Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( ASAS KINEMATIK PERGERAKAN )

Tarikh : 19 Julai 2017 Tingkatan : 4 SSKN Hari : Rabu

Minggu : 28 Bil. Pelajar: 27 orang Masa : 1.00- 2.00 ptg ( 1 jam )

Jantina : 18 Lelaki / 9 Perempuan

Tunjang Pembelajaran: Pengenalan Sains Pergerakan

Bidang Pembelajaran: Asas Kinematik Pergerakan

Fokus Pembelajaran: Kinematik dalam Pergerakan

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar: Murid telah membaca buku tentang asas kinematik pergerakan

Standard Pembelajaran :

3.3. Asas Kinematik Pergerakan 3.3.1 mentakrif kinematik dalam pergerakan

Objektif Pembelajaran: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a. Kognitif : 1. Murid dapat menerangkan maksud kinematik dalam pergerakan dengan jelas dan betul

2. Murid dapat mengenal pasti jenis-jenis kinematik yang terdapat dalam pergerakan

b. Psikomotor : 1. Murid dapat memerihalkan faktor yang mempengaruhi kinematik projektil dalam pembentangan
c. Afektif : 1. Murid mempamerkan perasaan seronok semasa melakukan aktiviti

2. Murid dapat memberikan kerjasama yang baik terhadap rakan dan guru

Strategi Mengajar : Inkuari dan penemuan berbimbing

KBAT : Murid dapat kaitkan tentang kinematik dalam pergerakan dengan sukan yang terkenal di serata dunia

EMK (nilai murni) : Murid bersemangat untuk mempelajari topik asas kinematik pergerakan dengan bekerjasama dalam menyelesaikan
tugasan yang diberi oleh guru.

Persediaan Pelajar : Buku teks, buku latihan, alat tulis

Persediaan Guru : Buku teks, buku rujukan, alat tulis, kad jawapan
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS PdP CATATAN

Pengenalan 1. Guru bertanya Guru mengarahkan murid membentuk 5 kumpulan BBM


khabar kepada kecil yang terdiri daripada kumpulan A, B, C, D dan E
Set Induksi murid. Buku teks
( 10 minit ) Guru membekalkan huruf-huruf yang telah digantung. Huruf-huruf
2. Guru Huruf-huruf tersebut adalah daripada perkataan sub
menerangkan fokus topik pembelajaran pada hari ini
PdP pada hari ini
Kumpulan Sub Topik
A Linear
B Projektil Meja murid
C Sudut
pelepasan
D Ketinggian Meja
pelepasan guru
E Kelajuan
pelepasan

Setiap kumpulan mempunyai sub topik yang berbeza dan


murid perlu menyususn huruf tersebut menjadi perkataan
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS PdP CATATAN
Guru :
Pengenalan terhadap tajuk Guru menanyakan apakah tajuk atau unit BBM
Perkembangan
pembelajaran yang akan dipelajari?
Langkah 1 - Buku teks
Jawapan asas kinematik gerakan
(10 minit)
Mencapai
objektif
Guru menerangkan secara ringkas tentang topik kognitif.
pembelajaran isitu maksud kinematik

- Kinematik adalah salah satu cabang sains


yang berkaitan dengan pergerakan Meja murid

Guru juga menerangkan jenis-jenis kinematik


dalam pergerakan yang terbahagi kepada 2 : Meja guru
Murid membuat
Linear - gerakan menggambarkan pergerakan Papan putih catatan berdasarkan
semasa semua bahagian objek yang lurus topik yang diajar
Guru oleh guru.
Projektil pergerakan jasad yang tersasar ke
udara dan jatuh semula ke bumi yang
dipengaruh oleh daya tarikan graviti dan juga
rintangan udara

Seterusnya, faktor yang mempengaruhi


kinematik projektil :
1. sudut pelepasan
2. ketinggian pelepasan
3. kelajuan pelepasan
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS PdP CATATAN
Guru :
1. Guru meminta murid membuat peta minda Bbm
Langkah 2
Guru meminta murid untuk berkaitan dengan sub topik yang mereka - Buku teks
(30 minit) membuat peta minda Alatan
perolehi pada awal sesi pembelajaran
menggunakan kertas mahjong - Marker
- Kertas
Peta minda 2. Guru membekalkan kertas mah-jong dan mahjong
marker kepada setiap kumpulan
Murid : Mencapai
3. Guru memantau hasil kerja murid dalam objektif
Murid berkumpul ikut kumpulan psikomotor.
kumpulan
Petunjuk : Strategi :
4. Wakil daripada ahli kumpulan perlu
Murid membuat komunikasi dua
perbincangan antara ahli membentangkan hasil kerja kumpulan Meja pelajar hala
kumpulan untuk mengenal mengikut kreativiti masing-masing
pasti sub topik yang Meja guru Sikap saintifik
diberikan 5. Kumpulan murid yang lain perlu Nilai murni :
memberikan sekurang-kurangnya satu Papan putih
- Bekerjasama
Pebentangan soalan kepada kumpulan pembentang
Kertas mahjong - Tolong-
menolong
Pembentang

Guru
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS PdP CATATAN
Guru
Snow ball kotak beracun Guru menyediakan 5 soalan berkaitan tajuk menggalakkan
Penutup pembelajaran yang diisi di dalam kotak beracun murid
Membuat 1. apakah maksud kinematik?
menggunakan
refleksi 2. apakah tiga arah projektil yang terdapat
(penilaian) dalam buku? kemahiran berfikir
( 10 minit ) 3. apakah faktor yang mempengaruhi aras tinggi
kinematik projektil (KBAT).
4. apakah jenis kinematik gerakan yang
terdapat dalam isi pembelajaran hari ini?
5. berapakah sudut paling ideal sekiranya Petunjuk :
berlaku pelepasan?
meja guru
Semasa muzik dimainkan bola getah akan
bergerak sehingga muzik dimatikan meja pelajar

Murid yang memegang bola getah tersebut kotak beracun


semasa muzik dimatikan perlu menjawab soalan
yang ada di dalam kotak yang diisi di meja guru guru
Refleksi
Guru membimbing murid membuat refleksi dan
penambahbaikan bagi topik pembelajaran iaitu
asas kinematik gerakan
Refleksi pengajaran dan pembelajaran :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________