Anda di halaman 1dari 8

3.

0 TAHAP PERLAKSANAAN
3.1 Pilih Intervensi
1.

Aktiviti dan program yang sesuai telah dipersetujui oleh


konsultan dan pihak konsulti. Aktiviti adalah berdasarkan
objektif dan jangkan-jangkaan yang telah dirancang terlebih
dahulu bersesuaian dan berkesan untuk mencapai objektif
yang telah dirancang awal.

2.

Pengisian program dibuat oleh konsultan dan beberapa


orang penceramah dijemput iaitu ketua Unit Kaunseling,
Jabatan Perkhidmatan awam Malaysia, Tuan Hj. Othman
Daud, Pensyarah di Jabatan Agama Islam UiTM Shah Alam,
untuk memberikan ceramah mengenai manusia menurut
pandangan Islam, fitrah kejadian Manusia dan seterusnya
mengetuai Program Qiamulail.

Bagi Rogers (1951) tingkah laku individu yang positif akan menuju ke
hadapan. Oleh itu individu tidak perlu kawalan daripada kuasa luaran
kerana individu itu sanggup menghadapi Balanced realistic dan Self
enhancing dan Enhancing behaviour. Berdasarkan berdasarkan
kepada pandangan ini, Rogers melihat manusia itu sebagai: Konstruktif
Rasional
Cenderung untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan cuba
menguasai persekitaranya.
Tingkah laku manusia bermatlamt dan mereka sendiri menentukan
sebahagian besar daripada matlamatnya.
Ada kebolehan kemampuan untuk memimpin, mentadbir dan
mengawal diri sendiri sekiranya diwujudkan keadaan tertentu.
Positif- mampu mengarah dan boleh menjadikan individu yang
sentiasa bergerak maju ke hadapan, jika ada cukup syarat yang
ditetapkan.

Konsep kendiri merangkumi semua unsur yang


berbentuk persepsi seseorang individu keatas
dirinya sendiri termasuk imej kendiri (David
Staff,1981). Mengikut Garison & Garison (1975)
terdapat tiga komponen penting yang membentuk
konsep kendiri iaitu:
Kesedaran diri- Pengakuan had-had peribadi dan
sosial
Penerimaan diri perasaan yang bertimbal balik
antara diri dan orang lain.
Menilai diri-nilai diri sebagai hasil dari penerimaan
diri.

3.2

Bentuk Perancangan
Program pemulihan ini akan dijalankan secara tiga peringkat serta
penyeliaan lanjutan. Program ini akan diadakan pada 3,4 dan 5 Jun
2005 selama tiga hari di luar kampus iaitu di salah sebuah resort di
Selangor. Peringkat kedua pula akan dijalankan pada 11 dan 12 Jun
2005 selma2 hari yang lebih menekankan kepada kaunseling
kelompok dan peringkat ketiga kaunseling individu pada 17, 18 dan
19 Jun 2005. Konsultan bertanggungjawab melatih sepuluh orang
transeksual yang dikenal pasti ketika ini dan kemungkinan jumlah
ini akan bertambah atau berkurangan bergantung kepada
pendaftranapelajar pada semester Mei sesi 2005 . Peserta yang
dipilih adalah berdasarkan kepada beberapa kategori tertentu dan
konsulti akan bertindak sebagai pemerhati. Kategori peserta adalah
seperti yang dikelaskan oleh Person dan Ovesy (Ekin, 1993) iaitu :
Primary Transsexuals

Have a gender identity at variance with biology from an early age.

Secondary Transsexuals

Were seen to take a transsexual route after following a career path more
typically associated with transvestites who were seen to crossdress for
sexual gratification or achieve pleasure associated with the adoption of
the opposite gender role.

