Anda di halaman 1dari 43

INSTITUT AMINUDDIN BAKI GENTING HINGHLANDS

Objektif Sesi Latihan


1. Memberi definisi membuat keputusan

2. Mengenal pasti jenis membuat keputusan


3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi

membuat keputusan 4. Memilih kaedah dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan 5. Mengaplikasi proses membuat keputusan

MEMBUAT KEPUTUSAN

Konsep

AKTIVITI 1 : REFLEKSI
Apakah keputusan anda yang telah membawa kepada kejayaan / kegembiraan ?

Apakah keputusan anda yang telah merugikan / mengecewakan /menggagalkan ?

Membuat Keputusan

satu proses membuat pilihan antara beberapa alternatif


Fred Luthawa, 1997

MEMBUAT KEPUTUSAN

Jenis Keputusan

Jenis Keputusan

Berprogram

Tidak Berprogram

MEMBUAT KEPUTUSAN

Gaya Membuat Keputusan

Strategi Planful Saya seorang yang membuat perancangan dan teratur. Strategi Paralytic Saya tahu saya patut berbuat sesuatu tentang masalah itu tetapi saya betul-betul tidak berdaya membuat keputusan saya Strategi compliant Kalau cara itu ok dengan anda ia Juga ok dengan diri saya Strategi Agonizing Saya tidak dapat membuat keputusan STRATEGI MEMBUAT KEPUTUSAN Strategi Impulsive Buat keputusan sekarang fikirkan tentangnya kemudian.

Strategi fatalistic Apa yang akan berlaku tetap akan berlaku Strategi Delaying Saya akan fikirkan perkara ini esok

Strategi Intiutive Rasa-rasanya apa yang saya buat ini betul

Harris-Bowlsbey, Spivak dan Lisansky 1983 ]

MEMBUAT KEPUTUSAN

Faktor

Keputusan yang dibuat ada kadangkalanya tepat dan ada kadangkalanya tidak tepat. Secara am, keputusan yang dibuat boleh dibahagikan kepada tiga kategori.

DATA LENGKAP
Keputusan mempunyai hasil ataupun akibat yang jelas

DATA TIDAK LENGKAP


Keputusan mempunyai hasil ataupun akibat yang tidak dapat diketahui dengan pasti.

DATA ANGGARAN
Keputusan mempunyai hasil ataupun akibat yang tidak dapat diketahui lansung

Keputusan dengan Kepastian

Keputusan dengan risiko yang dijangkakan

Keputusan tanpa kepastian

AKTIVITI 2 :
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu keputusan ?

Faktor Yang Terlibat Dalam Membuat Keputusan


Pembuat Keputusan

Penglibatan

Masa

Teknik

Punca

Kesan

Kekangan dalam Membuat Keputusan

MEMBUAT KEPUTUSAN

NGT GRID PMI Blue Ocean N-n-F Delphi

Teknik

Stail Ketua Dalam Membuat Keputusan


1.Membuat Keputusan dan Mempengaruhi 2.Mengumpul Fakta dan membuat Keputusan

Ketua menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Fakta fakta Ketua mengumpul berdasarkan maklumat yang daripada bawahannya orangorang bawahannya diperolehi, tiada penglibatan 5.Keputusan Kumpulan dan membuat keputusan. daripada orang bawahan.

Ketua

Ketua berkongsi masalah dengan kumpulan dan menerima 3.Konsultasi dan Membuat 4.Konsultasi dalam kumpulan Keputusan yang dibuat Ketua bertindak Keputusan Dan membuat Keputusan dalam kumpulan, bertindak sebagai coach kepada sebagai coach. kumpulan dalam proses keputusan. Ketua berunding dengan orang Ketua berunding dengan Berunding dengan Berunding dengan bawahan secara individu, sekumpulan orang bawahan, sekumpulan mendapatkan Idea dan mengumpul idea secara orang pandangan mereka Seterusnya kolektif, seterusnya membuat orang bawahan, bawahan . membuat keputusan. keputusan.

