Anda di halaman 1dari 11

KURIKULUM FUTURISTIK

OLEH Norhayati Che Hussin IPGKKB

Definisi

dan konsep kurikulum secara umum Definisi secara khusus Ciri ciri Kurikulum Futuristik

Perkataan

Kurikulum berasal dari perkataan Latin iaitu curriculum yang bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. Menurut Kamus diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. Antaranya menurut Hirst (1975) kurikulum sebagai satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan muridmurid mencapai objektif yang

Konsep dan Definisi Kurikulum secara umum

Kurikulum

merangkumi pengalaman kehidupan nyata dan tidak nyata yang dipilih, diorganisasi dan disusun oleh sarjana pendidikan dan pakar kurikulum secara teliti dan profesional, demi menjadikan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran nyata dan tidak nyata seperti yang dijalankan dalam dan luar bilik darjah,

Rumusan Tafsiran Kurikulum

Konsep Kurikulum
Ia

banyak berkaitan dengan falsafah epistemologi (teori epistemologi). Teori Ilmu atau sumber-sumber Ilmu melalui 3 pendekatan iaitu: 1.Pendekatan Rasional 2.Pendekatan Empiris 3.Pendekatan Pragmatis

Pendekatan

Rasional mencari maklumat atau kebenaran dengan cara penaakulan. Pendekatan Empiris maklumat yang sah dapat diperoleh daripada organ deria manusia. Pendekatan Pragmatis maklumat diperolehi melalui manusia dengan alam sekitar. Ia dikaitkan dengan kaedah penyelesaian masalah.

KURIKULUM FUTURISTIK/MASA DEPAN


Kurikulum
-

Futuristik / masa depan

Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunakan pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.

Konsep dan Definisi Kurikulum Futuristik


Futuristik

iaitu idea yang menuju masa hadapan. Kurikulum Futuristik ialah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku yang memenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagai aspek antaranya aspek teknologi, pedagogi, keperluan sumber manusia dan perubahan ideologi.

Teknologi:

Contohnya pengenalan komputer dan teknologi maklumat bertujuan menghasilkan rakyat yang bersifat progresif, berpandangan jauh dan berkeupayaan untuk bersaing. Perubahan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran Keperluan sumber manusia iaitu bagi mencapai hasrat kerajaan untuk mencapai sebuah negara perindustrian yang setanding dengan negara maju pada 2020. Ideologi negara iaitu kurikulum yang digubal mesti mengambil kira

SEKIAN TERIMA KASIH