Anda di halaman 1dari 33

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 PERDANA TAHUN 2011

RINTITAN PERISTIWA YANG MEMBAWA KEPADA PENUBUHAN


KERAJAAN BANI UMAIYAH :-

• Perlantikan Sayidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah kurang dipersetujui dan
mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan puak bani Umaiyah
• Tindakan drastik Sayidina Ali memecat Muawiyah bin Abi Sufian sebagai
Gabenor di Syam menyerlahkan lagi penentangannya terhadap Sayidina Ali
sehingga berlaku peperangan Siffin ( tahun 40 Hijrah/ 660 Masihi) yang berakhir
dengan Majlis Tahkim
•Keadaan bertambah tegang apabila munculnya pihak Khawarij yang tidak
bersetuju dengan Majlis Tahkim sehingga mereka bertindak membunuh khalifah
Ali pada tahun 40 Hijrah
• Selepas kewafatan khalifah Ali, penduduk Kufah dan golongan Syiah telah
melantik Sayidina Hassan bin Ali menjadi khalifah
• Walau bagaimanapun, Sayidina Hassan telah menyerahkan jawatan khalifah
kepada Muawiyah bin Abi Sufian secara sukarela dengan beberapa syarat
• Akhirnya jawatan khalifah secara rasmi diserahkan kepada Muawiyah bin Abi
Sufian setelah beliau bersetuju dengan syarat yang ditetapkan
CARA PELANTIKAN MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN SEBAGAI
KHALIFAH PERTAMA KERAJAAN BANI UMAIYAH:-

• Muawiyah bin Abi Sufian dilantik menjadi khalifah melalui penyerahan


jawatan secara sukarela oleh Sayidina Husin bin Ali kerana
mementingkan perpaduan di kalangan umat Islam yang mula berpecah
selepas kewafatan Sayidina Ali bin Abi Talib
• Sebelum penyerahan kuasa dibuat, Sayidina Husin telah menetapkan
beberapa syarat yang perlu dipatuhi dan dipersetujui oleh Muawiyah,
antaranya ialah;-
a. Mesti memerintah berdasarkan Al-Quran dan Hadis
b. Sentiasa menghormati dan memuliakan keluarga Rasulullah
S.A.W
c. Pemilihan jawatan khalifah selepasnya mesti dibuat melalui
mesyuarat atau Majlis Syura
Nama penuhnya ialah Muawiyah bin Abi Sufian bin Harb bin Umaiyah

Memeluk Islam bersama-sama keluarganya semasa pembukaan Kota


Makkah

Dilantik oleh Rasulullah S.A.W sebagai jurutulis baginda semasa di


Madinah

Beliau dilantik sebagai Gabenor di Syam (Syria) sejak zaman khalifah


Umar al-Khattab sehingga dipecat oleh Khalifah Ali bin Abi Talib
SISTEM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH
Aspek Huraian
Pengasas Muawiyah bin Abi Sufian
Masa pemerintahan Bermula pada tahun 40 – 132 Hijrah ( 660 – 749 Masihi )

Bilangan khalifah Seramai 14 khalifah


Pusat pemerintahan Damsyik
Asal usul nama Umaiyah Diambil sempena nama moyang khalifah pertama
kerajaan Bani Umaiyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufian bin
Harb bin Umaiyah
Sistem pemerintahan Berdasarkan sistem monarki (warisan) iaitu penggantinya
akan ditentukan oleh khalifahnya sendiri

Bahasa rasmi Bahasa Arab


Tumpuan pemerintahan i) Memperkuatkan kerajaan Islam
ii) Memperluaskan wilayah takluk di Timur dan Barat

Dasar pemerintahan i) Mengamalkan dasar nasionalisme sempit iaitu


mengutamakan orang Arab sahaja menjawat jawatan
penting dalam negara
ii) Menggalakkan fahaman taksub kepada
kabilah/keturunan
Hubungan diplomatik Tidak menjalin hubungan dengan negara luar
PERINGKAT MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH:-

PERINGKAT MASA PEMERINTAHAN


Zaman Kelahiran Kerajaan i) Bermula pemerintahan
Bani Umaiyah Muawiyah bin Abi
Sufian
ii) Berakhir dengan
pemerintahan
Muawiyah bin Yazid
Zaman keturunan Marwan i) Bermula pemerintahan
bin al-Hakam atau dikenali Marwan bin al-Hakam
sebagai Zaman Kemajuan ii) Berakhir kepada zaman
kejatuhan iaitu semasa
pemerintahan Marwan
bin Muhammad
Zaman Kerajaan Umaiyah i) Diasaskan dan bermula
di Andalus oleh Abd Rahman Ad-
Dahil pada 137 Hijrah
ii) Berakhir dengan
pemerintahan Hisyam
pada 399 Hijrah
SENARAI KHALIFAH KERAJAAN BANI UMAIYAH :-

