Anda di halaman 1dari 83

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJUNG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS):


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG
09100 BALING
KEDAH DARUL AMAN

DISEDIAKAN OLEH:
AHMAD AKRAM BIN AZIZAN
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ISLAM(AT35)
BAB PERKARA MUKA SURAT

PENDAHULUAN 1

1.0 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH


1.1 Nama dan Alamat Sekolah
1.2 Lokasi Sekolah 3
1.3 Pelan Sekolah 3
1.4 Gred Sekolah 3
1.5 Jenis Sekolah 4
1.6 Logo, Visi, MIsi, Lagu Sekolah 7
1.7 Bilangan Pelajar 7
1.8 Bilangan Guru dan Kakitangan Sokongan 9
1.9 Sejarah Sekolah 13
1.10 Takwim Sekolah 15

2.0 ORGANISASI DAN PENGURUSAN SEKOLAH


2.1 Melaporkan Maklumat 27
2.2 Struktur Organisasi Induk Sekolah 30
2.3 Struktur Organisasi Mengikut Bidang (Guru Pelatih) 78
2.4 Peranan, Tugas dan Tanggungjawab bagi setiap
komponen 79
2.5 Budaya Sekolah (amalan murni seperti bacaan doa) 113
2.6 Hubungan antara organisasi induk sekolah dengan pihak
PPD dan JPN 115

3.0 KEMUDAHAN YANG TERDAPAT DI SEKOLAH 116


4.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4.1 Matlamat 120
4.2 Tugas
4.2.1 Pemerhatian pengajaran dan pembelajaran 121
4.2.2 Catatan Pembelajaran
4.2.3 Pengajaran Mata pelajaran guru Pendamping 127

5.0 AKTIVITI KO-KURIKULUM


5.1 Menyediakan carta organisasi ko-kurikulum 135
5.2 Melengkapkan borang kokurikulum sekolah
5.3 Memerhati dan merekod satu aktiviti Ko-kurikulum 135

6.0 REFLEKSI KENDIRI


6.1 Aspek-aspek Positif yang Boleh Di jadikan Panduan 148
6.2 ASpek-aspek yang Boleh diperbaiki 150
6.3 Aspek-aspek yang Menarik Perhatian 151

LAMPIRAN
PENDAHULUAN

Rancangan Orientasi Sekolah adalah aktiviti yang diwajibkan bagi setiap pelajar
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai guru pelatih untuk menjalani latihan di
sekolah sebenarnya banyak memberikan pendedahan kepada bakal guru untuk
menempuh alam pendidikan yang bakal ditempuhi pada masa hadapan. Buat pertama
kalinya guru pelatih menghadapi ROS ini yang memberikan banyak pengalaman yang
bermakna kepada guru pelatih dan akan lebih meningkatkan lagi keyakinan dan
semangat untuk terus meningkatkan lagi potensi diri dan juga kreadibiliti sebagai bakal
guru.

Pada mulanya guru pelatih berasa amat bimbang untuk menjalani ROS kerana
sekolah ini merupakan jenis sekolah menengah yang jauh berbeza berbanding dengan
sekolah rendah. Tetapi perasaan itu dapat diatasi apabila kali pertama berada di
sekolah, walaupun bukan sebagai guru sepenuhnya tetapi penerimaan semua warga
Sek. Men. Keb. Siong amat dihargai guru pelatih.

Sek Men. Keb Jengka 18 merupakan sekolah gred A dan sekolah pilihan saya
untuk ROS ini. Seramai 540 orang pelajar dan serami 43 orang guru.menjadii.
Menurut pengetua sekolah ini Cik Hajah Saimah, kunjungan dari PPD diterima dua kali
dalam sebulan.

Selain sebagai pemantauan, kunjungan PPD juga adalah untuk meninjau


pembangunan dan pencapaian dalam pelajaran yang dicapai oleh sekolah ini. Secara
keseluruhannya, sekolah ini sememangnya sudah banyak perkembangan dari segi
kemudahan infrastruktur dan kemajuan pelajar dalam akademik. Walaubagaimanapun,
diharapkan kemajuan yang diterima dapat digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya
oleh para pelajar dan semua pihak.
1.1 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

Nama sekolah:
Sekolah Menengah Kebangsaan Siong

Alamat sekolah:
Sekolah Menengah Kebangsaan Siong,
09100 Baling,
Kedah Darul Aman

1.2 LOKASI SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 merupakan sebuah sekolah yang terletak di


kawasan luar bandar. Lokasinya adalah kira-kira 2 kilometer daripada bandar. Lokasi
Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 adalah melalui satu cabang tiga yang
menghubungkan jalan raya utama ke suatu lorong untuk sampai ke sekolah tersebut.
Sekolah ini terletak di kawasan Kompleks Sekolah Menengah Jengka 18 di mana ia di
antara 4 buah sekolah yang saling berkumpul.
1.3 PELAN SEKOLAH

Gambarajah 1: Pelan Sekolah Menengah Kebangsaan Siong


1.4 GRED SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Siong merupakan sekolah gred A dan terletak di kawasan
luar bandar. Gred ini adalah berdasarkan keputusan peperiksaan PMR dan SPM yang
dianggap memberangsangkan dan juga berdasarkan prestasi sekolah dan kecemerlangan
sekolah dalam pelbagai aspek kurikulum dan ko-kurikulum. Kod Sekolah adalah KEA
0036

1.5 JENIS SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Siong adalah sekolah jenis sekolah menengah dan berada
di bawah bantuan kerajaan sepenuhnya. Ia juga berada di bawah pemantauan serta
jagaan kerajaan Malaysia.

1.6 LOGO, MISI DAN VISI SEKOLAH

1.6.1 LOGO SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG

Gambarajah 2: Logo Sekolah Menengah Kebangsaaan Siong


1.6.2 VISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG
”SMK Siong akan menjadi sekolah cemerlang menjelang 2010”

1.6.3 MISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG


1. Membentuk sikap dan sahsiah pelajar supaya menjadi insan yang seimbang.
2. Memberi perhatian yang secukupnya kepada pelajar supaya mereka berjaya
dalam pelajaran dan menjamin masa depan yang cemerlang.
3. Memimpin dan mendidik pelajar supaya menjadi generasi yang boleh
embantu pembangunan negara.
4. Membina hubungan yang baik dengan masyarakat supaya saling bekerjasama
antara satu sama lain dalam menentukan kejayaan pelajaran sekolah.
5. Menjadikan sekolah sebagai sanjungan masyarakat supaya saling bekerjasama
antara satu sama lain dalam menetukan kejayaan pelajar dan sekolah.
6. Bersama-sama menyumbang tenaga untuk mengurangkan kadar buta huruf,
meningkatkan minat membaca dan seterusnya membimbing penuntut untuk
mencipta pekerjaan yang cemerlang.
7. Mendukung dan memastikan tercapainya matlamat falsafah pendidikan
kebangsaan sebagai salah satu usaha untuk menjadikan negara ini sebagai
sebuah negara aman, tenteram, maju, bahagia, dan dihormati.
1.7 BILANGAN PELAJAR

Sekolah Menengah Kebangsaan Siong mempunyai pelajar seramai 1384 orang untuk
tahun 2009. Berikut adalah jadual bilangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Siong
mengikut kelas bagi 2009:

Tahun Jumlah Jumlah semua


1 AR RAZI 24
1 IBNU RUSYD 32
1 IBNU SINA 34
1 AL FARABI 32 230
1 IBNU KHALDUN 37
1 AL BAIHAKI 37
1 AL KHINDI 36
1 AL ZAHRAWI 35
2 AR RAZI 36
2 IBNU RUSYD 41
2 IBNU SINA 42
2 AL FARABI 39
2 IBNU KHALDUN 43 321
2 AL BAIHAKI 41
2 AL KHINDI 45
2 AL ZAHRAWI 34
3 AR RAZI 30
3 IBNU RUSYD 40
3 IBNU SINA 33
3 AL FARABI 35
3 IBNU KHALDUN 35
3 AL KHINDI 31
3 AL BAIHAKI 39
3 AL ZAHRAWI 31 274
4 AR RAZI 46
4 IBNU RUSYD 40
4 IBNU SINA 38
4 AL FARABI 40 238
4 IBNU KHALDUN 39
4 AL BAIHAKI 20
4 MPV 20
5 AR RAZI 42
5 IBNU RUSYD 43
5 IBNU SINA 41
5 AL FARABI 40
5 IBNU KHALDUN 37
5 AL BAIHAKI 26
5 MPV 20 249
JUMLAH 1384

Jadual 1: Bilangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Siong

1.8 BILANGAN GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN

1.8.1 Bilangan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Siong

Tahun Lelaki Perempuan Jumlah


2009 35 57 92

1.8.2 Bilangan guru J-Qaf (Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain)

Tahun Lelaki Perempuan Jumlah


2009 - - -

2.8.3 Bilangan kakitangan sekolah bukan guru

Jenis Jumlah
Kerajaan 3
Swasta (PRA dan pengawal keselamatan) 7
Jumlah 10

SENARAI NAMA GURU


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG, BALING,
KEDAH DARUL AMAN
TAHUN 2009

BIL NAMA NO KAD PENGENALAN


1 En Rosaidi bin Mustafa 600322-07-5733
2 En Mohamad Mokhtar bin Md Isa 621112-06-5405
3 En Amzan bin Ghazali 690703-06-5241
4 Pn Siti Fatihah binti Abdul Muin 620315-06-5334
5 Pn Sapiiyah binti Abdullah 620510-03-5498
6 Pn Jamaliah binti Ramli 590829-06-5142
7 En Mohamad bin Yaakob 640226-06-5321
8 Pn Noriah binti Md Isa 690120-06-5088
9 En Mohd Azemi bin Ghazali 670106-11-5097
10 Pn Faridzah bt Ahmad 650721-06-5360
11 Pn Fatimah Zahara bt Ahmad 610113-06-5416
12 Pn Fazilah bt Abdullah 771226-0206082
13 En Johan bin Kaus 620405-04-5491
14 Pn Mariani bt Tumin 710704-10-5510
15 Pn Mastura bt Mustafar 750127-05-5088
16 En Rohadi bin Zakaria 730816-03-5543
17 Pn Mohd Sani bin Ahmad 641125-10-6299
18 En Mohd Yusof bin Mohamad 710714-08-6165
19 En Mohd Zakaria bin Yusof 740605-01-6325
20 Pn Nazura bt Kamarudin 720307-06-5040
21 Pn Norashikeen bt Hashim 671228-01-5792
22 Cik Norafidah bt Osman 700927-06-5182
23 Pn Noraida bt Napiah 790815-10-5436
24 Pn Nuhisan bt Ismail 740519-03-5909
25 Pn Rashidah bt Bakar 770902-06-5972
26 Pn Robiah bt Ali 721031-11-5362
27 En Sabarudin Bin Hashim 680614-02-5117
28 En Sadun bin Selam 600223-01-5517
29 En Salehudin bin Mat Rasad 580827-06-5309
30 Pn Sharifah Azlina bt Syed Abd Karim 790618-06-5156
31 En Tuan Zun bin Tuan Lembut 630829-03-5587
32 Pn Wan Lili Rohayu bt W.Ismail 760107-11-5310
33 En Yuseri Faize bin Abd Ghani 720101-06-7745
34 En Murdani bin Abd Rahman 710110-03-5703
35 Pn Suhainita bt Hasan 810810-06-5601
36 Pn Haryati bt Zakaria 751220-03-5190
37 En Mohd Hafiz bin Ab.Aziz 840103-06-5443
38 En Mohd Faizal bin Mohd Yusop 840601-06-5603
39 Pn Norhasmida bt Mat Dawi 801226-06-5000
40 Pn Nor Aidah bt Md Ali 820830-06-5675
41 Pn Tazimah bt Marsidi 741205-10-5200
42 Pn Nor Azlina bt Mohd Kamaruddin 830217-06-5132
43 Cik Nurul Fadilah bt Mohd Amin 851210-06-5052
44 Pn Latifah bt Mad Noh 721031-11-5362
45 Cik Darnita bt Desa 790815-10-5436
46 En Mansur bin Md Daud 720101-06-7745
47 En Hamzah bin Mansor 620315-06-5334
48 Pn Siti Norhaslina bt Hashim 620510-03-5498
49 Pn Rosmawati bt Abdul Rahman 590829-06-5142
50 Pn Siti Aminah bt Ahmad 640226-06-5321
51 En Ismail Zaowe bin Ahmad 690120-06-5088
52 Pn Adeliyah bt Hashim 670106-11-5097
53 Cik Marini Md Isa 650721-06-5360
54 Cik Aniza bt Tajudin 610113-06-5416
55 Pn Forizan bt Wabong 771226-0206082
56 Pn Nor Irawati bt Idris 620405-04-5491
57 En Chia Yook Chai 710704-10-5510
58 En Jonathan a/l Puspanathan 750127-05-5088
59 En Charm Nek a/l Ai Kim 730816-03-5543
60 En Abdul Razak bin Hj Seman 641125-10-6299
61 En Roslan bin Ghani 710816-08-6163
62 Pn Fauziah bt Hussin 740605-01-6325
63 Pn Haslinda bt Nazarudin 620315-06-5334
64 Pn Nazuha bt Johar 620412-03-5497
65 Siti Mariam bt Jusoh 590829-06-5142
66 Pn Halimah bt Abd Majid 640226-06-5321
67 Pn Haryanti bt Md Shukri 690120-06-5088
68 Pn Kamilah bt Baserah 670106-11-5097
69 En Mohamad bin Salleh 650721-06-5360
70 Pn Maziah bt Mustafa 610113-06-5416
71 En Mohd Mahyuddin bin Abu Bakar 771226-0206082
72 Pn Khaizuyah bt Khalid 620405-04-5491
73 En Mohd Nazaruddin bin Abd Majid 710704-10-5510
74 En Abdul Rahman bin Baharum 750127-05-5088
75 En Mohd Yusof bin Kassim 730816-03-5543
76 Cik Suraiza bt Ahmad 641125-10-6299
77 En Pichet a/l Achong 710714-08-6165
78 Pn Soh Pei Li 740605-01-6325
79 Pn Fauziah bt Ahmad 620315-06-5334
80 Pn Aisyah bt Ahmad 620510-03-5498
81 Tn Hj Mohamad bin Yaakob 590829-06-5142
82 En Mustaffa bin Wahab 640226-06-5321
83 En Khairuddin bin The 690120-06-5088
84 Pn Sehah bt Ahmad 670106-11-5097
85 Pn Norhayati bt Lateh 610113-06-5416
86 Hj Mohd Noor bin Hassan 771226-20-6082
87 Tn Syed Hussin bin Tuan Mahmud 620405-04-5491
88 En Mansur bin Md Daud 710704-10-5510
89 Pn Che Pura bt Hj Ibrahim 570127-05-5088
90 En Mohd Azemi bin Ghazali 730816-03-5543
91 En Wan Ahmad bin Wan Md Zin 641125-10-6299
92 En Abdul Basheer bin Shiewthi 610113-06-5417

