Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN
~ PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN ~
TAHUN 5
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

1 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Mencatat denyutan nadi sebelum 1. Naik turun bangku gimnastik atau Akan diajar pada
latihan. senaman ritma – selama 5 minit.
2. Berjalan atau berlari 1 000m. 2. Mencatat denyutan nadi sebelum ………………………..
3. Mencatat denyutan nasi selepas atau selepas latihan. .
latihan. 3. Berbincang kenapa berlaku
4. Merekod masa larian. perbezaan denyutan nadi.
5. Berlari dalam kadar keupayaan
sendiri.

2 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Mencatat denyutan nadi sebelum 1. Bangkit tubi lutut bengkok – 5 kali. Akan diajar pada
latihan. 2. Bergayut bengkok siku – 30 saat.
2. Skipping dalam masa 30 saat. 3. Murid memberi pendapat tentang ………………………..
3. Mencatat denyutan nasi selepas latihan yang telah dijalankan. .
latihan.
4. Membanding beza denyutan nadi
bagi aktiviti-aktiviti tersebut.

3 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Daya Tahan Otot Tajuk : Daya Tahan Otot
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Sokong hadapan bengkok siku 1. Bangkit tubi lutut bengkok – 5 kali. Akan diajar pada
(Isometrik) – masa 30 saat. 2. Bergayut bengkok siku – 30 saat.
2. Menyatakan otot yang terlibat. 3. Sokong hadapan bengkok siku – ………………………..
30 saat. .
4. Murid membanding-beza aktiviti
yang dijalankan.

1
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

4 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Kesihatan Diri dan Keluarga TP : Kesihatan Diri dan Keluarga
Tajuk : Menjaga dan Menyayangi Tajuk : Pengurusan Kesihatan Diri
Diri Sendiri (seksualiti) Belum
Aktiviti :
Aktiviti : 1. Murid menyenaraikan pengurusan Akan diajar pada
1. Guru menjelaskan tentang proses kesihatan diri.
akhil balikh : 2. Murid memberi pendapat tentang ………………………..
• Haid aktiviti tersebut. .
• ihtilam 3. Lakon dan teka aksi.

5 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan
Tajuk : Menguji Tahap Kecergasan Murid Dalam Bidang Daya Tahan Otot
Belum
Aktiviti :
1. Menguji bangkit tubi lutut bengkok dalam masa 30 saat (catat bilangan). Akan diajar pada
2. Menguji bergayut bengkok siku – ambil catatan masa.
3. Menguji sokong hadapan bengkok siku – masa maksimum dicatat. ………………………..
4. Merekod dan melapor. .

6 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Kelenturan Tajuk : Imbangan
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Meregang otot-otot kaki – statik 1. Berdiri sambil mengangkat Akan diajar pada
2. Mengecilkan badan. sebelah lutut dan depa tangan.
3. Bengkok badan ke sisi kiri dan 2. Meniti di atas kayu kecil atau tali ………………………..
kanan – tangan sentuh bahagian yang diletakkan di atas tanah. .
luar betis.

7 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Ketangkasan Tajuk : Kuasa
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Berlari anak dan tukar arah. 1. Lonjak dan menjaring bola tampar Akan diajar pada
2. Skip dan tukar arah. dengan tangan.
3. Melompat dekam merentasi tali. 2. Lonjak dan menjaring bola baling. ………………………..
3. Lonjak dan menjaring guna bola .
sepak.

8 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Kesihatan Diri dan Keluarga TP : Kesihatan Diri dan Keluarga
Tajuk : Asas Kesihatan Tajuk : Memahami Perasaan Sendiri
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Merekod amalan asas kesihatan – 1. Penyataan perasaan setelah dapat Akan diajar pada
rutin harian. menolong keluarga.
2. Penghasilan dalam bentuk folio. 2. Menyatakan reaksi orang yang ………………………..
.
telah ditolong.

