Anda di halaman 1dari 9

Kepentingan Pendidikan Kesihatan

Dalam Kurikulum Sekolah

HBHE1103
Pengenalan Pendidikan
Kesihatan

OUM@IPTB
Pengenalan

 Kanak-kanak perlu diajar memelihara dan


meningkatkan tahap kesihatan diri
 Tanggungjawab ini perlu disemai dari kecil
 Kanak-kanak punya banyak tugas dan perkara yang
perlu dilakukan
 Kanak-kanak akan menghadapi cabaran hari muka.
 Kegagalan pendidikan hari ini akan mendatangkan
masalah di masa hadapan.

OUM@IPTB
Peranan PK dalam Pertumbuhan dan
Perkembangan Kanak-Kanak

 Pertumbuhan – bersifat kuantitatif


– Semuanya boleh diukur
 Perkembangan – bersifat kualitatif
– Perubahan sifat.
 PK merupakan satu proses berterusan yang
membantu dan memudahkan pelajar mempelajari
amalan positif, memupuk sikap bertanggung jawab
pada kesihatan dan mengembangkan ilmu.
Perubahan tingkahlaku dan sikap diharapkan
berlaku dalam usaha meningkatkan kualiti kesihatan

OUM@IPTB
Perubahan dan Keperluan Individu

 Perkembangan Fizikal
– Perubahan tinggi
– Perubahan Berat Badan
– Pembesaran Otot
– Perkadaran badan
 Perkembangan mental
– Piaget (1896 – 1980)
 Praoperasi
 Operasi konkrit

OUM@IPTB
Perubahan dan Keperluan Individu

 Perkembangan sosial
– Berupaya berinteraksi dengan orang lain dan
persekitaran.
– 3 peringkat umur
 5-6 tahun
 6-9 tahun
 9-12 tahun

OUM@IPTB
Perubahan dan Keperluan Individu

 Perkembangan Emosi
– pengalaman yang penuh perasaan, diselaraskan
secara umum.
– Keadaan mental dan fisiologi beroperasi dalam
tubuh
– Tingkah laku yang dipamerkan secara nyata

OUM@IPTB
Perubahan dan Keperluan Individu

Mohd Shaarani Ahmad (2004)


2. Kanak-kanak dan konflik
3. Kanak-kanak agresif
4. Keagresifan berkait
5. Membentuk hubungan dan perlakuan yang
mesra dan empati.

OUM@IPTB
Perubahan dan Keperluan Individu

 Perkembangan Rohani
– Kepercayaan kepada satu kuasa penyatuan
– Faktor yang mempengaruhi
 Perselitaran yang baik
 Kemesraan
 Tingkahlaku yang sopan
 Tutur kata secara berhikmah di antara manusia

OUM@IPTB
Masalah Kesihatan Murid-Murid

 Peringkat Pra Sekolah


– Mudah dijangkiti penyakit kerana imunisi masih rendah.
Vaksin diberikan untuk mengelak wabak penyakit tertentu.
 Peringkat sekolah rendah
– Pergaulan disekolah menyebabkan mudah dijangkiti
penyakit.
– Penyakit tidak berjangkit yang disebabkan kuman.
 Peringkat menengah
– Defissiensi (pemakanan)
 Makan lebih atau kurang?

OUM@IPTB