Jadual 2: Senarai Nama Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Siong,


Baling,Kedah.

SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG, BALING, KEDAH
TAHUN 2009

BIL NAMA NO.KAD PENGENALAN


1 Abdul Muhid bin Saiya 550428-06-5339
2 Abdul Raffar bin Ismail 580101-06-6249
3 M.Amin Suhkri b Abdul Malek 861106-33-5867
4 Maziah bt Mohamad 730415-06-5149
5 Mazlan bin Yusoff 710417-03-5345
6 Noraini bt Ya 680317-03-5060
7 Roslina bt Abdullah 690128-06-5120
8 Shaliza bt Berahim 710902-06-5310
9 Noorifzanlilwana bt Sahat 850901-06-5532
10 Mohd Zairul Fitri bin Ahmad 850412-03-5455

Jadual 3: Senarai Nama Kakitangan Sokongan Sekolah Menengah Kebangsaan


Siong, Baling, Kedah.
1.9 SEJARAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG

Nama asal sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Siong, yang terletak kira-
kira 15km dari pekan Baling. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1968 dengan
menumpang di Sekolah Kebangsaan Siong. Pada masa ditubuhkan hanya empat kelas
sahaja iaitu dua kelas tingkatan satu dan dua kelas tingkatan dua. Bilangan guru pada
masa itu berjumlah enam orang sahaja termasuk Tuan Pengetua

Pada tahun berikutnya, sekolah ini telah menumpang di Sekolah Kebangsaan


Bandar kerana menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah. Kerja-kerja untuk
membina bangunan sekolah ini telah dimulakan pada tahun 1975 telah dapat digunakan
sepenuhnya pada pertengahan tahun 1976. Kini sekolah ini terdiri daripada 6 blok
bangunan yang tersergam indah disampig blok bangunan asrama yang mampu
menempatkan pelajar.

Sekolah ini telah digredkan sebagai Gred A kawasn luar bandar pada tahun 1991
tetapi pada tahun 1998 sekolah ini telah digredkan semula menjadi gred B disebabkan
bilangan pelajar yang sudah merosot. Walau bagaimanapun pada tahun 2002 sekolah ini
tekah digredkan semula dengan gred A. Terdapat juga sebuah kelas Pendidikan Khas
yang bermula pada tahun 1998.Jumlah tenaga pengajarnya ialah seramai 5 orang
sementara jumlah pelajarnya ialah 25 orang iaitu 13 orang pelajar lelaki dan 12 orang
pelajar perempuan diselia oleh seorang pembantu.

Pengurusan murid pada masa ini tedapat seramai 92 orang tenaga pengajar dan
1384 pelajar dan 10 orang kakitangan bukan guru. Terdapat 25 kelas sesi pagi dan 14
kelas pada sesi petang.
1.10 TAKWIM SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 mempunyai perancangan yang teliti, teratur serta bersistematik. Berikut adalah Takwim
Sekolah menengah Kebangsaan jengka 18 untuk tahun 2009 yang telah dirangka oleh pihak pengurusan sekolah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JENGKA 18


2009 YEAR PLANNING CHART

JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN


2Latihan olahraga: 2 1
ISNIN Semus rumah
3KEJOHANAN 3 Taklimat kerja 2
SELASA MERENTAS DESA kursus
MSSM MARAN
4Latihan 4 Ujian penilaian 1 1 Mesyuarat 3
RABU olahraga:semua badan disiplin
rumah sukan 2/2009
KHAMI 5Latihan 5 2 4
S 1 olahraga:semua
rumah sukan
2 Mesyuarat guru 6KEJOHANAN 6 Ujian penilaian 1 3 1 CUTI HARI 5
JUMAAT kali pertama BOLA JARING PEKERJA
MSSD MARAN
KEJOHANAN
BADMINTON
MSSD MARAN
SABTU 3 pendaftaran 7 7 Mesyuarat 4Program anti 2 6
pelajar ting 2,3,4,5 kurikulum /PKKP dadah peringkat
2/ 2009 dadah peringkat
sekolah
AHAD 4 8 8 5 3 7
5 9 Mesy koku ke 3 9 6 4 8
ISNIN AJK kejohanan
olahraga
SELASA 6Mesyuarat 10 latihan olahraga 10 7 ETeMS Day 5 9Mesyuarat
kurikulum /PKKP / semua rumah sukan pekerja
2009 &kakitangan
4/2009
RABU 7 11 latihan olahraga 11Aktiviti 8Aktiviti 6 10 Mesyuarat
semua rumah sukan kokurikulum:unit koku:unit kurikulum/PKKP
beruniform 1 beruniform 4 3/2009
KHAMIS 8 Mesyuarat agung 12KEJOHANAN 12 9 7 HARI HOL 11
rumah sukan SEPAK TAKRAW
JUMAAT 9Mesyuarat agung 13 13 10 8 12
unit beruniform
SABTU 10 14 14 11 9 13
AHAD 11 15 15 12 10 14
ISNIN 12 16 Latihan 16 13 11 Peperiksaan 15
olahraga :semua pertengahan
rumah tahun/p2
SELASA 13Taklimat disiplin 17 Latihan 17 14 12 Peperiksaan 16
pelajar olahraga :semua pertengahan
rumah tahun/p2
RABU 14 18PRA SUKAN 18 15Aktiviti 13 peperiksaan 17 Kemahiran
kokurikulum:unit pertengahan belajar tingkatan
beruniform 5 tahun/p2 1-fasa 2
KHAMIS 15Mesyuarat 19 19 16 14 Peperiksaan 18
persatuan pertengahan
akademik tahun/p2
JUMAAT 16Mesyuarat agung 20 20 17 15 Peperiksaan 19kemahirab
kelab sukan pertengahan belajar ting 2-
tahun/p2 fasa 2
SABTU 17 21SUKAN 21 18 16 SAMBUTAN 20
TAHUNAN HARI GURU
SEKOLAH PERINGKAT
SEKOLAH
AHAD 18 22 22 19 17 21
ISNIN 19Mesyuarat 23 23Mesyuarat 20 18 22
koperasi sekolah panitia
SELASA 20 Latihan24 Kejohanan 24 21 19 23 mesyuarat
merentas desa olahraga MSSM badan disiplin
Maran 4/2009
RABU 21 Latihan 25Kejohanan 25 Aktiviti 22 20 24
merentas desa olahraga MSSM koku:unit
Maran beruniform 2

KHAMIS 22 PEMILIHAN 26 26 Minat 23 21 25


CATUR DAERAH Kejohanan &kerjaya
MARAN olahragaMSSM tingkatan 5
Maran
JUMAAT 23 27 27 24 22 26
PERTANDINGAN Kejohananolahraga
MERENTAS DESA MSSM Maran
PERINGKAT
SEKOLAH
SABTU 24 28 28 LADAP 25 Mesyuarat 23 27
pekerja &
Kakitangan
3/2009
AHAD 25 1 29 26 24 28
ISNIN 26TAHUN BARU 25 UBB1/Ujian Bln 1 30 27 25 29
CINA
SELASA 27TAHUN BARU 26 31 28 Minggu PLBS 26 30 Mesyuarat
CINA pengurusan
6/2009
RABU 28 Mesy koku ke 2 27 29 Aktiviti 27
AJK kejohan olah kokurikulum:Unit
raga beruniform 6
KHAMIS 29Latiahn 28 30 28
olahraga:Semua
rumah
JUMAAT 30Pelancaran 29
program nilam 2009
SABTU 31 30
AHAD 1 31
2

JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER


SABTU 1-perkhemahan koku 1
-Hari koku peringkat
sekolah
-Pertandingan piala Hajjah
Halijah

