Anda di halaman 1dari 23

3.1.Sistem Ekonomi 3.1.

1 Fedualisme dan Kapitalisme di Asia


1Menghuraikan system ekonomi: i.Fedualisme di Asia-Jepun & China(abad ke-16) ii.Fedualisme di Eropah-Jerman & Perancis (abad ke-16-18) iii.Kpitalisme-England & Amerika Syarikat(abad ke-18-19)

Advisor : Assist.Prof.Dr.Sirilux Poompradub

Overview
1 Pengertian Ekonomi dan Ekonomi Fedualisme Fedualisme di China Fedualisme di Jepun Kesimpulan Penutup

2
3

4
5

Apa Sistem Ekonomi?


Bahasa Greek oikos dan oikonomia bermaksud segala tindakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan pengedaran. L.Robbins dalam An Essay on the Nature and Significance of Ekonomic Science sebagai sains yang mengkaji tentang perangai manusia sebagai hubungan antara matkamat akhir dan barangan terhad yang mempunyai kegunaan alternatif.
3

LOGO

Apa Sistem Ekonomi? J.S Mills sains praktikal mengenai pengeluaran dan penagihan kekayaan Adam Smith-kajian tentang sifat-sifat dan sebab-sebab kekayaan negara Sistem ekonomi bermaksud cara atau kaedah dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan ekonomi

LOGO

Jenis Ekonomi Ekonomi Tradisional Sara diri Pertanian Perdagangan

Ekonomi Moden

Fedualisme Kapitalisme Mekantalisme Perdagangan Bebas

LOGO

Ekonomi Fedualisme di China

LOGO

Fedualisme di China
Fedualisme merujuk kepada sistem ekonomi yang berlaku pada zaman fedual Ciri-ciri ekonomi fedualisme adalah: Dikuasai golongan pemerintah Ekonomi berfokus kepada institusi minor Golongan petani bekerja untuk bangsawan Ekonomi fedual dikawal ketat oleh golongan maharaja ke atas petani dan pedagang asing Kerajaan akan dibantu oleh golongan bangsawan yang akan mengawal aktiviti ekonomi.

LOGO

Fedualisme di China
Ekonomi utama fedualisme di China adalah: Pertanian Penyumbang utama Dinasti Ming Sungai Yangtze berfungsi membekalkan tanah yang subur disekitarnya, sumber bekalan air dan kemudahan perhubungan yang utama Tanaman utama ;padi sawah, kapas, teh, gandum, barli, sekoi dan bijrin Padi huma dijalankan di kawasan tanah tinggi Pertambahan hasil pertanian membawa kepada peningkatan taraf hidup, pasar-pasar dibuka dan perniagaan secara sistem barter

LOGO

Industri Kecil
Nanjing dan Beijing berkembang dalam bidang industri kecil seperti pengeluaran barang-barang kertas, sutera, kapas, dan proselin Industri proselin memberi sumbangan besar dalam perbendaharaan negara. Kiangsi muncul sebagai pusat pengeluaran. Soochow muncul sebagai pusat industri tekstil Sungkiang sebagai pengeluar kain kapas Industri kraf tangan dan tenun Hasil di ekspot ke Jepun, Afrika Timur dan negara-negara Asia.

LOGO

Perdagangan
Perdagangan dianggap kegiatan ekonomi berstatus rendah Perdagangan berkembang dengan adanya sistem pengangkutan khususnya sungai iaitu Sungai Yangtze, Sungai Peiho dan Sungai Kuning Terusan Besar juga dijadikan jalan air

10

LOGO

Sungai Yangtze nadi pembangunan ekonomi China

11

LOGO

Hubungan Luar & Perdagangan


Perdagangan berkembang dengan dasar pemerintahan Dinasti Ming yang menggakakkan pelayaran ke Asia Tenggara, selatan India, Sri Lanka, Hormuz dan pesisir pantai timur Afrika. Melalui kegiatan ini, hubungan perdagangan luar berlaku dan menningkatkan perdagangan China Canton berperanan sebagai pelabuhan penting . Kemasukan pedagang asing membawa kepada kesan pembangunan lain China juga berdagang dengan Portugal, Sepanyol dan Belanda China mendapatkan barangan perak dari Portugal manakala Portugal membeli sutera untuk di bawa ke Eropah

