Anda di halaman 1dari 1

KAEDAH KAJIAN

Dalam proses menyiapkan kerja kursus ini, sya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapartkan maklumat iaitu melalui temu ramah, melawat tempat kajian, penyelidikan video dan menlayari internet. Melalui kaedah temu ramah saya telah menemuramah seorang pengusaha yang begitu gigih dan bersikap bermotivasi dalam menjalankan perusahaannya. Beliau telah berjaya menjalankan perusahaannya walaupun pada peringkat awal pelbagai masalah yang terpaksa diharungi. Saya juga berpeluang untuk melawat ke tempat perusahan membuat produk yang dijalankan. Saya berpeluang melihat sendiri bagaimana produk dihasilkan dan saya dapat merasakan ini adalah sesuatu yang amat berharga yang belum saya lalui. Selain itu untuk menembahbaik hasil kajian saya, saya juga membuat penyelidikan dengan menonton video tentang produk berkaitan. Saya telah mempelajari banyak pengetahuan. Akhir sekali saya juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang kajian saya. Laman-laman web yang berkaitan seperti yang tersenarai dalam elemen 1 telah bnayak memberi informasi untuk saya melengkapkan kerja kursus ini.