Anda di halaman 1dari 3

Terdapat banyak pendapat yang membicarakan mengenai sejarah dan perkembangan pluralisme

agama. Pendapat paling popular yang membincangkan mengenai hal ini menyatakan bahawa
aliran pluralisme telah muncul sekitar abad ke-18. Pemikiran pluralisme tercetus pada masa
Pencerahan (enlighment) Eropah dimana pada ketika itu manusia diwarnai dengan pemikiran
yang berorientasikan pemikiran akal dan pembebasan akal dari kongkongan agama. Pergolakan
pemikiran di Eropah bermula hasil konflik antara gereja dan kehidupan di luar gereja sehingga
menimbulkan pahaman liberalisme yang matlamatnya membawa kepada kebebasan, toleransi,
persamaan dan keseragaman agama (pluralisme).
Konflik dalaman yang berlaku antara gereja dan golongan radikal yang bangkit membawa
pencerahan pada era itu telah menjadikan pluralisme sebagai tindak balas masyarakat dalam
sosio masyarakat sehingga sebuah sistem politik yang bertuhankan pegangan liberal. Hal
perbincangan dan menjadi topik hangat sosio ketika itu ialah perbahasan mengenai kebebasan
beragama, hak asasi manusia, toleransi, persamaan jantina dan mengenepikan soal kebenaran
yang terkandung dalam agama-agama itu sendiri. Akhirnya penganut pahaman ini membuat
konklusi bahawa akan wujud satu keadaan diman para penganut daripada pelbagai agama hidup
dalam keadaan aman menerusi keragaman yang di amalkan.
Selain itu, perkembangan pluralism juga sering kali dikaitkan dengan konflik yang berlaku
kepada gereja. Pada era itu juga pihak-pihak gereja mengamalkan pahaman iksklusif pada
asalnya dan telah bertukar kepada inklusif akibat hubungan yang berlaku ketika zaman missinari
Gereja Roman Katolik. Fahaman inklusif ini diiktiraf secara rasminya pada Majlis Kedua Vatican
sekitar tahun 1965, maka dengan munculnya inklusif ini membuatkan ruang untuk membiakkan
pahaman pluralisme semakin luas. Smith dalam karyanya yang bertajuk The meaning and The
End of Religion telah mengkritik penafsiran ahli teologo Kristian dan sarjana barat terhadap apa
yang dipahami oleh mereka sebagai agama (religion) adalah berasal daripada fahaman eksklusif
agama Kristian kerana bagi Smith ini sesuatu yang salah kerana menafikan hak agama lain.
Seterusnya, pluralisme juga dikatakan sangat berkait rapat dengan tradisi dan pengalaman
keagama Kristian yang secara amnya telah melalui perubahan dalam tempoh yang panjang
menurut sejarah keagamaan mereka. Bermula dengan kemelut kesahihan Injil, penukaran
mengenai tafsiran terhadap kitab Injil dan ditambah lagi dengan penyelewengan agama
dikalangan pemimpin atau kelompok-kelompok gereja yang telah memberi laluan kepada agenda

