Anda di halaman 1dari 3

ciri2 dasar awam

-proses membuat keputusan yg melibatkan beberapa fasa utk mndapatkan


keputusan rasional
-suatu keputusan yg tidak fomal tetapi melibatkan proses undang2 dan
perlembagaan
-dasar yg di buat perlu banyak sumber maklumat
-dasar awam utk kepentingan rakyat
sifat2 dasar awam
-policy decision (keputusan dasar) : keputusan yg diambil/tidak oleh
kerajaan
-policy statements (kenyataan dasar): kenyataan formal suatu pihak
-policy output (output dasar) : tindakan yg diambil
-policy outcomes (hasilan dasar): kesan tindakan dasar
bentuk2 dasar awam
-undang-undang : dibentangkan & diluluskan di parlimen
-rancangan: perancangan negara terperinci
-program: program khusus yg dirangka kerajaan
-projek: aktiviti yg dilakukan utk merealisasikan dasar
jenis2 dasar awam
-dasar agihan: memberi faedah kpd rakyat
-dasar agihan semula: memberi faedah kepada golongan tertentu
-dasar peraturan: mengawal tingkah laku organisasi/perseorangan
-dasar keselamatan: keselamatan dan kestabilan politik negara
-dasar liberal & konservatif
liberal: usaha membawa perubahan sosial
konservatif: usaha mengekalkan status quo
-dasar subtanif & prosedural
subtanif: tindakan kerajan utk menangani masalah
prosedural: cara melakukan dan siapa akan melakukan
aktor dasar
-pihak yg terlibat sbg pelengkap dan pembuat dasar samada
individu/kumpulan individu yg mempunyai kuasa dalam
menggubal/melaksana dasar
aktor rasmi
-aktor utama: aktor yg mendapat mandat secara langsung / mempunyai
kuasa terhadap dasar yg diluluskan
-aktor pelengkap: mendapat mandat dari aktor utama
kategori aktor rasmi
-pemerintah(eksekutif)
-perundangan (legislatif)
-kehakiman (judisiari)
-birokrat
aktor tidak rasmi
-mempunyai kuasa yg sah memutuskan dasar dan menjadi sumber rujukan
tambahan
kategori aktor tidak rasmi
-agensi swasta
-media
-NGO
-kmpulan berkepentingan
-mayarakat/individu awam
konsep penggubalan dasar
a) pendekatan atas ke bawah (persoalan)
-tindakan pegawai pelaksana / pencapaian objektif / faktor mempengaruhi
hasil / rumusan polisi
b) pendekatan bawah ke atas (implikasi)
-pengaruh faktor prgkat persekutuan / pengaruh kpd kesan @ kegagalan
polisi / negeri berubah ikut keupayaan institusi / sikap dan keadaan x
mnntu ssuatu ngeri penting dlm prlaksanaan
c) pendekatan campuran
teori dasar awam
a) teori institusionalisme
-polisi sbg aktiviti institusional
-dasar wam ditntukan dan dilaksanakan oleh institusi kerajaan
-dasar awam tdk akan jadi dasar sehingga ia di kuatkuasakan oleh institusi
kerajaan
b) teori neo -institusinalisme
-dasar pengagihan semula
-dasar pengagihan
-dasar peraturan
-dasar kawalan
c) teori elit
-elit tradisional (agama) & elit baru (pendidikan)
unsur teori elit
-kuasa
-jumlah
-mobiliti
-nilai elit
-darjah apati
kesan teori elit
-dasar awam bukan pemintaan org ramai
-dasar selalu diubahsuai bukan diganti
-dasar dibuat utk kpntingan sendiri bukan rakyat
-mempengaruhi nilai elit org ramai
-rakyat tidak mnntukan sesuatu dasar
-rakyat hya berkuasa di pilihanraya
-kestabilan teori elit bergantung suara org ramai
d) teori kelompok
-individu secara formal @tidak bri tekanan kepada kerajaan hgga sesuatu
dasar itu digubal
-menyebabkan konflik kumpulan
-pengaruh kelompok diukur dari segi bilangan,kekayaan,
e) teori incrementalisme
-sambungan drpd aktiviti kerajaan yg lalu/ hanya buat pembaharuan
-pembuat dasar tidak mempunyai masa/kurg pengetahuan
-ketidaktentuan kesan dasar'
-mewujudkan dasar baru perlukan kos yg besar
f) teori sistem
-dasar awam sbg rangsangan bg sistem politik
-permintaan dan sokongan merupakan input
g) teori permainan
-satu kajian terhadap ssuatu kputusan yg rasional
-pembuat dasar mmpunyai lebih cadangan
-menitikberatkan keputusan rasional
sistem pasaran dan syarat pasaran
a) isi rumah
=kelompok individu yg mnntukan secara kolektif cara mendapatkan
pendapatan dan cara berbelanja
-keputusan yg dibuat ttg anggaran perbelanjaan
-berurusan dalam betuk wang
-mempunyai unsur yg boleh dijual
-kepuasan maksimum sbg objektif utama
b) perniagaan
=membeli faktor pengeluaran dari isi rymah dan menukarkan kepada
barangan @ perkhidmatan
ciri2 perniagaan
-keuntungan maksimum
-mengeluarkan hasil mggunakan input tertentu
-kebebasan jual keluaran dan dapatkan hasil
-kebebasan gunakan hasil dan membeli input
c) pasaran
=berasaskan kpd pengeluaran dan perkhidmatan
syarat operasi pasaran
-persaingan sempurna
-penambahan kos-kos
-prinsip exclusive
-ketiadaan brg awam
-pengetahuan lengkap
-mobiliti yg lengkap
faktor kegagalan pasaran
a) monopoli,pengurangan kos dan ketidak cekapan ekonomi
-monopoli: firma tidak kompetatif dlm pasaran
-pengurangan kos: kekurangan modal@bahan mentah
-ketidakcekapan ekonomi: permintaaan & penawaran kurg berlaku
b) spill over
-ketidak seimbangan dalam pasaran
-konsep penawaran dan permintaan
prinsip keberuntungan sosial
-aktiviti sektor awam mestilah ditemui untuk wujudkan cdangan yg boleh
beri gambaran keuntungan sesuatu projek
-ujian yg maksimum utk mendapatkan keuntungan sosial yg maksimum
cukai
-cukai langsung (cukai pendapatan/upah)
-cukai tak langsung (cukai harta/sewa)
-beban cukai (cukai terhadap org kaya)ciri-ciri cukai
-progressive: semakin tggi pndptn smkin tggi byran
-propotional: kadar sama rata
-regressive: semakin byk pndapatan smkin rendah byran

