Anda di halaman 1dari 42

BUSINESS & MANAGEMENT (BAM)

SEPTEMBER / 2020

BBPS 4103

STRATEGIC MANAGEMENT

NO. MATRIKULASI : 860712495591001


NO. KAD PENGENALAN : 860712495591
NO. TELEFON : 012-8693143
E-MAIL : riduanbinawang@oum.edu.my
PUSAT PEMBELAJARAN : TAWAU LEARNING CENTRE
TASK 1 & TASK 2
KANDUNGAN
NO TAJUK
1. VISI DAN MISI ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.1 VISI - MENILAI VISI
1.2 MISI - MENILAI MISI
1.3 MENGANALISIS KEBERKESANAN VISI DAN PERNYATAAN MISI

2. ANALISIS LUARAN
2.1 MATRIKS FAKTOR PERSEKITARAN LUARAN (EEFM)

3. ANALISIS DALAMAN
3.1 MATRIKS FAKTOR ORGANISASI DALAMAN (IOFM)

4. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN (SWOT)


ASTRO HOLDING BERHAD

5. GENERAL ELECTRIC (GE) MATRIX ASTRO MALAYSIA HOLDINGS


BERHAD

6. ISU-ISU UTAMA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN STRATEGI


KORPORAT

7. ISU-ISU UTAMA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN STRATEGI


PERNIAGAAN

8. STRATEGI PENILAIAN DAN KAWALAN

1
1. VISI DAN MISI ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
Astro Malaysia Holdings Berhad (“Astro”) adalah syarikat kandungan dan pengguna
terkemuka di Malaysia, yang melayani 5.7 juta atau 75% isi rumah Malaysia di platform TV,
radio, digital dan perdagangan. Sebagai jenama yang dipercayai, Astro menjadikan rakyat
Malaysia terhibur dan dimaklumkan dengan pelbagai kandungan sukan vernakular, antarabangsa
dan langsung, dengan 24 juta individu. Pada tahun 2019, pihak astro meningkatkan pengalaman
menonton pelanggan dengan melancarkan Ultra Box, set-top 4K Ultra High Definition (4K
UHD) terbaru dengan Rakaman Awan, dan memperkenalkan bundel jalur lebar kandungan untuk
memenuhi keperluan pelanggan. Dengan tiga perkhidmatan streaming eksklusif, Astro GO,
HBO GO dan iQIYI, Astro mempunyai pangkalan pelanggan terbesar untuk perkhidmatan
streaming video di Malaysia, dengan lebih daripada 2.6 juta pengguna berdaftar. Astro Radio
menempatkan jenama radio tertinggi Malaysia di semua bahasa utama, tersedia di darat dengan
16.9 juta pendengar mingguan dan digital dengan 3 juta pengguna radio digital bulanan. Aplikasi
hiburan dan gaya hidup pelbagai bahasa kami, SYOK menawarkan akses ke semua jenama radio
serta podcast dan video asli. Jenama digital astro menjadi tuan rumah 11.6 juta pelawat unik
bulanan digital sementara Go Shop, perniagaan membeli-belah dan perdagangan kediaman astro,
berurusan dengan 2.2 juta pembeli. Sebagai penerbit filem terkemuka di Malaysia, Astro
komited untuk meningkatkan standard filem tempatan dengan filem blockbusters seperti Hantu
Kak Limah, BoBoiBoy Movie 2, Paskal, Polis Evo 2 dan The Garden of Evening Mists yang
memenangi anugerah. Pada TK20, Astro Shaw memperoleh 50% bahagian penjualan box office
tempatan. Astro dipilih oleh pengguna sebagai Pemenang Terbaik Jenama Malaysia dan kategori
Platinum dalam kategori Jaringan Media, dan dimasukkan ke dalam Putra Hall of Fame untuk
kemenangan ke-10 berturut-turut di Putra Brand Awards 2019. Asas kami, Yayasan Astro Kasih
menyokong jangka panjang usaha yang berpengaruh dipandu oleh tonggak utama pembelajaran
sepanjang hayat, pembangunan masyarakat, sukan dan persekitaran.
Dalam mencapai suatu tujuan ia memerlukan suatu perancangan dan tindakan nyata
untuk mencapai matlamat tersebut. Secara umumnya, boleh di katakan bahawa Visi dan Misi
adalah suatu konsep perancangan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di
rancang untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah "Persepsi mental terhadap jenis Lingkungan
yang individu, atau organisasi, bercita-cita untuk mewujudkan dalam jangka masa yang luas dan
mendasari syarat untuk mewujudkan persepsi ini". Visi adalah hasil yang mahu dicapai individu
ataupun suatu organisasi. Visi juga adalah sama maksud dengan istilah impian dan cita-cita, dan
disandarkan pada misi yang dilaksanakan (usaha). Manakala Misi didefinisikan "Tujuan penting
2
organisasi, terutama mengenai mengapa hal itu ada, sifat perniagaan di dalamnya, dan pelanggan
yang ingin dilayani dan memuaskannya". Misi juga bermaksud usaha yang akan dilaksanakan
bagi mencapai visi itu.

1.1 VISI - MENILAI VISI


Visi yang ingin di capai oleh syarikat Astro Malaysia Holding Berhad adalah untuk
memenangi hati dan minda rakyat melalui radio pertama, TV dan perkhidmatan media di
Malaysia. Jika melihat kepada visi yang telah ditetapkan, syarikat Astro ingin menarik perhatian
dan kepercayaan pelanggan astro ini bagi memilih syarikat ini mejadi satu media utama
kegemaraan rakyat malaysia dan di luar negeri seperti Brunei dan Singapura.

1.2 MISI - MENILAI MISI


Manakala Misi yang telah ditetapkan dalam syarikat Astro Malaysia Holding Berhad ini
pula adalah untuk mewujudkan organisasi yang akan memaksimumkan kepuasan pelanggan
dalam kualiti, penghantaran masa, penyelesaian masalah, perkhidmatan dan kawalan kos dalam
perkhidmatan yang diberikan. Melihat kepada misi yang telah ditetapkan oleh syarikat ini,
syarikat ini juga dilihat ingin memastikan setiap perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan
berada pada tahap maksimum. Selain itu juga perlu mempunyai kualiti dan mampu
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dalam setiap perkhidmatan yang
diberikan.

1.3 MENGANALISIS KEBERKESANAN VISI DAN PERNYATAAN MISI


Bagi mencapai Visi dan Misi Syarikat Astro Malaysia Holding Berhad ini, ia perlulah
mencapai objektif yang telah ditetapkan bagi mencapai target atau matlamat yang diinginkan
oleh syarikat tersebut. Melihat kepada perkara ini, antara objektif yang ingin dicapai oleh
syarikat ini ialah seperti berikut:
a. Membina satu empayar perniagaan secara agresif pada masa akan datang.
b. Meninggkatkan keupayaan teknologi supaya dapat mengatasi pelbagai masalah
komunikasi.
c. Mengembangkan saiz pasaran ke seluruh pelusuk negeri dengan kadar 80 peratus
pada masa akan datang.
d. Meningkatkan mutu produksi filem dan program realiti yang diselia Astro bagi
meningkatkan keberkesanan rancangan kepada pelanggan.
3
e. Meningkatkan pelaburan daripada perkhidmatan yang dilanggan oleh pelanggan
bagi menjamin kecairan aliran tunai keluar masuk.

2. ANALISIS LUARAN
Setelah menjalankan imbasan persekitaran, sekarang ia lebih mudah untuk pengurus
menentukan faktor yang dianggap sebagai peluang dan ancaman kepada organisasi. Peluang
adalah faktor atau desakan yang memberikan tindak balas atau kesan yang menguntungkan
kepada organisasi. Dengan kata lain, faktor yang boleh menawarkan perniagaan baharu atau
bidang perniagaan baharu sama ada dari segi produk, perkhidmatan atau pasaran yang akan
diberi khidmat. Ia adalah faktor yang kelihatan selaras dengan aktiviti perniagaan semasa, dan
juga berpadanan dengan visi dan misi organisasi. Peluang juga adalah bidang yang boleh
memberikan jurusan pasaran khusus yang menumpukan kepada bidang tertentu dari segi
produk, perkhidmatan dan pasaran. Dalam melakukan analisis persekitaran, satu daripada
cabaran paling besar adalah untuk mengenal pasti dan menentukan peluang yang boleh
memberikan kelebihan strategik kepada organisasi. Desakan ini biasanya mempunyai kesan
langsung ke atas prestasi dan hasil organisasi, sama ada dalam jangka pendek ataupun panjang.
Dalam usaha untuk menentukan peluang yang ada untuk organisasi, pengurus strategik perlu
membuat senarai faktor luaran, dan kemudian mengenal pasti desakan yang boleh memberikan
kesan paling kritikal ke atas organisasi. Proses tersebut boleh bermula dengan senarai yang
panjang tetapi pada penghujungnya, pengurus akan mengakhiri dengan sedikit desakan
strategik yang berkait secara langsung dengan organisasi. Berikut adalah merupakan Jadual
Astro Malaysia Holding Berhad bagi mengenal pasti peluang dan ancaman yang mungkin
dihadapi dalam organisasi tersebut.