 Muawiyah bin Abi Sufian [ 40-60 H / 660-680 M ]


 Yazid bin Muawiyah [ 60-64 H / 680-684 M ]
 Muawiyah bin Yazid [ 64 H / 684 M ]
 Marwan bin al-Hakam [ 64-65 H / 684-685 M ]
 Abdul Malik bin Marwan [ 65-86 H / 685-705 M ]
 Al-Walid bin Abdul Malik [ 86-96 H / 705-715 M ]
 Sulaiman bin Abdul Malik [ 96-99 H / 715-717 M ]
 Umar bin Abdul Aziz [ 99-101 H / 717-720 M ]
 Yazid bin Abdul Malik [101-105 H / 720-724 M]
 Hisyam bin Abdul Malik [ 105-125 H / 724-743 M ]
 Al-Walid bin Yazid [ 125-126 H / 743-744 M ]
 Yazid bin Al-Walid [ 126 H / 744 M ]
 Ibrahim bin Al-Walid [ 126 H / 744 M]
 Marwan bin Muhammad [ 127-132 H / 744-749 M]
PERKEMBANGAN KETENTERAAN

1) Bidang kuasa khalifah semasa zaman Khulafa’ ar-Rasyidin dan kerajaan


Bani Umaiyah:-
a. Memimpin angkatan perang
b. Mengisytiharkan peperangan
c. Menandatangani perdamaian dengan pihak musuh
d. Melucutkan jawatan panglima tentera

2) Jenis angkatan tentera yang ditubuhkan pada zaman kerajaan Bani


Umaiyah:-
a. Angkatan berkuda
b. Pasukan berkenderaan
c. Tentera berjalan kaki

3) Corak latihan ketenteraan yang diamalkan pada zaman Bani Umaiyah ialah
semua tentera dilatih berperang pada musim panas dan musim sejuk.

4) Pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang


ketenteraan:-
a) Semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufian :-

i) Mengemas kini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera


Parsi
ii) Membahagikan tentera Islam kepada lima pasukan
iii) Menubuhkan angkatan perang yang teratur
iv) Melengkapi angkatan perang dengan peralatan yang moden dan
canggih
v) Melatih anggota tentera berperang pada musim panas dan sejuk
vi) Memperlengkapkan angkatan tentera dengan peralatan yang moden
dan canggih
vii) Menyusun pasukan tentera laut dengan teratur

b) Semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan :-


i) Mewajibkan setiap rakyat menjadi tentera
ii) Menubuhkan jabatan khas yang dikenali sebagai Dewan al-Jund yang
dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan mengurus hal-ehwal
ketenteraan
5. Bentuk kedudukan tentera Islam dalam operasi peperangan yang dipraktikkan
pada zaman kerajaan Bani Umaiyah khususnya Muawiyah bin Abi Sufian, iaitu
membahagikan angkatan tentera kepada lima pasukan :-
6. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufian
dalam menyusun pasukan tentera laut :-

a. Menambah bilangan kapal perang berjumlah 1700 buah.


b. Membina pangkalan tentera laut yang berpusat di Tunisia
c. Memajukan pelabuhan Iskandariah di Mesir dan pelabuhan di Syria
sebagai pusat pangkalan tentera

7. Tokoh panglima tentera pada zaman Bani Umaiyah :-

PANGLIMA PERANG MEMBUKA WILAYAH


Muhammad bin al-Qasim Sind di India
as-Saqafi
Tariq bin Ziad Andalus (Sepanyol)
Qutaibah bin Muslim al- Khurasan
Bahili
Musa bin Nusair Afrika Utara
Musalamah bin Abdul Malik Memusnahkan kubu-kubu
Rom di Constantinople
Mahlab bin Abi Suffrah Bahagian Wara’ an-Nahr
Uqbah bin Nafik Qairawan
JAJAHAN TAKLUK
KERAJAAN BANI UMAIYAH
16
Perbandingan ketenteraan pada zaman Bani Umaiyah dengan Khulafa’ ar-
Rasyidin :

BANI UMAIYAH PERBEZAAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN


Secara sukarela tetapi CARA Secara sukarela
akhirnya ditukar PEMILIHAN
menjadi kerahan tenaga TENTERA

Mengutamakan bangsa PERLANTIKAN Terbuka kepada semua bangsa


Arab PANGLIMA
TENTERA
Musim panas dan sejuk LATIHAN Umum
TENTERA
Pusat penyebaran dan
perkembangan ilmu di
Kota BASRAH