AHAD 2-Perkhemahan 2
kokurikulum
ISNIN 3 3
SELASA 4-Peperiksaan percubaan 1Mesyuarat 3 PEPERIKSAAN 4
PMR pengurusan 8/2008 AKHIR TAHUN
-Mesyuarat 2009
pekerja&kakitangan 6/2008
RABU 1 Mesyuarat 5Peperiksaan percubaan 2 Peperiksaan 4 PEPERIKSAAN 5
pekerja PMR percubaan spm AKHIR TAHUN
&kakitangan 2009
5/2009
KHAMIS 2 titiancara 6Peperiksaan percubaan 3 Mesyuarat 1 5 PEPERIKSAAN 6
PMR PMR pengurusan 8/2008 AKHIR TAHUN
2009
JUMAAT 3 7Peperiksaan percubaan 4Mesyuarat 2 6 PEPERIKSAAN 7
PMR pekerja&kakitanga AKHIR TAHUN
n 7/2009 2009
SABTU 4 8 5 3 LADAP 7MAJLIS 8
TITISAN ILMU
AHAD 5 9 6 4 8 9 Mesy
Rncng 08
ISNIN 6 10 7peperiksaan 5 9 10
percubaan spm
SELASA 7 Titiancara 11pameran kerjaya 8 6 10 11
SPM
RABU 8Titiancara 12 9 7 11 12
SPM
KHAMIS 9 13 10 peperiksaan 8 12PEPERIKSAAN 13
percubaan spm SPM BERMULA
JUMAAT 10 14 11 peperiksaan 9 13mesyuarat 14
percubaan spm pengurusan 9/2008
SABTU 11 15pelancaran sambutan 12 peperiksaan 10 14 15
bulan kemerdekaan percubaan spm
AHAD 12 16 13 11 15CUTI AKHIR 16
TAHUN
ISNIN 13 17 14 12 16CUTI AKHIR 17
TAHUN
SELASA 14 18 15peperiksaan 13 17CUTI AKHIR 18
percubaan spm TAHUN
RABU 15 19 16peperiksaan 14 18 CUTI AKHIR 19
percubaan spm TAHUN
KHAMIS 16 20 17 15 19CUTI AKHIR 20 HARI
TAHUN RAYA
JUMAAT 17 21 18 16 20CUTI AKHIR 21 AIDIL
TAHUN ADHA
SABTU 18 22 19 17 21 CUTI AKHIR 22
TAHUN
AHAD 19 23 20 18 22 CUTI AKHIR 23
TAHUN
ISNIN 20 24 21 19 23 CUTI AKHIR 24
TAHUN
SELASA 21 25 program 22Mesyuarat badan 20 24 CUTI AKHIR 25
pengukuhan/kecemerlangan disiplin7/2009 PEPERIKSAAN TAHUN KRISMAS
PMR AKHIR TAHUN
2009
RABU 22 26 Mesyuarat koku 5/2009 23 21PEPERIKSAAN 25 CUTI 26
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN
2009
KHAMIS 23 27 24 22 26 CUTI AKHIR 27 Mesy
PEPERIKSAAN TAHUN Guru 08
AKHIR TAHUN
2009
JUMAAT 24 28Sambutan hari 25 23PEPERIKSAAN 27 CUTI AKHIR 28
kemerdekaan AKHIR TAHUN TAHUN
2009
SABTU 25 29 26 24CUTI HARI 28 CUTI AKHIR 29
KEPUTERAAN TAHUN
SULTAN
PAHANG
AHAD 26 30 27 25 29 CUTI AKHIR 30 Sedia H-
TAHUN Count
ISNIN 27ujian 31CUTI HARI 28 26 30 CUTI AKHIR 31 Gtng-
penilaian 3 KEMERDEKAAN TAHUN Royong
SELASA 28 ujian 29 27 1 Daftar 1 &
penilaian 3 Pra
RABU 29 ujian 30 28 28 2 Sese 2008
penilaian 3 PEPERIKSAAN Mula
AKHIR TAHUN
2009
KHAMIS 30 29PEPERIKSAAN 29
Mesyuarat AKHIR TAHUN
badan 2009
disiplin
5/2008
JUMAAT 31 30PEPERIKSAAN 30
AKHIR TAHUN
2009
BIL 17 20 31 10 Jumlah : 198
HARI hari
JUM. HARI SEK : 198 JUM. MINGGU SEK : 42 HARI CUTI PENGGAL : 76 HARI CUTI AM : 21 HARI
HARI
2.1 MELAPOR MAKLUMAT

Sekolah Menegah Kebangsaan Jengka 18, terletak di dalam daerah Temerloh. Sekolah ini
termasuk di dala pinggir bandar r dan bergred A serta boleh dianggap sekolah yang
cemerlang mengikut pencapaiannya di dalam Ujian Penilaian Menengah Rendah (PMR)
dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Oleh sebab itu, sekolah ini juga menjadi antara
sekolah pilihan utama ibu bapa di sekitar daerah Temerloh.

S.M.K Jengka 18 juga memiliki sebuah blok bangunan pentadbiran setinggi 3


tingkat. Ia terdiri daripada 1 bilik guru, sebuah pejabat, sebuah perpustakaan, bilik
rawatan, makmal sains, bilik kemahiran hidup1 bilik gerakan, 1 bilik gerakan PMR dan
SPM, 1 bilik pengawas, 1 bilik bimbingan dan kaunseling, 1 bilik BBM, 1 bilik soalan
dan 3 buah tandas di setiap aras.

Sekolah ini juga mempunyai jumlah kakitangan yang mencukupi. Setiap


kakitangan menjalankan peranan dan tugas dengan penuh tanggungjawab dalam
menguruskan pentadbiran sekolah. Ini sebagai usaha menghasilkan sebuah pentadbiran
yang cekap dan berorganisasi. Tidak ketinggalan guru-guru yang turut sama bertungkus-
lumus mengajar di samping tugasan lain seperti memberi motivasi dan dorongan untuk
mencapai target sekolah bagi meningkatkan prestasi pembelajaran murid-murid. Berikut
adalah senarai nama guru kelas bagi Sekolah Menengah Kebangsan Jengka 18 bagi tahun
2009:
TINGKATAN 1
1 Shafie : Pn.Noraidah bt Md Ali
1 Maliki : Cik Nohasimah
1 Hambali : En.Rohaidi bin Mohd Yusof

TINGKATAN 2
2 Sahafie :Pn. Haryati bt Zakaria
2 Maliki : En. Sallehudin bin mat Rasad
2 Hambali : Cik Norashikeen bt Hashim
TINGKATAN 3
3 Shafie : Pn.Wan Lili Rahayu bt Wan Ismail
3 Maliki : En. Nuhisan bin Ismail
3 Hambali : En. Murdani bin Abdul Rahman
3 Hanafi : En. Mohamad Yusof bin Mohamad

TINGKATAN 4
4 Ibnu Sina :Pn.Noraidah bt Napiah
4 Ibnu Khaldun : Pn. Rasidah bt Bakar
4 Al-Khawarizmi: En. Abdul Rahman bin Ibrahim
4 Al-Razi : En. Mohamad Hafiz bin Abdul Aziz

TINGKATAN 5
5 Ibnu Sina : Cik Norazlina bt Kamaruddin
5 Ibnu Khaldun : Pn. Hajah Fatimah Zahara bt Ahmad
5 Al-Khawarizmi: Pn. Mastura
5 Al-Razi : Cik Norazlina bt Kamaruddin
5 Al-Farabi :Pn. Mariani bt Tumin
Organisasi dan pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18
diketuai oleh seorang Pengetua iaitu Cik Hajah Saimah bt Haji Hassan dengan
dibantu oleh tiga orang guru penolong kanan (GPK) iaitu guru penolong kanan 1,
guru penolong kanan HEM dan guru penolong kanan Kokurikulum. Berikut ialah
nama guru besar dan penolong-penolong kanan yang memainkan peranan penting
di sekolah:

PENGETUA
Cik Hajah Saimah bt Haji Hassan

GPK 1
Tuan Haji Md Ali bin Ahmad

GPK HEM
uan Haji Mohd Rozi bin Haji Mat Sani

GPK KOKURIKULUM
En. Othman bin Manap

K/B Bahasa :Pn. Norafidah bt Osman


K/B Sains sosialUstaz Abdul Rahman bin Ahmad
K/B sains/&mat:Puan Robiah bt Ali
2.2 STRUKTUR ORGANISASI INDUK SEKOLAH

PENGERUSI:PENGETUA
CIK HAJAH SAIMAH BT HAJI HASSAN

TIMBALAN PENGERUSI:GPK PENTADBIRAN


TUAN HAJI MD ALI BIN AHMAD

PENYELARAS PSS: NAIB PENGERUSI:KB KEM.


KB BHS:PN.NORAFIDAH BT OSMAN EN.ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

UTAMA J/KUASA PSS DAN MEDIA


(PENGURUSA P&P) SOKONGAN KURIKULUM
PN.NAZURA BT KAMARUDIN

J/KUASA PEMANTAUAN DAN J/KJADUALWAKU J/KUASA


PENYELIAAN KURIKULUM EN.YUSRIE FAIZE PENILAIAN
S/U KURIKULUM PN.FARIDZAH BT AHMAD
GPK1 DAN
Semua ketua bidang s/u kurikulum PETAKSIRAN
semua ketua panatia SEKOLAH CIK
FAZILAH
ABDULAH (K)
EN SADUN BIN
SELAM (PMR)
En.sani bin ahmad
(spm)
KB BAHASA KB.TEKNIK&VOKASIONAL KB SAINS &MATH KB KEMANUSIAAN
PN.NORAFIDAH BT.OSMAN PN.ROBIAH ALI EN.ABD.RAHMAN
B.AHMAD

KETUA-KETUA PANATIA MATA PELAJARAN KETUA PANATIA

BAHASA MELAYU KEMAHIRAN HIDUP MATEMATIK


PN.GHAZANI A.HAMAT EN.MOHD ZAKARIA PN.RASIDAH BT GEOGRAFI
BAKAR EN SALLEHUDIN

BAHASA INGGERIS PERDAGANGAN SAINS TERAS SEJARAH


EN.AHMAD SAFARI PN.SH.AZLINA SY KARIM PN.RASIDAH BT BAKAR PN.MARIANI TUMIN

MPV PENDIDIKAN ISLAM


SAINS TULEN
PN.FATIMAH AL-ZAHRA
EN.JOHAN BIN KAUS
2.3 STRUKTUR ORGANISASI MENGIKUT BIDANG

CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK JENGKA 18

PENGERUSI
Cik. Hjh. Saimah bt hj Hassan (Pengetua)

PENYELARAS
En. Mohd Zakaria

SETIAUSAHA
Pn. Rosnawati Rasihd
AHLI-AHLI:

PENYELARAS PENYELARAS
PENYELARAS
TING.3 TING.5
TING.1
EN.ZUKI EN.NIK TAJUDDIN
PN. SITI HAJAR

PENYELARAS
PENYELARAS TING.4
TING.2 PN. NARIMAH
PN. AZIRA
2.4 PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI SETIAP KOMPONEN

JAWATANKUASA PENTADBIRAN/KHAS

PENGETUA

PEN. KANAN PEN. KANAN PEN. KANAN


HEM PENTADBIRAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
PPS

JK PROGRAM JK SKPM JK STAF JK AUADIT JK SIASAH JK BILIK JK


JUARA SOKONGAN DALAMAN GURU PEMBANGUNAN
FIZIKAL
JK KEWANGAN
DAN STOK

JK DATA & JK BILIK JK PROG.


MAKLUMAT GERAKAN MEMPERKASAKAN JK
JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KURIKULUM 2009
KEROHANIAN
SEKOLAH
SMK JENGKA 18, BANDAR JENGKA, PAHANG

PENGETUA

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2


PEN. KANAN HEM PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
KURIKULUM

JK PANITIA JK PLBS
JK UPSR JK PRA JK PENDIDIKAN
PELAJARAN PEMULIHAN
SEKOLAH
CELIK 3M
JK
JK SAL JK PENDIDIKAN JK PUSAT JK PPSMI
PENJADUALAN
KHAS SUMBER (E-TEMS)
JK PROGRAM
JK
TRANSISI JK PEPERIKSAAN DAN
JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT PENGURUSAN
HAL EHWAL
PENILAIAN DALAMAN MURID 2009
MAKMAL KOMPUTER
SMK JENGKA 18 BANDAR JENGKA, PAHANG
PENGETUA

PEN. KANAN
HEM

SETIAUSAHA
HEM

JK RMTS JK KANTIN JK BADAN DISIPLIN JK KEDAI JK SPBT JK SKIM GALAKAN


& PENGAWAS SEKOLAH MENABUNG

JK KESIHATAN DAN JK SMM JK KECERIAAN JK TAKMIR JK ALBUM


KEBAJIKAN MURID MUSALLA SEKOLAH

JK BIMBINGAN & JK PROGRAM JK JK BANTUAN MURID


KAUNSELING SEKOLAH SELAMAT PENDAFTARAN MISKIN

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM 2009


SEK.MEN. KEB JENGKA 18, BANDAR JENGKA , PAHANG
PENGERUSI
CIK HAJAH SAIMAH BT
HAJI HASSAN

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2


TUAN. HAJI MD BIN AHMAD ALI EN.OTHMAN BIN ABD MANAF TUAN HAJI MOHD ROZI BIN
HAJI MAT SANI

SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH


PN.FARIDAH BT SEMAN CIK NORASHIKEEN BT HASHIM
EN.YUSRIE FAIZE ABD GHANI

SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN UNIT BERUNIFORM


PN.FARIDAH SEMAN PN.GHAZANI BT AWANG HAMAT EN.SADUN BIN SELAM
2.4 PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP KOMPONEN