Aspek Peluang Ancaman


 Kadar pertumbuhan  Cukai syarikat yang tinggi
ekonomi yang tinggi
 Produktiviti yang rendah
Ekonomi  Kadar inflasi yang rendah
 Perbelanjaan pengguna yang
tinggi

 Gaya hidup yang berubah  Sikap negatif terhadap etika

Sosial  Tahap pendidikan yang tinggi  Variasi antara budaya


 Nilai sosial yang positif

4
 Dasar kerajaan berkaitan  Dasar fiskal dan dasar
subsidi kewangan yang
Politik  Cukai syarikat yang tinggi merugikan

 Sokongan kerajaan tempatan

 Produk dan perkhidmatan  Kadar inovasi yang tinggi


dengan kemajuan  Kos penyelidikan dan
Teknologi teknologi terkini pembangunan yang
 Penggunaan Internet tinggi
yang meluas

Setelah menjalankan imbasan persekitaran, pengurus strategik mungkin mahu menilai


setiap faktor luaran dan melihat bagaimana faktor ini memberikan peluang atau ancaman kepada
organisasi. Satu cara untuk melakukannya adalah dengan membangunkan matriks faktor
persekitaran luaran (EEFM). David (2003) membangunkan matriks faktor persekitaran luaran
(EFEM) sementara wheelen dan hunger (1996) membangunkan analisis faktor strategik luaran.
Kedua-dua matriks ini fitrahnya adalah sama. Agar dapat membangunkan EEFM, pengurus
strategik harus menuruti langkah-langkah ini:

(i) Senaraikan faktor persekitaran luaran. Kenal pasti peluang terlebih dahulu diikuti
dengan ancaman;
(ii) letakkan pemberat kepada setiap faktor yang dikenal pasti tadi. Skor 0.00 bererti
bahawa faktor tersebut adalah tidak penting dan tidak mempunyai apa-apa kesan strategik
ke atas organisasi. Skor 1.00 bererti bahawa faktor tersebut adalah sangat penting dan
mempunyai kesan besar ke atas organisasi. Jumlah pemberat perlu ditambah sehingga
1.00;
(iii) berikan taraf bagi setiap faktor dengan skala antara 1 hingga 5, yang mana taraf 5
bererti bahawa faktor tersebut bertindak baik dengan strategi firma tersebut, manakala
skala 1 bererti bahawa faktor itu bertindak lemah ke atas strategi firma;
(iv) gandakan setiap pemberat yang telah diberikan dengan skor penarafan tadi untuk
menentukan skor pemberat; dan
(v) jumlahkan skor pemberat bagi setiap faktor untuk menentukan keseluruhan skor
pemberat bagi organisasi tersebut.

5
2.1 MATRIKS FAKTOR PERSEKITARAN LUARAN (EEFM)
Analisa Penilaian Faktor Luaran ( EEFM ) Astro Malaysia Holding
Mata
Faktor   Pemberat Kedudukan
(jumlah)
Peluang        
1 Peningkatan permintaan daripada pasaran 0.12 3 0.36
2 Buruh dan jenama produk 0.07 2 0.14
3 Peluang-peluang baru untuk pemasaran 0.1 3 0.3
4 Kepelbagaian di kalangan citarasa pengguna 0.09 3 0.27
Peningkatan dalam ruang pasaran global bagi
5 produk 0.12 3 0.36
Ancama
n        
1 Terus pertumbuhan ekonomi yang lemah 0.16 2 0.12
2 Peningkatan harga bahan-bahan utama 0.13 2 0.12
3 Peningkatan kemajuan teknologi 0.12 3 0.36
4 Persaingan industri media 0.07 2 0.14
5 Peningkatan dalam pelbagai produk 1   2.93
JUMLAH purata mata pemberat 2.93

3. ANALISIS DALAMAN
Setelah mengimbas persekitaran dalaman organisasi dan mengenal pasti faktor utama
untuk organisasi, organisasi boleh meringkaskan analisis dalam bentuk Matriks Faktor Dalaman
Organisasi (IOFM). Matriks ini juga dikenali sebagai Matriks Penilaian Faktor Dalaman oleh
David (2003) atau Analisis Faktor Strategik Dalaman oleh Wheelen dan Hunger (1996). Agar
dapat membangunkan Matriks Faktor Dalaman Organisasi (IOFM), langkah yang berikut perlu
diikuti:

(a) Senaraikan faktor dalaman organisasi yang penting. Kenal pasti terlebih dahulu
kekuatan dan kelemahan;
(b) Tentukan pemberat untuk setiap faktor yang telah dikenal pasti tadi. Skor 0.00
bermaksud bahawa faktor itu langsung tidak penting dan tidak mempunyai apa pun kesan
strategik ke atas organisasi. Skor 1.00 bererti bahawa faktor itu adalah sangat penting dan
memberi kesan besar ke atas organisasi. Jumlah pemberat mestilah berjumlah 1.00;
(c) Kira kadar setiap faktor dengan skala 1 hingga 5, yang kadar 5 bermaksud bahawa
faktor bertindak baik terhadap strategi firma, manakala skala 1 bermaksud bahawa faktor
bertindak lemah kepada strategi firma;
(d) Gandakan setiap pemberat yang telah ditentukan dengan skor kadar untuk
menentukan skor pemberat; dan
6
(e) Jumlahkan skor pemberat untuk setiap faktor untuk menentukan skor pemberat
keseluruhan untuk organisasi itu.

3.1 MATRIKS FAKTOR ORGANISASI DALAMAN (IOFM)


Skor
No. Faktor Dalaman Organisasi Pemberat Kadar
Pemberat
Kekuatan
1. Syer pasaran besar 0.15 3 0.45
2. Pengurusan atasan yang berpengalaman 0.05 2 0.1
3. Pengurusan berpasukan 0.10 3 0.3
4. Budaya korporat 0.10 2 0.2
5. Kualiti produk yang tinggi 0.10 5 0.5
6. Keberuntungan yang tinggi 0.10 5 0.5

Kelemahan
1. Hubungan majikan-pekerja yang lemah 0.05 3 0.15
2. Belanjawan pengiklanan yang terhad 0.10 4 0.4
3. Hubungan tegang dengan kerajaan 0.15 2 0.3
4. Pengurusan sistem maklumat yang lemah 0.10 2 0.2
Jumlah 1.00 3.10
Keputusan menunjukkan bahawa syarikat mempunyai kekuatan utama dalam keuntungan
dan kualiti produk. Ini adalah disebabkan oleh syer pasaran besar yang diperoleh oleh organisasi.
Namun, dari segi kelemahan, organisasi perlu menambah baik bajet pengiklanan dan hubungan
kerajaan kerana ia boleh mempengaruhi aktiviti masa depan. Hubungan majikan-pekerja juga
perlu ditangani. Walau bagaimanapun, organisasi adalah dalam kedudukan yang diinginkan.

4. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN (SWOT)


ASTRO HOLDING BERHAD
Apabila satu organisasi menggunakan kaedah penilaian kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman (SWOT – strengths, weaknesses, opportunities and threats), matriks TOWS boleh
menjadi potensi panduan dalam memilih pilihan strategik sesuai. Dalam matriks TOWS,
peringkat pertama adalah untuk menyenaraikan semua potensi kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman yang dihadapi organisasi. Kemudian, padankan kekuatan dengan peluang (SO –
strengths with opportunities) dan kekuatan dengan ancaman (ST – strengths with threats) untuk
menentukan tindakan yang paling sesuai dan logikal. Oleh itu, proses ini membawa kepada

7
pengenalpastian beberapa strategi SO dan ST yang sedia untuk organisasi. Proses ini akan
diteruskan dengan pilihan kelemahan dan peluang (WO – weaknesses and opportunities), dan
kelemahan dan ancaman (WT – weaknesses and threats). Berikut merupakan jadual matriks
TOWS:

Analisis SWOT ini diperlukan bagi setiap jenis perniagaan yang dijalankan kerana
analisis ini adalah merupakan perancangan strategik bagi syarikat. Analisis SWOT ini
merupakan persekitaran dalaman dan luaran perniagaan sama ada negatif atau pun positif. Ia
dianalisis bagi mendapatkan maklumbalas daripada pelbagai aspek supaya syarikat dapat
membuat perancangan jangkaan untuk memajukan serta mengembangkan lagi saiz perniagaan.

