Anda di halaman 1dari 9

PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 5 Bilangan Murid : 10 (Lelaki 5 / Perempuan 5)
Tarikh : 21 Julai 2019 (Rabu) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0800-0830

Tajuk : Aktiviti aerobik

Standard Kandungan : 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.

Standard Pembelajaran : 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.

4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan
otot dengan gaya yang betul.
Kognitif: : Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan yang sesuai.
Afektif: : Menerima kekurangan rakan sebaya semasa bermain.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Sains. Teknik pergerakan akan meningatkan suhu badan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengenal pasti teknik yang betul semasa melakukan aktiviti memanaskan badan.

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti memanaskan badan semasa pendidikan jasmani dijalankan.

Penerapan Nilai : Berdisiplin.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (8), gegelung rotan (8), botol mineral (10)

Penilaian Pdp : Pemerhatian

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Aktiviti memanaskan badan. Murid melompat seperti katak
1. Aktiviti regangan dalam kawasan permainan dan Alatan:
Memanaskan  Meningkatkan kadar
2. Permainan kecil perlu mengambil bola yang  Kon (4)
Badan nadi.
‘Belalang-Belatuk’
 Meregangkan otot ditetapkan.
1. Murid dibahagikan kepada 2
(5 minit) untuk mengelakkan
kumpulan. (Setiap kumpulan 5
orang). kecederaan.
2. Kumpulan A sebagai Belalang dan  Pengenalan kepada x x x

kumpulan B sebagai Belatuk. aktiviti PdP.


3. Apabila guru menyebut perkataan  Kemahiran
Belalang, kumpulan B sebagai meningkatkan
belatuk akan mengejar kumpulan A x x x
suhu badan, kadar
sebagai Belalang.
pernafasan, kadar
4. Kumpulan Belalang perlu masuk ke
nadi dan keanjalan
kawasan yang sudah ditentukan.
otot dengan gaya
Apabila kumpulan Belalang sudah
masuk ke kawasan mereka, maka yang betul.
Petunjuk:
Belatuk tidak boleh mengejar x = Murid
kumpulan Belalang.
= Guru

Guru menerangkan perkaitan permainan = Kon


tersebut dengan kemahiran aktiviti
aerobik. X= Murid mengelak bola beracun
Aktiviti 1: Pengenalan kepada isi

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Perkembangan ‘ Skip tanpa halangan’ pembelajaran: Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


( 10 minit) 1. Skip lutut tinggi tanpa halangan Psikomotor: kumpulan (5 orang dalam satu  Kon (4)
2. Berjalan atau berlari di atas  Melakukan pergerakan kumpulan).
bebola kaki sambil mengangkat mengangkat lutut ke
lutut tinggi ke hadapan. atas dan bergerak
3. Berlari di atas bebola kaki sebanyak 5 meter ke
sambil mengangkat lutut tinggi hadapan. x
ke belakang.
4. Melakukan lompat bintang Kognitif:
Mula
sebanyak 20 kali.  Mengenal pasti aktiviti
memanaskan badan
Aktiviti akan diulang selepas semua yang sesuai.
murid selesai melakukan aktiviti.
Petunjuk:
Afektif:
 Mengikut prosedur x = Murid
semasa melakukan
aktiviti. = Guru

=Kon

Aktiviti 2:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

‘ bergerak melepasi halangan. Teknik: Murid berbaris mengikut kon yang Alatan:
1. Mengerakkan kaki belakang  Kaki diangkat ke ditetapkan dalam 2 kumpulan. ( 5  Kon (4)
dengan halangan. atas semasa orang dalam satu kumpulan).  Gegelung
2. Mengerakkan kaki hadapan melepasi halangan. rotan (3)
melepasi halangan ke kiri dan ke  Botol Mineral
 Mata melihat ke
kanan. (4)
hadapan dan badan
3. Mengerakkan kaki belakang
dicondongkan sedikit
melepasi halangan. x
4. Skip lutut tinggi dengan
semasa melepasi

halangan. halangan.
5. Berjalan atau skip dengan kaki  Mendarat
belakang melepasi halangan. menggunakan
sebelah kaki sahaja.
Petunjuk:
x = Murid

=Guru

Murid berbaris di sesawang

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kemuncak Aktiviti 1: Permainan kecil  Mengaplikasi masing-masing dalam 2 Alatan:


‘Paling laju’ kemahiran yang telah kumpulan. (5 orang dalam satu  Kon (8)
(10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 2 dipelajari. kumpulan).  Botol
kumpulan. mineral (8).
2. Setiap ahli kumpulan perlu Melakukan pergerakan
 Kotak (2).
melakukan pergerakan tanpa mengangkat lutut ke atas
dan bergerak sebanyak 10
halangan dalam jarak 10
meter ke hadapan.
meter. x x Nilai & sikap
3. Kumpulan dikira menang
sekiranya semua ahli sampai
 Yakin diri
awal ke garisan penamat.
4. Murid yang tidak melakukan Petunjuk:
aktiviti dengan betul perlu
mengulang semula kemahiran = Kon
tersebut.
= Guru X = Murid

1. Aktiviti menyejukkan badan.


Penutup 2. Rumusan PdPc 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam
(5 minit) 2.1 Pengukuran psikomotor:  Kaki diangkat ke atas kuda.
 Guru meminta murid semasa melepasi
menunjukkan aktiviti halangan. x x x

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

memanaskan badan  Mata melihat ke x


yang sesuai. hadapan dan badan x
2.2 Pengukuran Kognitif: dicondongkan sedikit x x
 Murid menyatakan aktiviti semasa melepasi
memanaskan badan. halangan.
2.3 Pengukuran Afektif:  Mendarat
 Guru mengucapkan menggunakan sebelah Petunjuk:
tahniah kepada murid kaki sahaja.
kerana dapat mengetahui  Mengikut prosedur x = Murid
mengikut prosedur melakukan aktiviti.
semasa melakukan
aktitiviti. = Guru

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………………..

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017

Anda mungkin juga menyukai