PENGETUA

Bidang Tugas
- Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta
memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan dan
RRPPS.
- Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.
- Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.
- Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/ 67 1982 (pindaan)
Senarai Tugas
1) Pengurus Kurikulum – Kerja Ikhtisas
- Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi
kementerian pendidikan.
- Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran dan
pembelajaran.
- Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan
Pelajaran mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan.
- Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar.
- Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. Data-
data analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan.
- Menyelia dan mencerap proses P & P.
- Memastikan Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Pelajar-Buku Profil,
Buku Kedatangan Murid dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari semasa ke
semasa.
- Mengajar sebilangan waktu.
- Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan waktu.
- Menentukan keberkesanan penggunaan PSS.
- Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program
pendidikan dengan berkesan.
- Menentukan polisi untuk aktiviti kokurikulum.
2) Pembangunan Diri Pelajar
- Memastikan perlaksanaan program pembangunan diri pelajar seperti Kemahiran
Mengurus Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi.
- Menentukan polisi-polisi mengenai perlaksanaan disiplin sekolah.
3) Pengurusan dan Pembangunan
i. Pelajar
- Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar.
- Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar.
- Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar
dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan.
- Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik.
- Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut peraturan.
- Menandatangani program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna.
- Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pmbuangan pelajar.
- Mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di
sekolah.
- Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik.
ii. Pengurusan Personel
- Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan,
penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta staf sokongan
dilaksanakan.
- Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari semasa
ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja.
- Menentukan tugasan dan bidang kerja (deployment of staff) dan menjalankan
penyeliaan sepanjang tahun.
- Memastikan guru memiliki permit mengajar/Buku Biru (Pendaftaran Guru).
- Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang melanggar Arahan
Perkhidmatan di bawah bidang kuasanya.
- Menjaga kebajikan pegawai.
iii. Kewangan
- Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.
- Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji guru dan staf sokongan,
rekod akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan
KERAJAAN.
- Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan
dokumen-dokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya.
- Mengawal stok dan harta benda sekolah.
- Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian.
iv. Kemudahan Fizikal
- Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berada
dalam keadaan baik.
- Mempertingkatkan keceriaan sekolah.
- Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam
keadaan baik.
- Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.
- Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.
4) Pembangunan Organisasi dan Diri
- Merancang dan menyelia perkembangan staf seperti kursus
dalaman.
- menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta
memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri.
- Mengawal “Learning Experience” berdasarkan pemerhatian, data dan seliaan
serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan “Learning
Experience” palajar.
- Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendidi guru.
- Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.
5) Pembangunan Kendiri
- mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
- Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurus sekolah (R&D).
- Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan ikhtisas dan pengurusan.
- Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
- Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang
memerlukannya.
- Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Permuafakatan Sekolah.
- Menghadiri kursus, seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh
Kementerian/Jabatan dan Agensi-agensi Luar.
- Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion
Keguruan.

GPK 1

Bidang Tugas
- Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.
- Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
- Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiranm
hubungan masyarakat dan keselamatan.
- Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.
- Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.
- Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Senarai Tugas
1) Kurikulum
- Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain.
- Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
- Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan
bengkel.
- Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
- Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru
yang baru mengajar dan guru sandarantidak terlatih dalam menjalankan tugas
harian mereka.
- Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta
mencadangkan tindakan susulan.
- Membantu merancang dan menyelaras hal-hal berkaitan dengan penilaian dan
peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan.
- Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan
pemulihan.
- Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,
Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan.
- Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku bacaan.
- Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti.
2) Pengurusan
- Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah.
- Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru serta
staf sokongan.
- Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat.
- Membantu merancang takwim sekolah.
- Membantu m,enyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.
- Membantu menyelia anggaran belanjawan tahunan sekolah.
- Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan.
- Menyelaras semua jenis kutipan yuran.
- Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
- Menjadi penandatangan kedua-dua cek sekolah.
- Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah.
3) Pembangunan Diri Pelajar
- Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah;
keceriaan/keindahan dan kebersihan sekolah.
- Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran.
- Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.
4) Pembangunan Organisasi
- Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/ masyarakat.
- Mengadakan kursus/latihan untuk personel.
5) Pembangunan Kendiri
- Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
- Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
- Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).
- Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.memberi sumbangan
kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.
- Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion
keguruan.

GPK HEM

Bidang Tugas
- Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong
Kanan.
- Mengajar sebilangan waktu mengenai arahan Pengetua.
- Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kaunseling, keselamatan dan
kebajikan murid, buku teks,biasiswa,penerbitan dan percetakan, perayaan
sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah serta penyeliaan asrama (jika ada).
- Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.
- Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Senarai Tugas
1) Pembangunan Diri Pelajar
i. Disiplin
- Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni.
- Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
- Menjadi guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
- Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar
peraturan tatatertib dan salahlaku.
- Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar.
- Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga.
ii. Bimbingan dan Kaunseling
- Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling
bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling.
- Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling pelajar serta
menyediakan laporan yang diperlukan.
- Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.
- Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru.
iii. Program Perlindungan Pelajar
- Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan
program lain di peringkat sekolah.
- Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah
dilaksanakan.
iv. Kesihatan
- Mengurus kemudahan rawatan pelajar.
- Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna.
- Menguruskan kad 001/002, Kad Tenaga Asas dan lain-lain.
- Menyelaras penyeliaan kantin sekolah.
- Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.
v. Skim Pinjaman Buku Teks
- Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks.
- Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT.
- Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks.
vi. Biasiswa dan Bantuan
- Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan.
- Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan.
- Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar.
2) Pengurusan
- Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran pelajar.
- Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar.
- Menguruskan pertukaran pelajar.
- Menyemak buku kedatangan harian pelajar sidang pagi.
- Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil
berhenti sekolah.
- Menyemak buku/kad kemajuan pelajar/kad 001.
- Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
- Membantu merancang takwim sekolah.
3) Kokurikulum
i. Sukan dan Permainan
- Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di
semua peringkat.
- Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.
ii. Kelab/Persatuan
- Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak
akademik.
iii. Unit Beruniform
- Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform sekolah.
4) Pembangunan Organisasi
- Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/ masyarakat.
- Mengadakan kursus/latihan untuk personel.
5) Pembangunan Kendiri (Seil-Development)
- Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
- Menghadiri kursus,seminar dan bengkel.
- Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).
- Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.
- Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang
memerlukan.
- Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion
keguruan.
GPK KOKURIKULUM

Bidang Tugas
- Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.
- Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
- Bertanggungjawab kepada pengetua dalam semua aktiviti, kokurikulum iaitu
sukan/permainan, kelab/persatuan dan unit beruniform.
- Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.
- Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
Senarai Tugas
1) Kokurikulum
i. Sukan dan Permainan
- Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di
semua peringkat.
- Membantu, merancang takwim sukan dan permainan sekolah.
- Mengurus pemilihan peserta sukan untk elit bagi mewakili sekolah.
- Mengawal dan menilai setiap kegiatan sukan dan permainan supaya mencapai
matlamatnya.
ii. Kelab/Persatuan
- Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab bercorak
akademik.
- Memastikan pelaksanaan program kelab/persatuan berjalan mengikut jadual.
iii. Unit Beruniform
- Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah.
- Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah.
- Memastikan pelaksanaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual.
2) Pengurusan
- Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
- Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
- Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah
diambil.
- Membantu dan mengurus segala penerbitan majalah/artikel sekolah.
- Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dalam meningkatkan
pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
- Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
- Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.
- Mengenalpasti guru/pelajar yang berpotensi untuk maju dan mengadakan
program khas untuk mereka.
3) Pembangunan Diri
- Membantu merancang program pembangunan diri pelajar seperti perkhemahan
tahunan, Hari kKokurikulum, Hari Kantin dan lain-lain.
4) Pembangunan Organisasi
- Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/ masyarakat.
- Mengadakan kursus/latihan untuk personel.
5) Pembangunan Kendiri
- Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
- Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
- Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).
- Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.
- Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang
memerlukan.
- Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion
keguruan.
GARIS PANDUAN AM PENTADBIRAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU

1. Kehadiran ke Sekolah (Bertugas) :


- Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya 15 minit
sebelum waktu rasmi bermula. Waktu persekolahan bermula 7.40 pagi dan
balik 2.00 petang (Isnin, selasa, Rabu, Khamis) serta 12.00 Tengahari
(Jumaat). Namun terdapat masa dan guru tertentu yang pulang pada pukul
2.40 petang
- Hari rabu merupakan hari aktiviti kokurikulum, maka waktu balik ialah
pada pukul 4.00 petang
- Sebaik sampai, tuan/puan hendaklah mencatat waktu kehadiran dan
menandatanganinya di buku kehadiran serta punch kad masing-masing
- Guru yang lewat hadir hendaklah berjumpa dengan pengetua dan
maklumkan sebab kelewatan
2. Tidak hadir bekerja
2.1 Jika pegawai tidak dapat hadir untuk menjalankan tugas sila beritahu
pengetua melalui kaedah berikut:
- Memaklumkan tarikh ketidakhadiran, sama ada atas persendirian atau
arahan rasmi dari pihak yang diluluskan, dikehendaki terlebih dahulu
memaklumkan dan mencatat dalam buku kehadiran guru
- Ketidakharian secara tergempar atau cuti sakit hendaklah dimaklumkan
dengan segera pada hari berkenaan dengan cara yang paling sesuai

2.2 Jika pegawai tidak hadir bekerja bukan kerana cuti sakit atau bukan arahan
rasmi dari pihak yang diluluskan, dikehendaki meminta cuti dan
menyempurnakan borang cuti
2.3 Borang permohonan cuti hendaklah di isi sebelum tarikh cuti diambil,
kecuali sebab tergempar dimana borang permohonan cuti boleh diuruskan
pada hari pertama bertugas
2.4 Jika pegawai uzur dan mendapat sijil cuti sakit, tuan/puan hendaklah
menyerahkan sijil tersebut ke pejabat sekolah pada hari pertama bertugas
semula dan disahkan oleh pengetua untuk tindakan selanjutnya
2.5 Sakit dan mendapat khidmat rawatan swasta, sijil cuti sakit tidak lebih 15
hari setahun
2.6 Kakitangan yang mendapat cuti sakit telah disyaratkan mesti berada di
hospital atau rimah pegawai mengikut perintah am c hal 17 (c) kecuali
diarahkan oleh pegawai perubatan sebaliknya

3. Meninggalkan sekolah dalam waktu bekerja

3.1 Jika pegawai hendak meninggalkan sekolah dalam waktu persekolahan


sama ada dalam tempoh atau tidak akan kembali semula pada hari berkenaan,
dikehendaki mendapatkan kebenaran pengetua sebelum berbuat demikian.
Kebenaraan akan diberi atas sebab yang SANGAT MUSTAHAK dan TIDAK
DAPAT DIELAKKAN
3.2 Seseorang pegawai yang diberikan kebenaran keluar dari kawasan sekolah
hendaklah menyempurnakan makumat buku rekod keluar dalam waktu bekerja di
pejabat sekolah dan ditangani oleh pegawai yang membenarkannya

4. Kehadiran ke kelas
4.1 Semua pegawai MESTI mematuhi jadual P&P yang telah ditetapkan oleh
pihak sekolah dan hendaklah mencatat nama pelajar yang tidak masuk ke kelas
serta menandatangan buku Kawalan Pelajar yang dibawa oleh ketua kelas
4.2 Pegawai TIDAK DIBENARKAN melepaskan pelajar keluar dari kelas lebih
awal daripada berbunyi loceng berakhirnya waktu berkenaan
4.3 Pegawai TIDAK DIBENARKAN meninggalkan kelas dalam
Tempoh P&P walaupun pelajar diberikan tugas
4.4 Pegawai hendaklah memeaksimumkan penggunaan masa P&P yang
diperuntukkan, setiap pegawai hendaklah melibatka diri dengan pelajar
Mereka sehingga tamat waktu P&P
5.Buku rekod mengajar
5.1 Merupakan dokumen rasmi pegawai pendidikan,pegawai hendaklah
mengemaskini segala maklumat yang diperlukan
5.2 Hendaklah dibawa sewaktu P&P berjalan
5.3 Buku rekod yang telah lengkaptermasuk hari isnin minggu berikutnya
hendaklah dihantar untuk semakan pengetua pada hari jumaat dan hari
sebelumnya sekiranya hari jumaat merupakan Hari Kelepasan Am
5.4 Rancangan harian perlu dikemaskini dan ditulis sehari sebelum P&P
5.5 Format penulisan berdasarkan kaedah yang ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia
5.6 Setiap guru akan bercuti, kursus dan menjalankan aktiviti luar, hendaklah
melengkapkan buku rekod dan menyerahkan kepada Pengetua sebelum
meninggalkan sekolah. Ini bagi memeudahkan guru ganti menjalankan program
yang telah dirancang
5.7 Semua Rancangan Pelajaran dan sukatan Pelajaran hendaklah ditampal
sebelum 2 Januari 2009