4.1 KEKUATAN (STRENGTH)


Kekuatan merupakan perkataan pertama daripada perkataan SWOT. Analisis bagi
kekuatan ini lebih dikenali sebagai kelebihan dalaman organisasi. Kekuatan ini dapat membantu
syarikat memperkukuhkan dan mengembangkan lagi operasi syarikat.

a) Kelengkapan Alatan Dan Kemudahan Yang Lengkap


Alatan yang lengkap disediakan oleh syarikat untuk keguanaan semua staf bagi
menjadikan susunan kerja yang lebih teratur dan lengkap. Kemudahan yang canggih juga
digunakan oleh staf bagi mempercepatkan dan memudahkan proses kerja. Contohnya
penggunaan PDA phone untuk menghantar butir pelanggan oleh ‘Direct Sales Agent’, kepada
bahagian pembuat akaun ‘Create Account Center’. Komputer juga disediakan oleh pihak syarikat
untuk semua kakitangan pejabat iaitu pentadbiran dan beberapa komputer khas untuk kegunaan

8
setiap ejen juga diberikan di satu sudut pejabat bagi memudahkan setiap ejen membuat semakan
akaun (follow up) daripada pendaftaran yang diterima daripada pelanggan.

b) Mempunyai Kursus Latihan Tersendiri


Syarikat Astro telah menubuhkan satu unit lembaga khas yang mempunyai kemahiran
yang tinggi serta berpengatahuan luas dalam bidang pemasaran dan pengurusan. Setiap staf
dalam organisasi akan menjalani kursus yang diselia oleh unit lembaga tersebut. Kursus yang
diadakan adalah mengikut spefikasi yang telah ditetapkan oleh syarikat mengikut bidang tugas
setiap bahagian. Kursus latihan ini juga mengajar dan membimbing staf bekerja dalam satu
pasukan. Antara contoh kursus yang diberikan kepada pekerja di bahagian jualan langsung ialah
teknik menjual dalam masa 3 minit (3 minute skill selling). Kursus seperti ini akan menjadikan
ejen menjadi lebih berpengalaman dan lebih berkeyakinan untuk melakukan jualan kepada
pelanggan dan mendapatkan jualan yang maksimum untuk setiap hari.

c) Waktu urusniaga yang panjang.


Syarikat Astro cawangan Johor Bahru memulakan waktu urusniaga bermula jam 9.00
pagi hingga 6.00 petang pada setiap hari Isnin hingga Jumaat dan jam 9.00 pagi hingga jam 1.00
petang setiap hari Sabtu untuk pekerja bahagian pejabat. Waktu urusniaga bagi seorang ejen
jualan pula adalah bebas kerana mereka boleh membuat jualan dalam masa 24 jam sehari. Waktu
jualan yang tiada had ini memberi kekuatan kepada syarikat untuk mendapatkan hasil jualan
yang tiada had. Cara penjualan bagi ejen adalah bergantung kepada mentaliti seorang ejen untuk
merancang cara penjualan mereka tetapi setiap jualan yang mereka jalankan mestilah tidak
memburukkan imej syarikat dan mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat.

d) Syarikat Yang Menerajui Industri Penyiaran TV Dan Radio Menggunakan


Satelit Parabola
Satu-satunya siaran jenis berbayar yang memberikan perkhidmatan kualiti gambar dan
frekuensi radio yang terbaik. Sistem komunikasi yang digunakan oleh syarikat dikategorikan
sebagai jenis yang paling canggih di Malaysia. Penggunaan teknologi moden dan canggih
membolehkan syarikat menjadi syarikat tunggal dalam bidang penyiaran berbayar. Teknologi
yang menggunakan pancaran satelit iaitu gelombang-ku untuk menghantar signal dari pusat
operasi iaitu di Bukit Jalil atau di Cyberjaya akan memancarkan program yang telah diubah suai

9
dan yang telah diatur untuk tontonan pengguna ke satelit MEASAT dan seterusnya daripada
satelit MEASAT ke parabola di kediaman pengguna.

e) Mempunyai Struktur Kewangan Yang Kukuh


Syarikat ini mempunyai modal yang cukup untuk menampung kos operasi syarikat serta
pengendalian sistem dengan kerjasama antarabangsa. Syarikat ini adalah salah satu syarikat yang
tersenarai di bursa saham. Hal ini jelas menunjukkan kepada keuntungan yang diperolehi yang
menjadikan kekuatan kepada syarikat untuk menjalankan operasi syarikat.

4.2 KELEMAHAN (WEAKNESSES)


Kelemahan menerangkan kepada keburukan dalaman organisasi dimana ia mampu
menjadi risiko yang bahaya kepada syarikat jika ia tidak diatasi. Kelemahan pada organisasi
astro ini boleh dilihat daripada beberapa aspek terpenting dalaman organisasi.

a) Tenaga Kerja Yang Tidak Mencukupi


Staf bahagian jualan tidak mencukupi dimana staf jualan bahagian Johor hanya
mempunyai 55 orang bagi menjalankan promosi bergerak seluruh Johor. Pembahagian staf
jualan ini menjadikan satu kelemahan kepada syarikat untuk meningkatkan keuntungan syarikat.
Berbeza dengan staf di cawangan Kuala Lumpur yang mempunyai kekuatan tenaga kerja
seramai 110 orang ejen. Bagi kawasan negeri Johor, jumlah ejen yang berkhidmat pada masa
kini adalah tidak mencukupi untuk menampung tenaga ejen yang ditugaskan untuk membuat
jualan di seluruh johor. Tenaga kerja yang diperlukan oleh organisasi adalah dalam satu posisi
atau kelompok adalah 10 orang ejen. Daripada itu organisasi perlu mencari jalan penyelesaian
untuk menyelesaikan masalah ini.

b) Pengurusan Masa Bagi Sesuatu Kes Atau Masalah Memerlukan Campurtangan


Beberapa Bahagian Lain
Pengurusan bagi mengaktifkan status penggunaan astro di kediaman pelanggan adalah
terhad kepada seorang ‘Direct Sales Agent’. Hal ini kerana, ia memerlukan peranan dan
kerjasama daripada beberapa bahagian lain untuk memainkan peranan membuat akaun dan
mengagihkan set dekoder kepada pemasang sebelum pemasang akan memasang dan
mengaktifkan Astro di kediaman pelanggan. Tugas bagi seorang ejen untuk mendapatkan jualan
dan menghantar maklumat pelanggan terus ke Kuala Lumpur menggunakan telefon PDA adalah
10
satu kemudahan dan teknologi yang cepat. Walaubagaimanapun pihak Astro Kuala Lumpur akan
membuat pengesahan dengan pelanggan sebelum maklumat pelanggan diserahkan kepada
bahagian pembuat akaun (ACD) untuk didaftarkan. Setelah akaun pelanggan telah wujud, ia
akan diserahkan kepada bahagian teknikal untuk melaksanakan pemasangan. Pengurusan bagi
kes seperti ini sahaja memerlukan 4 hingga 5 bahagian pekerja untuk diselesaikan.

c) Pekerja Tidak Mempunyai Spefikasi Kerja Atau Standart Piawaian Kerja Yang
Diperlukan
Staf yang bekerja di bahagian jualan di Astro ini rata-rata tidak mempunyai pengetahuan
mengenai pemasaran mahupun tentang perniagaan. Mereka ini boleh dikategorikan sebagai
pekerja yang bukan daripada bidang jualan. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa risiko
syarikat untuk mengambil pekerja seperti ini adalah tinggi. Justeru itu, pihak syarikat perlu
mewujudkan kursus untuk memberikan pendedahan cara dan teknik bagi membuat jualan yang
berkesan.

d) Sistem Susunatur Fail Dan Maklumat Tidak Teratur Pada Sesuatu Masa
Susunatur fail dan maklumat pelanggan pada sesuatu masa terutama pada waktu
pertengahan bulan dan awal bulan. Masalah ini timbul kerana pelanggan-pelanggan yang
mendaftar untuk melanggani astro mempunyai pelbagai masalah yang menjadikan sistem
susunatur fail dan maklumat pelanggan menjadi tidak teratur. Pengasingan fail dan maklumat
yang dilakukan mengikut status akaun pelanggan telah mewujudkan situasi dimana sistem
susunatur fail menjadi tidak teratur dan sistematik. Satu bentuk penyelesaian ialah mewujudkan
peti simpanan khas mengikut status akaun pelanggan tersebut.

e) Waktu Kerja Bagi Semua Pekerja Adalah Fleksibel


Pekerja bahagian pejabat dan ejen jualan langsung mempunyai masa kerja yang fleksible
dan tidak tetap. Bagi pekerja bahagian pejabat mereka akan bekerja sehingga kerja pukul 6.00
petang, tetapi bagi sesetengah pekerja akan melewatkan waktu kerja mereka sehingga pukul 9.00
malam. Perkara ini berlaku atas disebabkan penimbunan kerja seharian yang meningkat dari hari
ke hari, sekiranya pihak pengurusan mempunyai masalah daripada bahagian pembuat akaun
(ACD) iaitu pihak Astro Kuala Lumpur. Kes ini terjadi pada pertengahan Januari 2010 yang
menyebabkan pekerja bahagian ini mengalami tekanan kerja. Bagi ejen jualan langsung pula
mempunyai dua jenis kategori iaitu ejen ‘task force’ dan ejen biasa. Waktu bekerja bagi ejen
11
biasa adalah sepenuh masa dan kadang kala mempunyai syif pembahagian waktu kerja. Separuh
waktu lagi bagi ejen yang bekerja waktu syif mempunyai kelonggaran untuk membuat jualan
(bekerja) atau pun tidak membuat jualan pada hari tersebut. Ia adalah bergantung kepada konsep
keusahawanan yang mereka pelajari.

