Anda di halaman 1dari 7

PENGGABUNGJALINAN

3 CONTOH PENGGABUNGJALINAN
KEMAHIRAN
DEFINISI:
Suatu pengolahan dalam proses pengajaran-pembelajaran
bahasa yang melibatkan pengajaran beberapa aspek
kemahiran bahasa dikumpulkan dan diajar serentak dan
berkait rapat di antara satu dengan lain dalam satu waktu
pengajaran. Penggabungjalinan juga meliputi
penggabungan beberapa mata pelajaran, aktiviti,
pendekatan, dan media.
~ Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata
pelajaran.

~Proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan


melibatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran lisan
atau pertuturan, membaca, menulis, mengira, melukis,
mewarna dan lain-lain.

K2

K1 K3 K1- Kemahiran mendengar

K2- Kemahiran bertutur

K3- Kemahiran membaca


K4
K4- Kemahiran menulis

BM- Bahasa Melayu


• Penggabungjalinan kemahiran daripada mata
pelajaran lain:

• Penggabungan kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam


sesuatu mata pelajaran lain ke dalam mata pelajaran yang
diajar. Contohnya:
• Penggabungan kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan
Seni dengan mata pelajaran Kajian Tempatan, iaitu melukis
Jalur Gemilang.
BB

Kemahiran bahasa
Kemahiran muzik
Kemahiran pendidikan seni
• Penggabungjalinan kemahiran merentas
kurikulum:

• Kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam kurikulum


seperti kemahiran belajar untuk proses pembelajaran
murid, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dan
kemahiran menyelesaikan masalah. Guru perlu
menitikberatkan soal kemahiran pelbagai kecerdasan
serta kemahiran generik kerana kemahiran ini
melibatkan kecerdasan murid dan penting untuk
proses pertumbuhan dan perkembangan murid.
Aktiviti
Lisan Bacaan dan Tulisan
Kefahaman

Bertemu ramah Meringkas Esei


Berbahas Membuatayat Laporan
Berceramah Memberi makna Ulasan
Bercerita Menghurai Ucapan
berlakon ungkapan Arahan
Teka-teki Iklan
Mencatat isi