6.Jadual kedatangan kelas


6.1 Jadual kedatangan kelas adalah menjadi tanggungjawab guru kelas dan
hendaklah dkemaskini setiap masa. Pelajar TIDAK DIBENARKAN menguruskan
jadual Kedatangan Kelas
6.2 Kedatangan harian pelajar hendaklah ditandakan pada hari berkenaan semasa
perhimpuanan waktu pagi (sebelum P&P)
6.3 Guru bertugan Mingguan bertanggungjawab menanda jadual kedatangan kelas
bagi guru kelas yang tidak hadir pada hari berkenaan
6.4 Semua maklumat dalam jadual kedatangan hendaklah disempurnakan sebelum
11 Januari 2009
6.5 Hari terakhir persekolahan pada setiap bulan merupakan tarikh terakhir guru
menutup dan mngira data-data yang berkaitan seperti diarahkan
6.6 Semua maklumat berkaiatan kutipan yuran tidak termasuk derma PIBG
hendaklah direkodkan apabila kutipan dibuat dan resit hendaklah dikeluarkan
6.7 Jadual kedatangan kelas hendaklah disimpan DIPEJABAT SEKOLAH pada
SETIAP MASA bagi memudahkan proses semakan dan mendapatkan maklumat
bagi urusan pentadbiran dan disiplin

7. Perhimpunan mingguan
7.1 Ditetapkan pada hari isnin setiap minggu
7.2 Merupakan majlis rasmi sekolah danWAJIB dihadiri oleh semua guru
dan pelajar. Oleh itu semua orang wajar menghormati majlis ini
7.3 Guru bertugas Mingguan bertanggungjawab sepenuhnya menguruskan
perjalanan majlis tersebut seperti maklumat, arahan, teguran, lagu-lagau rasmi dan
merekodkan semua maklumat yang diberikan kepada pelajar dalam Buku Laporab
Guru Bertugas Mingguan

8.Perhimpuanan Harian
8.1 Dijalankan pada setiap pagi hari persekolaahn, secara ringkasnya bermula
7.25 dan tidak melebihi 10 minit
8.2 Semua guru dan pelajar wajib hadir ke perhimpunan harian untuk
mendapatkan maklumat dan pesanan mengenai:

HARI MAKLUMAT
SELASA Hal Ehwal kaunseling &disiplin
RABU Hal Ehwal kokurikulum
KHAMIS Hari bahasa inggeris
JUMAAT Tazkirah dan Usrah

8.3 Semasa perhimpunan pagi, kedatangan pelajar akan diambil. Manakala


taklimat ringkas Pengetua dan GPK akan diberikan bila perlu

9. Hubungan guru dan pelajar


9.1 Semua guru hendaklah menjalinkan hubungan yang mesra dengan murid
berdasarkan kemampuan dan kebolehan secara adil
9.2 Semua guru adalah pembimbing sebarang masalah anak didik dan hendaklah
bersungguh-sungguh menyelesaikannya
9.3 Guru hendaklah menggunakan kesempatan yang ada untuk membina dan
menyedarkan anak didik tentang tanggungjawab mereka. Merangsang murid
menggunakan masa dengan afektif, mendarong mereka menggunkan minda dalam
segala tindakan dan membimbing mereka dalam semua perkara yang berfaedah
9.4 Mengelakkan wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelajar atas
sebab keturunan, jantian, status dan setaraf SES

10. Hubungan guru-kakitangan pekerja


10.1 Guru/pekerja hendaklah mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan
kondusif serta saling membantu untuk mencapai kecemerlngan dan kajayaan
sekolah
10.2 Semua Guru- kakitangan- pekerja mestilah menjalinkan ukhuwah yang erat
sebagai sebuah keluarga
10.3 Semua program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah semua guru-
kakitangan –pekerja hendaklah secara bersama melibatkan diri dengan nilai-nilai
kekeluargaan demi mewujudkan masyarakat penyanyang

11. Kegiatan kokurikulum


11.1 Merupakan kegiatan wajib, semua guru DIWAJIBKAN bertugas dengan
peruntukan
12.2 Semua arahan yang dikeluarkan oleh unit kokurikulum kementerian
pelajaran Malaysia hendaklah dipatuhi
11.3 Guru hendaklah merekodkan buku rekod kehadiran pelajar dan membuat
penilaian terhadap pelajar setelah selesai aktiviti kokurikulum

12. Maklumat diri guru


12.1 Semua maklumat diri hendaklah dikemaskini
12.2 Menjadi tanggungjawab pegawai untuk mengetahui dan boleh memberi
Maklumat pada bila-bila masa dengan tepat dan betul mengenai perjawatan

13.Hukum salahlaku pelajar


13.1 Rujuk kepada Perkeliling Iktisas bil 8/83 bertarikh 7 november 1983,
pekeliling disiplin 1998 dan buku panduan disiplin
13.2 Segala kesalahan disiplin yang serius hendaklah dirujuk kepada unit disiplin
sekolah
13.3 Semua hukuman ke atas murid mesti direkodkan dan memaklumkan kepada
guru penolong HEM. Bagi hukuman rotan, saksi guru hendaklah disediakan
13.4 Guru dilarang bertindak bersendirian dan menghukum mengikut perasaan.
Hukuman yang dikenakan hendaklah bersifat mendidik dan menginsafkan pelajar
di tas kesalahan tersebut
13.5 Sekiranya terdapat penjaga yang datang keranan tidak berpuashati terhadap
sesuatu hukuman, maka penjaga tersebut hendaklah terlebih
Dahulu berjumpa dengan pengetua atau GPK Hal Ehwal Murid

14.Cuti bagi guru


14.1 Cuti rehat khas boleh diambil sebanyak 7 hari setahaun dengan kadar 2 hari
untuk 3 bulan. Cuti ini boleh dikumpulkan dan dinilai dalam bentuk wang ketika
pencen
14.2 Cuti tanpa rekod hanya diberi atas perkara-perkara berikut sahaja:

i. Menghadiri latihan pasukan sukarelawan yang diiktiraf oleh


kerajaan
ii. Menghadiri latihan tahunan pertubuhan/persatuan yang diiktiraf
oleh kerajaan
iii. Menghadiri latihan syarikat kerjasama
iv. Menghadiri peperiksaan jabatan
v. Menghadiri mesyuarat persatuan iktisas
vi. Mengambil bahagian dalam olahraga/sukan

14.3 cuti tanpa rekod


Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang mustahak dan permohonan mesti
dibuat dlaam masa 2 minggu sebelum tarikh bercuti

14.4 Cuti bersalin


i. Isteri yang bersalin boleh mengambil cuti berkenaan selama 60
hari sehingga anak kelima sahaja
ii. Suami bagi isteri yang bersalin boleh mengambil cuti berkenaan
selama 7 hari berturut termasuk hari bersalin dan cuti awam jika
berkenaan, sehingga anak kelima
14.5 Cuti sakit
Bermaksud tidak boleh bertugas kerana sakit, hendaklah dimaklumkan kepada
Pengetua secepat mungkin dan sijil sakit diserahkan pada hari pertama

15. Peraturan pakaian guru semasa bertugas di bilik darjah

15.1 Guru lelaki

ISNIN Seluar panjang, kemeja lengan panjang, tanda


nama, tali leher dan blazer
SELASA Seluar panjang, name tag, kemeja dan
dimasukkan dalam seluar
RABU Pakaian Unit Beruniform masing-masing
KHAMIS Seluar panjang, name tag, kemeja dan
dimasukkan dalam seluar
JUMAAT Baju melayu lengkap bersamping dan
bersongkok
15.2 Guru perempuan
i. Pakaian kebangsaan atau kaum masing-masing dan lain-lain
pakaian yang tidak menjolok mata
ii. Selipar, cerpu atau sejenis dengannya yang mempuyai bentuk yang
sesuai boleh dipakai dengan pakaiaan yang ditetapkan
iii. Kasut sukan, jeans, slack, seluar pendek dan apa-apa pakaian yang
menutup muka atau menjolok mata tidak boleh dipakai

15.3 Guru-guru TIDAK MEMBENARKAN memakai kemeja T-shirt, T-shirt


bersama seluar Track semasa proses pengajaran dan pembelajran di bilik darjah
KECUALI semasa pendidikan jasmani di pahang

15.4 Semua guru hendaklah memakai PAKAIAN SERAGAM KOKURIKULUM


tersebut pada setiap hari RABU mengikut Unit Seragam masing- masing
sebagaimana pelajar

15.5 Pada 1 haribulan dab 15 haribulan pada setiap bulan semua guru hendaklah
berpakaian BATIK

16.Membawa pelajar beraktiviti keluar dari kawasan sekolah


16.1 Mesti mendapat kebenaran pengetua dengan jadual dan kertas kerja yang
dilampirkan
16.2 Setelah mendapat kebenaran pengetua, guru yang dipertanggungjawab mesti
mendapat kebenaram bertulis daripada pihak ibubapa /penjaga sebelum
membawa pelajar beraktiviti di luar kawasan sekolah
16.3 Setelah selesai aktiviti, guru yang bertangggungjawab mestilah melaporkan
kepada pengetua hasil aktiviti berkenaan

17.PEMBELIAN BARANG-BARANG
17.1 Guru matapelajaran hendaklah berurusan dengan ketua panitia untuk
membuat sebarang pembelian bagi keperluan P&P
17.2 Sebelum membuat pesanan Ketua Panitia hendaklah mengisi borang pesanan
di pejabat sekolah
17.3 Ketua panitia hendaklah berbincangkan dengan pengetua SEBELUM
pembelian
17.4 semua pembelian mestilah melalui borang pesanan tempatan yang
ditandatangani oleh pengetua
17.5 Sebarang pembelian tanpa kelulusan pengetua, pihak sekolah tidak
bertanggungjawab untuk membuat pembayaran
17.6 Apabila barang diterima, hendaklah pastikan ianya berkualiti, cukup
bilangan, tidak rosak sebagaimana invoise dan hendaklah dicatatkan dalam
BUKU STOK
17.7 Borang pesanan tempahan ditandatangani dan dicop oleh pembekal dan
ditandatangani oleh penerima sebelum dipulanhkan kepada pembantu tadbir

PERANAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

a. Meningkatkan tahap pencapaian murid-murid dalam pelajaran Pendidikan Islam.


b. Mendapatkan rancangan atau sukatan pelajaran Pendidikan Islam yang terkini
c. Menyediakan rancangan mengajar tahunan
d. Memilih dan mencadangkan buku rujukan yang akan digunakan oleh guru subjek
e. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan setiap kali ujian bulanan
dijalankan
f. Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan
g. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
h. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan minit mesyuarat yang telah diadakan
i. Mewujudkan semangat bekerjasama dan bertykar pendapat dengan panitia
sekolah berhampiran
j. Bekerjasama dengan panitia lain untuk meningkatkan prestasi

TUGAS JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

1. PENGERUSI PANITIA

a. Menentukan penggunaan sukatan pelajaran terkini.


b. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang kemaskini.
c. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan
d. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan
kertas-kertas soalan.
e. Menganalisa keputusan peperiksaan yang berkaitan dan mengkaji serta mencari
jalan untuk memajukan tahap pencapaian dari masa ke semasa seperti
mengadakan:
i. Kelas-kelas tambahan
ii. Ceramah teknik menjawab soalan
iii. Pertandingan-pertandingan yang berkaitan
iv. Kuiz dan lain-lain aktiviti yang difikirkan perlu

f. Membantu menentukan jenis-jenis buku yang perlu untuk perpustakaan sekolah


atau bilik sumber mata pelajaran
g. Memberi kerjasama dengan jawatan kuasa SPBT untuk menyelaras pembahagian
buku, menjaga keselamatannya dan menerima pemulangan buku yang dipinjam.
h. Bertanggungjawab untuk menyediakan bahan-bahan atau alatan untuk pameran
jika ada.