Bidang ilmu yang


diterokai :-
Bukti khalifah Bani Umaiyah mengambil berat tentang a)Ilmu nakli
pendidikan :- seperti al-Quran,
a)Khalifah bertindak sebagai penggalak kepada Tafsir, Qiraat,
perkembangan ilmu Nahu, Tauhid dan
b)Khalifah sendiri menjadi ulama yang alim dalam Fekah
bidang ilmu seperti Khalifah Abdul Malik bin Marwan b)Ilmu akli seperti
dan Umar bin Abdul Aziz Mantik, Hisab,
c)Para ilmuan dan sasterawan mendapat tempat Geografi dan
istimewa di istana khalifah Sejarah
d)Mendirikan banyak tempat pengajian dalam pelbagai
bidang ilmu
e)Mendidik rakyat agar membudayakan ilmu dalam
kehidupan harian
Bukti ilmu pengetahuan berkembang
pesat pada zaman kerajaan Bani
Umaiyah :-
a)Lahir ramai ulama dan sarjana
muslim dalam pelbagai bidang
b)Giatnya aktiviti penulisan,
pembukuan dan pembinaan
Kesan perkembangan pesat pendidikan
perpustakaan telah mewujudkan
kepada bangsa Eropah :-
beberapa disiplin ilmu yang dikenali
a)Kota Cordova di Andalus telah menjadi
sebagai At-Tadwin
pusat ilmu pengetahuan pada kurun ke-10
c)Kota Cordova (di Andalus) telah
Masihi
menjadi pusat ilmu pengetahuan di
b)Sarviel, Toledo dan Granada di Andalus
Eropah pada kurun ke-10 Masihi
menjadi tumpuan ramai pelajar dari Eropah
d)Andalus menjadi tumpuan ramai
datang menuntut ilmu
pelajar dari Eropah untuk menuntut
c)Karya sarjana Islam telah dibawa ke
ilmu
Eropah dan diterjemahkan dalam pelbagai
e)Di Andalus, terdapat beberapa
bahasa seperti Perancis
buah kolej, universiti dan 70 buah
d)Idea dan pemikiran sarjana Islam telah
perpustakaan yang menjadi tempat
mempengaruhi pemikiran masyarakat di
rujukan para sarjana.
Eropah sehingga membawa kepada zaman
pembaharuan- Renaissance
Tokoh ulama dan ilmuan terkenal yang lahir pada zaman kerajaan BANI
UMAIYAH
BIDANG ILMU NAMA TOKOH
Perundangan Islam -Imam Abu Hanifah
-Imam Malik
Bahasa dan Sastera Arab -Khalil bin Ahmad
-Sibawih
-Abu al-Aswad ad-Dawali
-Ibnu Hazam
-Ibnu Zaid
Sastera -Al-Faruq
-Jarir Amru bin Abi Rabiah
-Jamil al-Azraie
Muzik -Zarib
-Ibnu Farnas
Perubatan -Ibnu Sina
-Ar-Razi
-Ibnu az-Zahrawi
Falsafah -Ibnu Rusyd
-Ibnu Bajah
-Al-Farabi
Kekuatan sektor utama
ekonomi negara :-
a)Pertanian
b)Perdagangan

Usaha yang dilakukan bagi meningkatkan


ekonomi negara
Keadaan ekonomi kukuh
a)Pertanian
membolehkan kerajaan :-
i) Saliran air dibina bagi mengairi kawasan
a)Membina kemudahan awam
pertanian
seperti masjid yang cantik dan
ii) Membuat penyelidikan pertanian
empangan
iii) Membina jalan raya
b)Mengemas kini pentadbiran
Baitul Mal bagi memantapkan
b) Perdagangan
kewangan negara
i) Membina pelabuhan bagi kemudahan
c)Zaman al-Walid : Kewangan
persinggahan kapal
negara mantap sehingga
ii) Menubuhkan kapal perang khas bagi
mampu membiayai negara
mengawal lautan dan membanteras lanun
selama 15 tahun
iii) Menggalakkan perusahaan kraftangan
seperti membuat kiswah Kaabah, permaidani,
sutera dan tenunan bulu serta memberi
bantuan modal
KHARAJ : cukai tanah yg
dikenakan kpd pemilik
Islam dan bukan Islam

