Anda di halaman 1dari 4

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Lain

Interaksi Interaksi
Positif Negatif
Melayu - India Melayu - China
Mencari barangan dagangan Diganggu oleh anasir komunis
Mendapatkan emas
(suvarnabhumi)

Melayu - China Melayu - British


Rombongan Melaka membawa Meneroka Tanah Melayu dan
permintaan Parameswara kepada (penjajahan)
Maharaja China Imigran Cina dibawa masuk untuk
Aktiviti perdagangan bekerja dalam sektor
perlombongan dan perladangan

Melayu - Arab
Arab menyebarkan agama Islam
Mendapatkan bahan mentah serta
menjual barang dagangan dari
Arab
Interaksi antara Tamadun Islam Dan Tamadun Lain

Tamadun India Tamadun India


dengan Tamadun dengan Tamadun
China Melayu

Interaksi Positif : Interaksi Positif :


- Membuka lembaran baharu - Sastera epik Hindu seperti
dalam konsep kepercayaan
Ramayana dan Mahabharata
Buddha.
turut meresap dan
- Ajaran Buddha hampir serupai mempengaruhi
taoisme, senang diterima oleh perkembangan sastera
masyarakat China.
Melayu.
- Orang Cina telah berjaya
menyusun doktrin Buddha - Kepercayaan Orang Melayu
dalam satu koleksi yang dipengaruhi oleh tamadun
dinamakan Tripikata. India, contohnya animisme
dan menghormti makhluk
lain sebagai benda yang
mempunyai semangat.

Interaksi Negatif :
- Shanghai Five (SF) telah
menolak India yang berhasrat
menyertai SF pada tahun 2011
yang ingin sama-sama berdialog
tentang masalah pengganas,
penyelesaian masalah
sempadan dan kerjasama dalam
bidang ekonomi, keselamatan
serta politik.
Interaksi antara Tamadun China Dan Tamadun Lain

Interaksi Interaksi
Positif Negatif
China- India

China- Melayu

China- Islam

China- Dunia
Korea
Vietnam

Anda mungkin juga menyukai