2. SETIAUSAHA PANITIA

a. Membantu pengerusi
b. Berbincang dengan pengerusi dalam menentukan agenda mesyuarat
c. Menguruskan surat-menyurat panitia
d. Mencatatkan dan mengedarkan minit mesyuarat
e. Mengemaskinikan fail-fail mesyuarat

3. JAWATANKUASA PANITIA (SEMUA GURU PENDIDIKAN ISLAM)

a. Memiliki, memahami dan boleh mentaksir serta menghuraikan kandungan


sukatan pelajaran yang berkenaan
b. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan berkaitan dengan mata
pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus
dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran harus dicapai pada
akhir tiap penggal bagi setiap kelas.
c. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menyerahkan
kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan
d. Menyediakan rancangan pelajaran bagi matapelajaran yang diajar dengan lengkap
untuk tempoh setahun
e. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku
latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin.
f. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua atau wakilnya
pada masa yang dikehendaki
g. Mengadakan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-
soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.
h. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan
i. Menjadi ahli dalam panitia Kemahiran Hidup, menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
j. Menghadiri mesyaurat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama
ada dikelolakan oleh kementerian/ jabatan pelajaran negeri/pejabat pelajaran
daerah. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata
pelajaran yang sama.
k. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik pelajaran
Pendidikan Islam bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
l. Melaporkan kepada ketua panitia Pendidikan Islam tentang masalah pengajaran
dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya
m. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,
memastikan alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.
n. Bertanggungjawab dalam menambah alat bantuan mengajar bagi memperkayakan
pusat sumber sekolah.
o. Mengadakan sudut Pendidikan Islam dalam kelas yang diajar
p. Membantu menguruskan bank soalan

2.5 BUDAYA SEKOLAH

Sepanjang tempoh 2 minggu guru pelatih melaksanakan ROS di Sekolah Menengah


Kebangsaan Jengka 18, banyak nilai-nilai murni yang menjadi amalan dan telah menjadi
budaya warga sekolah tersebut. Peluang yang ada ketika menjalani ROS tidak disia-
siakan oleh guru pelatih. Semasa di dalam pemantauan, didapati beberapa budaya sekolah
diamalkan oleh seluruh warga Sekolah Menegah Kebangsaan Jengka 18.

Antara yang menjadi perhatian adalah budaya memberi salam oleh pelajar-pelajar
terutamanya ketika bertemu dengan golongan yang lebih dewasa. Ini sebagai
menghormati sesama muslim disamping mengeratkan perhubungan antara warga sekolah.
Begitu juga keadaannya ketika guru mula masuk dan keluar kelas. Sebagai galakan untuk
mengukuhkan lagi budaya ini, murid juga diajar untuk memberi salam ketika ingin
memasuki bilik guru selain beberapa tempat yang dianggap sesuai.

Selain itu, budaya beratur yang diamalkan oleh pelajar-pelajar SMK Jengka 18
menunjukkan mereka seorang warga sekolah yang berdisiplin. Pelajar-pelajar akan
beratur pada setiap pagi untuk mengaminkan doa sebelum masuk ke dalam kelas bagi
memulakan pelajaran pada hari tersebut. Pelajar-pelajar juga akan beratur semasa
membeli makanan dan minuman di kantin. Para pengawas yang bertugas di kantin akan
memastikan pelajar beratur semasa membeli makanan.

Budaya berpakaian kemas dan bersih juga cuba diterapkan di kalangan pelajar.
Setiap hari pelajar dimestikan memakai pakaian kemas dengan lengkap berstokin dan
berkasut. Bagi murid yang berjawatan, mereka diwajibkan memakai pakaian yang
dikhaskan untuk mereka. Sebagai contoh, pengawas dikehendaki memakai baju kuning
lengkap berserta dengan Vest dan tali leher bagi lpelajar lelaki . Berbeza dengan
pengawas perpustakaan, manakala selainnya sama seperti pelajar biasa yang tidak
berjawatan. Budaya pemakaian yang kemas seperti ini menambah kesegakan murid
disamping mencerminkan kredibiliti murid untuk menjadi contoh yang baik kepada
murid lain seiring dengan jawatan yang disandang.

Pada setiap hari Rabu, berbeza suasananya apabila semua murid tidak kira yang
berjawatan atau tidak diwajibkan memakai pakaian uniform lengkap mengikut aktiviti
kokurikulum yang disertai. Keadaan ini memudahkan pergerakan aktiviti kokurikulum
untuk dijalankan memandangkan pada hari tersebut murid-murid akan berkumpul di
dalam unit berunifom disertai untuk menjalankan aktiviti masing-masing.

Tradisi terpuji yang sesuai dicontohi adalah membaca doa sebelum dan selepas
melaksanakan aktiviti pembelajaran. Bagi menyeragamkan bacaan, pembacaan dilakukan
oleh pengawas dengan bantuan pembesar suara. Murid-murid yang lain pula akan
mengaminkan doa yang dibaca. Pada ketika ini, murid yang lain dikendalikan oleh
pengawas yang bertugas untuk beratur di dalam barisan di luar kelas. Semua ini bertujuan
untuk memastikan murid sentiasa berdisiplin disamping sentiasa mengingati Allah di
dalam menuntut ilmu. Untuk menambahkan lagi keberkatan ilmu yang dipelajari, doa
akan dibacakan pula sejurus sebelum memulakan satu-satu pembelajaran. Tugas ini pula
dikendalikan oleh ketua kelas atau murid lain yang ditugaskan oleh kelas masing-masing.

2.6 HUBUNGAN ANTARA ORGANISASI INDUK DENGAN PIHAK PPD DAN


JPN
Hubungan yang baik antara organisasi sekolah dengan pihak Pengarah Pendidikan
Daerah (PPD), serta Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) ternyata jelas terbukti apabila
perkara ini mendapat pengesahan daripada pihak pengurusan sekolah sendiri selain Guru
Penolong Kanan Pentadbiran. Pihak PPD seringkali berkunjung ke sekolah ini
terutamanya apabila timbul masalah-masalah yang berhubung dengan hal ehwal
pentadbiran sekolah tersebut. Malah, waktu-waktu tertentu juga JPN seringkali membuat
lawatan ke sekolah ini.

Selain itu, hubungan antara sekolah dengan pihak PPD dan JPN dieratkan lagi
dengan Program Sekolah Perkasa iaitu satu program yang bermatlamat merealisasikan
pendidikan bertaraf dunia dan menjana modal insan kelas pertama. Ia merupakan
Program Bahagian Sekolah KPM dan dalam Jajahan Pasir-Puteh hanya terdapat 3 buah
sekolah yang terpilih sahaja menyertai program tersebut termasuk Sekolah Menengah
Kebangsaan Jengka 18

Jalinan perhubungan antara organisasi induk sekolah dengan pihak PPD dan JPN
adalah melalui pemantauan yang kerap diadakan ke atas prestasi sekolah ini. Hasilnya,
rekod yang diperolehi melalui mesyuarat-mesyuarat yang diadakan akan disalurkan
kepada pihak atasan. Begitu juga jika terdapat sebarang masalah berhubung dengan
sekolah, ianya akan dilaporkan kepada pihak berkenaan.

3.0 KEMUDAHAN YANG TERDAPAT DI SEKOLAH


BIL JENIS KUANTITI
a. KEMUDAHAN FIZIKAL
Dewan 2
Kantin 1
Tandas 10
Kedai koperasi/buku 1
Lain-lain (nyatakan) -Kedai pengawas -

b. KEMUDAHAN HUMANISTIK
Surau 1
Bilik Rawatan 1
Bilik Bacaan/SAL 5
Bilik Kaunseling 1
Pondok Pengawal Keselamatan 2
Lain-lain (nyatakan) 1

c. KEMUDAHAN P&P
Makmal Sains 3
Makmal Komputer 1
Bengkel kemahiran Hidup 3
Pusat Sumber Sekolah 1
Perpustakaan 1
Bilik Gerakan 4
Bilik Guru 1
Bilik Darjah 28
Sudut Bacaan/maklumat 5
Padang 1
Gimnasium -
Gelanggang Badminton 2
Gelanggang Bola Tampar 1
Gelanggang Bola Jaring 2
Gelanggang Sepak takraw 2
Stor Sukan 1
Lain-lain (nyatakan) –Pejabat 1

d. PERALATAN P&P
Televisyen 4
Komputer 7
LCD 12
OHP 8
VCD 4
Radio-kaset 10
Mesin Fotostat 3
Mesin Cetak 1
Alat Tulis
Lain-lain (nyatakan) –Hifi 2

e. KEMUDAHAN KOMUNIKASI
Telefon 2
Faksimili 1
E-mail 1

4.0PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


4.1 MATLAMAT
4.1.1Pendedahan awal kepada guru pelatih terhadap suasana pengajaran
dan pembelajaran di sekolah.
4.1.2Menghayati suasana pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
4.1.3Membina keyakinan diri sebagai seorang bakal guru terlatih.
4.1.4Menghubungkan antara amalan sebenar dalam bilik darjah dengan
teori pengajaran dan pembelajaran.

4.2TUGAS

4.2.1Merekod sekurang-kurangnya satu pemerhatian pengajaran dan


pembelajaran merangkumi elemen berikut:
a. Tajuk
b. Objektif Pengajaran
c. Keadah mengajar
d. Penggunaan Alat Bantu Mengajar
e. Pengurusan Kelas
f. Pengurusan Masa Pengajaran
g. Kaedah Penilaian
h. Penutup

4.2.2 Menyediakan catatan pembelajaran elemen berikut:


a. Menyenaraikan kemahiran yang dipelajari oleh murid
b. Teknik pembelajaran
c. Hasilan pembelajaran

BORANG PEMERHATIAN PENGAJARAN


UNIT LATIHAN MENGAJAR
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH

BORANG PEMERHATIAN PENGAJARAN

1. Butiran Pelajaran

1.1 Mata Pelajaran : Pendidikan Islam

1.2 Tahun/Tingkatan : 3 Hanafi

1.3 Bilangan Murid : 42 orang murid

1.4 Tarikh : 26 Mei 2009

1.5 Masa : 7.40 – 9.10 pagi

1.6 Tajuk : Analisis Kertas Soalan : Ujian Pencapaian


Penilaian Menengah Rendah Peperiksaan Pra PMR 2008
( Pendidikan Islam)

1.7 Kemahiran : Menganalisis soalan.

1.8 Objektif Pengajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar boleh


menganalisis kelemahan sendiri terhadap topik-
topik tertentu dan membuat pembetulan soalan-soalan
yang salah.
2. Pelaksanaan Pengajaran

2.1 Permulaan :
Pelajaran Pendidikan Islam bermula tepat pada masanya. Sebelum sesi
pembelajaran, pelajar-pelajar membaca doa. Guru memulakan pelajaran sebaik
sahaja semua pelajar telah bersedia. Guru mengambil masa 5 minit untuk induksi
dengan menerangkan apa yang akan dilakukan pada hari ini. Kemudian, guru
mengedarkan kertas soalan dan kertas jawapan pelajar.

2.2 Perkembangan:
Guru mengembangkan pembelajaran dengan menganalisis soalan-soalan yang
sukar bagi pelajar dengan menyuruh pelajar mengangkat tangan untuk setiap
soalan yang mereka salah semasa nombor soalan dibacakan. Dengan itu, guru
dapat mengenalpasti soalan-soalan yang sukar. Kemudian,guru membincangkan
soalan-soalan tersebut dengan pelajar.

2.3 Penutup :
Selepas guru mengadakan perbincangan dengan pelajar, guru menyuruh pelajar
membuat pembetulan terhadap setiap soalan yang mereka salah sebagai kerja
rumah. Guru menggalakkan mereka berbincang secara berkumpulan.

3.Refleksi:
Guru perlu memastikan pelajar benar-benar bersedia untuk belajar dan memberi
perhatian kepada guru.

