Anda di halaman 1dari 11

3.

2 ITEM UJIAN

NAMA:_____________________
TARIKH:______________

JAWAB SEMUA SOALAN


Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan
terbaik bagi tiap-tiap soalan.

Kaedah Pengkajian Sejarah

X Lisan Arkeologi

1. Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian Sejarah. Apakah X ?

A Bertulis

B Tafsiran

C Saintifik

D Rekonstruksi

Sejarah menceritakan hal tentang


manusia dan perbuatan-perbuatan yang
berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Siapakah nama sejarahwan yang memberikan makna sejarah seperti yang


dinyatakan di atas?

A Herodotus

B Ibn Khaldun

C Dato’ Maharaja Lela

21
D Tunku Abdul Rahman

3. Apakah amalan yang dapat melahirkan keluarga asas yang bahagia?

I Bercakap benar

II Berbudi Bahasa

III Bersopan santun

IV Bantu membantu

A I, II, III

B I, II, IV

C I, III dan IV

D I, II, III dan IV

4. Apakah yang anda perlu lakukan ketika lalu di hadapan orang yang lebih tua?

I Menunduk

II Bertanya khabar

III Berjalan dengan hormat

IV Meminta kebenaran untuk lalu

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

22
D II, III dan IV

5. Apakah tanggungjawab anda sebagai warga sekolah?

A Membuli murid lain

B Menjaga nama baik sekolah

C Menconteng dinding sekolah

D Membuang sampah di merata-rata

6. Bagaimanakah anda memastikan alam sekitar terpelihara ?

I Menanam pokok

II Mengitar semula

III Membakar sampah

IV Menggunakan beg plastik

A I dan II

B II dan III.

C III dan IV

D I dan IV

23
7. Apakah cara untuk memelihara tempat-tempat bersejarah?

I Bangunan dibaik pulih

II Menaik taraf bangunan asal

III Mewartakan tempat bersejarah

IV Reka bentuk asal bangunan dikekalkan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

8. Antara berikut, benua manakah yang manakah yang paling besar di dunia ?

A Benua Asia

B Benua Afrikaa

C Benua Eropah

D Benua Australia

24
Zaman Neolitik
Zaman
Prasejarah
Zaman Logam

9. Apakah persamaan aktiviti kedua-dua zaman prasejarah di atas ?

I Menternak binatang

II Mengusahakan perlombongan

III Berdagang secara tukar barang

IV Mengusahakan pertanian ladang

A I dan II

B I dan III

C III dan IV

D I dan IV

25
10. Mengapakah kerajaan Melayu Awal menyediakan kemudahan berikut di
pelabuhan?

Perkhidmatan membaiki kapal

Kawasan berjual beli

A Ancaman lanun

B Kemajuan teknologi

C Keselesaaan pedagang

D Menambahkan pendapatan

11. Apakah kesan pencemaran persisiran pantai ?

I kematian hidupan laut

II Kepupusan Flora dan fauna

III kehilangan punca pencarian

IV kemajuan industri pelancongan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C II, III dan IV

D I, II, III dan IV

26
12. Apakah jawatan yang dapat disamakan dengan jawatan Bendahara dalam sistem
pemerintahan di Negara kita pada hari ini?

A Perdana menteri

B Menteri pendidikan

C Menteri belia dan sukan

D Timbalan perdana menteri

13. Sebagai seorang rakyat, bagaimanakah cara kita menghargai sumbangan Sultan?
A Membuat huru hara

B Menderhaka kepada sultan

C Taat setia kepada perintah sultan

D Memberikan hadiah kepada sultan

14. Apakah sifat kepimpinan Parameswara yang wajar kita contohi?


I Taat setia

II Bijaksana

III Jujur

IV Amanah

A I, II dan III
B I, II dan IV

C II, III dan IV

D I, II, III dan IV

27
15. Apakah warisan kesultanan Melayu Melaka yang menjadi identiti Negara kita pada
hari ini?

I Agama hindu

II Agama Islam

III Gelaran sultan

IV Sistem pentadbiran kerajaan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C II, III dan IV

D I, II, III dan IV

16. Apakah bukti kebijaksanaan Tun Perak sebagai Bendahara menyebabkan


Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan disegani?

A Tun Perak dilantik menjadi Laksamana oleh sultan.

B Tun Perak menjadi duta bagi mengetuai utusan hingga ke China.

C Tun Perak Berjaya menggagalkan serangan Siam ke atas Melaka sebanyak


dua kali.

D Tun Perak melaksanakan perintah sultan dengan mengetuai rombongan


peminangan puteri gunung ledang.

28
17. Apakah ciri kepimpinan yang terdapat pada Bendahara Tun Perak?

A Berprsangka buruk

B Berpandangan jauh

C Mengutamakan keluarga

D Mementingkan diri sendiri

18. Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang murid untuk mempertahankan


kedaulatan Negara?

A Membuli murid yang lemah

B Merosakkan harta benda sekolah

C Membantu ibubapa mengemas rumah

D Menghargai sumbangan pemimpin terdahulu dalam mendapatkan


kemerdekaan Negara

19. Siapakah sahabat karib hang Tuah yang menderhaka kepada sultan?

A Hang Lekiu

B Hang Jebat

C Hang Lekuk

D Hang Kasturi

29
20. Hang Tuah dititahkan menjaga perairan ___________ kerana aktiviti perdagangan
merupakan nadi ekonomi bagi Melaka.

A Melaka

B Pahang

C Palembang

D Kelantan

30
3.3 SKEMA JAWAPAN SOALAN PENILAIAN AKHIR TAHUN

1. A 2. B 3. D 4. D 5. B
6. A 7. C 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. C 14. D 15. C
16. C 17. B 18. D 19. B 20. A

31