Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Subtajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan murid : : : : : : : : Pendidikan Kesihatan

Tunjang Pembelajaran 3 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan di jalan raya Tanda Keselamatan di jalan raya 8 September 2011 30 minit 4 Mawar 30 orang

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Kognitif : 1) Menjawab lembaran kerja tentang keselamatan di jalan raya secara bertulis dengan merujuk buku teks sekurang-kurangnya 4 daripada 6 soalan. 2) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan mematuhi peraturan keselamatan jalan raya dalam 5 cubaan dengan jayanya. Afektif : 1) Menghargai diri sendiri supaya mengikut peraturan di jalan raya. 2) Berhati-hati semasa berada di jalan raya Pengalaman Sedia Ada: 1. Kebanyakan pelajar mempunyai pengetahuan asas mengenai tanda keselamatan di jalan raya. 2. Mereka dapat mengecam tanda-tanda tersebut tetapi kurang jelas tentang maksudnya. Penerapan Nilai : - Kerjasama, kepatuhan, berhati-hati, keyakinan KBKK : KKE : Keyakinan diri, Penghormatan kendiri, Kebolehsuaian

Mencirikan, Menganalisis, Membanding beza

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : - Kad Imbasan(tanda-tanda isyarat), lembaran kerja. Langkah/ Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menunjukkan:

Isi Pelajaran

Organisasi

Catatan

Pengenalan tentang tanda-tanda isyarat Set Induksi (4 minit)

1. Murid masih berada di tempat duduk yang asal.

BBM: Kad Imbasan KBKK: Menganalisis (gambar yang tertera di kad imbasan).

Langkah 1 Perkemban gan (8 minit) Perbincangan tentang papan tanda sepanjang jalan ke sekolah.

1. Apakah papan-papan tanda yang dijumpai sepanjang perjalanan ke sekolah? 2. Catatkan dan melukiskan papan-papan tanda tersebut di kertas yang disediakan.

1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan seramai 5 orang murid mengikut kepelbagaian bakat. 2. Murid dibenarkan berbincang dan berkongsi pendapat.

Teknik: Imbas kembali Nilai Murni: Bekerjasama Kemahiran Belajar Cara Belajar: (mencatat nota) Cara Bersuarakan pendapat BBM: -tiada-

Kaw. berbasikal Langkah 2 Sesi pengenalan kepada tanda-tanda isyarat

Berhenti

Kemuncak (8 minit)

1. Guru memulakan sesi pengajaran dengan membuat perbincangan mengenai nama dan maksud tanda-tanda isyarat dengan menggunakan kad imbasan. 2. Pelajar dibenarkan mencatat di buku nota.

Teknik: Pengajaran dari guru Nilai: Kepatuhan, kepekaan. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir, , Kemahiran Interpersonal, Kecerdasan Pelbagai(verbal linguistik)

Perhentian Bas

Lampu Isyarat

Lintasan zebra Dilarang berhenti

Langkah 3 Penutup (8 minit) Menjawab Lembaran kerja

Rujuk Lampiran : 1. Pelajar diberi lembaran kerja (aktiviti 14) secara berpasangan. 2. Pelajar kemudian diberi lembaran kerja (aktiviti 17) secara berpasangan. 3. Jawapan lembaran kerja (aktiviti 17) akan dibincangkan dalam kelas.

Nilai Murni : Berdikari Keyakinan Bahan Bantu Mengajar: Lembaran Kerja Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Intrapersonal, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar Cara Belajar.

Penutup (2 minit)

Rumusan: Kognitif

Refleksi: ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________