4.3 PELUANG (OPPURTUNITY)


Peluang adalah menerangkan mengenai faktor-faktor luar organisasi yang menyediakan
peluang kepada organisasi untuk lebih berkembang. Setiap organisasi atau syarikat perlu
mengambil peluang yang ada untuk memajukan serta meningkatkan keuntungan syarikat yang
boleh diperolehi daripada peluang yang sedia ada.

a) Meliputi Siaran Televisyen Seluruh Dunia


Saluran-saluran di dalam program Astro adalah program-program menarik yang boleh
ditontoni oleh seisi keluarga. Pelbagai tarikan diwujudkan bagi menjadikan Astro adalah sebuah
syarikat penyiaran yang tiada tandingan kerana saluran yang diwujudkan adalah tidak terdapat
oleh pesaing penyiaran lain. Penggunaan perkataan ‘Macam-macam Ada’ adalah satu simbol
yang menunjukkan bahawa hanya melanggan Astro, ‘kita boleh terokai dunia walaupun hanya di
hujung jari dengan berbagai-bagai informasi boleh di dapati daripada Astro. Daripada tarikan
pelbagai saluran ini, syarikat menganggarkan pulangan modal yang tinggi iaitu dengan
keuntungan yang berlipat kali ganda daripada pelaburan yang dilakukan.

b) Perkembangan Teknologi kini mendorong syarikat mengeluarkan produk yang


lebih berkualiti
Syarikat ini mempunyai peluang dan pasaran yang besar dimana syarikat MEASAT
Broadcast Network System ini adalah jenis syarikat antarabangsa dan penggunaan komunikasi
multimedia adalah yang paling canggih. Pasaran produk syarikat semakin berkembang dan
diterima umum oleh pengguna walaupun ia adalah jenis siaran berbayar. Pengguna pada zaman
sekarang adalah pengguna yang mengikuti perkembangan teknologi dan mereka dikategorikan
sebagai pengguna yang mempunyai ilmu serta celik IT. Perubahan teknologi biasa kepada
teknologi baru dan lebih maju seperti teknologi terkini iaitu Astro B.yond. Teknologi Astro
B.yond ini adalah jenis ‘High-Definition’ (HD), perubahan ini memberikan peluang kepada
pengguna untuk mendapatkan kualiti gambar yang lebih jelas dan merasakan ia seperti melihat
secara langsung walaupun dari rumah.
12
c) Kemudahan Interaksi Dan Pembabitan Hubungan Dengan Syarikat Penyiaran
Negara Luar
Kemudahan dan peluang yang diambil oleh syarikat untuk membuat hubungan dengan
negara luar adalah satu kelebihan kepada syarikat. Hasil hubungan yang dimenterai dengan
syarikat penyiaran negara-negara luar telah menjadikan syarikat Astro sebagai peneraju utama
dalam penyiaran di Malaysia. Perkara ini jelas dilihat dimana syarikat ASTRO ALL ASIA
NETWORKS plc (ASTRO) adalah hak milik MEASAT Broadcast Network System Sdn Bhd.
Syarikat Astro ini menjalinkan hubugan kerjasama yang meliputi beberapa negara lain di asia. Ia
wujud secara tidak langsung kerana MEASAT Broadcast Network System dibangunkan oleh
usahasama beberapa negara asia seperti india dan Hong Kong.

d) Tarikan Program Realiti Yang Dibangunkan Atau Diwujudkan Dibawah Seliaan


Astro
Program realiti yang diperkenalkan oleh Astro adalah salah satu tarikan kepada pengguna
untuk melanggan perkhidmatan Astro. Program realiti seperti Akademi Fantasia dan Raja Lawak
adalah antara program yang menaikkan tahap atau ‘volum’ penggunaan Astro. Kesempatan yang
diambil daripada minat penduduk malaysia terutama rakyat berbangsa Melayu terhadap program
realiti jenis hiburan ini telah meningkatkan permintaan pengguna untuk melanggan Astro dan
ada yang melanggan Astro hanya semata-mata untuk menonton rancangan realiti yang
diterbitkan oleh pihak Astro.

4.4 ANCAMAN (THREAT)


Ancaman adalah berteraskan kepada faktor luar yang dapat menganggu operasi, jualan,
dan keuntungan syarikat. Satu penghalang kepada syarikat untuk menjalankan operasi kerana
mempunyai ancaman yang boleh mengugat kepada produk, perkhidmatan, sekaligus keuntungan
syarikat.

a) Gangguan Hujan “rain fade”


Hujan adalah anugerah yang dikurniakan kepada manusia dan bumi ini. Gangguan ini
adalah masalah yang dihadapi oleh semua sistem komunikasi satelit di mana-mana sekalipun
walaupun ia merupakan satelit yang paling canggih. Titisan air hujan mampu menutupi serta
menganggu transmisi yang mengakibatkan kekaburan dan kehilangan signal untuk sementara

13
waktu. Daripada permasalahan ini jelas menunjukkan ada pengguna yang tidak berpuas hati
dengan perkhidmatan yang disediakan walaupun ia adalah masalah global.

b) Tempoh Proses Pemasangan Lewat


Tempoh proses pemsangan bagi pendaftaran baru untuk melanggani perkhidmatan Astro
biasanya memerlukan tujuh hari masa bekerja. Proses ini memerlukan beberapa bahagian
bekerjasama dalam membuat akaun dan menguruskan siapa pemasang (installer) sebelum
perkhidmatan Astro pelanggan aktif. Masalah yang timbul bagi proses ini jika berlaku
pertindihan kerja bagi staf berkenaan yang akan menyebabkan proses membuat akaun akan
menjadi lewat. Akhirnya, pelanggan yang pada awalnya mahu melanggani Astro berubah fikiran
dan membatalkan pendaftaran tersebut.

c) Set Dekoder Yang Mengalami Masalah Teknikal


Set dekoder adalah mesin yang memainkan penting sebagai penyimpan data yang
dialirkan melalui transmisi daripada satelit ke set parabola di kediaman pelanggan. Masalah
teknikal yang tidak dapat dijangka boleh berlaku pada bila-bila masa. Permasalahan ini boleh
memudaratkan perkhidmatan selepas jualan dimana ia boleh menyebabkan pengguna atau
pelanggan perkhidmatan Astro memotong atau memberhentikan perkhidmatan Astro yang sedia
ada. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa masalah ini boleh menyebabkan pihak syarikat akan
kehilangan pelanggan dan seterusnya menyebabkan kerugian kepada syarikat. Reputasi syarikat
sebagai syarikat penyiaran televisyen dan radio berbayar nombor satu negara juga akan jatuh
walaupun hanya disebabkan masalah teknikal yang dihadapi oleh pelanggan perkhidmatan Astro.
Status produk yang berkualiti perlulah dipertingkat dan diperketatkan lagi kepada syarikat
pengeluar set dekoder tersebut.

d) Faktor Ekonomi Semasa Yang Tidak Menentu


Syarikat yang bertapak dan menjalankan perniagaan di Malaysia akan menghadapi risiko
terbesar jika ekonomi negara mengalami inflasi kerana mereka akan mengalami kerugian dan
berbeza pula jika ekonomi negara mengembang bangun. Ekonomi negara bergantung kepada
pengaliaran keluar masuk dana dan pengagihan wang ringgit di dalam negara. Justeru, faktor ini
mampu memberi kesan kepada syarikat sekiranya ekonomi meleset, syarikat juga akan
mengalami kerugian serta peratusan pelanggan untuk pendaftaran baru adalah rendah. Oleh yang

14
demikian, syarikat perlu menyediakan pelbagai perancangan altenatif bagi memastikan faktor
ekonomi semasa tidak menjejaskan keuntungan secara drastik kepada syarikat.

