Anda di halaman 1dari 21

|  Pensyarahd  
 
Yhli Kumpulan 3
  
   
 
 
  
à à 
„  
  
 
     
     
     
   
     
     
  
  
  
àaksud Komunikasi Berkesan
º      
   
 
   
 
º     
 
     
 
 
àaksud Halangan
V Pemesongan
6 Bahasa yang tidak jelas maksudnya yang
digunakan semasa berkomunikasi antara satu
sama lain.
6 Menggunakan perkataan-perkataan yang susah
difahami dan jargon
|  KOMUK 
ikelaskan kepada lima kategori
|alangan fizikal
|alangan bahasa
|alangan sikap penghantar
|alangan sikap penerima
|alangan alam sekitar
|  
Õ halangan yang melibatkan kedua-dua belah pihak
Õ Keadaan fizikal yang membezakan penyampai
dan penerima dari sudut pendidikan, latar
belakang, pemahaman, tahap intelektual dan
sebagainya
Õ da orang yang biasa menggunakan cara
komunikasi yang agak kasar dan ada juga yang
lemah lembut
Õ Menjadi halangan fizikal yang ketara apabila
kedua-dua golongan ini berkomunikasi
|  |

Õ Perbezaan asal usul dan keturunan


Õ Penggunaan dialek yang kurang jelas, laras
bahasa yang berbeza, panjang ayat yang
digunakan, kefasihan sebutan, kelancaran
perkataan yang digunakan dan nada suara
Õ esuatu perkataan mungkin membawa erti
yang berbeza antara individu
|  K P PE 
Õ ikap penghantar yang sering memerintah,
mengarah, mengancam, memberi amaran dan
menghakimi akan memberikan kesan kepada
penerima
Õ Penerima akan menjadi pasif, tidak kreatif, takut
dan terkongkong
Õ Penampilan penyampai sangat penting dalam
memberi keyakinan kepada penerima untuk
mendengar apa yang ingin disampaikan
Õ ikap penghantar yang kerap menasihat atau
menyiasat dan bertanya secara terperinci akan
membuatkan penerima merasa tidak selesa
|  
  
Õ da penerima yang telah mengetahui maklumat
yang ingin disampaikan oleh penghantar akan
menganggap komunikasi itu membosankan dan
mula
memberi perhatian terhadap perkara lain
Õ esetengah penerima tidak dapat menerima
maklumat baru kerana menganggapnya tidak
perlu
Õ eandainya kenyataan atau maklumat yang
diterima bercanggah dengan apa yang disangka
akan menghalang penerima untuk terus
mendengar dan menerima mesej
|   

Õ Keadaan persekitaran yang tidak selesa, bising,
jarak jauh, gelap atau kotor turut mempengaruhi
keberkesan satu proses komunikasi
Õ ndividu akan mudah rasa tertekan dan tidak
menumpukan kepada apa juga yang ingin
disampaikan
Õ lam sekitar yang tidak selamat juga
mengundang kepada gangguan yang jelas dalam
komunikasi misalnya sewaktu rebut petir dan
banjir
Punca |alangan Komunikasi :
Ô  

  


  

- Bahasa badan atau isyarat anggota badan


merupakan bahasa yang tidak mengeluarkan
bunyi.
- Contoh : sentuhan, memek muka.
 
 
V Perkataan mempunyai makna yang berbeza
terhadap sesuatu perkara.
V Maksudnya positif pada setengah budaya
namun pada masa yang sama negatif kepada
pengamal budaya yang lain.
V Cth : Bahasa melayu ͞awa͟ : cantik - Bahasa
arawak ͞awa͟ : sombong
a 

  
V Bagi sesetengah budaya nada bertukar
mengikut situasi.

V Cth : tatus yang merujuk kepada tahap


seseorang dalam organisasi.
  
V Merupakan tindak balas yang berasaskan
perasaan yang mempengaruhi tindakan
individu.
V Cth : Orang yang marah, pendiam tetapi
menyimpan kemarahannya,
6 EC  
6 MEU K U Y 
 | M OE| PEY MP 
 PEEM

6 BUK  
6 MEU K MEMEK MUK
6 E K B 
6 B | Y 
6 PEE K M 
pY KYH à YY
HYpY Y KOà KY
V D  

V 

  
 V 
 
  

 
 

V 
  

 


 
V

  
 
 
 
V !   
pY KYH à YY
HYpY Y KOà KY
r ‰

 
r "
 
r   


 
r # 
   
r


r
 
V 
 
 

 
 
V 
   
 

pY KYH à YY
HYpY Y KOà KY
V $#%&$' '('$&
r

 
)
 
 

 
)
r
  

 
r "  


r

r 
 
r
 
 
 

pY KYH à YY
HYpY Y KOà KY
× 
  
× (
 
 
×   
× ‰ 
 
×× ‰ 
 
 

*Mengumpat seseorang dibelakangnya
Kesimpulan
Õ P     
     
      
    
   !  
     ""#
$  %  "" 
     
     
   
Y Y 
 

