Anda di halaman 1dari 1

Kepentingan Penyelesaian Masalah

Sesuatu urusan kehidupan manusia pasti akan dapat diuruskan dengan


efektif dan lancar.
Merangsang perkembangan intelek seseorang individu itu- meningkatkan lagi
perkembangan kognitif dalam perkembangan seseorang supaya lebih cepat
untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku dalam kehidupan.
Membantu orang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan masalah
tak terduga dalam kerjaya mereka dan aspek lain dari kehidupan mereka.
Membolehkan seseorang individu itu berfikir secara rasional dan analitis.
Membantu seseorang indivdu dalam membuat keputusan kerana
pengetahuan dalam matematik membolehkan eseorang individu untuk
mengumpul, menganalisis maklumat dan memuat deduksi.