Anda di halaman 1dari 9

FASA/MASA

AKTIVITI

BUTIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

PERMULAAN Set induksi ( 3 minit )

Memanaskan badan ( Secara dinamik ) ( 5 minit)

a) Pengenalan kepada permainan sepak takraw ( fokus kemahiran memeha) a) Meningkatkan suhu badan.

1. Guru menunjukkan contoh gambar pemainan sepak takraw

Aktiviti di lakukan secara kelas

Murid memberi perhatian

1. Guru tegaskan supaya murid melakukan aktiviti dengan serius bagi mengelakkan kecederaan. 2. Seorang murid akan dipilih secara rawak sebagai ketua untuk melakukan aktiviti memanaskan badan. Kandungan; 1. Lari ulang alik gelanggang sebanyak 3 kali. 3. Regangan otot-otot. a) Bahagian leher atau kepala b) Bahagian tangan c) Bahagian pinggang d) Bahagian peha e) Bahagian kaki - aktiviti menggunakan bola takraw

Aktiviti dilakukan secara berkumpulan.

Guru memantau perlakuan murid.

Guru memantau perlakuan murid

PERKEMBANGAN

( 15 minit) Langkah 1 ( 5 minit)

Kemahiran memeha menggunakan teknik imegeri. ( secara individu)

Guru menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu. - Latihan kemahiran asas individu. 1.Murid akan di bahagikan kepada 2 kumpulan A dan B. 2. Kumpulan A dan B akan berdiri berhadapan. 3.Kaki di bengkokkan 90 darjah dan menyentuh tapak tangan. 4.mengunakan kedua-dua belah kaki, dominan dan bukan dominan sebanyak 20 kali ulangan. 5.Mengaplikasikan cara dan teknik yang betul memeha berdasarkan perlakuan kaki.

Kumpulan A Kumpulan B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Guru memantau perlakuan murid.

Langkah 2 ( 5 minit)

Memeha secara individu dengan bola takraw

Guru menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu. 1.Murid A dan murid B memegang bola takraw sebiji seorang, melambung bola dan memeha secara individu 2.Murid A dan B melakukan secara serentak. 3.sua murid perlu melakukan aktiviti ini dengan kedua-dua belah kaki dominan dan bukan dominan. 4.Murid mengulangi lakuan sebanyak 20 kali.

Kump. A

Kump. B

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Guru memantau perlakuan murid

Langkah 3 ( 5 minit)

Memeha secara berpasangan

Murid melakukan demonstrasi terlebih dahulu dan guru memastikan perlakuan tersebut betul. X 1.Latihan kemahiran asas memeha secara berpasangan. 2.Aktiviti di lakukan sama seprerti aktiviti 1 dan bersama pasangan masing-masing 3.Murid akan melakukan aktiviti memeha bersama pasangan masing-masing secara bebas. 4.Murid A akan melambung bola kepada Murid B, dan Murid B akan memeha. Dan di ulangi kepada murid A. 5. Aktiviti ini perlu di lakukan dengan kaki dominan dan bukan dominan dengan ulangan sebanyak 20 kali. X

X = Murid

Kemuncak ( 5 minit)

Memeha dalam permainan sepak takraw sebenar.

Murid dibahagikan kepada beberapa regu iaitu satu regu terdiri daripada 3 orang. X 1. Murid akan mengaplikasikan Memeha dalam permainan sepak takraw yang sebenar. 2. Kemahiran memeha perlu di aplikasikan dalam permainan kecil ini. 3. Regu yang memungut mata 5 terlebih dahulu akan dianggap sebagai pemenang.

X X

X X

Guru memantau perlakuan dan cara permainan yang betul.

X ( murid yang akan bermain berada dalam gelanggang sepak takraw )

PENUTUP Menyejukkan badan ( 5 minit ) 1. Regangan biasa. 1. Murid berjalan di sekitar kawasan yang ditetapkan. 2. Murid mengambil tempat yang sesuai untuk melakukan regangan. 3. Murid akan melakukan aktiviti regangan dalam kumpulan besar. 4. Seorang murid menjadi ketua dalam melaksanakan aktiviti regangan. X X X X X X K X X

K = Ketua X = Murid Penggulungan secara kelas.

2. Rumusan

Guru membuat rumusan tentang pengajaran dan pembelajaran hari ini. - Memeha adalah salah satu kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. -Memeha bertujuan untuk bertahan dan menganbil bola servis.

X X X

G X X X X X X Bersoal jawab jika perlu.

G = Guru X = Murid

FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IKHTISAS SEPAK TAKRAW TAJUK: KEMAHIRAN MEMEHA DISEDIAKAN OLEH : MOHD AMMAR RASYID BIN ABDUL MANAP MUHAMMAD HANIFF BIN HAMID PENSYARAH : EN. OMAR BIN MD SALLEH D20101039310 D20101039327

RANCANGAN PENGAJAR DAN PEMBELAJARAN : KEMAHIRAN IKHISAS SEPAK TAKRAW Tarikh Hari Bilangan Pelajar Masa Jantina Minggu Tingkatan Tunjang Pembelajaran Tajuk Fokus Pembelajaran : : : : : : : : : : 06 September 2011 Khamis 25 orang 3.00 p.m 5.00 p.m Lelaki 10 2 Vitex Kemahiran Memeha Sepak Takraw ( Memeha ) Kemahiran ( Memeha ) ( untuk menyelamatkan bola servis yang laju dan rendah serta mengawal bola ) Pelajar telah mengetahui apa itu permainan sepak takraw dan sepak sila yang betul. Sebilangan pelajar pernah menyertai acara ini dan juga pernah menonton acara ini dimainkan. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat : i. Pelajar dapat melakukan kemahiran memeha dengan teknik yang betul. ii. Melakukan kemahiran memeha dengan menggunakan bahagian peha dominan dan bukan dominan dengan betul sekurang-kurangnya 15 kali daripada 20 kali percubaan. i. Pelajar dapat memahami kemahiran memeha dengan cara yang betul dalam permainan sepak Takraw. i. Menanamkan keyakinan diri, keberanian dan keseronokan. ii. Mewujudkan kerjasama antara pelajar.

Pengetahuan Sedia Ada

Objektif Psikomotor

: :

Kognitif

Afektif

KBKK Persediaan Pelajar

: :

Pelajar dapat mengaplikasikan konsep-konsep sains sukan dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. i. Kelengkapan sukan( kasut dan pakaian yang sesuai untuk permainan sepak takraw) ii. Pelajar mempunyai kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Alatan untuk aktiviti P&P memeha : Bola takraw Net Takraw Gambar/poster permainan sepak takraw Bip Kon

Persediaan ABM