Anda di halaman 1dari 10

Bab 4 : Ketidaksamaan Peluang Pendidikan

(Kelas Sosial )
Elva Zay In Erizie Elvy John Fresilla Magial Nor Anis Izzati bt. Haji Muhd Sahlan

Apa itu kelas sosial ?


Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat Segolongan individu yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi : 1) Kuasa 2) Politik 3) Kekayaan 4) Pendapatan 5) Martabat 6) Pekerjaan / hubungan dengan punca-punca pengeluaran

Contoh kelas sosial dalam masyarakat kapitalis:


Bourgeoisie : masyarakat yang memiliki punca-punca pengeluaran, pengagihan dan pertukaran Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja

Konsep-konsep Dalam Kelas Sosial

Institusi sosial Konsep mobiliti sosial Konsep diskriminasi / ketidaksamaan

Institusi Sosial
Merujuk konsep utama dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. Konsep berkait rapat dengan pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yang mempunyai suatu matlamat sosial yang tertentu.

Contoh :

Institusi keluarga Institusi politik Institusi agama Institusi pelajaran

Konsep Mobiliti
Satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan kepada lapisan sosial yang lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. Berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat. 1. Sistem Terbuka Peluang mobiliti sosial lebih terbuka. 2. Sistem Tertutup Peluang mobiliti sosial lebih tertutup Contoh : sistem kasta yang bercorak tradisi , mobiliti sosial jarang berlaku.

Ada 2 jenis : 1. Sistem terbuka 2. Sistem tertutup

Latar belakang keluarga


Saifuddin Hj. Masduki ( 1977 ): Terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Contoh : Semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka, maka semakin tinggi tahap pencapaian akademik anak-anak mereka.

Kesimpulan : Tahap pendidikan yang secukupnya perlu diberikan kepada murid agar tahap ekonomi bertambah baik. Supaya ketidaksamaan peluang pendidikan tidak berlaku

Rusli Md Zain (1998) : Terdapat hubungan positif antara pencapaian akademik dengan pendapatan keluarga.

Contoh : Ibu bapa yang berpendapatan tinggi dapat memenuhi segala perbelanjaan persekolahan anak-anak mereka. Dengan menghantar anak mereka belajar ke luar negara supaya ekonomi anak-anak stabil pada masa hadapan

Kesimpulan : Perkara ini perlu diatasi supaya kekayaan negara dapat dikongsi secara kolektif oleh semua.

Faktor kelas sosial yang mempengaruhi pencapaian akademik murid:


Tahap ekonomi : 1) Murid miskin 2) Murid berada Contoh: Murid berada menerima peluang pendidikan yang jauh lebih baik

Tahap kesihatan : kemudahan mendapatkan rawatan, makanan berkhasiat dan kawalan penyakit Suasana tempat tinggal yang lengkap Kemudahan asas, fizikal rumah dan keadaan persekitaran Struktur keluarga Jumlah ahli keluarga kecil atau besar, kes penceraian , tahap pendidikan ibu bapa, pengaruh luar yang terdiri daripada masyarakat dan rakan sebaya.