2
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

9 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Masa Tindak Balas Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Lawan tampar lutut. 1. Permainan belalang – belatok. Akan diajar pada
2. Merampas pundi kacang 2. Menangkap bola yang dilontar
berpasangan. oleh rakan ke sisi kiri atau kanan. ………………………..
3. Merampas bola di tengah bulatan .
ikut sebut nombor.

10 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Kepantasan Tajuk : Kepantasan
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Interval Training – Latihan Jeda 1. Lari berganti-ganti – jarak 400m / Akan diajar pada
2. Berjalan balik ke tempat 8 sepasukan.
permulaan. 2. Berlari laju – 50 meter. ………………………..
3. 4 – 6 kali ulangan. 3. Setiap murid membuat ulangan .
larian menjadikan jarak larian 50 x
2 = 100 meter.
4. Guru menerangkan kepentingan
kepantasan dalam kehidupan
harian.

11 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan TP : Kecergasan
Tajuk : Konsep Kecergasan Fizikal Tajuk : Konsep Kecergasan
Berasaskan Kesihatan Menyeluruh Belum
Aktiviti :
1. Guru menjelaskan konsep Aktiviti : Akan diajar pada
kecergasan fizikal. 1. Guru menjelaskan konsep
2. Guru menjelaskan konsep latihan kecergasan berasaskan kesihatan ………………………..
kecergasan. menyeluruh. .
2. Aktiviti mengekal dan
meningkatkan kesihatan.

12 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Kebersihan dan Keselamatan TP : Kesihatan Diri dan Keluarga
Persekitaran Tajuk : Pengurusan Kesihatan Diri
Tajuk : Keselamatan Di Rumah Belum
Aktiviti :
Aktiviti : 1. Mengenali bahaya, Akan diajar pada
1. Menyenaraikan bahaya-bahaya di menyenaraikan dan langkah
rumah dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. ………………………..
keselamatan. .

3
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

13 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran
Tajuk : Permainan Sofbol
Belum
Aktiviti :
1. Membaling dan menangkap bola : Akan diajar pada
• Atas
• Paras dada ………………………..
• leret .
2. Teknik menangkap menggunakan ‘glove’ sofbol.

14 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Permainan Sofbol Tajuk : Permainan Sofbol
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Cara menggenggam ‘bat’ sofbol. 1. Latihan memukul bola : Akan diajar pada
2. Latihan memukul – bola perlahan. • ‘pitching’ perlahan
• ‘pitching’ laju ………………………..
2. Latihan menangkap .

15 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Kesihatan Diri dan Keluarga TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat
Tajuk : Kekeluargaan - Keremajaan Tajuk : Pemakanan
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Guru menerangkan isu-isu 1. Guru menerangkan piramid Akan diajar pada
keremajaan. makanan.
2. Guru menjelaskan peranan 2. Menyenaraikan pelbagai jenis ………………………..
remaja terhadap diri dan makanan dan .
keluarga. mengkategorikannya.

16 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Permainan Badminton Tajuk : Permainan Badminton
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Pukulan ‘Lob’ berpasangan. 1. Pukulan ‘Kilas’ berpasangan. Akan diajar pada
2. Pukulan ‘Forehand’ berpasangan. 2. Pukulan ‘Forehand’ dan ‘Kilas’
berpasangan. ………………………..
.

17 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Permainan Badminton Tajuk : Permainan Badminton
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Pukulan ‘Lob’, ‘Forehand’, dan 1. Servis ‘Forehand’. Akan diajar pada
‘Kilas’ berpasangan. 2. Servis ‘Kilas’.
2. Kiraan mata. 3. Undang-Undang dan Peraturan ………………………..
Permainan. .

4
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

18 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat
Tajuk : Pemakanan Tajuk : Pemakanan
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Guru menjelaskan tentang 1. Mengenalpasti makanan bijirin Akan diajar pada
makanan seimbang. dan kekacang.
2. Murid melengkapkan piramid 2. Mengenalpasti makanan buah- ………………………..
makanan yang disediakan oleh buahan dan sayuran. .
guru. 3. Kepentingan dan faedah
3. Murid mengenalpasti makanan mengambil makanan tersebut.
yang rendah kolestrol.