Stail manakah yang Cikgu gunakan dalam membuat keputusan ?

Nominal Group Technique (NGT)


Sumbangsaran dalam Kumpulan Berstruktur Setiap ahli keumpulan mengumbang idea
Pendapat Asal (Initial thoughts) Sesi Perkongsian dalam bulatan(RoundRobin Session)

Menstruktur Idea (Idea Structuring)

Merumus (Closure)

Perbincangan & sintesis (Discussion & Synthesis)

1. Ahli kumpulan 5-6 ( duduk dalam bulatan) 2. Kemukakan soalan terbuka

(" cadangkan program-program bagi mengatasi masalah berkenaan)


3. Setiap ahli berfikir secara senyap idea-idea & catatkan dalam

sehelai kertas
4. Kumpulan berkongsi idea secara pusingan satu idea satu orang 5. Fasilitator catatkan idea utama (key term) atas flipchart 6. Kritikan ( X) --penjelasan () 7. Setiap ahli menilai semua idea secara individu

( 5 bagi idea terbaik dan seterusnya)


8. Jumlah skor & tentutan kelaskan idea-idea terbaik

Tatacara Membuat Keputusan

20 sen

40 sen

A
Tarikh Import 10. Januari 2008

B
Tarikh Import 10. Mei 2008

Yang mana pilihan anda A Atau B

Grid Analysis
Membuat keputusan dengan

Alternatif/Pilihan

Faktor /Pertimbangan

memberi pertimbangan kepada pelbagai faktor Situasi : 1 ada beberapa alternatif yang perlu dipilih 2. beberapa faktor perlu diambil kira 3. perlu buat keputusan penting 4. tiada jelas keputusan yang penting

Koskerja sama Petak Bicara Program B Program C Program C Program D Skor: Sangat Rendah 5

Masa 2

Kepakaran 4

Keberk Jumlah esanan 2

Sangat Tinggi

Pemberatan Program A Program B Program C Program C

Kos

Masa

Kepakaran

Keberkesanan

Jumlah

Program D

Skor: Sangat Rendah

Sangat Tinggi

PMI
Plus
possible positive consequences of taking the action.

Minus

Interesting

all of the negative effects interesting" implications and possible outcomes of taking the action

These may not immediately seem to be good or bad, but could, possibly, lead to new opportunities

Skor: Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Daniel's boss has unexpectedly offered him a promotion. Daniel is excited about the opportunity, but he knows that there are several downsides to leaving his current team and taking on a new role. He decides to weigh the pros and cons of the decision using the PMI tool.

Plus Higher income (+4)

Minus Much more responsibility (-2)

Interesting Challenge myself professionally? (+4)

Get to meet new people (+3)


Self-Confidence improves (+5)

Likely to be more stress (-4)


Have to sell house and move (-5)

Will be living in a new area (+3)

Must learn how to manage others (-2)


+12 -13 +7

MEMBUAT KEPUTUSAN

Proses

APAKAH TINDAKAN ANDA SEBAGAI GURU BESAR BARU UNTUK MENANGANI SITUASI1

1, LATIHAN INDIVIDU ( 10 MINIT)

Kenali Situasi

Proses Membuat Keputusan

Blue Ocean Strategi


Kurangkan

Sisih

Tingkatkan(Kekalkan)

Cipta (Create)

N-n-F
NOW NEXT FUTURE

Memastikan Pemimpin Sekolah Berprestasi Tinggi Di Setiap sekolah

MEMBUAT KEPUTUSAN

Rumusan

Objektif Sesi Latihan


1. Memberi definisi membuat keputusan

2. Mengenal pasti jenis membuat keputusan


3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi

membuat keputusan 4. Memilih kaedah dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan 5. Mengaplikasi proses membuat keputusan

COURTROOMCLASSROOM

DESICION

Decision Making Process

Memastikan Pemimpin Sekolah Berprestasi Tinggi Di Setiap sekolah

Anda mungkin juga menyukai