghentikan salahlaku tersebut. Di Amerika, penyebar whistle blowing oleh kakitangan kerajaan adalah dilindungi di sisi undangundang dari dilucutkan jawatan. Kerajaan berpendapat penyebar whistle blowing sebagai seorang yang melaksanakan kesetiaannya kepada syarikat. Dalam sektor swasta pula, penyebar maklumat hanya dianggap sebagai pemberi maklumat informer.

8.3 The Morality of Firing Whistle Blowers (Memecat kaki adu) Adakah syarikat dibenarkan untuk memecat, menurunkan pangkat atau memendekkan tempoh perkhidmatan penyebar whistle blowing? Tiada undang-undang yang membolehkan penyebar whistle blowing untuk dipecat sekiranya terbukti bahawa mereka melaporkan salah laku yang benarbenar berlaku dan telah cuba untuk melaporkan melaluu saluran yang sepatutnya dan hanya melaporkan kepada pihak luar sebagai satu langkah terakhir. Sesebuah syarikat dibolehkan mengambil tindakan ke atas pekerja yang dengan sengaja menipu mengenai sesuatu kes, memberikan maklumat palsu agar sesuatu kejadian itu kelihatan lebih serius berbanding keadaan sebenar ataupun menyebarkan whistle blowing hanya sebagai satu langkah membalas dendam ke atas rakan sekerja atau penyelia, ataupun sebagai satu langkah menyatakan rasa tidak puas hati terhadap polisi syarikat yang tidak dipersetujuinya ataupun melakukkanya untuk memburuk pesaing rakan sejawatan yang sedang bersaing untuk satu jawatan yang sama. Penyebar whistle blowing, sama ada dalaman atau luaran dianggap melakukan sesuatu yang bermoral sekiranya mereka berniat untuk menghalang sebarang musibah yang mungkin berlaku kepada orang ramai atau ke atas alam sekitar. Musibah yang mungkin dibenarkan oleh pegawaipegawai syarikat. Maka adalah sesuatu yang tidak adil dan jelas tidak bermoral untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan yang bermoral semata-mata untuk membalas dendam atau mengambil hati pihak atasan yang tidak suka perbuatan yang tidak suaka perbuatan membuka pekung di dada dalam syarikat mereka. 8.4 What Loyalty Does Not Mean (Kesetiaan Yang Tidak Bertempat) Kadang-kadang pengurus beranggapan bahawa kesetiaan itu termasuklah perbuatan menutip kesalahan serius atau salahlaku yang dilakukan oleh bos. Tanggapan ini adalah tanggapan yang salah. Seseorang pengurus bertanggungjawab secara terus kepada pemilik perniagaan dan ia adalah sesuatu yang menyalahi tanggungjawab sekiranya mereka menutup tindakan penyelia yang mungkin memberi kesan buruk keatas kepentingan pemilik peniagaan. Pekerja harus melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh penyelia mereka dan memaklumkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Mereka juga bertanggungjawab untuk memaklumkan majikan mengenai tindakan seseorang pekerja atau sekumpulan pekerja yang mungkin memberi kesan buruk ke atas operasi majikan. Tetapi, salahlaku majikan juga tidak seharusnya dibiarkan.

Ringkasan Isi penting untuk diingati: Majikan menghargai dan mengharapkan kesetiaan pekerja mereka. Pengurus mempunyai kewajiban moral untuk setia kepada majikan mereka sekiranya kesetiaan itu bermakna menyempurnakan sebaiknya, mematuhi arahan pihak atasan, memelihara kerahsiaan maklumat syarikat dan mengelakkan sebarang pelakuan yang bertentangan dengan kepentingan syarikat. Pekerja tidak perlu setia kepada majikan yang melakukan jenayah atau tindakan tidak bermoral seperti membuang sisa toksid di kawasan bekalan air, menyiarkan iklan palsu, menganggu, memendekkan tempoh perkhidmatan atau memecat pekerja tanpa sebab yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengurus/pekerja tidak harus menggunakan kesetiaan sebagai rasional/alasan untuk mereka bersubahat dengan pihak atasan melakukan tindakan salah laku. Keputusan untuk menyebarkan whistle blowing kepada pihak luar syarikat dibolehkan sekiranya aduan menggunakan saluran dalaman telah dilakukan atau sekiranya pihak atasan syarikat telah dimaklumkan mengenai salah laku yang berlaku tetapi enggan mengambil tindakan atau membetulkan keadaan yang mungkin boleh menyebabkan bahaya ke atas pemegang saham para pekerja ataupun kepada orang ramai. Penyebar whistle blowing yang mendedahkan salah laku dalam syarikat yang melibatkan kes-kes yang serius yang membahayakan orang ramai atau alam sekitar dan ianya tidak boleh diberhentikan melalui saluran aduan dalaman syarikat tidak seharusnya dikenakan tindakan oleh pihak atasan syarikat. Mengambil tindakan sedemikian ke atas penyebar whistle blowing yang melakukan sesuatu yang dianggap benar adalah sesuatu yang tidak adil. Tanggapan bahawa kesetiaan itu termasuklah menutup kesalahan dan tingkah laku yang dilakukan oleh pihak atasan adalah satu tanggapan yang salah.

Anda mungkin juga menyukai