Anda di halaman 1dari 6

Merujuk Elemen Bidang Keberhasilan intervensi, nyatakan

Isu : Pemakanan yang sihat kurang diamalkan oleh murid-murid.

Matlamat : S2-. Meningkatkan amalan pemakanan sihat .


MATRIKS TOWS/PEMILIHAN INISIATIF/STRATEGI
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
S1. Guru Besar Cemerlang W1. Amalan coaching dan mentoring dalam kalangan
pemimpin pertengahan kurang dilaksanakan.
DALAMAN S2. Barisan Penolong Kanan berpengalaman yang
komited dalam penyediaan Program Pemajuan W2. Pemimpin sekolah kurang menjalankan
Sekolah(SKPMg2) pemantauan kepada guru SKPMg2 (1.1.3) tidak
cemerlang 62.50%.
S3. Pemimpin mengamalkan gaya kepimpinan
menyokong dan berorientasikan pencapaian. W3. Kurang melaksanakan program atau aktiviti
tentang aspek sahsiah murid.(Amalan Memberi Salam
S4. Bilik darjah dan bilik khas yang mencukupi. & Ucapan Terima kasih).

S5. Kemudahan asas pengajaran dan pembelajaran W4. Kehadiran murid Sekitar 90% - 93% tidak
yang baik. mencapai KPI PPD (95%)

S6. 2 orang Guru Cemerlang. (ICT & Matematik) W5. Rumusan PAJSKR (BMI) berlebihan berat badan
LUARAN - 14.29%., Obesiti - 13.55
S7. Sebahagian besar guru adalah siswazah 91%. Tidak Cergas – 30%

W6. Segelintir guru kurang mengamalkan sifat kasih


sayang.

W7. Budaya hormat-menghormati dalam kalangan


guru dan murid kurang dihayati..

W8. Perancangan dan aktiviti yang melibatkan


komuniti kurang dirancang.

PELUANG (OPPORTUNITIY) S+O W+O

O1. Terdapat banyak kemudahan awam.


O2. Mudah mendapat sumbangan tenaga mahir S1, S2, S3, S4, S5, S7 + O1, O2, O3
daripada semua pihak W2, W3, W5, W7 + O2, O5, O7
Meningkatkan kualiti PdPC guru melalui
O3. Hubungan yang baik dengan Polis daerah. PAK 21 Meningkatkan amalan pemakanan sihat.
O4. Hubungan dengan agensi luar seperti UTM,
KEJORA dan pemimpin komuniti setempat.

O5. Pengurusan kantin yang cemerlang – (90% - 95%)


Penarafan Kendiri kantin.

O6. Ibu bapa sentiasa menyokong program sekolah.

O7. Jaringan yang baik dengan Pejabat Kesihatan


Daerah.

ANCAMAN (THREATS) / CABARAN S+C/T W+C/T


(CHALLENGE)

T1. . Latar belakang ibu bapa murid yang pelbagai


kerana terdiri daripada guru, penjawat awam yang lain, T1, T3 + S1, S2, S5, S6 W1, W3, W6, W7+ T1, T2
pekerja industri, dan bekerja sendiri menyebabkan aras
pemikiran yang berbeza. Meningkatkan skor guru dalam Standard 4 Pembangunan Sahsiah Guru Perlu ditingkatkan.
SKPMg2
T2. Pengaruh negatif daripada kawasan
persekitaran(Budaya yang pelbagai)
T1 + S4, S5
T3. Sekolah berdekatan dengan cybercafe. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan
pembelajaran dalam kalangan ibu bapa

Strategi 1 S1- Meningkatkan kualiti PdPC guru melalui PAK21.


Strategi 2 S2- Meningkatkan amalan pemakanan sihat.
Strategi 3 S3- Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pembelajaran dalam kalangan ibu bapa
Strategi 4 S4- Meningkatkan skor guru dalam Standard 4 SKPMg2.
Strategi 5 S5- Meningkatkan pembangunan sahsiah guru

PEMILIHAN INISIATIF/STRATEGI BERDASARKAN KEUTAMAAN/ PEMBERATAN

Menggunakan skala likert 1 – Amat rendah 2 – Rendah 3 – Sederhana


4 – Tinggi 5 – Amat Tinggi

BIL KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3 STRATEGI 4 STRATEGI 5

1 Tahap kebolehlaksanaan Proses kerja 4 5 4 3 3

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3 4 4 3 3

3 Sumber kewangan dan kos pembiyaaan berhemah 4 5 4 4 3

4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengakapan 4 4 4 3 4

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 4 3 3 3

Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai 3 4 3 3 4


6
objektif, matlamat/isu, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 2 3 4 3 3

8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 5 4 3 3

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 3 4 4 4 4

Jumlah Skor 29 38 34 27 30

Keputusan Keutamaan Strategi 4 1 2 5 3

SENARAI INISIATIF/STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1. Strategi 2 : Meningkatkan amalan pemakanan sihat dalam kalangan murid-murid.


2. Strategi 3: Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pembelajaran dalam kalangan ibu bapa
3. Strategi 5: Meningkatkan pembangunan sahsiah guru
4. Strategi 1 : Meningkatkan kualiti PdPC guru melalui PAK21
5. Strategi 4 : Meningkatkan skor guru dalam Standard 4 SKPMg2