Anda di halaman 1dari 21

1

KEMAHIRAN
KOMUNISKASI
BERKESAN
Komunikasi
• Perhubungan atau interkasi sosial di antara dua pihak
(Penyampaian dan penerima.

Komunikasi yang berkesan


• Adalah apabila sesuatu mesej yang disampaikan dapat diterima
oleh penerima dengan jelas
3
Kemahiran Komunikasi
Berkesan

Lisan dan Kesantunan


Bukan Lisan
Laras
Bahasa
• Proses pemindahan maklumat menerusi suara dari
guru kepada seorang atau sekumpulan murid
Cth: Soal jawab & Penerangan

• Keberkesanan komunikasi bergantung kepada


penyampaian maklumat yang jelas, lantang dan
mudah difahami oleh penerima
5
•Menggunakan bahasa melayu
Sebutan dalam pembelajaran untuk
mengelakkan penggunaan dialek
yang pelbagai
•Pengunaan ayat yang ringkas dan
Jelas dan padat
Tersusun •Bertujuan untuk mengelak salah
tafsir dan kekeliruan
Intonasi • Mempelbagaikan intonasi
7
8
9
Kemahiran
bukan lisan

Bahasa Lambang & Muzik dan


Tubuh Artifak Bunyian

10
Bahasa Badan

11
12 12
13
Lambang dan Artifak
• Setiap budaya mempunyai khazanah dan artifak
sebagai warisan bangsa dan budaya
• Terdapat artifak yang memainkan peranan dalam
menyampaikan mesej yang jelas dan diterima dengan
mudah oleh masyarakat
India : ‘Thali’ tanda persaudaraan dan kasih
sayang
Iban : manik-manik sebagai rantai tanda
kemewahan
Melayu : Tepak sireh tandan kemesraan
Cina : Minuman teh & paying merah tanda
kemesraan
sesuai
• Masyarakat atau etnik menunjukkan perasaan mereka melalui nada atau bunyi-
bunyian, sama ada bunyi-bunyian daripada vokal atau menggunakan peralatan
Contohnya

Melayu: acara perkahwinan diringi dengan pukulan kompang


acara pengebumian dalam keadaan yang tidak riuh atau bising

Iban : mendengarkan muzik tertentu pada upacara pengebumian


(merupakan amalan menunjukkan kasih sayang dan kehormatan)
• Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa / variasi
yang ada pada setiap penutur
• Berubah-ubah mengikut situasi
• Bergantung kepada situasi luaran dan juga latar
belakang sosial & budaya
• Penggunaan laras bahasa yang sesuai
memudahkan murid terima mesej
• Laras bahasa biasa
• Laras bahasa akademik
• Laras bahasa sastera/ kreatif
• Laras bahasa agama
• Laras bahasa sukan
• Laras bahasa sains
• Laras bahasa rencana
• Laras bahasa iklan/perniagaan
• Laras bahasa media massa
• Laras bahasa undang-undang
• Laras bahasa ekonomi
• Kesantunan merupakan perlakuan
seseorang yang tidak mengancam
pihak lain sewaktu berinteraksi
• Guru dan kesantunan :
- Pantang larang etnk berbeza
- Jenis hidangan makanan
- Pemilihan kata yang sesuai

21