Anda di halaman 1dari 5

PERJANJIAN PELABURAN

PERNIAGAAN

DI ANTARA

RICHFOOD ENTERPRISE

DENGAN

PELABUR:
Nama : ..
NO. K/P :
Alamat:
.
.
.

Fasal 1- Ketentuan Umum


1. Pihak pelabur menyerahkan sejumlahwang kepada pihak RF untuk
dipergunakan sebagai modal perniagaan dalam perniagaan untuk
program Little Bandung byMara kelolaan Koperasi Anak Sains
Mara dan WaliKota Bandung.
2. Pihak RF selaku pengelola modal bagi pihak pelabur.
Fasal 2- Syarat
Syarat yang ditetapkan oleh pihak RF adalah seperti berikut:1. Pihak pelabur hendaklah menandatangani perjanjian ini dihadapan
seorang saksi yang dipilih sendiri oleh pihak pelabur dimana saksi
hendaklah berumur 23tahun dan ke atas
2. Perjanjian ini mestilah ditandatangani pada satu masa antara pihak
syarikat RF, pelabur dan saksi
3. Pihak syarikat RF terlebih dahulu mestilah menerima sepenuhnya
wang pelaburan pada tarikh menandatangani perjanjian ini.
4. Pelabur hendaklah faham sepenuhnya sebelum menandatangani
perjanjian ini

Fasal 3 Risiko
Pihak syarikat RF memberi jaminan bahawa tiada risiko yang akan
ditanggug oleh pihak pelabur melainkan atas masalah bencana alam ke
atas projek yang berlangsung. Dan jika itu berlaku maka pelabur hanya
akan dibayar wang pelaburan dalam masa tiga bulan selepas tarikh yang
dijanjikan. Pelabur harus faham proses pemberian keuntungan dan
pemberian balikwang pelaburan akan mengambil masa lebih tiga hari hari
bekerja. Peratus keuntungan adalah berdasarkan jumlah awal yang
dijanjikan oleh pihak RF dan tertulis dalam perjanjian ini.
Walaubagaimanapun, pihak syarikat RF berkuasa meminda jumlah
peratusan tersebut mengikut kemampuan semasa syarikat.

Fasal 4 Isi Perjanjian


Setelah membaca dan menelit sepenuhnya kandungan perjanjian ini,
saya

bernombor
kad
pengenalan
(baru)
dengan ini tanda paksaan
selesa dan bersetuju untuk melaburkan wang saya ke dalam syarikat

RICHFOOD
ENTERPRISE
yag
berjumlah
(Ringgit
Malaysia)

(RM........................................) serta keuntungan ..%


setahun bermula pada tarikh .. dan setelah
menandatangani perjanjian ini maka dengan sendirinya saya telah faham
akan syarat-syarat dan risiko yang akan dihadapi pada masa hadapan.

Tandatangan Pelabur

Tandatangan Saksi:

..

Nama:
..
No. K/P:
Nama:
Tarikh:
No. K/P:
Tarikh:

Tandatangan
Syarikat
:

Pemilik

..
Nama:
No. K/P:
Tarikh:

Jadual 1: Pembayaran Keuntungan dan Pembayaran Balik Modal Pelaburan


Investment
(25%)
Period
(year)

RM
2,000.0
0

RM
3,000.0
0

RM
4,000.0
0

RM
5,000.0
0

RM
6,000.00

RM
7,000.00

RM
8,000.00

RM
9,000.00

RM
10,000.0
0

RM
50,000.0
0

RM
500.00

RM
750.00

RM
1,000.00

RM
1,250.00

RM
1,500.00

RM
1,750.00

RM
2,000.00

RM
2,250.00

RM
2,500.00

RM
12,500.00

RM
500.00

RM
750.00

RM
1,000.00

RM
1,250.00

RM
1,500.00

RM
1,750.00

RM
2,000.00

RM
2,250.00

RM
2,500.00

RM
12,500.00

(dividen
d+
Principl
e)

RM
2,500.00

RM
3,750.00

RM
5,000.00

RM
6,250.00

RM
7,500.00

RM
8,750.00

RM
10,000.00

RM
11,250.00

RM
12,500.00

RM
62,500.00

Total
Receiv
ed

RM
3,500.0
0

RM
5,250.0
0

RM
7,000.0
0

RM
8,750.0
0

RM
10,500.0
0

RM
12,250.0
0

RM
14,000.0
0

RM
15,750.0
0

RM
17,500.0
0

RM
87,500.0
0