MUSAHAH/

URUSAN KERAJAAN
WAZIFAH : cukai
tanah yg dibayar
JIZYAH : mengikut keluasan
perlindungan ZAKAT: kadar
harta tertentu USYUR : cukai 10%
iaitu cukai yang MUQASAMAH :
yang kadar bayaran tetap
dikenakan cukai tanah yg
dikeluarkan yang dikenakan ke
kepada orang diambil
oleh orang atas kapal-kapal
kafir zimmi iaitu berdasarkan
Islam dengan perdagangan bukan
orang bukan jumlah hasil
syarat-syarat Islam yang singgah
Islam yang
tertentu di pelabuhan
tinggal di negara
Negara ISLAM IHTIZAM/ IQTA’ : cukai
Islam atau
untuk tujuan melalui sewaan atau
negara bukan
perniagaan pajakan tanah yg
Islam yang ALGHANIMAH: diuruskan oleh tuan-
meminta harta yang ALFAIE : harta tuan rumah
perlindungan diperolehi drpd rampasan drpd org kafir
dengan negara orang kafir melalui Harbi tanpa peperangan
Islam peperangan spt harta org-org murtad
dan kafir Harbi yg
ditinggalkan/ melalui
jalan perdamaian
a) Kecekapan dan
kebijaksanaan e) Perhubungan baik
Khalifah dalam antara kerajaan dengan
mentadbir dan rakyat meyebabkan rakyat
memajukan negara memberi sokongan yang
padu kepada khalifah
b) Penguasaan dan
kecintaan ilmu
pengetahuan yg d) Mempunyai
mendalam oleh angkatan tentera yang
khalifah dan rakyat kuat dan berdisiplin

KEMAJUAN YG TELAH
c) Memiliki sumber ekonomi DICAPAI :
yang mantap dan stabil - PENDIDIKAN
- EKONOMI
- KETENTERAAN
Khalifah pertama
meminta agar
hadis Rasulullah
Khalifah daripada S.A.W ditulis dan
kerajaan Bani Umaiyah dibukukan
yang ke-8

Sesetengah Ahli
Daripada keturunan Sayidina Amat menyayangi Sejarawan menganggap
Umar al-Khattab di sebelah dan mementingkan beliau sebagai
ibunya iaitu Laila Hasyim bin kebajikan rakyatnya “KHALIFAH AR-
Umar bin al-Khattab RASYIDIN YANG
KELIMA” kerana sifat,
sikap dan
pemerintahannya
Mempunyai sifat peribadi mempunyai persamaan
yang luhur dan tawaduk dengan pemerintahan
Khulafa’ ar-Rasyidin
POLISI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KHALIFAH UMAR BIN
ABDUL AZIZ SERTA TUJUANNYA.
a)Polisi pemerintahan :
i) Memecat pegawai-pegawai yang kurang cekap
ii) Melaksanakan hukuman jenayah dengan seadil-adilnya
iii) Menghapuskan cukai jizyah daripada golongan mawali ( hamba )
iv) Menghentikan dasar penguasaan wilayah dan diganti dengan kerajaan
Islam
b) Tujuan :
i) Memastikan pentadbiran negara berjalan lancar dan teratur
ii) Memastikan rakyat berada dalam keadaan senang dan aman
iii) Memastikan negara dan rakyat dapat menumpukan perhatian kepada
bidang pendidikan

Tokoh ulama dan ilmuan yang berjaya dilahirkan :


BIDANG ILMU NAMA TOKOH
Hadis -Urwah ibn az-Zubair
- Zihad az-Zuhir
Tafsir Quran - Ibn Jarid
Usuluddin -Hasan al- Basri
- Wasil bin Ata’
Sikap beberapa
orang khalifah Lahirnya sikap tidak puas hati
yang mengabaikan di kalangan rakyat akibat
tuntutan dan ajaran wujud semula semangat
Islam kabilah dan pilih kasih

Kemewahan hidup Penentangan rakyat terhadap


menyebabkan khalifah mulai pemerintah Bani Umaiyah
lalai melaksanakan tugas dan sehingga mereka berpaling
tanggungjawab terhadap tadah dan menyokong
negara dan rakyat gerakan Abbasiyah yang
akhirnya berjaya
menumpaskan kerajaan Bani
Umaiyah
USAHA YANG PATUT UMAT ISLAM LAKUKAN UNTUK MENGEMBALIKAN
KEGEMILANGAN SEPERTI ZAMAN UMAIYAH :

a)Rakyat hendaklah bersatu padu bagi mewujudkan keamanan dalam negara


b)Semua pemerintah hendaklah berpegang teguh dan mengamalkan ajaran
agama
c)Semua pemerintah hendaklah melaksanakan tugas pentadbiran negara
dengan baik dan berkesan
d)Umat Islam perlu menguasai pelbagai bidang ilmu serta kemahiran yang
bersesuaian dengan perkembangan zaman
e)Umat Islam hendaklah sentiasa bersemangat jihad dengan sanggup berkorban
jiwa raga dan harta demi mempertahankan agama dan negara