Analisis Persekitaran Luaran TOWS/COWS Matriks


(ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD)
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Luaran  Kelengkapan alatan dan  Tenaga kerja yang tidak
kemudahan yang lengkap mencukupi
 Mempunyai kursus latihan  Pengurusan masa bagi
tersendiri sesuatu kes atau masalah
 Waktu urusniaga yang panjang. memerlukan campurtangan
 Syarikat yang menerajui industri beberapa bahagian lain
penyiaran TV dan radio  Pekerja tidak mempunyai
Luaran menggunakan satelit parabola spefikasi kerja atau standart
 Mempunyai struktur kewangan piawaian kerja yang
yang kukuh diperlukan
 Sistem susunatur fail dan
maklumat tidak teratur pada
sesuatu masa
 Waktu kerja bagi semua
pekerja adalah fleksibel
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
 Meliputi siaran  Meningkatkan kelengkapan bagi  Menambah tenaga kerja
televisyen seluruh dunia memberikan liputan yang lebih bagi meningkatkan
 Perkembangan menyeluruh kemampuan syarikat
Teknologi kini  Meningkatkan latihan dan kursus meningkatkan keupayaan
mendorong syarikat seiring dengan pembangunan  Mengurangkan
mengeluarkan produk teknologi bagi meningkatkan campurtangan dari
yang lebih berkualiti kualiti bahagian lain dalam
 Kemudahan interaksi  Meningkatkan perhubungan menyelesaikan masalah
interkasi antara pihak syarikat dan  Meningkatkan tahap
dan pembabitan
pelanggan kemahiran pekerja
hubungan dengan
 Menggunakan teknologi canggih mengikut standard yang
syarikat penyiaran ditetapkan oleh syarikat
bagi menarik lebih ramai
negara luar pelanggan dengan penyiaran yang  Meningkatkan sistem
 Tarikan program realiti lebih baik pengurusan fail syarikat
yang dibangunkan atau yang lebih baik
diwujudkan dibawah  Menetapkan sistem bekerja
seliaan Astro yang lebih sistematik
kepada pekerja bagi
mendapatkan kualiti kerja
yang lebih baik
(T)ANCAMAN: Strategi SC Strategi WC
 Gangguan Hujan “rain  Meningkatkan kualiti siaran 
fade” dengan membangunkan teknologi
 Tempoh proses syarikat
pemasangan lewat  Mempercepatkan tempoh
 Set dekoder yang pemasangan bagi mendapatkan
siaran yang dikehandaki oleh
15
mengalami masalah pelanggan
teknikal  Menukar dan memperbaharui set
 Faktor ekonomi semasa penyiaran yang lebih baik
yang tidak menentu  Mengurangkan kos perbelanjaan
bagi program yang tidak
berfaedah

5. GENERAL ELECTRIC (GE) MATRIX ASTRO MALAYSIA HOLDINGS


BERHAD
Kritikan terhadap matriks BCG telah mendorong general electric untuk mendapatkan
khidmat mckinsey & company untuk membangunkan alat portfolio yang lebih sesuai. Ini telah
membawa kepada pembangunan grid sel sembilan-kali-sembilan. GE percaya bahawa kekuatan
perniagaan dalaman (sama dengan paksi mendatar) harus merangkumi faktor lain seperti syer
pasaran, posisi teknologi, keberuntungan, saiz, kualiti produk, khidmat pelanggan, imej produk,
kelebaran barisan produk dan banyak lagi. Daya tarikan industri (sama dengan paksi menegak)
yang mengukur faktor luaran harus juga merangkumi kadar pertumbuhan pasaran, saiz pasaran,
keberuntungan industri, struktur kompetitif, kitaran perniagaan, ketersediaan tenaga kerja, isu
sosial, isu persekitaran dan juga politik serta peraturan kerajaan.

5.1 ULASAN KEWANGAN KUMPULAN


FY18 telah menjadi tahun yang cukup mengujakan untuk kami, kami mencapai PATAMI
tertinggi selepas IPO sebanyak RM771 juta, ini seiring dengan tumpuan kami ke atas
transformasi digital dan perniagaan seluruh kumpulan dalam usaha kami untuk
mempertingkatkan pengalaman pelanggan kami. Dalam landskap operasi yang mencabar
bersama dengan sentimen pengguna yang lemah, kami mempertingkatkan penembusan isi rumah
daripada 71% kepada 75% dan mencatat hasil yang menggalakkan ke atas semua enjin
pertumbuhan perniagaan – adex, dagangan dan NJOI masing-masing meningkat sebanyak 2.4%,
11.1% dan 20.5%.

16
Hasil
Hasil kekal berdaya tahan pada RM5.53 bilion berbanding dengan RM5.61 bilion pada
FY17, disokong oleh usaha pempelbagai hasil yang berjaya. Adex, dagangan, NJOI dan produksi
merekodkan pertumbuhan pendapatan membanggakan yang mengurangkan kesan kemerosotan
dalam hasil langganan. ARPU berkurangan sedikit kepada RM99.9 juta, akibat daripada
perbelanjaan berhati-hati oleh pelanggan yang menyelaraskan semula perbelanjaan hiburan
mereka memandangkan kenaikan kos sara hidup.
NJOI terus memacu penembusan di seluruh isi rumah, dengan pertumbuhan hasil
sebanyak 20.5% kepada RM100 juta, terutamanya disebabkan peningkatan dalam penggunaan
isi rumah dan kenaikan yang sepadan dalam belian prabayar dalam tahun. Hasil perkhidmatan
produksi bertambah 180.5% kepada RM96.9 juta dalam tahun memandangkan kami memperoleh
kontrak penyiaran sukan dan produksi dalam negara dan kawasan serantau. Memanfaat ke atas
jangkauan media platform berbilang kami seluruh TV, radio dan digital, hasil adex kami
meningkat sebanyak 2.4% kepada RM722 juta ditengah-tengah kemerosotan dalam industri
pengiklanan sebanyak kira-kira 8% daripada RM4.93 bilion kepada RM4.55 bilion. Prestasi
kami disokong oleh peningkatan 6% dalam adex TV, manakala radex berprestasi baik dalam
persekitaran yang mencabar. Terdapat dalam adex adalah peningkatan 16.7% dalam adex digital.
Cabang dagangan kami, Go Shop mencatat pertumbuhan hasil sebanyak 11.1% kepada RM290
juta dalam persekitaran makroekonomi yang lemah. Indeks sentimen pengguna berpurata pada
79.3 mata di tengah-tengah kadar inflasi sebanyak 3.5% yang meningkat 1.7 peratus mata tahun-
ke-tahun, sebahagian besar akibat daripada kos sara hidup yang meningkat, terutamanya yang
berkaitan dengan yang asasi seperti pengangkutan dan makanan.

EBITDA
Pada FY18, EBITDA meningkat sebanyak 0.2% kepada RM1.82 bilion terutamanya
disebabkan usaha mengoptimumkan dan pendigitalan keseluruhan kandungan, kos untuk
memberi khidmat, dan penyiaran dan operasi, yang menyebabkan perbelanjaan operasi
berkurangan daripada RM4.53 bilion kepada RM4.41 bilion. Manfaat pengendalian yang
bertambah baik daripada langkah-langkah kos berhemat menyaksikan peningkatan FCF kami
sebanyak 3.6% kepada RM1.36 bilion.

17
PATAMI
PATAMI meningkat sebanyak 23.6% kepada RM771 juta pada FY18, terutamanya
disokong oleh peningkatan dalam EBITDA, susut nilai yang lebih rendah dan pendapatan
kewangan yang lebih tinggi. Pendapatan kewangan meningkat sebanyak 386% kepada RM171.5
juta disokong oleh keuntungan forex yang tidak direalis memandangkan nilai Ringgit Malaysia
meningkat berbanding USD sebanyak 12% pada FY18. Susut nilai dan pelunasan dikurangkan
sebanyak 5.7% kepada RM680 juta terutamanya disebabkan susut nilai yang lebih rendah ke atas
STB, diimbangi oleh susut nilai yang lebih tinggi ke atas transponder tambahan yang kami
terima penghantaran pada Jun 2017. Perolehan setiap saham kami meningkat 25% kepada 15.0
sen setiap bulan.

KEDUDUKAN KEWANGAN

ASET
Aset bersih berjumlah rm653 juta, mewakili peningkatan 3.7% berbanding fy17. Jumlah aset
meningkat sebanyak 9.3% kepada Rm6.85 bilion pada fy18 terutamanya disebabkan peningkatan
sebanyak rm583 juta dalam hartanah, loji dan peralatan Timbul terutamanya daripada
permodalan transponder tambahan dan stb, dan peningkatan dalam deposit, tunai & baki bank &
amanah saham sebanyak rm315 juta, diimbangi oleh pengurangan dalam aset kewangan derivatif
sebanyak rm285 juta.

