PENDEKATAN KLASIK/ NEOKLASIK

KONSEP ASAS
‡ Fahaman Klasik/Orthodoks ‡ Fahaman Neoklasik/Liberal/Kapitalis ‡ Merkantilisme/nasionalisme ekonomi
± Perlindungan ± Pemencilan ± Polisi

‡ Kapitalisme

Ekonomi politik Klasik
‡ Pelopor / penyumbang utama: ‡ Adam Smith ‡ David Ricardo (faedah bandingan, anti protectionisme) ‡ John Stuart Mill (kebebasan, utiliti, reformasi) ‡ Thomas Robert Malthus ‡ Karl Marx
Klasik/neoklasik I 3

Adam Smith
‡ Rujukan: The wealth of nations
‡ Faktor kekayaan negara
± ± ± ±

Modal modal, teknologi Buruh- pengkhususan & produktiviti buruh (bab 4) Tgn ghaib perdagangan bebas Peranan negara yg minimum

‡ Teori faedah mutlak:
± Faedah mutlak diperolehi apabila sebuah negara mengeluarkan lebih byk brg tertentu berbanding negara lain ± Bagaimana? - pasaran bebas, pengkhususan & produktiviti buruh & c/tgn negara yg minimum

5/8/2010

SKSJ2013

4

Ekonomi politik klasik
‡ Self-regulating capitalist economy
± Self interest, goal-seeking behavior ± Competition common humanity ± Private property by natural law ± Price mechanism demand & supply ± Limited government

Klasik/neoklasik I

5

Modal & buruh
‡ Modal
± Modal fizikal ± Modal sosial ± Modal insan ± Modal kewangan

‡ Teori nilai
± Pengkhususan buruh ± Pembahagian buruh antarabangsa baru
Klasik/neoklasik I 6

Tgn ghaib
‡ Aspek individualisme, naturalisme & keagungan pertukaran ‡ Mekanisme harga harga distabilkan oleh permintaan dan penawaran ‡ C/tgn negara utk:
± Kelancaran pasaran ± Keselamatan ± Kemudahan awam

Klasik/neoklasik I

7

KAPITALISME
Kuasa pengguna Pasaran bebas/ laissez-faire

Persaingan

Tiada campur tangan kerajaan

Mekanisme harga

Pemilikan persendirian

5/8/2010

SKSJ2013

8

Peranan negara

Menyediakan kemudahan awam

Menjaga keselamatan

Menyedia / melaksanakan undang2 dan peraturan bagi kelancaran pasaran

5/8/2010

SKSJ2013

9

Hukum permintaan
‡ Hubungan songsang antara tingkat harga dgn permintaan disebabkan oleh:
± Faktor brg pengganti, penggenap ± Faktor pendapatan benar kuasa beli ± Faktor utiliti sut berkurangan

5/8/2010

SKSJ2013

10

Faktor mempengaruhi permintaan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Harga barang, brg lain Pendapatan Citarasa pengguna Jangkaan harga pd masa depan Saiz penduduk Musim Dasar kerajaan harga maksimum lebihan permintaan
SKSJ2013 11

5/8/2010

Hukum penawaran
‡ Jumlah barangan yg sedia ditawarkan/ dibekalkan oleh firma pada satu tingkat harga dan masa tertentu individu/pasaran ‡ Hubungan positif antara tingkat harga dgn kuantiti ditawarkan

5/8/2010

SKSJ2013

12

Faktor mempengaruhi penawaran
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Harga barang, brg lain, faktor Teknologi pengeluaran Kuota Faktor luar jangkaan Dasar kerajaan harga minimum lebihan penawaran

5/8/2010

SKSJ2013

13

Pasaran seimbang
Harga

penawaran A

Permintaan Barang
5/8/2010 SKSJ2013 14

Pasaran persaingan sempurna
Persaingan - ramai penjual & pembeli Brg homogen Kebebasan keluar masuk brg & perkhidmatan Firma sbg penerima harga Pengetahuan sempurna ttg pasaran di kalangan pengguna ‡ Faktor mobiliti ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
5/8/2010 SKSJ2013 15

Pasaran monopoli
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penjual tunggal Brg & perkhidmatan tiada pengganti hampir Firma penentu harga Pengiklanan tidak penting Tiada kebebasan keluar masuk bg firma lain

5/8/2010

SKSJ2013

16

Pasaran oligopoli
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Firma2 saling bergantungan Brg homogen/ pengganti hampir Kuasa mempengaruhi pasaran Halangan kemasukan ke dlm industri Persaingan bukan harga Model Kartel OPEC

5/8/2010

SKSJ2013

17

Pertumbuhan ekonomi
‡ Perkembangan ekonomi berbentuk fizikal dari semasa ke semasa ‡ Perubahan keluk kemungkinan pengeluaran dpd E kpd F ‡ Petunjuk ekonomi:
± Ukuran KNK per kapita ± Agihan pendapatan ± Kadar hidup
5/8/2010 SKSJ2013 18

Faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Pertambahan penduduk Galakan kerajaan Kemahiran buruh & usahawan

Kestabilan politik, sosial & ekonomi

Pertambahan pelaburan

Galakan kerajaan

Kekayaan sumber alam

Perluasan pasaran

Kemajuan teknologi

5/8/2010

SKSJ2013

19

Halangan kpd pertumbuhan ekonomi
‡ Masalah makroekonomi
± Pengangguran ± Inflasi ± Stagflasi pengangguran & inflasi serentak ± Kemelesetan ekonomi

‡ Maka diperlukan dasar fiskal, kewangan, kawalan langsung

5/8/2010

SKSJ2013

20

Andaian asas Neoklasik
‡ Individu ada pilihan rasional
‡ Individu maksimumkan utiliti ‡ Pengeluar maksimumkan untung ‡ Tindakan aktor ekonomi saling bergantung berdasarkan maklumat yg ada

‡ Pasaran sbg institusi memenuhi kehendak pengguna - Adakalanya gagal memenuhi kehendak pengguna mkt failures
5/8/2010 SKSJ2013 21

Teori pilihan rasional
‡ Keusahawanan - Individu & firma bersifat rasional & sentiasa memilih utk memaksimakan keuntungan ‡ Penggunaan adalah titik permulaan teori ini di semua peringkat
± Mikro ± Makro ± A/bangsa

‡ Prinsip utama:
± Pemaksimuman untung bagi pengeluar ± Pemaksimuman utiliti bagi pengguna
5/8/2010 SKSJ2013 22

Hakmilik harta
Prinsip hak asasi manusia Hak memiliki harta utk tujuan ekonomi Aliran Natural Rights hak semulajadi Aliran Positivis hak dicipta oleh sistem politik ‡ Tertakluk kpd peraturan negara & a/bangsa masalah2 berkaitan ‡ ‡ ‡ ‡

5/8/2010

SKSJ2013

23

RUMUSAN
‡ Model klasik sesuai utk British abad ke-19, tidak sesuai dgn masa kini - terlalu ideal, western, byk masalah ‡ Negara boleh/perlu c/tgn negara utk hadapi kegagalan pasaran melalui dasar fiskal ‡ Contoh:
± Cukai tinggi/lump-sum/per unit ke atas firma yg monopoli ± Kawalan harga
5/8/2010 SKSJ2013 24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful