Anda di halaman 1dari 2

C-051-2 : Helaian 1 drp 2

REKOD PENILAIAN KUMULATIF(RPK)


SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : C-051-2 JURUTEKNIK ELEKTRIK, TAHAP 2

NAMA CALON : PUSAT BERTAULIAH: K05004 KV KULIM

PERINGATAN: 1.RPK ini hendaklah diisi dan disimpan dalam Portfolio Calon.
2. Pegawai Penilai (PP)dan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD)perlu menandatangani hanya SETELAH calon mencapai keterampilan yang dikehendaki.
3. Bulatkan kaedah penilaian yang digunakan bagi menilai calon A = UJIAN KEMAHIRAN, B = PROJEK/TUGAS KHAS, C = UJIAN LISAN, D = UJIAN TEORI, E = LAIN-LAIN.
4. Bukti-bukti pencapaian keterampilan mesti disimpan dalam Portfolio calon (PPD MESTI menyemak bukti – bukti ini sebelum mengesahkan keterampilan calon).

PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI PENGESAH DALAMAN


YANG DITAULIAH (1) (2) (3) (4) (5)
DILANTIK SEBAGAI PPD PP PP PP PP

NAMA

CONTOH TANDATANGAN

NO No.Tugasan 01.04 01.05 01.06


DUTI Tarikh PenilaianTugas 31/03/2014 10/03/2014 31/03/2014
Tempa tPenilaian BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM
Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E
01 T/Tangan PP & Tarikh
T/Tangan PPD &Tarikh
Bukti Keterampilan RUJUK ETE 3044 RUJUK ETE 3044 RUJUK ETE 3044

NO No.Tugasan 03.02 03.03 03.04 03.05


DUTI Tarikh PenilaianTugas 17/03/2014 21/04/2014 17/03/2014 12/08/2014
Tempat Penilaian BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM
Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
03 T/Tangan PP & Tarikh
T/Tangan PPD & Tarikh
Bukti Keterampilan RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 4034
C-051-2 : Helaian 2 drp 2

03.06 03.07 03.08


0/09/2014 01/10/2014 16/09/2014
BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM

A B C D E A B C D E A B C D E

RUJUK ETE 4034 RUJUK ETE 4034 RUJUK ETE 4034

NO No.Tugasan 05.07 05.08 05.09 05.10


DUTI Tarikh PenilaianTugas 17/03/2014 17/03/2014 30/09/2014 12/08/2014
Tempat Penilaian BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM
Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
05 T/Tangan PP & Tarikh
T/Tangan PPD &Tarikh
Bukti Keterampilan RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 4034 RUJUK ETE 4034

NO No.Tugasan 06.03 06.04 06.05


DUTI Tarikh PenilaianTugas 15/04/2014 21/04/2014 15/04/2014
Tempat Penilaian BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM
Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E
06 T/Tangan PP & Tarikh
T/Tangan PPD & Tarikh
Bukti Keterampilan RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 3034 RUJUK ETE 3034

NO No.Tugasan 07.02
DUTI Tarikh Penilaian Tugas 14/10/2014
Tempat Penilaian BENGKEL ELEKTRIK KV KULIM
Kaedah Penilaian A B C D E
07 T/Tangan PP & Tarikh
T/Tangan PPD & Tarikh
Bukti Keterampilan RUJUK ETE 4034