19 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Tajuk :
a. Permainan Ragbi Sentuh (L) a. Permainan Ragbi Sentuh (L) Belum
b. Permainan Bola Kapitan (P) b. Permainan Bola Kapitan (P)
Akan diajar pada
Aktiviti : Aktiviti :
1. Menghantar dan menerima bola : ………………………..
• statik Ragbi Sentuh .
• bergerak 1. Larian dengan membawa bola dan
‘try’.

Bola Kapitan
1. Menjaring dan mengadang.
2. Bermain dalam kawasan terhad.

20 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Lompat Tinggi Tajuk : Lompat Tinggi
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Latihan mendarat atas tilam dari 1. Latihan lari landas. Akan diajar pada
dirian atas bangku. 2. Mencatat masa lari landas.
2. Aras palang dinaikkan sedikit 3. Penandaan tempat melonjak ………………………..
demi sedikit. .
3. Bermain ‘Zero Point’.

21 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Lompat Tinggi Tajuk : Lompat Tinggi
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Lari landas (max. control speed). 1. Melakukan keempat-empat fasa Akan diajar pada
2. Heel, bill, toe, action (melonjak). lompat tinggi – lari landas,
3. Layangan badan melepasi palang melonjak, layangan dan mendarat. ………………………..
rendah (batang rotan). 2. Peraturan dan undang-undang. .
4. Mendarat atas tilam.

5
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

22 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran
Tajuk :
a. Gimnastik Irama (P) Belum
b. Gimnastik Artistik (L)
Akan diajar pada
Aktiviti :
………………………..
Gimnastik Irama (P) .
1. Ketangkasan
2. Teknik dan alatan 1. Rujuk m/s 8 / 9
pergerakan
Gimnastik Irama.
Gimnastik Artistik (L) 2. Rujuk buku
1. Gerak edar Gimnastik Artistik
2. Putaran

23 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran
Tajuk :
a. Gimnastik Irama (P) Belum
b. Gimnastik Artistik (L)
Akan diajar pada
Aktiviti :
1. Latihan rangkaian pergerakan (individu / kumpulan). ………………………..
2. Tumpuan kepada kehalusan dan kelicinan pergerakan. .
3. Persembahan hasil kreativiti rangkaian pergerakan (individu / kumpulan)
4. Penghayatan dan kesinambungan pergerakan.

24 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat
Tajuk : Makan Makanan Yang Tajuk : Makanan Yang Bersih dan
Mengandungi Kurang Gula Selamat Belum
dan Garam
Aktiviti : Akan diajar pada
Aktiviti : 1. Mengenal pasti makanan yang
1. Mengenal pasti akibat terlebih bersih dan selamat. ………………………..
pengambilan gula dan garam. 2. Membuat pilihan yang tepat .
2. Menceritakan pengalaman dari melalui soalan-soalan yang
pengamatan mereka. disediakan oleh guru.

25 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Orienteering Tajuk : Orienteering
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Mengenal fungsi dan peranan 1. Target / landmark dan Akan diajar pada
kompas. menentukan ‘bearing’.
2. Mencari ‘bearing’ yang diarah 2. Mencari target / landmark melalui ………………………..
oleh guru. set ‘bearing’ rakan. .

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

6
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

26 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Pendidikan Sukan TP : Pendidikan Sukan
Tajuk : Keselamatan Tajuk : Makanan Bervitamin
Semasa Latihan dan Belum
Aktiviti : Bersukan
1. Mengenal pasti langkah-langkah Akan diajar pada
keselamatan dan tindakan Aktiviti :
semasa beraktiviti dengan alatan 1. Mengetahui mengapa dan kenapa. ………………………..
olahraga – padang atau balapan. 2. Merancang menu makanan – .
seminggu.
3. Penilaian dan rumusan

27 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat TP : Gaya Hidup Sihat dan Selamat
Tajuk : Penyalahgunaan Bahan Tajuk : Penyalahgunaan Bahan
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Guru menerangkan bahaya 1. Guru menerangkan bahaya Akan diajar pada
merokok. penyalahgunaan dadah.
2. Murid melukis poster bahaya 2. Murid menceritakan pengalaman ………………………..
merokok. dari pengamatan mereka tentang .
penagih dadah.
3. Rumusan guru / murid.

