Anda di halaman 1dari 12

Sharifah Binti Saad

Ilham Binti Ab Rahim


Siti Syazwani Bt Kasim@Hashim
Faiznur Aini Bt Fauzi
Siti Rohaya Bt Sidi Ahmad
• satu teknik pengajaran dan pembelajaran
kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah
yang berdasarkan pemikiran logik dan
sistematik.

• teknik dan proses TOC menggunakan teknik


pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan
konkrit.
Proses dan teknik TOC membina kemahiran
kanak-kanak menangani masalah dan membuat
keputusan yang bertanggungjawab dan berkesan
dari segi komitmen kanak-kanak.

Dapat membina kemahiran berfikir dan cara


berkomunikasi pemikiran yang jelas
TEKNIK AWAN (CLOUD)
Memikir tentang sesuatu kejadian , situasi,
idea, dan penyelesaian konflik.

Istilah penting
kehendak (D dan D1)
 keperluan (B dan c)
Matlamat bersama (A)
Konflik
Anggapan
Penyelesaian (win-win)
Konsep
Konsep asas
asas
TEKNIK
TEKNIK AWAN
AWAN
KEPERLUAN KEHENDAK
ANGGAPAN

B
B
D
D

A
A

MATLAMAT BERSAMA
D1
D1
C
C
ANGGAPAN
Nota-nota penting teknik awan.
Kehendak (D dan D1)- bertentangan dan tidak boleh
wujud pada saat yang sama.

Kedua-dua keperluan (B dan C) boleh diterima dan tidak


bertentangan

Matlamat bersama ialah perkara diingini oleh kedua-dua


pihak

Anggapan yang dibuat antara B-D dan C-D1 menerangkan


perkaitan antara keperluan (B atau C ) dengan kehendak
(D atau D1)

Penyelesaian (win-win)- keperluan tidak boleh diubah,


kehendak boleh di ubah.
isu

Aisyah dan Alya mempunyai masalah dalam


Subjek matematik. Dia tidak faham
Apa yang di ajar oleh gurunya.
Guru akan bagi
KEPERLUAN KEHENDAK
Penerangan jika saya
Berjumpa dengannya
guru
gurubagi
bagi
penerangan
penerangan Jumpa
Jumpaguru
guru
(B)
(B) (D)
(D)

Aisyah
Faham
Faham
(A)
(A) Alya

Tidak
Tidak
MATLAMAT BERSAMA berjumpa
berjumpa
Boleh
Bolehbaca
baca guru
guru(D1)
(D1)
sendiri
sendiri
(C)
(C)
Saya tidak mahu jumpa
guru kerana saya boleh
baca sendiri
Cara berkomunikasi dengan ‘the cloud’
Lihat dari segi A-B-D Lihat dari segi A-B-D1

A sekiranya saya nak… A sekiranya saya nak…


B saya perlu…. B saya perlu….
D jadi, saya… D1 jadi, saya…

Baca dari segi A-B-D.


Sekiranya saya nak faham saya perlu penerangan dari guru, jadi saya perlu jumpa guru

Baca dari segi A-B-D1


Ssekiranya saya nak faham, saya perlu baca sendiri, jadi saya tak perlu jumpa guru
Anggapan B-D Saya akan faham apabila guru
bagi penerangan ketika saya
berjumpa guru
Anggapan C-D1 Saya akan faham apabila saya
baca buku sendiri jika saya tidak
berjumpa guru

Penyelesaian win-win
• saya boleh bertanya guru lain.
• saya boleh cari buku di perpustakaan jika saya mahu baca buku sendiri.
Kelebihan teknik awan (cloud)
Membolehkan kanak-kanak berfikir dengan cara logik dan
sistematik dan berkomunikasi melalui fikirannya.

Isu dan anggapan berkenaan dengan sesuatu yang


dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi pertimbangan
sehingga penyelesaian dan hubungan yang baik
diteruskan.

Sambil menyelesaikan masalah , pemahaman dan


kemahiran asas berfikir , menulis dan membaca
dipertingkatkan.

Anda mungkin juga menyukai