Anda di halaman 1dari 3

KOLEJ VOKASIONAL KULIM

KOLEJ VOKASIONAL KULIM


09000 KULIM
KEDAH

KERTAS KOMPETENSI TEORI

KURSUS TEKNOLOGI ELEKTRIK

SEMESTER / TAHUN 5/2016

NO. DAN TAJUK MODUL ETE 5044 - UNDERGROUND CABLE

NO. DAN PERNYATAAN


K3. INSTALL CABLE DUCTING
TUGASAN

1. Install cable riser, mounted with bracket


spacious and according to M & E specification
2. Install cable tray according to M & E
specification
OBJEKTIF PENCAPAIAN
3. Install cable ducting according to M & E
AKHIRAN
specification.
4. Lay low voltage underground cable according
to M&E specification.

NO. KOD : ETE 5044 TARIKH :

NAMA PELAJAR:

KUMPULAN:
JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Berikan definisi Ducting(salur).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(2 markah)

2. Lakarkan 2 bentuk Ducting yang telah anda pelajari.

(3 markah)
3. Senaraikan 4 faktor pemilihan sistem pendawaian salur ini.

i)__________________________________________________________________________

ii)_________________________________________________________________________

iii)_________________________________________________________________________

iv)_________________________________________________________________________
(4 markah)

4. Berapakah peratus faktor ruang yang telah ditetapkan oleh IEE untuk memasang kabel di
dalam ducting(salur).

___________________________________________________________________________
(2 markah)
5. Lakarkan gambarajah pemasangan ducting pada saluran bawah tanah.

(4 markah)
6. Lakarkan gambarajah pemasangan ducting melintasi parit.

(4 markah)
7. Terangkan 2 sebab mengapa kita perlu menggunakan ducting(salur) yang diperbuat
daripada logam.

i)__________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
(4 markah)
8. Nyatakan formula untuk menentukan faktor ruang untuk salur.

(2 markah)