Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 2 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 8 JANUARI 2018 / ISNIN STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 7.20 pg – 9.00 pg
Pembelajaran Berasaskan Masalah /
TINGKATAN 2 KAA Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAJUK PENGENALPASTIAN MASALAH
Analisis fungsi PdP ABAD 21
OBJEKTIF
1.2.1 Membuat hubungkait antara produk dengan objek dari segi Brainstorming (sumbangsaran)
PEMBELAJARAN
fungsinya. Cafe (Kedai kopi) /
1.2.2 Melukis sistem fungsi Gallery Walk (lawatan galeri)
1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi Survey (Tinjauan)
Commersial (iklan)
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, saya dapat:
Presentation (persembahan) /
KEJAYAAN  Mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 hubungkait antara produk
Role Play
dengan objek dari segi fungsinya.
Traffic Light
 Melukis sekurang-kurangnya tiga komponen dalam sisitem fungsi.
Chain Line (Rangkaian)
 Membina satu model fungsi dengan tepat.
Human Graphing (Graf manusia)
AKTIVITI Set Induksi Video Clips (klip video)
 Guru mesuk ke dalam makmal dan berpura-pura ingin duduk di Stesen/ Bus Stop
atas sebuah bangku yang usang (cari bangku yang mempunyai Resap Group (Mengingat semula)
kaki senget). Guru menunjukkan reaksi menyedari bangku rosak Qudrat Activity (Aktiviti berempat)
dan mengambil bangku yang lain.
Minta murid menyatakan sebab kenapa guru tidak duduk di
bangku pertama. (Tulis di petak K -knowledge di papan putih) PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Perkembangan Pelajaran (aktiviti) Peta Bulatan
 Murid berada dalam kumpulan, Guru meminta setiap ahli Peta Buih
kumpulan menulis suatu produk kegunaan harian dalam kertas Peta Buih Berganda
stiker dan di letakkan di tengah-tengah meja. Peta Pokok
Murid berbincang mencari fungsi setiap produk yang ditulis. Peta Dakap
Kumpulan memilih satu produk dan wakil murid melakar kaitan Peta Alir
antara komponen, fungsi dan objek tersebut. Peta Pelbagai Alir
Guru memilih kumpulan secara rawak dan membentangkan Peta Titi /
hasil kerja. Murid lain mencatat.
 Murid kembali dalam aktiviti kumpulan. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
Guru melekatkan simbol garisan fungsi di sudut makmal. Mengaplikasi /
Setiap kumpulan meletakkan lakaran sistem fungsi di tengah Menganalisis /
meja. Menilai /
Guru secara spontan memberikan situasi berkaitan produk yang Mencipta
dipilih (pastikan situasi tersebut sesuai dengan tahap murid).
Murid berbincang bagaimana membentuk dan melukis sistem ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
fungsi. Bahasa
 Wakil kumpulan melakar model fungsi. Kelestarian Alam Sekitar
 Wakil kumpulan membuat perbentangan Nilai Murni /
 Guru mengedarkan soalan penilaian TP3, murid mengisi Sains dan Teknologi /
Jawapan dalam peta titi, berbincang dan membuat rumusan. Patriotisme
BAHAN BANTU Kreativiti dan Inovasi /
LCD / Power Point Keusahawanan
MENGAJAR Buku Teks /
(BBM) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Buku Rujukan /
Modul / Kelestarian Global
Carta / Model Pendidikan Kewangan
Bahan Bercetak
Lain-lain (Nyatakan) : / PENTAKSIRAN
Kertas stiker, kertas sebak Latihan Bertulis
- Lembaran kerja
STANDARD - Modul /
Membina model fungsi menggunakan lukisan sistem fungsi dan
PRESTASI TP3 membuat rumusan dengan memberi satu contoh percanggahan
Lisan
fizikal. Kuiz
Pembentangan /
RELEKSI Kehadiran murid: ........................................ Lain-lain (Nyatakan) :
.............................................................
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai .
kemahiran mengenalpasti analisis fungsi
yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari
ini.

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


………………………………………................................
Tindakan Susulan :
- .........................................................................