3.3 Laksana Perancangan

Program ini akan menggunakan kaedah ceramah, kaunseling kelompok, latihan


dalam kumpulan, penggunaan slide atau video tape dan kaunseling individu.
Peringkat Pertama:
Taklimat Mengenai Program- Lampiran 6
Kaedah Tatatertib Pelajar 1995 ( Enakmen Universiti Teknologi Mara)Lampiran 7
Ceramah Agama- Fitrah Manusia Mengikut Islam- Lampiran 8
Transeksualisme Mengikut Perspektif Islam- Lampiran 9
Terapi Pemulihan Seks Pesakit Transeksual- Lampiran 10
Kaunseling Kelompok- Kelompok Psiko Lampiran 11
Ceramah Potensi Manusia -Lampiran 12
Ceramah Pembersihan Jiwa Dan Hubungannya Dengan Bina InsanLampiran 13
Meluaskan Konsep Kendiri Dan Penyesuaian Kendiri Lampiran 14
Qiamulail- Proses Pembinaan Kekuatan Dalaman Diri.- Lampiran 15

Peringkat Kedua : Kaunseling Kelompok

Fungsi Individu- Bolehkah Manusia Bertindak Dengan Bebas ?

Latihan Kendiri- Meneliti Batasan Individu


Kelebihan, Keunikan Dan Batasan Saya- Lampiran 17
Graf Kehidupan

Latihan : Ikhtiar Dan Tawakal Lampiran 16

Menyedarkan Peserta Kepada Perubahan Yang Berlaku Dalam Kehidupan Mereka Serta
Anggapan Mereka Tentang Masa Depan- Lampiran 18

Individu Di Masa Akan Datang


Perbahasan: Baik Buruk Mengubah Tubuh Badan- Lampiran
Apa yang saya inginkan?
Menyedarkan peserta tentang keutamaan sesuatu yang diinginkan serta menentukan
sama ada ianya satu keperluan kehendak bagi diri masing-masing- Lampiran 20
Cara-cara mengurangkan ketegangan- Lampiran 21
Keistimewaan Individu
Setiap manusia dijadikan Allah adalah unik. Tidak ada dua orang manusia yang
serupa. Dua orang manusia yang dilahirkan kembar, walaupun mempunyai rupa yang
hampir sama, tetap berbeza. Walaupun terdapat persamaan di dalam banyak aspek
juga perbezaan untuk membuat setip orang menjadi manusia yang unik- Lampiran 22

Peringkat Ketiga
Di peringkat pertama dan kedua, klien
didedahkan dengan aktiviti bagi pembersihan
jiwa, mengenali diri dan hukum Islam. Di
peringkat ketiga program lebih ditekankan
kepada kaunseling individu yang bermatlamat
membantu klien membuat perubahan terhadap
tingkah laku mereka untuk menerima realiti
bahawa mereka adalah lelaki mahupun
perempuan. Terapi model tingkah laku akan
digunakan dengan memberi fokus kepada
tingkah laku yang ingin diubah dan membuat
peneguhan terhadap tingkah laku baru yang
dirancangkan.

3.4 Menilai Perancangan

Adalah menjadi harapan konsultan agar program yang


dirancangkan ini akan dapat berjalan dengan baik dan berjaya
menimbulkan kesedaran kepada peserta mencapai objektif asal
yang telah dirancang. Walaupun perubahan tingkah laku baru
sepenuhnya mungkin tidak akan dapat dilihat dalam masa yang
singkat, namun adalah diharapkan program ini akan membuka hati
serta mendapat hidayah daripada Allah. Kaunseling individu
terutama melalui penekanan perubahan tingkah laku transeksual
kepada lelaki sepenuhnya atau sebaliknyayang perlu dilakukan
dengan lebih kerap dan terancang lagi. Penyeliaan adalah penting
dalam memastikan mereka benar-benar dapat mengekalkan tingkah
laku baru.
Dalam usaha untuk mendapatkan maklum balas mengenai program
yang telah dijalankan itu, konsultan telah menyediakan satu set soal
selidik untuk diedarkan kepada peserta sebagaimana Lampiran 2