Anda di halaman 1dari 12
Mohd Rafi Ghazali

Mohd Rafi Ghazali

 Menekankan proses dalam penghasilan sesebuah karangan.  Tidak menekankan kepada hasil penulisan.  Penulisan bermula
 • Menekankan proses dalam penghasilan

sesebuah karangan.

 • Tidak menekankan kepada hasil penulisan.

 • Penulisan bermula dengan :

  • i) Menulis draf

ii) Semakan

iii) Perbincangan

 Penulisan yang baik : i) penggunaan tatabahasa yang tepat ii) format yang betul iii) struktur
 • Penulisan yang baik :

  • i) penggunaan tatabahasa yang tepat

ii) format yang betul

iii) struktur penulisan yang sesuai

 • Memerlukan penulis menguasai kemahiran bahasa dan mempunyai pengetahuan

tentang format penulisan yang baik.

 Murid perlu mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru.  Boleh dilakukan secara berkumpulan
 • Murid perlu mengumpul bahan berdasarkan

tajuk yang diberikan oleh guru.

 • Boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu

 • Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan

dalam folio.

 Bahan-bahan daripada folio disunting untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan kepada mereka. 
 • Bahan-bahan daripada folio disunting untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan kepada mereka.

 • Penggunaan sumber bahan berasaskan ICT adalah sangat digalakkan.

 • Bahan yang tidak digunakan disimpan semula ke dalam folio untuk digunakan kepada tajuk karangan yang lain.

i) Murid menyusun isi ii) Dalam peringkat menyusun isi, murid berbincang dengan guru. iii) Rangka karangan

i)

Murid menyusun isi

ii)

Dalam peringkat menyusun isi, murid berbincang dengan guru.

iii)

Rangka karangan yang mantap ditulis dalam

iv)

bentuk penulisan yang lengkap. Edit karangan yang telah siap dan lakukan

pembetulan.

v)

Setelah siap dan lengkap, hantar kepada guru untuk dinilai.

 Menurut Abdurrahman ( 2003 ; 216 ), pendekatan ini ialah : Apa yang saya dapat
 • Menurut Abdurrahman ( 2003 ; 216 ), pendekatan ini ialah :

Apa yang saya dapat saya fikirkan, dapat saya katakan.

Apa yang dapat saya katakan, dapat saya tulis. Apa yang dapat saya tulis, dapat saya baca. Saya dapat membaca yang ditulis orang lain, untuk saya baca.

 Berasaskan prinsip bahawa kemahiran berbahasa tidak boleh dipecah-pecahkan dalam bentuk yang berasingan seperti kemahiran lisan,
 • Berasaskan prinsip bahawa kemahiran

berbahasa tidak boleh dipecah-pecahkan dalam bentuk yang berasingan seperti

kemahiran lisan, membaca dan menulis.

 • Menekankan konsep dan penggunaan

struktur bahasa yang bermakna , boleh

dituturkan dan dituliskan.

 Pendekatan ini mengeksploitasikan pengalaman bahasa yang bermakna dalam kalangan murid untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan
 • Pendekatan ini mengeksploitasikan pengalaman bahasa yang bermakna dalam kalangan murid untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan dalam proses menulis karangan.

 Guru meransang perbincangan berkaitan dengan tajuk yang dipilih.  Murid digalakkan memberi sumbangan untuk membina
 • Guru meransang perbincangan berkaitan dengan tajuk yang dipilih.

 • Murid digalakkan memberi sumbangan untuk membina cerita.

 • Perkataan - perkataan tertentu yang akan

digunakan dalam petikan disebut dalam perbincangan oleh guru.

 Murid diminta membina ayat berdasarkan idea yang diberikan.  Setelah selesai, guru bimbing murid memberi
 • Murid diminta membina ayat berdasarkan idea yang diberikan.

 • Setelah selesai, guru bimbing murid memberi

tajuk cerita.

 • Guru menulis ayat-ayat untuk membina cerita bertulis.

 Guru membaca nyaring, murid mendengar  Murid menyalin teks yang telah ditulis oleh guru 
 • Guru membaca nyaring, murid mendengar

 • Murid menyalin teks yang telah ditulis oleh

guru

 • Murid menggariskan perkataan yang mereka tahu

 • Guru meminta murid menggunakan perkataan yang mereka tahu