LIABILITI
Jumlah liabiliti mencatat peningkatan sebanyak 9.9% kepada rm6.19 bilion, memandangkan
jumlah liabiliti semasa meningkat sebanyak 5.4% kepada rm2.40 bilion dan jumlah liabiliti
bukan semasa meningkat sebanyak 13% kepada rm3.79 bilion. Ini adalah terutamanya
disebabkan peningkatan dalam pinjaman sebanyak rm559.6 juta, instrumen kewangan derivatif
sebanyak rm78.9 juta, diimbangi oleh pengurangan dalam pemiutang sebanyak rm74.6 juta.
Pinjaman keseluruhan meningkat sebanyak 16.4% kepada rm4 bilion, terutamanya berpunca
daripada peningkatan dalam liabiliti Pajakan kewangan berjumlah rm806 juta berikutan
penyerahan transponder pada jun 2017, terbitan tranche pertama mtn pada Ogos 2017 sebanyak
rm300 juta serta pengeluaran pertama pinjaman mata wang asing sintetik (“sfcl”) pada disember
2017 Berjumlah rm306.4 juta. Ini diimbangi oleh bayaran balik pinjaman berjangka rm
berjumlah rm300 juta, bayaran balik pinjaman Berjangka usd sebanyak usd49.5 juta, bayaran
18
balik liabiliti pajakan kewangan serta pengukuhan rm berbanding usd yang mengakibatkan
pengurangan dalam nilai buku liabiliti pajakan kewangan. Nisbah hutang/ebitda bersih kami
meningkat sedikit daripada 1.5 kali kepada 1.7 kali.

CAPEX* (PERBELANJAAN MODAL)


Jumlah capex meningkat sebanyak 6.9% kepada rm437 juta pada fy18. Capex intrastruktur
menurun sebanyak 3.7% kepada rm237 juta. Ini termasuk capex yang ditanggung untuk menaik
taraf dan membina infrastruktur teknologi yang menumpukan pada pengalaman pelanggan
termasuk penambahan ui/ux keseluruhan platform kami dan membina infrastruktur kumpulan
data kami. Sementara itu, capex stb meningkat sebanyak 22.7% kepada rm200 juta, akibat
daripada aktiviti pemerolehan pelanggan dan usaha berterusan untuk memindahkan pelanggan ke
stb tersambung kami untuk menggalakkan pengalaman pelanggan yang mendalam dan
diperkayakan untuk isi rumah.

19
PROSPEK
Tahun kewangan akan datang termasuk beberapa acara sukan utama dan sejajar dengan
tahun-tahun sukan sebelum ini, kami menjangkakan kos kandungan meningkat. Kami
terus menjadi tarikan kepada peminat sukan dan dengan bijak menguruskan kos
kandungan dengan menggunakan dasar perlindungan nilai yang konservatif, manakala
tanpa henti mengoptimumkan kos lain untuk memberi perkhidmatan yang lebih kepada
pelanggan kami.

5.2 SOROTAN OPERASI DAN KEWANGAN

20
ANALISIS BERSEGMEN DAN PRESTASI KEWANGAN SUKU TAHUNAN

21
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN KUMPULAN DIRINGKASKAN

22
PENYATA NILAI DITAMBAH

23
6. ISU-ISU UTAMA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN
STRATEGI KORPORAT

24
GAMBARAN KESELURUHAN TADBIR URUS KORPORAT
Lembaga syarikat dengan sukacitanya mengemukakan penyata ini sebagai
gambaran keseluruhan rangka kerja dan amalan CG yang terdapat dalam kumpulan kami
dalam fy18. Penyata ini hendaklah dibaca bersama dengan laporan CG yang boleh
dimuat turun daripada laman web korporat Astro. Laporan CG memberi penerangan
terperinci mengenai cara kumpulan syarikat telah menerima pakai amalan-amalan yang
disyorkan di bawah MCCG mengambil kira keadaan spesifik yang melibatkan kumpulan
syarikat, termasuk apa-apa langkah alternatif yang ada untuk mencapai keputusan yang
dihasratkan.

25
Rangka Kerja Tadbir Urus Kami
Rangka kerja tadbir urus keseluruhan Astro menekankan ke atas pematuhan
undang-undang dan peraturan berkenaan yang diterima pakai oleh Kumpulan syarikat
seperti Akta dan MMLR, serta juga galakan amalan CG yang baik termasuk amalan
pengurusan risiko yang kukuh bagi pembentukan nilai jangka panjang mampan. Tahun
lepas, Astro menduduki tempat ke-7 bagi CG dan Prestasi Keseluruhan dan tempat ke-11
secara keseluruhan di kalangan lebih daripada 900 syarikat tersenarai pada Bursa
Securities, dan memenangi Anugerah Kecemerlangan bagi Penzahiran CG pada
Anugerah MSWG-ASEAN Corporate Governance Awards 2017. Lembaga syarikat
kerap mengkaji dan menanda aras struktur dan proses tadbir urus Kumpulan syarikat
untuk memastikan bahawa ia terus mematuhi kepimpinan berkesan dan beretika, menjadi
warga korporat yang baik dan kemampanan perniagaan, dan diguna pakai demi
kepentingan terbaik Kumpulan syarikat dan pemegang-pemegang pelbagai kepentingan.

Menggalakkan Kemampanan
Dengan Kumpulan syarikat terus berkembang tapaknya ke-luar Malaysia
khususnya dalam kawasan ASEAN, Lembaga syarikat kekal menyedari keperluan bagi
amalan mampan untuk mengurus ekonomi, alam sekitar dan impak sosial syarikat untuk
menangani kepentingan jangka panjang pemegang-pemegang pelbagai kepentingan
syarikat. Berikutan penglibatan berterusan pemegang pelbagai kepentingan dan proses
memprioriti penilaian dalaman, Kumpulan syarikat telah mengenal pasti sembilan
perkara material meliputi kandungan, capaian & pengalaman pelanggan, pendigitalan &
inovasi, pempelbagaian hasil, prestasi kewangan, pengurusan risiko, pemerolehan bakat,
pembangunan & penglibatan, tanggungjawab sosial korporat dan melindungi alam sekitar
kami. Seksyen kemampanan kami dibentangkan pada muka surat 102 hingga 145.

Tanggungjawab Lembaga Pengarah kami


Lembaga Pengarah syarikat bertanggungjawab untuk mentakrif hala tuju strategik
keseluruhan perniagaan. Dalam FY18, pihak Lembaga syarikat, GCEO dan Kepimpinan
Kanan terlibat dalam sesi perancangan dua hari di luar pejabat untuk mencarta prioriti
strategik dan rancangan perniagaan keseluruhan Kumpulan kami sepanjang lima tahun
akan datang, mengambil kira antara lainnya, pengguna, trend teknologi dan pendigitalan,
diimbangi dengan penggunaan optimum modal dan lain-lain sumber. Prioriti strategik
26
dan rancangan perniagaan diperhalusi selanjutnya dan kemudiannya diluluskan oleh
Lembaga Pengarah syarikat sebelum permulaan tahun kewangan baru. Sejajar dengan
perancangan strategik dan kitaran bajet, bajet kendalian tahunan bagi FY19 juga
dikemukakan dan diterima pakai. Pendigitalan telah membawa anjakan ketara dalam
pasaran dimana kami beroperasi dari segi cabaran perniagaan dan juga peluang yang
muncul. Strategi syarikat adalah dengan itu tertumpu pada mempertahankan perniagaan
televisyen teras kami terdiri daripada TV Berbayar dan NJOI yang telah mencapai
penembusan tergabung 75% daripada jumlah isi rumah Malaysia di samping mengubah
produk dan perkhidmatan syarikat untuk memenuhi pelanggan-pelanggan individu.
Strategi individu syarikat di Malaysia disokong oleh perkhidmatan OTT, Astro GO dan
NJOI Now syarikat. Tribe, perkhidmatan OTT serantau syarikat, juga telah
mengembangkan tapak serantaunya ke dalam pasaran baru dan pada masa ini beroperasi
di Indonesia, Filipina, Singapura dan Selatan Thailand. Pihak Lembaga syarikat
bertanggungjawab bagi memantau prestasi untuk memastikan objektif strategik syarikat
dicapai. Mereka mengkaji atas dasar suku tahunan, keputusan kendalian dan kewangan
syarikat berbanding bajet yang diluluskan untuk memastikan prestasi berjalan lancar.
Selain daripada kajian suku tahunan, Lembaga Pengarah syarikat menerima kemas
kenaikan prestasi bulanan daripada Kepimpinan Kanan. Sebagai sebahagian daripada
pengawasan pihak Lembaga kami ke atas pengurusan, Kad Skor Syarikat bagi FY18
yang menyatakan petunjuk prestasi kewangan dan bukan kewangan utama yang
dipersetujui telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah kami berdasarkan pengesyoran RC
kami. Kad Skor Syarikat FY18 mengandungi KPI berhubung dengan prestasi kewangan,
pertumbuhan dan kemampanan serta bakat, kesemua adalah perlu bagi pencapaian
objektif jangka pendek syarikat dan merupakan asas utama bagi pembentukan nilai
jangka panjang.
Sebagai sebahagian daripada strategik pertumbuhan jangka panjang syarikat,
Kumpulan syarikat sentiasa menilai pasaran bagi mengenal-pasti peluang pertambahan
nilai organik dan bukan organik yang saling melengkapi, atau sejajar dengan perniagaan
teras syarikat secara stratgik. Sepanjang tahun ini, Lembaga Pengarah syarikat telah
mengkaji beberapa peluang pelaburan dan menetapkan parameter operasi di mana
pelaburan baru ini harus patuhi. Syarikat menandatangani JV dengan Karangkraf bagi
pembentukan dan penghasilan kandungan di Malaysia dan kawasan Nusantara. JV
tersebut memperuntukkan pemilikan bersama perpustakaan kandungan bahasa Malaysia
27
yang begitu mendalam dijangka dapat menjana hasil baru yang berpotensi melalui
pembentukan hasil 360° di seluruh platform berbilang TV, OTT dan digital. Disiplin
dalam kos perbelanjaan terus menjadi tumpuan utama pihak Lembaga Pengarah dan
Kepimpinan Kanan syarikat dalam menerajui perjalanan transformasi perniagaan
syarikat. Tumpuan ini lebih kelihatan dalam perbelanjaan kendalian utama syarikat,
khususnya kos kandungan yang sebahagian besarnya didenominasikan USD, melalui
kajian semula campuran kandungan, terma-terma kontrak dengan pembekal-pembekal
kandungan utama dan strategi melindung nilai di samping mengoptimumkan kos untuk
memberi khidmat. Dalam tahun ini, Lembaga kami meluluskan program sulung MTN 15
tahun bernilai RM3 bilion selepas menilai opsyen pembiayaan yang ada dan akan terus
secara oportunistik mencari sumber-sumber pembiayaan.
Penekanan ke atas strategi modal insan adalah satu lagi bidang tumpuan utama
dalam FY18 untuk memastikan syarikat mempunyai sebuah organisasi yang sesuai untuk
tujuan bagi memenuhi cabaran ekonomi digital baru. Bidang-bidang ini akan terus
menjadi di antara bidang tumpuan utama kami dalam FY19. Tanggungjawab Lembaga
Pengarah syarikat termasuk memastikan kecukupan kawalan dalaman syarikat dan
pengurusan risiko melalui pengenalan pasti berterusan dan pengurusan risiko-risiko yang
muncul yang memberi kesan ke atas Kumpulan syarikat. Atas dasar suku tahunan, ARC
syarikat mengkaji antara lain profil risiko keseluruhan Kumpulan kami dan strategi
pengurangan risiko sepadannya. Kumpulan syarikat menyelesaikan BEE tahunan bagi
FY18. Berdasarkan maklum balas daripada Pengarah-pengarah individu dan Kepimpinan
Kanan, Lembaga syarikat berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para
Pengarah syarikat, Jawatankuasa Lembaga dan Lembaga kami secara keseluruhan. BEE
telah selanjutnya menunjukkan bahawa tahap kebebasan INED kekal kukuh. Lembaga
syarikat telah mengesyorkan pemilihan semula Pengarah-pengarah kami yang akan
bersara pada AGM akan datang berdasarkan BEE. Parameter yang diguna dalam
penilaian adalah dinyatakan di bawah:

