Anda di halaman 1dari 12

AKHLAK DAN TASAWUF

PY 1192
Faktor-faktor Pembentukan Akhlak
Islam

1.

Sifat semulajadi manusia (al-fitrah al-insaniah)


2. Warisan keturunan (al-warosah)
3. Persekitaran (al-biah)
4. Ilmu pengetahuan (al-ilmu)
5. Ibadah (al-ibadah)

Faktor-faktor Pembentukan Akhlak


Islam

Al-Quran menjelaskan bahawa fitrah manusia


pada asalnya baik
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus
kepada agama (Allah): (tetapkanlah atas) fitrah
Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
(itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakkan
manusia tidak mengetahui. (al-Rum:30)

1- Sifat semulajadi manusia (al-fitrah alinsaniah)

Tidak ada kanak-kanak yang dilahirkan melainkan


menurut fitrah. Maka kedua-dua ibu bapanyalah
yang menjadikan kanak-kanak tersebut sama ada
menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. (
diriwayatkan oleh Abu Hurairah)
Pada asalnya, manusia itu memiliki akhlak yang
baik khususnya sewaktu lahir ke dunia ini. Dia
mewarisi sifat-sifat baik, manakala sifat-sifat jahat
(akhlak buruk)
merupakan sesuatu yang
mendatang yang lahir daripada tindak tanduk
manusia itu sendiri sama ada melalui persekitaran,
pengaruh sahabat dan sebagainya lagi.

Samb

Warisan atau perpindahan baka, gen daripada


satu generasi kepada satu generasi yang lain,
daripada perpindahan sifat-sifat datuk, ibu bapa
dan keturunannya.
Warisan
al-nauiyyah
manusia kemanusiaan
al-khassah
fizikal, akal,
perangai/tingkah laku

2- Warisan (al-warosah)

Biah boleh dikatakan sebagai semua faktor


luaran yang memberi kesan kepada seseorang
daripada sejak pencampuran benih hinggalah
seseorang mati.
Persekitaran
Biah
yang semula

Biah
tabiiyyahh

jadi
Iklim, cuaca

Biah
ijtimaiyyah

Pengaruh
persekitaran
luar yang
bercampur

3- Alam persekitaran (al-biah)

Makanan,minuman,
tingkah laku, emosi,
perangai dan apa
sahaja yang ada
pada seorang ibu
boleh memberi
pengaruh kepada
anak yang
dikandung
Faktor
Rasulullah
kandungan
menggalakkan
para ibu
ibu bapa selalu
berdoa ketika si isteri
sedang mengandung

Faktor rumah
tangga

Faktor sahabat pengaruh


yang amat besar

Keadaan rumah tangga


pengajaran dan
pendidikan di rumah

Biah ijtimaiyyah

Rakan sebaya

Undang-undang
dan peraturan
Undang-undang yang
ketat boleh mengawal
seseorang daripada
melakukan jenayah
Allah telah meurunkan
undang-undang tertentu
dalam al-Quran

Ilmu

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang


itu juga memberi pengaruh dan kesan terhadap
pembentukkan seseorang.
Tinggi
rendahnya
ilmu
seseorang
menggambarkan darjat akhlak masing-masing.
Akhlak yang baik datang daripada ilmu yang
baik

4- Ilmu Pengetahuan

Ibadah

bermaksud satu jalinan atau hubungan


diantara manusia (makhluk) dengan Allah
(Khalik) melalui perbuatan-perbuatan yang
tertentu.
Ibn Taymiyyah menjelaskan ubudiyyah itu
sebagaimana bagi setiap yang disukai dan
diredai oleh Allah sama ada dari segi
perbuatan,perkataan, zahir atau batin, solat,
puasa, haji dan lain-lain lagi.

5- Ibadah

Wuduk dan kesannya dalam pembentukkan akhlak


Orang yang sentiasa berwuduk, dia akan sentiasa suci dan
bersih baik zahir mahupun batin

Rasulullah bersabda:Dan tidak akan menjaga wuduk


melainkan orang yang beriman.

Solat dan kesannya dalam pembentukkan akhlak


Menunaikan solat boleh membentuk akhlak seseorang Muslim

Khusyuk dalam solat boleh membentuk peribadi yang baik

Kesan puasa dalam pembentukkan akhlak


Rasulullah s.a.w bersabda: Puasa itu satu perisai atau
pengawal kerana orang yang berpuasa tidak bileh bercakap
kotor, berbohong dan sebagainya lagi.

Samb

Kawalan kepada anggota indera manusia seperti menahan


mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain-lain anggoota lagi
daripada melakukan maksiat pada Allah

Kesan Zakat dalam pembentukkan akhlak


Allah mendidik hambanya agar bersifat pemurah, bersimpati
pada nasib orang lain dan mengasihi sesama insan melalui
kewajipan berzakat

Zakat boleh membersihkan diri manusia daripada perkara yang


sia-sia sesuai dengan maksud zakat itu sendiri sebagai
bersih bersih diri daripada segala dosa-dosa kecil

Haji dan kesannya dalam pembentukkan akhlak


Ibadah haji dapat memupuk akhlak yang baik seperti
pengorbanan diri dan harta, sabar.

Samb

Allah berfirman: Oleh yang demikian, sesiapa yang telah


mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadat haji itu,
maka, tidak boleh mencampuri isteri, tidak boleh membuat
maksiat, tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan
ibadat haji.

Sifat semula jadi manusia, warisan keturunan,


persekitaran, ilmu pengetahuan dan ibadah
adalah faktor-faktor utama dalam pembentukan
akhlak seseorang Muslim.
Setiap daripada faktor tersebut mengandungi
bimbingan daripada Allah dan Rasulullah agar
manusia dapat menyusurinya dengan cara yang
terbaik.

Kesimpulan