Anda di halaman 1dari 5

GILIRAN MENGETUAI KELAS RBTS3123 ASAS PERAKAUNAN DAN

PERNIAGAAN
MINGGU TAJUK NAMA
2 1.2 Sistem Ekonomi Islam Izzuan
 Definisi
 Sumber Rujukan Iddin
 Objektif
 Ciri-ciri

2.0 Rancangan Pemasaran

2.1 Kepentingan Rancangan Pemasaran


2.2 Kandungan Penting Rancangan
Pemasaran
 Ringkasan Eksekutif
 Pasaran sasaran
 Trend dan saiz pasaran
 Pertumbuhan pasaran
 Analisis SWOT/TOWS
 Persaingan
 Syer pasaran
 Ramalan jualan
 Strategi pemasaran
 Belanjawan pemasaran
 Penyelidikan pemasaran
 Tindakan Kawalan
3 4.0 Pengenalan Kepada Perakaunan Fifi
Pengurusan

4.1 Konsep Kos

4.2 Kos Pengeluaran

4.3 Akaun Pengeluaran

4 4.0 Pengenalan Kepada Perakaunan Addin


Pengurusan

4.4 Analisis Kos Volum Untung

5. e-Dagang

5.1 Takrifan e-Dagang

5.2 Contoh-contoh Perniagaan Internet


On-line shopping, pembayaran
elektronik, lelong atas talian, perbankan
internet, online ticketing.
5 5. e-Dagang Naim

5.3 Jenis e-Dagang


 business to business (b2b)
 business to consumer (b2c)
 consumer to consumer (c2c)
 mobile-commerce
 facebook commerce

5.4 Keperluan asas perdagangan


elektronik
 Keperluan pekakasan dan
perisian
 Keperluan Asas lain
 Kemudahan internet
 Akaun bank

6 6.0 e-Dagang Fairuza

6.1 Langkah memulakan e-Dagang


 Domain perniagaan
 Memilih webhosting
-Webhosting percuma
-Webhosting berbayar
 Daftar nama domain
 Melanggan webhosting
 Pembinaan Laman sesawang
6.2 Ciri-ciri laman sesawang yang
berkesan
6.3 Kelebihan dan kelemahan e-
Dagang

7.0 e-Dagang

7.1 Pelaksanaan e-Dagang bagi


perniagaan berskala kecil

7.1.1 Sistem Pemesanan

7.1.2 Sistem Penghantaran

7 7.0 e-Dagang Fatin

7.1 Pelaksanaan e-Dagang bagi


perniagaan berskala kecil
7.1.3.Sistem Pembayaran
 Pembayaran melalui kad
kredit
 Pembayaran melalui kad
debit
 Pindahan kredit
 Cek elektronik
 Kad pintar
 direct debit
 Skim prabayar
 person-to-person
 skim telefon mudah alih

7.1.4 Perkhidmatan pelanggan

7.1.5 Isu-isu dalam pembayaran


secara online

7.1.6 Promosi dalam e-Dagang


 Enjin pencarian
 e-mail sasaran
 e-bay
 Google local business

8 8.0 Keusahawanan dan Perniagaan Faiz


Kecil
Syahmi
8.1 Keusahawan dan perniagaan
kecil

8.2 Sumbangan perniagaan kecil

8.3 Manfaat memiliki perniagaan


sendiri

8.4 Masalah dan kekangan


perniagaan kecil

9.0 Keusahawanan dan Perniagaan


Kecil

9.1 Persekitaran dan Jaringan


 Sumber keusahawanan
 Persekitaran luaran dan
dalaman
 Perniagaan sebagai satu sistem
9.2 Konsep jaringan usahawan
 Jenis jaringan peribadi,awam
dan perniagaan
9.3 Faedah jaringan usahawan
9.4 Mengurus jaringan usahawan

9 3.0 Perakaunan Kewangan Khairul

3.1 Pengenalan

3.1.1 Bentuk-Bentuk Organisasi


Perniagaan
3.1.2 Konsep dan Prinsip Asas
Perakaunan
3.1.3 Pengertian dan Pengelasan Hasil,
Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti
Pemilik
10 3.2 Kitaran Perakaunan Juraida

3.2.1 Dokumen perniagaan sebagai


sumber rekod perakaunan
3.2.2 Aliran dokumen antara pembeli
dengan penjual
3.2.3 Persamaan Perakaunan

11 3.3 Buku Catatan Pertama Firdaus

3.3.1 Jurnal Belian

3.3.2 Jurnal Jualan

3.3.3 Jurnal Pulangan Belian

3.3.4 Jurnal Pulangan Jualan

12 3.3 Buku Catatan Pertama Farid

3.3.5 Buku Tunai

3.3.6 Buku Tunai Runcit

13 3.4 Lejar Asyiqin

3.4.1 Pembahagian Lejar

3.4.2 Merekod ke dalam lejar

3.4.3 Mengimbang dan menutup


akaun

14 3.5 Imbangan Duga Aimi


3.5.1 Fungsi dan pengehadan

3.5.2 Penyediaan Imbangan Duga

15 3.6 Penyediaan Penyata Kewangan Syazwani

3.6.1 Penutupan akaun dan


penyediaan penyata kewangan

3.6.2 Akaun Pendapatan dan akaun


Untung Rugi

3.6.3 Lembaran Imbangan