28
Lembaga syarikat juga menanda aras amalan, dasar dan prosedur CG Kumpulan syarikat
berbanding pengesyoran MCCG. Kajian rangka kerja tadbir urus keseluruhan syarikat
antara lainnya, komposisi dan struktur lembaga syarikat telah dilaksanakan pada FY18.
Berdasarkan kajian tersebut, beberapa peningkatan telah dilaksanakan termasuk
menamakan semula jawatankuasa audit ketika itu kepada ARC dalam mengiktiraf fungsi
pengurusan risikonya.

7. ISU-ISU UTAMA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN


STRATEGI PERNIAGAAN

29
INPUT ASTRO

Modal Industri
Syarikat mencipta, mengumpul dan mengedar kandungan bagi penggunaan dalam ruang
tv, ott, digital, radio dan dagangan. Syarikat mempunyai keupayaan penyiaran dan digital
yang kuat dan terdapat di seluruh malaysia serta bertapak di kawasan serantau asean.

Modal Intelek
Kandungan adalah faktor pembeza utama bagi syarikat. Syarikat mengeluarkan
kandungan untuk pasaran tempatan dan kawasan serantau yang berjumlah 12,000 jam
pada FY18. Syarikat juga mempunyai IP dalam bentuk hak penyiaran untuk kandungan
yang dibekalkan oleh rakan kongsi kandungan di mana syarikat mengumpul dan
mengedar termasuk kandungan siaran langsung. Selain itu, modal intelek syarikat
meliputi jenama dan reputasi kukuh yang syarikat telah laburkan dan bangunkan
sepanjang dua dekad yang lepas, serta hak cipta, sistem, perisian dan lesen syarikat.

Modal Insan
Syarikat memupuk bakat di udara dan di luar udara dengan pelbagai latar belakang,
keupayaan dan kepakaran. Secara kolektif, bakat-bakat yang meliputi seluruh COE
syarikat mendatangkan idea dan melaksanakan strategi mementingkan pelanggan
syarikat, terutamanya menyediakan kandungan dan penawaran terbaik yang pelanggan
syarikat inginkan dan sanggup membayar untuknya.

Modal Sosial dan Perhubungan


Syarikat membangun dan mengekalkan hubungan baik dengan pemegang pelbagai
kepentingan syarikat termasuk pelanggan, bakat, pembekal dan rakan kongsi perniagaan,
pengawal atur, pemegang saham, pembiaya dan komuniti syarikat pada umumnya.
Syarikat terlibat dengan mereka secara kerap melalui pelbagai titik sentuh untuk
memahami dan menangani kebimbangan mereka bagi memastikan syarikat mengekalkan
lesen sosial untuk beroperasi.

30
Modal Semula Jadi
Syarikat mengguna sumber alam sekitar seperti tenaga dan air dalam operasi perniagaan
harian syarikat. Syarikat sentiasa sedar, dan menyasarkan untuk mengurangkan, kesan
alam sekitar melalui amalan alam sekitar yang lebih mampan.

Modal Kewangan
Perniagaan TV dan radio, dibina atas jangkauan pasaran meluas, terus menjadi penghasil
tunai yang tinggi, membolehkan syarikat memberi ganjaran kepada pemegang saham
dengan dividen yang menarik sambil juga melabur semula bagi pertumbuhan masa
hadapan syarikat. Syarikat juga mempunyai akses yang banyak kepada pasaran kewangan
dan pemberi pinjaman institusi.

31
PERNIAGAAN TERAS
Menegaskan keupayaan kami di sekitar perniagaan isi rumah teras kami

PEMACU PERTUMBUHAN
Meningkatkan keupayaan dalam ruang individu dan sampingan perdagangan, adex dan
bakat

PELABURAN STRATEGIK
Berhemat melabur dalam peluang pertumbuhan bukan organik di malaysia dan global

32
Astro memperkasakan pelanggan untuk menonton, mendengar, membaca, membeli dan
melayan diri dalam ekosistem kami. Pembentukan nilai kami disokong oleh tunjang
strategik berikut:

PENERANGAN
Mencipta, mengagregat, mengedar, dan menjana hasil kandungan, secara tempatan dan
antarabangsa, untuk memberi proposisi kandungan yang komprehensif yang bernilai
untuk pelanggan. Memuaskan keperluan pelanggan yang berbeza dari segi pilihan
kandungan, kecenderungan perbelanjaan dan medium penggunaan dalam ekosistem
syarikat yang pelbagai.

LANDSKAP PASARAN
Meningkatkan tumpuan kepada pemilikan ip kandungan untuk membezakan penawaran,
memacu pemerolehan dan pengekalan pelanggan dan membolehkan pendatangan hasil
360°. Kandungan vernakular bernilai bagi pasaran massa malaysia. Pertumbuhan
penawaran OTT dan penawaran langsung kepada pengguna di mana banyak pilihan
menghasilkan pasaran yang berpecah. Peningkatan dalam e-dagang yang disemarakkan
oleh kemewahan semakin meningkat, peningkatan dalam tahap penembusan internet, dan
penambahbaikan infrastruktur sokongan. Kemunculan ekosistem yang besar dengan
kesan rangkaian.

STRATEGI KAMI
Proposisi kandungan komprehensif tertumpu kepada sekumpulan kandungan vernakular,
kandungan antarabangsa dan sukan langsung premium adalah kunci, memacu
penembusan dan tontonan. Melabur dalam produksi kandungan tempatan dan kandungan
vertikal − nusantara, seram, kanak-kanak, esukan − yang boleh diterima di kawasan
serantau untuk skala dan jangkauan. Memanfaatkan usaha sama kami yang baru
ditandatangani dengan karangkraf untuk membentuk kandungan untuk memberi khidmat
kepada pasaran tempatan dan nusantara. Isi rumah: Mempertahankan secara agresif
segmen TV Berbayar kami melalui pelancaran STB tersambung dan mendalami
penembusan melalui NJOI. Individu: Mereplika jangkauan isi rumah kami kepada ruang
individu melalui OTT, aset digital dan radio. Adex: Mengintegrasikan jangkauan media
berbilang platform kami, kandungan unggul, bakat di udara, dan meningkatkan susunan
33
teknologi kami, dagangan, untuk menawarkan proposisi pengiklanan bersepadu menarik
kepada pemasar. Dagangan: Kedudukan Go Shop sebagai jenama premium dagangan
yang menawarkan pengalaman membeli-belah holistik melalui e-dagang, m-dagang dan
melalui saluran membeli-belah di rumah.