28 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan
Tajuk : Menilai Tahap Kecergasan Murid
Belum
Aktiviti :
1. Menilai tahap kecergasan murid dalam bidang ………….. Akan diajar pada
2. Merekod.
3. Melapor ………………………..
.

29 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Pendidikan Sukan TP : Pendidikan Sukan
Tajuk : Penyalahgunaan Dadah Tajuk : Etika – Semangat
Dalam Sukan Kesukanan Belum

Aktiviti : Aktiviti : Akan diajar pada


1. Mengetahui jenis dadah yang 1. Pertandingan antara kumpulan
diambil semasa bersukan. (relay) – mengelecek bola. ………………………..
2. Mengetahui kesan dan akibat. 2. Guru menjelaskan maksud ‘etika’. .
3. Menerima keputusan pemainan.

30 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kemahiran TP : Kemahiran
Tajuk : Orienteering Tajuk : Orienteering
Belum
Aktiviti : Aktiviti :
1. Murid mencari stesen (marker) 1. Melakukan aktiviti Waktu 1. Akan diajar pada
yang telah ditetapkan oleh guru – 2. Rumusan mengenai aktiviti yang
berkumpulan. telah dilakukan dan dikaitkan ………………………..
2. Catatan masa bertolak dan tiba. dengan kehidupan harian. .
3. Murid melalui laluan yang
berbeza.

7
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

31 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Kebersihan dan Keselamatan TP : Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran Persekitaran
Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya Tajuk : Keselamatan Api Belum

Aktiviti : Aktiviti : Akan diajar pada


1. Mengenali tanda keselamatan 1. Mengetahui punca kebakaran.
jalan raya. 2. Simulasi / tunjuk cara memadam ………………………..
2. Guru menguji tahap kefahaman api menggunakan alat pemadam .
murid-murid mengenai tanda- api.
tanda tersebut.

32 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan
Tajuk : Menilai Tahap Kecergasan Murid
Belum
Aktiviti :
1. Menilai tahap kecergasan murid dalam bidang …………… Akan diajar pada
2. Merekod.
3. Melapor ………………………..
.

33 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan
Tajuk : Permainan Sofbol
Belum
Aktiviti :
1. Menilai tahap penguasaan murid melalui aktiviti memukul, membaling dan Akan diajar pada
menangkap bola melalui situasi permainan sebenar.
2. Murid dapat mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan. ………………………..
3. Ulasan guru melalui pengamatan dan penglibatan murid. .

34 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan
Tajuk :
a. Ragbi Sentuh (L) Belum
b. Badminton (P)
Akan diajar pada
Aktiviti :
1. Menilai tahap penguasaan murid tentang kemahiran-kemahiran asas ………………………..
dalam bidang-bidang permainan tersebut. .
2. Ulasan guru melalui pengamatan berkaitan penglibatan murid.

35 Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan Mata Pelajaran : Pend. Kesihatan


Sudah
TP : Kebersihan dan Keselamatan TP : Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran Persekitaran
Tajuk : Pertolongan Cemas Tajuk : Pertolongan Cemas Belum

Aktiviti : Aktiviti : Akan diajar pada


1. Mengetahui kandungan peti 1. Simulasi rawatan awal patah
kecemasan. tulang. ………………………..
2. Simulasi rawatan luka kecil. .

8
Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Kesihatan – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 CATATAN

36 Mata Pelajaran : Pend. Jasmani Mata Pelajaran : Pend. Jasmani


Sudah
TP : Kecergasan
Tajuk : Menilai Tahap Kecergasan Murid
Belum
Aktiviti :
1. Menilai tahap kecergasan murid dalam bidang ………… Akan diajar pada
2. Merekod.
3. Melapor. ………………………..
.