4.2 TUGAS
4.2.1 MEREKOD SATU PEMERHATIAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

a. Tajuk : Mata Pelajaran Pendidikan Islam Analisa Kertas Soalan Peperiksaan :


PENILAIAN MENENGAH RENDAH PMR 2008.

b. Objektif Pengajaran : Pada akhir pembelajaran,pelajar-pelajar boleh :


i. Menganalisis kelemahan sendiri
ii. Membuat pembetulan soalan – soalan yang sukar.
iii. Pelajar dapat membuat revision/ulangkaji soalan
mencabar

c. Kaedah Mengajar :
Menggunakan Kaedah Analisis Soalan dengan menyemak jawapan dari no 1 ke no
40 soalan. Setiap kali kesalahan berlaku pada soalan tersebut, guru menyuruh
pelajar mengangkat tangan dan pemerhatian bagi setiap kesalahan dan bilangan
pelajar dicatatkan oleh guru sebagai rujukan. Dengan itu, guru dapat mengetahui di
mana kebanyakkan pelajar-pelajar tidak dapat menjawab dengan betul. Dengan itu,
guru dapat berbincang bagi mencari punca kenapa kesilapan berlaku. Pelajar disoal
oleh guru dan pelajar yang tidak dapat menjawab dengan betul didenda.

d. Penggunaan Alat Bantu Mengajar :


Guru menggunakan kertas soalan yang sukar. Selain itu, guru turut menggunakan
papan putih dengan menunjukkan cara jawapan yang tepat kepada pelajar.

e. Pengurusan Kelas :
Pengurusan kelas yang baik membantu guru menjalankan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru pandai menguruskan kelas supaya
pelajar-pelajar tidak berasa bosan berada dalam suasana kelas. Selain itu, guru juga
menunjukkan sikap tegas dan garang apabila mendapati pelajar melakukan
kesalahan atau gagal menjawab soalan dengan memberikan denda terhadap pelajar
tersebut.

f. Pengurusan Masa :
Menggunakan waktu yang diperuntukkan dengan optimumnya.

i. Kaedah Penilaian : Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Pendidikan


Islam ini adalah 7 masa dalam satu minggu. Ini bermakna masa yang diajar
adalah 3 jam 30 minit dalam satu minggu kerana pada satu masa, tempoh yang
diperuntukkan selama 30 minit.Guru mengambil masa yang sebaik mungkin
dalam mencapai objektif pembelajaran.

ii. Penutup : Guru menyuruh pelajar membuat pembetulan dalam buku log bagi
setiap soalan yang sukar dan salah

4.2.2 MENYEDIAKAN CATATAN PEMBELAJARAN ELEMEN BERIKUT:

A) Kemahiran yang dipelajari oleh pelajar:


Daripada pemerhatian yang saya jalankan dalam kelas 3 Hanafi mendapati bahawa,
setelah sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlangsung, pelajar-pelajar
mampu menumpukan perhatian kepada proses P&P dalam sejam pertama. Pelajar-
pelajar mampu memberikan definisi, mengenalpasti jenis-jenis soalan dalam
peperiksaan dan bentuk-bentuk soalan ynag sering masuk dalam peperiksaan PMR
sebenar. Pelajar-pelajar juga diwajibkan membuat nota masing-masing untuk
memudahkan proses pembelajaran.

b) Teknik pembelajaran:
Dalam sesi pengajaran guru lebih gemar menggunakan teknik berpusatkan
pelajar dan guru. Keadaan ini dapat diperhatikan apabila guru lebih banyak
berinteraksi dengan pelajar dengan menyuruh mereka membaca fakta yang
berkaitan dalam buku teks dan merujuk kepada soalan peperiksaan tahun lepas
bagi menggalakkan murid mencari jawapan supaya para pelajar memberikan
perhatian dan melatih pelajar berinteraksi dalam kelas. Peranan guru adalah
dilihat sebagai pemudah cara dengan mencatat setiap fakta yang mempunyai isi
dan sama-sama berbincang dengan pelajar. Teknik yang digunakan ini adalah
amat baik untuk menjana idea dan pemikiran murid dan menggalakkan mereka
untuk berfikir dalam mencari jawapan. Melalui teknik ini, guru dapat mengajar
murid untuk berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu,
teknik ini juga dapat mengelak murid daripada berasa bosan dan tidak berminat
untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran.

c) Hasil pembelajaran:
Daripada pemerhatian yang dijalankan mendapati, terdapat penglibatan murid
yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semua murid sama ada
lelaki atau perempuan sama-sama berebut untuk menjawab soalan yang
dikemukakan oleh guru. Pelajar-pelajar telah dinasihatkan supaya banyak
membuat latihan kerana ia akan memantapkan lagi kemahiran yang telah
dipelajari oleh mereka.

4.2.3 RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata Pelajaran: Prinsip Akaun
Tarikh/ Hari : 24 Jun 2007 (Ahad)
Tingkatan : 4 S1
Masa : 11.25 am
Tajuk : Bab 6 Imbangan Duga
Objektif ; Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat :
- Menerangkan fungsi Imbangan Duga dan Pengehadan Imbangan Duga
(Aras 1).
- Menyediakan Imbangan Duga dalam bentuk lajur (Aras 2).

Pengetahuan Sedia Ada : - Menentukan akaun yang didebitkan dan akaun yang
dikreditkan
- Merekod urusniaga ke dalam lejar dengan tepat mengimbang
dan menutup akaun

ABM : Papan Hitam, kad manila, latihan dan buku teks.


Nilai Murni : Menghormati guru, bertanggungjawab, patuh, yakin, bersemangat,
berkerjasama.
KBKK : Pengetahuan, kefahaman dan membuat rumusan
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Subjek: Perkebunan
Topik: Pembiakan aseks
Nama Unit: Keratan batang
Tarikh: 1 Februari 2008
Masa: 40 minit
Tingkatan: Tiga
Bil Pelajar: 30 orang
.
5.1CARTA ORGANISASI KO-KURIKULUM SEKOLAH
JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM 2009
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JENGKA 18, BANDAR JENGKA, PAHANG

PENGERUSI
CIK HAJAH SAIMAH BT HASSAN
(PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2


TUAN HJ MD ALI AHMAD EN. OTHMAN BIN MANAP TN HJ MOHD ROZI HJ MAT
(PEN. KANAN PENTADBIRAN) (PEN. KANAN KOKURIKULUM) SANI
(PEN. KANAN HEM)

SETIAUSAHA
PN FARIDAH BT SEMAN

SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN UNIT BERUNIFORM SETIAUSAHA SUKAN
PN FARIDAH BT SEMAN PN.GHAZANI BT AWANG HAMAT EN. SADUN SELAM CIK NORASHIKEEN
EN YUSRIE FAIZIE
JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI
PN. SITI ROHAYA BT MUSTAPHA
( PEN. KANAN KOKURIKULUM )

PENYELARAS
PN. HASNAH BT ABD RAHMAN

SETIAUSAHA
PN.NOR AZMAH BT YUSOF

AHLI JAWATANKUASA

PERSATUAN KELAB

PELANCONGAN
B. MELAYU B.INGGERIS
EN.MUHDANI ABD RAHMAN
PN. NORAIDAH
MAT ALI KECERIAAN
EN. MOHAMAD
MATEMATIK SAINS KEWANGAN
EN. ROSLE PN. NOR AZMAH EN. KAMALUDDIN

P. ISLAM P. SENI / MUZIK DOKTOR MUDA


EN. SHUKRI PN. WAN ZABIDAH PN. ROSHALIZA

KOMPUTER
PN. NOR SURIANA
5.2 BORANG AKTIVITI KO-KURIKULUM SEKOLAH

SEPERTI LAMPIRAN

AKTIVITI KO-KURIKULUM

Beberapa perancangan telah dibuat dalam usaha menjadikan SMK Jengka 18 sebuah
sekolah yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik malahan di dalam bidang
ko-kurikulum. Berikut adalah beberapa perancangan yang telah dibuat oleh jawatankuasa
perancangan ko-kurikulum sekolah sepanjang 2009.
PROGRAM KELAB DAN PERSATUAN TAHUN 2009

Bil Tarikh Kelab/Persatuan Aktiviti Tempat Objektif Tindakan


Pelaksanaan
1 17 Jan 2009 Kelab & Persatuan Perlantikan Bilik Persatuan Memilih Jawatankuasa Guru
AJK Persatuan melalui Penasihat
undian
2 31 Jan 2009 Kelab/Persatuan Pemilihan ahli Bilik Persatuan Mengenal pasti murid Guru
untuk yang berbakat dan Penasihat
pertandingan berpotensi
3 14 Feb 2009 FIRE DRILLS 1
4 28 Feb 2009 Persatuan Bahasa Bercerita Dewan Terbuka
Mencungkil bakat murid Penyelaras
Melayu Tahap 2 dan melahirkan murid Guru
yang inovatif Penasihat
5 14 Mac 2009 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
6 28 Mac 2009 MERENTAS DESA
7 11 April 2009 Persatuan Bahasa Story Telling Dewan Terbuka Mengesan murid yang Guru
Inggeris berpotensi untuk Penasihat
mewakili sekolah dalam
pertandingan
8 25 April 2009 UBB 2

9 9 Mei 2009 Persatuan Agama Islam Pertandingan Dewan Terbuka Mengesan murid yang Guru
Azan dan beriman dan berahklak Penasihat
Iqamat mulia
10 23 Mei 2009 SUKAN TAHUNAN

11 6 Jun 2009 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

12 20 Jun 2009 Kelab Perlancongan Kuiz Dewan Terbuka Melahirkan individu Guru
Ketatanegaraan yang berjiwa besar dan Penasihat
cintakan negara
13 4 Julai 2009 Kelab Doktor Muda Ceramah Dewan Terbuka Memberikan kesedaran Guru
Kesihatan tentang kepentingan Penasihat
(Jemputan menjaga kesihatan diri
Khas)
14 18 Julai 2009 Kelab Keceriaan Pertandingan Dewan Terbuka Mencungkil daya Guru
Gubahan kreativiti dan memupuk Penasihat
semangat kerjasama
dalam kumpulan
15 1 Ogos 2009 Persatuan Sains dan Kuiz secara Dewan Terbuka Menanam semangat Guru
Matematik bertulis(semua ingin bersaing Penasihat
murid)
16 15 Ogos 2009 UBB 4/ PRA PMR

17 29 Ogos 2009 Kelab Seni,Muzik dan Pertandingan Dewan Terbuka Menanam minat murid Guru
Kebudayaan Congkak dan terhadap permainan Penasihat
Selambut tradisional
18 12 Sept 2009 FIRE DRILL 2

19 26 Sept 2009 Persatuan Agama Islam Ceramah Dewan Terbuka Menambah Guru
Ramadhan pengetahuanmurid Penasihat
mengenai puasa
20 10 Okt 2009 Kelab Kewangan Pertandingan Dewan Terbuka Guru
Menulis Jawi Penasihat
21 24 Okt 2009 Kelab Komputer Melukis dan Dewan Terbuka Mencungkil bakat murid Guru
Mewarna Kad dan menghasilkan murid Penasihat
Ucapan yang kreatif
22 7 Nov 2009 GOTONG- ROYONG
5.3 MEMERHATI DAN MEREKOD SATU AKTIVITI KO-KURIKULUM

Terdapat tiga komponen utama aktiviti atau kegiatan ko-kurikulum di Sekolah Menengah
Kebangsaan Jengka 18. Tiga komponen utama itu ialah Sukan dan Permainan, Kelab dan
Persatuan dan Unit Beruniform.

Ketiga-tiga komponen ini bergerak mengikut bahagian masing-masing di bawah


kelolaan guru penasihat yang telah dilantik. Bagi menggerakkan aktiviti ko-kurikulum
lebih aktif, sekolah telah menjadikan hari Rabu sebagai hari rasmi untuk pelajar-pelajar
menjalankan aktiviti ko-kurikulum masing-masing.

Bagi sukan dan permainan terdapat bola sepak, bola baling, bola jaring, sepak takraw,
badminton, hoki, merentas desa olahraga dan catur . Pencapaian bola sepak dan takraw
dikira sangat membanggakan apabila berjaya memasuki peringkat negeri. Sukan dan
permainan yang lain hanya setakat berjaya bermain di peringkat daerah sahaja.

Bagi kelab dan persatuan pula, terdapat Persatuan Bahasa Melayu, Bahasa inggeris
Inggeris, Persatuan Matematik, Persatuan Sains, Persatuan Pendidikan Islam, Persatuan
sejarah, persatuan Geografi, Persatuan Pendidikan islam, Persatuan Kemahiran Hidup,
Persatuan Pendidikan Seni, KEJARA, Perdagangan dan keusahawanan pengguna.
Manakala untuk kelab pula, terdapat 5 jenis kelab iaitu kelab Anti Jenyah, kelab
PROSTAR&kaunseling, kelab kewangan dan kelab SPBT.