8. STRATEGI PENILAIAN DAN KAWALAN


Proses pengurusan strategik menghasilkan kepada pembuatan keputusan strategik
yang mempunyai kesan dan akibat yang signifikan ke atas organisasi. Keputusan
strategik yang dibuat boleh memberikan kesan yang diinginkan mahupun yang tidak
diinginkan ke atas prestasi menyeluruh organisasi. Menjana strategi adalah penting dalam
menetapkan hala tuju dan perancangan untuk organisasi, manakala pelaksanaan strategi
menjadikan pelan tersebut kepada tindakan. Proses pengurusan strategik tidak akan
lengkap kecuali prestasi organisasi itu dinilai dan disemak. Dengan kata lain, peringkat
akhir dalam proses pengurusan strategi merupakan penilaian dan kawalan strategi. Dalam
peringkat ini, pelan tindakan yang dilaksanakan tersebut dinilai dan disemak dan tindakan
34
yang sesuai akan diambil untuk menambah baik keadaan. Dalam usaha mencuba untuk
menilai strategi yang telah dilaksanakan dalam organisasi, adalah perlu memahami
kenapakah strategi perlu untuk dinilai dan diteliti. Ini adalah penting kerana ia akan
memberikan asas untuk tindakan sedemikian. Jika ini tidak jelas kepada pengurus dalam
organisasi itu, penilaian strategi mungkin tidak memberikan kesan yang besar ke atas
prestasi organisasi dalam jangka waktu panjang. Oleh itu, sebelum menilai strategi,
organisasi perlu faham bahawa terdapat tiga elemen penting yang membentuk asas
untuk menilai strategi. Elemen penting itu adalah seperti yang berikut:
(a) Adakah strategi yang sedia ada baik untuk organisasi?
(b) Adakah strategi tersebut boleh mendatangkan manfaat untuk organisasi
pada masa depan?
(c) Adakah perlu untuk mengubah strategi tersebut?

Di Astro, pihak syarikat menyedari bahawa dengan mengambil berat akan


kesejahteraan bakat yang dimiliki, mencipta pembentukan nilai jangka panjang bagi
pemegang-pemegang saham, memperkasakan komuniti di mana syarikat beroperasi dan
menangani kepentingan pemegang-pemegang pelbagai kepentingan kami secara
keseluruhan adalah penting dalam mencapai kemampanan perniagaan.

SKOP
Pendedahan kemampanan syarikat untuk tempoh pelaporan 1 Februari 2017 hingga 31
Januari 2018 diskopkan untuk merangkumi rantau ASEAN secara keseluruhan dengan
tumpuan khusus di Malaysia sejajar dengan penumpuan operasi syarikat. Pendedahan
meliputi kesemua entiti perniagaan material di bawah Kumpulan syarikat, dan adalah
selaras dengan MMLR. Pihak syarikat melapor ke atas petunjuk-petunjuk mengikut
Inisiatif Pelaporan Global (GRI) Garis Panduan Pelaporan Kemampanan G4 dan Panduan
Pelaporan Kemampanan Bursa Malaysia.

PROSES
Dalam perjalanan syarikat ke arah mengurus kesan ekonomi, alam sekitar dan sosial
(“EES”), pihak syarikat mengambil pendekatan aktif kepada penglibatan pemegang
pelbagai kepentingan untuk mengenal pasti perkara-perkara material yang adalah penting
kepada perniagaan dan pemegang-pemegang pelbagai kepentingan syarikat. Selepas
35
mendapatkan pandangan pemegang-pemegang pelbagai kepentingan syarikat serta juga
menjalani proses menyusun prioriti dalam syarikat, pihak syarikat telah pun mengemas
kini, perkara-perkara material yang akan membolehkan kami untuk mengurus risiko-
risiko dan peluang-peluang ESS dengan lebih baik.

TADBIR URUS DAN PENGURUSAN


Lembaga syarikat adalah badan tadbir urus tertinggi dalam perjalanan kemampanan
syarikat. Perkara-perkara material utama syarikat termaktub dalam lima tunjang strategik
Astro yang terdiri daripada Kandungan, Pelanggan, Pengalaman, Pendigitalan dan Bakat,
serta juga Komuniti dan Alam Sekitar. Polisi-polisi dan sistem-sistem yang ada
berdasarkan rangka kerja urus tadbir syarikat. Kepimpinan Kanan mensejajarkan strategi-
strategi perniagaan melalui tunjang-tunjang strategik ini, dan menyampaikannya kepada
keseluruhan unit-unit perniagaan secara individu dan bakat syarikat yang telah
diperkasakan untuk melaksanakan strategi-strategi ini.

PENGLIBATAN PEMEGANG PELBAGAI KEPENTINGAN


Membina dan mengekalkan hubungan kukuh berdasarkan kepercayaan dengan
semua pemegang pelbagai kepentingan syarikat adalah penting kepada kejayaan
perniagaan Astro Malaysia Holding Berhad. Penglibatan syarikat dengan pemegang-
pemegang pelbagai kepentingan adalah berterusan, dan maklum balas yang diterima
memberikan input penting bagi mengenalpasti kematerialan syarikat. Ini akan
membolehkan pihak syarikat untuk merumus strategi-strategi bagi menangani
kebimbangan munasabah dalam kalangan pemegang pelbagai kepentingan syarikat
berkaitan dengan EES untuk kesudahannya memastikan perniagaan organisasi akan terus
kekal pada masa hadapan. Pihak syarikat terlibat dengan pemegang-pemegang pelbagai
kepentingan melalui cara-cara yang berikut:

36
PERKARA-PERKARA MATERIAL
Langkah-langkah yang kami ambil dalam mengemaskinikan perkara-perkara material
kami bagi fy18:

37
38
( 7,293 patah perkataan )

39
RUJUKAN / REFERENSI
ONLINE

Astro Malaysia Holdings Berhad, Annual Reports, Dicapai dari


https://corporate.astro.com.my/investor-relations/financial-information/annual-
reports

Svcministry, (27 April 2020), Apakah perbezaan antara visi, misi, tujuan, dan objektif?
Dicapai dari https://svcministry.org/ms/dictionary/what-are-the-differences-between-
vision-mission-aims-and-objectives/

Saujana, Pengertian Visi dan Misi, Dicapai dari


http://handpage.blogspot.com/p/pengertian-visi-dan-misi.html

Smartzul, (07 November 2011), Apakah Itu Misi Dan Visi Perniagaan?, Dicapai dari
https://blog.smartusaha.com/apakah-itu-misi-dan-visi-perniagaan/

Bivisyani Questibrilia, (05 Ogos 2019), Pengertian Visi dan Misi, Syarat, Manfaat,
Perbedaan dan Contoh, Dicapai dari https://www.jojonomic.com/blog/visi-dan-
misi/

Ways To Build The Entrepreneurship, (25 Ogos 2018), Faktor Dalaman Dan Luaran
Dalam Perniagaan, Dicapai dari http://evanmiki123.blogspot.com/2015/04/faktor-
dalaman-dan-luaran-dalam.html

Market publishers, (Oktober 2020), Astro Corporation Fundamental Company Report


Including Financial, SWOT, Competitors and Industry Analysis, Dicapai dari
https://pdf.marketpublishers.com/bac_swot/astro_corporation_swot_analysis_bac.pdf

Nurhaiza Che Mat, (30 November 2017), SWOT, TOWS Matric, Strategi DiJana Dan
Pelan Strategik Unit Kaunseling Sekolah, Dicapai dari
http://www.nurhaizachemat.com/2017/11/swot-tows-matric-dan-pelan-strategik.html

40
Eduzaurus, The Astro And It'S SWOT Analysis, Dicapai dari https://eduzaurus.com/free-
essay-samples/the-astro-and-its-swot-analysis/

Fern Fort University, Astro Resources Nl SWOT Analysis / Matrix, Dicapai dari
http://fernfortuniversity.com/term-papers/swot/nyse/5032-astro-resources-nl.php

B.K. Sidhu, (18 Februari 2012), Astro Rancang Strategi Hadapi Persaingan, Dicapai
dari https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2012/02/18/astro-rancang-strategi-
hadapi-persaingan

Prof Datuk Dr Md Zabid Abdul Rashid, Open University Malaysia (OUM), Disember
2014, BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK.

41