sistem ekonomi perancangan pusat (SEPP)
-dikenali sbg sistem sosialisme
-pihak kerajaan shj yg berkuasa
-pengagihan & pngluaran dikawal ketat kerajaan
-pihak swasta dan individu tidak mmpunyai kebebasan
sistem ekonomi pasaran (SEP)
-dikuasai sepenuhnya pihak swasta
-sistem ekonomi tidak melibatkan kerajaan
-pengeluaran brg brgantung kpd mekanisme harga
sistem ekonomi campuran (SEC)
-penglibatan pihak swasta dan kerajaan
-pihak swasta mmpunyai tahap inovasi yg tggi dan modal yg cukup
manakala kerajaan utk mengelakkan penindasan
kegagalan kerajaan
a)demokrasi secara langsung
b) kerajaan perwakilan
c) bantuan perwakilan
d) sistem decentralized
langkah membetulkan kegagalan pasaran
- membebas,membantu dan meniru pasaran
-cukai dan subsidi
-mengenakan peraturan
-penawaran brngan melalui mekanisme bukan pasaran
-insurans dan sandaran
wawasan 2020
-pembentukan sebuah negara malaysia yg benar2 maju tahun 2020
a) cabaran wawasan 2020
-Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
-Membina masyarkat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan
-Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
-Mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika
-Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan toleransi
-Membina masyarakat yang maju dan saintifik
-Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang
-Menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
-Memupuk dan membina masyarakat makmur
b) penekanan isu2 penting
-pembentukan suatu negara bangsa
-negara perindustrian
-keadilan ekonomi dan sosial
-moral dan etika
-pembangunan masyarakat
dasar ekonomi baru (DEB)
-mengurangkan dan membasmi kemiskinan
-menyusun semula masyarakat
-eg: penubuhan felda,felcra
dasar pendidikan kebangsaan (DPK)
-melahirkan masyarakat bersatu padu dan berdidiplin

dasar pensyarikatan malaysia
-kerjasama erat antara sektor awam dan swasta
-hapuskan sifat persaingan
-meningkatkan hasil negara
dasar belia negara
-melahirkan belia yg mgamalkan cara hidup beragama
-melahirkan belia bermoral tinggi
-semangat perpaduan dan kebangsaan
dasar penswastaan malaysia
-mengurankan beban pentadbiran kewangan kerajaan
-meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran
-memepercepat pertumbuhan ekonomi
-mengurang saiz pglibatan awam dlm ekonomi
-mmbantu mncapai matlamat dasar ekonomi negara
bahasa kebangsaan bahasa
pengantar
meningkatkan mutu pendidikan
kurikulum yg sama berorientasi
malaysia di semua sekolah
peluang pendidikan asas 9 tahun
sistem peperiksaan yg sama mendemokrasi pendidikan
melicinkan tatacara pengurusan
pendidikan
menyediakan pendidikan rendah