Bagi badan beruniform pula terdiri daripada Pengakap, Pergerakan Puteri Islam,
Persatuan Bulan Sabit Merah, Pandu Puteri, Puteri Islam, Kadet Remaja Sekolah, Jabatan
dan Pertahanan Awam. Antara pencapaian badan beruniform yang boleh dibanggakan
adalah penyertaan giat pengakap ketika Kempori di kedua-dua peringkat daerah dan
negeri.
Latihan Nasyid Sekolah Anjuran SLAD (Skim Lencana Anti Dadah)

Sepanjang ROS ini saya telah berpeluang menyaksikan latihan nasyid yang
dianggotai oleh 15 puteri yang sangat berbakat. Buktinya ialah SMKJ 18 pernah berjaya
mewakili negeri Kelantan ke Peringkat Kebangsaan pada 26 mei 2009

Sesi latihan berlangsung setiap hari selepas waktu persekolahan. Memandangkan


tarikh pertandingan nasyid anjuran SLAD semakin hampir, peserta-peserta telah diberi
semangat oleh jurulatih agar berlatih dengan bersungguh-sungguh memandangkan
sekolah mereka yang akan menjadi tuan rumah untuk peringkat zon pada 26 mei 2009.
Peringkat ini akan menentukan sekolah mana yang layak untuk ke peringkat negeri dan
seterusnya ke peringkat kebangsaan. Sepanjang pemerhatian saya, sewaktu sesi latihan
pelajar telah memberi komitmen yang begitu tinggi untuk mengekalkan kejuaraan yang
telah dicapai pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kesemua peserta bukan sahaja berbakat
dalam bidang suara bahkan juga turut mahir dalam menggunakan alat-alat muzik untuk
mengiringi alunan nasyid. Perkusi (alat muzik) yang digunakan berbentuk ketukan,
antaranya ialah gembre atau bongo, conga, tamborind dan seeker. Latihan nasyid ini
bermula pada setiap petang selama lebih kurang dua jam memandangkan tempat latihan
akan digunakan oleh peserta latihan Dikir Barat sekolah yang juga akan turut bertanding.

Objektif pertandingan nasyid anjuran SLAD ini diadakan ialah bagi melahirkan pelajar
beriman dan mempunyai rasa tanggungjawab pada diri keluarga agama dan negara.
Selain itu, pelajar juga dapat memperjuangkan kesenian Islam melalui lagu nasyid yang
disampaikan.
Memang betul seperti yang selalu diperkatakan bahawa guru memang tidak pernah
jemu dalam membentuk peribadi anak didiknya. Usaha dan kesungguhan yang
ditunjukkan dalam menjayakan sesuatu aktiviti memang tidak boleh dipertikaikan lagi.
Berikut merupakan butiran tentang latihan nasyid di SMKJ 18:

Tempat : Dewan Tertutup SMKJ 18


Jurulatih:
1. Pn. Hjh. Asiah Bt. Awang (pengurus pasukan)
2. Ust. Pn. Hjh. Suhaini Bt. Ismail (guru pengiring)
3. Pn. Sarimah Bt. Ab. Kadir

Tema : Hidup Cemerlang Tanpa Dadah


Lagu pilihan: Tema
1. Nilai Murni Islam
2. Erti Keimanan
3. Patriotik

Tajuk Lagu:
1. Kilauan Permata dari Lembah
2. Mahkota Keluarga

Senarai Peserta:
1. Wan Noor Fatin Bt. Tuan Yusoff (Solo)
2. Nor Hazifah Bt. Che Ghani
3. Ainun Syuhada Bt. Mahasan
4. Noor Nadia Bt. Che Hassan
5. Umi Fatonah Bt. Md. Yusoff
6. Maisarah Bt. Mohamad Rawi
7. Norni Bt. Ismail
8. Tuan Nurul Shuhadda Bt. Tuan Yusoff (Gembre/ Bongo)
9. Zainatul Husna Bt. Tahar (Conga)
10. Siti Khairani Bt. Abd Talil
11. Nurul Azian Syazwanie Bt. Che Roslan
12. Nurul Fathen Nadia Bt. Norazni
13. Nur Shuhada Bt. Abdul Majid
14. Nurul Mastura Ramizah Bt. Ismail
15. Nuur Hayati Bt. Mohamad (Tamborind)

Laporan ringkas ko-kurikulum sekolah

Sejak sesi persekolahan dimulakan, banyak aktiviti ko-kurikulum dirancang dan

dijalankan oleh pihak sekolah bagi melahirkan warga negara yang cemerlang dari semua

aspek samada dari intelek, rohani, jasmani dan emosi. Sepanjang tempoh persekolahan

ini, telah banyak pencapaian cemerlang yang diperolehi. Ini adalah melalui penglibatan

murid-murid dan komitmen daripada pihak sekolah di dalam pertandingan-pertandingan

yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Segala percapaian yang pernah dicapai oleh pihak SMKJ 18 dalam bidang

kokurikulum dan ko-akademik dapat diringkaskan di dalam Lampiran 5. Melalui laporan

ringkas tersebut, dapat dinyatakan bahawa tahap pencapaian kokurikulum sekolah ini

adalah memuaskan. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, semua murid dan guru

telah memberikan komitmen yang baik di dalam menggerakkan perjalanan aktiviti

kokurikulum di sekolah tersebut. Selain itu, semua guru termasuk Pengetua, Guru

Penolong Kanan dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum juga turut sama turun padang

bagi memastikan kelancaran aktiviti yang dijalankan.

Kesimpulannya, bidang kokurikulum di sekolah mempunyai harapan yang cerah

untuk memperolehi kejayaan yang lebih cemerlang lagi.


6.1 ASPEK-ASPEK POSITIF YANG BOLEH DIJADIKAN PANDUAN

Sepanjang tempoh dua minggu berada di sekolah, terdapat pelbagai aspek yang dapat
diperhatikan. Ia samada untuk dijadikan panduan atau mungkin untuk difikirkan cara
penyelesaian yang mungkin perlu dilakukan.

Salah satu aspek positif di sekolah yang boleh dijadikan panduan oleh guru
pelatih adalah melihat pelajar-pelajar mempunyai budaya sekolah mereka sendiri iaitu
budaya akan memberi salam kepada guru dan juga kepada orang yang lebih tua daripada
mereka. Sifat positif pelajar-pelajar SMK yang boleh dijadikan panduan lagi ialah,
mereka ada sifat beratur atau berbaris terlebih dahulu setiap waktu pagi sebelum
memulakan pelajaran dan sewaktu pertukaran kelas. Begitu juga halnya jika pelajar-
pelajar ini ingin membeli makanan di kantin sekolah.

Budaya membaca dan mengaminkan doa juga merupakan salah satu budaya
sekolah yang murni. Doa dibaca selepas loceng pagi berbunyi iaitu sebelum sesi
pengajaran dan pembelajaran bermula. Doa dibaca sekali lagi apabila tamatnya sesi
pengajaran dan pembelajaran iaitu sebelum pelajar-pelajar pulang ke rumah masing-
masing. Doa akan dibaca oleh pengawas yang bertugas pada setiap hari.

Aspek positif yang lain adalah peranan guru yang tersendiri untuk mengalakkan
pembacaan. Di sini, guru menggunakan bakat kesenian yang ada menghias ruangan
kosong menjadi satu tempat yang bermanfaat untuk pelajar-pelajar. Usaha pengekalan
keceriaan kemudian diserahkan kepada pelajar-pelajar sendiri di bawah pemantauan guru
yang terlibat. Secara tidak langsung, ruangan menunggu tidak lagi dibiarkan kosong dan
tidak terurus, sebaliknya diisi dengan rak yang tersusun dengan buku-buku yang berguna.
6.2 Aspek-Aspek Yang Boleh Diperbaiki

Daripada pemerhatian yang dilakukan selama 10 hari di Sekolah Menengah


Kebangsaan Jengka 18 (SMKJ18), saya dapati terdapat beberapa aspek yang
perlu diperbaiki. Antaranya ialah dari segi penyusunan bilik-bilik di sekolah ini.
Daripada pemerhatian yang dilakukan terdapat perletakan kelas yang tidak
bersesuian dengan kehendak pelajar dan mengurangkan keselesaan guru yang
mengajar.

Selain itu, dari aspek keceriaan sekolah saya dapati masih terdapat
kekurangan dari aspek menceriakan dinding blok bangunan, malah
kebanyakkan dinding masih kosong tanpa sebarang corak. Keadaan ini
menyebabkan suasana persekitaran kurang ceria dan menarik. Manakala dalam
bilik darjah pula, aspek keceriaan masih kurang dititikberatkan, kebanyakkan bilik
darjah masih lagi tidak menarik dan kosong tanpa sebarang aspek keceriaan.

Masalah disiplin dikalangan para pelajar yang agak ketara ialah gejala
ponteng dan merokok. Saya agak terkejut apabila mengetahui para pelajar suka
ponteng kelas di perpustakaan. Perpustakaan sebgaai tempat untuk
mendapatkan buku-buku dan menambahkan maklumat tetapi berlaku
penyalahgunaan.

Sekolah tidak menitikkan kebersihan terutama di dalam tandas.


Kebanyakan tandas rosak dan tidak dapat digunakan oleh pelajar-pelajar yang
terlalu ramai. Ini menyukarkan lagi keselesaan pelajar untuk belajar. Ini akan
membantutkan proses P&P.
6.3Aspek-Aspek Yang Menarik Perhatian

Terdapat banyak aspek yang menarik perhatian saya seperti, kemudahan


infrastrukur yang lengkap dan canggih. Walaupun SMKJ18 merupakan sebuah
sekolah yang terletak di luar bandar namun, segala kemudahan di sekolah ini
adalah lengkap. Bagi memudahkan pelajar mencari maklumat, kerajaan telah
membina makmal komputer yang dilengkapi dengan kemudahan rangkaian
internet. Di samping mencari maklumat, pelajar yang tidak mahir menggunakan
komputer boleh mempelajari komputer di sekolah.

Dengan bertambahannya dua blok bangunan baru penyusunan dan


pembahagian kelas boleh dilakukan dengan lebih sempurna. Selain itu, terdapat
kemudahan infrastruktur yang lain seperti bilik Astro, makmal sains, bilik
kemahiran hidup, taman bacaan, dewan, padang dan gelanggang yang lengkap
untuk kemudahan pelajar. Kebanyakan blok akademik di cat dengan yang baru
untuk meningkatkan lagi kecerian kelas dengan warna yang bersesuaian dengan
proses pembelajaran yang akan memberikan kesan yang baik kepada para
pelajar.

Selain itu, aspek pelaksaan kerohanian juga menarik minat saya di


sekolah ini. Hal ini kerana, sebelum memulakan proses pengajaran dan
pembelajaran para pelajar akan membaca doa dan aktiviti ini dilakukan pada
setiap hari persekolahan. Begitu juga pada waktu tamat proses P&P. Pelajar-
pelajar dilatih membaca doa sebaik sahaja sebelum dan selepas melakukan
sesuatu perkara untuk mengharapkan keredhaan Allah. Selain itu, sembahyang
hajat khas juga dilakukan pada setiap tahun. Kebiasaannya, solat hajat ini
dilakukan pada dua bulan terakhir sebelum menjelang peperikaan. Sembahyang
hajat ini diserikan lagi dengan penglibatan ibu bapa pelajar dan semua guru
SMKJ 18. Dengan usaha yang dilakukan diharapkan ilmu yang dipelajari akan
diberkati olehNya. Selain itu pelajar juga akan terlibat dengan “hari pelepasan
ilmu” atau hari mohon restu. Kebiasaannya ia akan dilaksanakan sebelum
menjelang peperiksaan. Pada hari tersebut guru-guru akan bersalaman dengan
pelajar sebagai tanda guru telah meredhai ilmu yang diberikan kepada pelajar
dan pelajar juga akan meminta maaf dari guru di atas segala kesalahan yang
telah dilakukan.

Apa yang saya lihat, guru-guru dan para pelajar begitu rapat sekali
seperti rakan-rakan. Ini adalah strategi yang baik untuk mengeratkan hubungan
dikalangan para pelajar supaya guru-guru boleh mempengaruhi para pelajar.
Para pelajar akan sentiasa menghormati guru-guru dan mengurangkan masalah
disiplin.

Segala pengalaman yang saya peroleh semasa menjalani ROS di


SMKJ18 akan menjadi pedoman dan panduan kepada saya untuk meneroka
bidang pendidikan dan membakar semangat dalam mewarnai dunia pendidikan.
Semoga ia akan menjadi ilham untuk saya meneruskan usaha dan menabur
bakti untuk mendidik anak bangsa suatu hari kelak.

Anda mungkin juga menyukai