pencerahan dan seterusnya membawa kepada pensekularan agama Kristian yang akhirnya proses
pluralisme terbentang luas kepada masyarakat. Kesemua perkara di atas dengan jelas
menceritakan kepada kita bahawa aliran pluralisme ini mula mengembangkan pahamannya
sekitar kurun ke-18 dan dipelopori oleh orang Barat.
Sebenarnya, terdapat juga wacana yang menyatakan pegangan pluralisme ini bertapak sejak
kurun ke-15 lagi di India, iaitu mendahului kenyataan yang menyebut pluralisme wujud pada
kurun ke-18 di barat. Perbahasan mengenai hal ini ada benarnya kerana kalau dirujuk dengan
lebih mendalam melalui skop sejarah peradaban agama dunia, kecenderungan untuk
mewujudkan kehidupan beragama yang mempunyai keseragaman dan persamaan bukanlah
sesuatu yang baru. Sejarah menulis bahawa pluralisme agama telah muncul di India akhir abad
ke-15 dalam gagasan-gagasan Kabir (1440-15180 dan muridnya, Guru Nanak (1469-1538) yang
juga menjadi pengasas Sikh. Tetapi pada ketika itu aliran ini masih belum mampu untuk
menembus masuk ke dalam jiwa masyarakat dan berkembang secara meluas kerana wujudnya
halangan dan batas-batas geografi. Dunia mula menuju kearah globalisasi, dan pada ketika itu
hubungan antara Barat-Timur mula terjalin dan berlaku interaksi kebudayaan dan agama dunia.
Bertapak dari situlah muncul pihak-pihak yang mengkaji dan meneliti agama di Timur
khususnya Islam dan disertai dengan keghairahan pendekatan-pendekatan baru kajian agama
(sciencetific study of religion). Perkara yang mahu gdigariskan disini ialah, gagasan pluralisme
sebenarnya bukan hasil dominasi pemikir barat, namun ianya juga mempunyai akar yang cukup
kuat dalam pemikiran agama timur khususnya di India. Berdasarkan penelitian sarjana barat,
Parrinder dan Sharpe menganggap bahawa pencetus aliran pluralisme agama adalah tokoh dan
pemikir berbangsa India, Rammohan Ray (1772-1833) yang merupakan pencetus gerakan
Brahma Samaj dan telah mempelajari konsep-konsep keimanan terhadap tuhan dari sumber
Islam, lalu mengasaskan pemikiran tuhan satu dan persamaan antara agama.
Sri Ramakrishna (1834-1886), setelah mengharungi pengembaraan spiritual antara agama
(passing over) dari agama Hindu ke Islam, kemudian Kristian dan akhirnya kembali ke agama
Hindujuga mencerikan bahawa perbezaan berkaitan hal agama sebenarnya tidak beerti kerana
perbezaan ini sebenarnya hanya masalah ekspresi. Sebagai contoh, bahasa urdu, cina dan
inggeris pasti akan mempunyai persepsi dan ungkapan yang berbeza bagi mendeskripsikan
perkataan air, namun hakikat air adalah air. Maka menurutnya lagi, semua agama mengutuskan

manusia ke satu tujuan yang sama, perbuatan seseorang yang mengubah satu agama kepada
agama yang lain merupakan sesuatu yang sia-sia. Gagasan Ramakrishna mengaplikasikan
persahabatan dan toleransi antara agama, kemudia berkembang dan diterima hingga di luar
benua India hasil pelebaran pahaman yang dilakukan oleh anak murid beliau, Keshab Chandra
Sen (1838-1884) dan Swami Vivekananda (1882-1902).
Sementara itu, dalam aliran pemikiran Islam pula, pluralisme merupakan perkara yang masih
baru dan tidak mempunyai akar teologi dan idealogi yang kuat. Dalam Islam, pluralisme
dianggap proses penetrasi budaya barat moden. Hal yang demikian disepakati bahawa secara
realitinya pluralisme ini muncul untuk merosakkan pemikiran penganut Islam dan merupakan
salah satu agenda orang barat bagi meranuni dan memporak-perandakan Islam. Pluralismee
agama terhadap Islam muncul selepas [erang dunia ke-2, iaitu ketika pemuda-pemuda Islam
mendapat kesempatan untuk menyambung pelkajaran di universiti-universiti barat sehingga
mereka dapat berkenalan dan mengenali secara terus budaya barat.
Terdapat juga karya-karya pemikir Islam barat yang diragui status keislamannya membincangkan
mengenai pluralisme, ini sedikit sebanyak mempengaruhi minda penganut Islam, antara pemikir
tersebut ialah Rene Guenon (Abdul Hamid Yahya) dan Frithjof Schoun (Isa Nuruddin Ahmad).
Karya-karya penulisan mereka sangat sarat dengan idea dan pemikiran yang menjadi inspirasi
bagi perkembangan pluralisme dalam kalangan orang Islam. Seorang tokoh syiah, Seyyed
Hossien Nasr juga dinyatakan sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam menyemai
dan mempopularkan pahaman pluralisme ke dalam masyarakat Islam tradisional.