12

LOGO

Fedualisme di Jepun
Latar belakang geografi Jepun mempengaruhi Kegiatan ekonomi di Jepun

13

LOGO

Fedualisme di Jepun
Dalam bab pertama, kita telah mempelajari masyarakat fedual di Jepun. Sistem feudal boleh didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan yang dijalankan oleh individu tertentu dan bukannya kerajaan pusat. Sistem feudal mempunyai kuasa ketenteraan dalam hal-hal yang berkaitan dengan tuan tanah yang merangkumi kuasa politik, ekonomi dan sosial. Dalam sistem feudal kedudukan individu adalah mengikut hierarki. Di jepun, struktur sistem feudal berbentuk piramid yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada maharaja, shogun dan samurai manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada petani, tukang mahir dan saudagar. Sistem feudal Negara Jepun dikatakan amat berbeza dengan negaranegara yang lain, ini kerana, Jepun mengamalkan sistem feudal berpusat. Dari segi ekonomi fedualisme di Jepun, turut dipengaruhi oleh sistem politik fedual.

14

LOGO

Kegiatan Ekonomi Fedual di Jepun Pertanian


Pertanian menyumbang 70% sumber pendapatan ekonomi fedual 80-85% penduduk Jepun merupakan petani Padi merupakan sumber pertanian utama Padi ditanam sekali setahun Pengunaan sawah bertingkat Sistem pengairan semulajadi digunakan Tanaman lain seperti the dan kapas
15

LOGO

Kegiatan Ekonomi Fedual di Jepun


Perusahaan Tempatan Pengeluaran berasaskan daerah; kain kapas di Kinai, ulat sutera dan tenun di Fukushima, Yamanashi,Gumma, Getah di Satsuma Menghasilkan pusat pembuatan kertas, barangan logam, tenunan Perkembangan pasar-pasar kecil kepada bandar perdagangan Pusat pertukaran wang, kedai-kedai beras dan sake Barangan tembikar berkembang di Seto dan Owari

16

LOGO

Kegiatan Ekonomi Fedual di Jepun Perikanan


Jepun kaya dengan ikan Aktiviti menangkap ikan sebagai sebagai sumber pendapatan

Perlombongan
Emas, perak, tembaga Osaka menjadi bandar perindustrian

17

LOGO

Salah sebuah kapal mohor merah Jepun (1634) yang dipakai oleh para saudagar di Asia
18

LOGO

Kegiatan Ekonomi Fedual di Jepun


Perdagangan Perdagangan Jepun dengan China ketika zaman Dinasti Ming Jepun mengimport sutera, proselin, buku, manuskrip,lukisan, barangan tembaga dari China Barangan mentah dari China seperti sulfer, papan, emas,mutiara,merkuri dan ibu mutiara Pada abad ke15 dan 16, Jepun mengekspot barang siap ke China seperti pedang, kipas berlipat, pemidang Pada akhir abad ke 11, Jepun mengambil alih perdagangan laut dari orang Korea Jepun juga menjalin hubungan perdagangan dengan Portugal. Teknologi barat seperti kapal, teknik perang, persenjataan malah agama kristian dibawa masuk Pemerintah Hideyoshi turut memberi keistimewaan kepada Willian Adams dari British yang mempunyai kepakaran dalam bidang perkapalan.

19

LOGO

Pendatang Portugis pada zaman Nanban, abad ke-17

20

LOGO

Kesimpulan
1.Sistem ekonomi fedualisme di China pada zaman Ming berasaskan pertanian 2.Perkembangan pesat kegiatan pertanian disebabkan oleh pengenalan kaedah pertanian baru, sistem tanaman bergilir, pengunaan peralatan baru dan sistem pengairan 3.Kegiatan perdagangan dan perindustrian juga berkembang di China 4.Di Jepun, perkembangan ekonomi fedualisme berkembang pesat pada Zaman Kamakura, Kesyogunan Ashikaga dan Zaman Sengoku Jidai 5.Jepun mengalami perkembangan pesat dalam bidang pertanian, perdagangan, Pertukangan dan perniagaan

Latihan 1.Huraikan perkembangan ekonomi feudalisme di China pada abad ke 16M?