Anda di halaman 1dari 2

Punca-punca kesilapan melalui kaedah pendaraban lazim Kurang memahami prosedur mendarab dua digit dengan dua digit.

Cara mengatasi melalui kaedag bulatan ajaib

Prosedur kaedah ini hanya melibatkan dua langkah di mana operasi darab dan tambah dilakukan secara berasingan dan kedua-dua langkah tersebut tidak bersambungan. Pengajaran kedua yang melibatkan penambahan berasingan pula hanya akan diteruskan jika murid berjaya menguasai langkah pertama iaitu mendarab dalam

Mendarab dua digit di atas dengan dua digit di bawah dalam urutan yang betul iaitu melakukan kesilapan semasa mendarab dalam kombinasi yang betul.

gambarajah bulatan ajaib. Kesemua digit-digit di dalam setiap dua dua digit dipisahkan dan ditulis secara satu persatu

bersebelahan bulatan mengikut arah yang betul. Dengan ini kesalahan mendarab dalam kombinasi yang betul dapat dikurangkan.

Menulis hasil darab dua nombor yang melibatkan pengumpulan semula dengan betul di dalam kedudukan yang betul.

Dalam kaedah ini pengumpulan semula adalah hanya berlaku semasa murid menambah secara berasingan. Pengumpulan semula tidak berlaku dalam operasi darab kerana digit-digit didarab dan

Menambah nombor yang dikumpulkan semula.

hasil darab terus ditulis dalam bulatan. Murid akan menulis hasil darab secara terus seperti yang ada dalam bulatan ajaib dan tidak akan keliru. Dengan ini hasil darab yang betul

Menambah nombor yang dikumpulkan semula.

dapat ditulis untuk langkah menambah. Murid akan menulis hasil darab secara terus seperti yang ada dalam bulatan ajaib dan tidak

akan keliru. Dengan ini hasil darab yang betul dapat ditulis untuk langkah menambah.