Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN A

6.1
Mengetahui
JENIS ITEM OAP KONTEKS Pengenalpastian KONSTRUK
( P4 Urutan )
Masalah
KLASIFIKASI I / F ARAS R / S / T PEMBINA

1. Rajah berikut adalah proses kerja bagi penyelesaian masalah bukan inventif.

Mengenal pasti masalah


X
Membuat pilihan
Melaksanakan pilihan
Menilai penyelesaian masalah sama ada
berjaya atau tidak

Apakah bahagian X ?

A. Menyatakan masalah
B. Merancang situasi masalah
C. Merancang penyelesaian masalah
D. Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah

JAWAPAN :
D – Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaian masalah

KEAKURAN KETEPATAN DAN KEJELASAN KESESUAIAN


Skema Aras
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Stimulus Tugasan Arahan Penting Adil
Jawapan Kesukaran

TAHUN TAHUN
RUMUSAN / KOMEN : TERIMA / TOLAK / KIV KONSTRUK TAJUK
DIBINA DIGUNA